Kronológiai táblázat  
    A naplókban emlegetett  
    magyar írók születésük  
    időrendjében  
       
  Márainál Mindkettőnél Illyésnél
       
1490 Szerémi György    
1535 Bornemissza Péter    
1554   Balassi Bálint  
1570   Pázmány Péter  
1574     Szenci Molnár Albert
1642   Bethlen Miklós  
1676     Apor Péter
1690   Mikes Kelemen  
1739 Baróti Szabó D.    
1740     Dugonics András
1754 Virág Benedek    
1759   Kazinczy Ferenc  
1763 Batsányi János    
1766     Fazekas Mihály
1772   Kisfaludy Sándor  
1773     Csokonai Vitéz Mihály
1776   Berzsenyi Dániel  
1788     Kisfaludy Károly
1790   Kölcsey Ferenc  
1791     Katona József
1791   Széchenyi István  
1800 Cuczor Gergely    
1800   Vörösmarty Mihály  
1804 Bajza József    
1805 Toldy Ferenc    
1814   Kemény Zsigmond  
1814     Erdélyi János
1817   Arany János  
1823   Petőfi Sándor  
1823   Madách Imre  
1825   Jókai Mór  
1827   Vajda János  
1842     Eötvös Károly
1844     Arany László
1847   Mikszáth Kálmán  
1848 Beöthy Zsolt    
1855 Reviczky Gyula    
1858 Prohászka Ottokár    
1863   Herczeg Ferenc  
1863 Gárdonyi Géza    
1863 Justh Zsigmond    
1866 Tömörkény István    
1867     Pekár Gyula
1868 Cholnoky Viktor    
1868   Horthy Miklós  
1869     Szomory Dezső
1872     Schöpflin Aladár
1876 Szini Gyula Osvát Ernő  
1877   Ady Endre  
1878 Molnár Ferenc Krúdy Gyula  
1879   Szabó Dezső Erdős Renée
1879   Móricz Zsigmond  
1882 Somlyó Zoltán   Bölöni György
1883   Babits Mihály  
1883   JuhászGyula  
1883   Szekfű Gyula Nagy Lajos
1885   Kosztolányi Dezső  
1885   Lukács György  
1886 Tóth Árpád    
1886 Tömörkény István    
1887 Fenyő Miksa Karinthy Frigyes  
1887 Harsnyi Zsolt Kassák Lajos  
1888 Tersánszky Józsi Jenő Füst Milán  
1888 Török Gyula    
1891 Zilahy Lajos    
1894   Déry Tibor Csinszka
1895   Mécs László  
1896     Erdélyi József
1897 Tamási Áron Veres Péter  
1898   Révai József  
1899     Kodolányi János
1899     Sárközy György
1900   Szabó Lőrinc Márai Sándor
1901 Szerb Antal Német László Ignotus Pál
1902 Illyés Gyula Illés Endre  
1904     Gara László
1904     Keresztúry Dezső
1905   József Attila  
1905   Cs. Szabó László  
1906     Zelk Zoltán
1907     Kolozsvári Grandpier Emil
1908     Wass Albert
1909 Radnóti Miklós    
1910   Vas István  
1912     Darvas József
1913 Rónay György   Jékely Zoltán
1913     Weöres Sándor
1917   Devecseri Gábor  
1918     Mándy Iván
1920     Somlyó György
1921   Kainthy Ferenc Sarkadi Imre
1921     Pilinszky János
1922     Nemes Nagy Ágnes
1925 Nemeskürty István   Nagy László
1927     Sütő András
1928     Juhász Ferenc
1929     Görgey Gábor
1929     Kányádi Sándor
1930     Csoóri Sándor
1936     Orbán Ottó
1942     Veress Miklós
1943     Petri György