Mailáth János   

                                           1786 – 1855

 

                          Mailáth, az antológia kiadó, besúgó, öngyilkos gróf

                                                          Sziszi tanára

Tartalom

 

Életrajzok

Mailáth és Collin

Sissi

Magyarische Gedichte

Munkái

Antikvárium

KazLev

 

 

 

Életrajzok   

 

                                                  János Mailáth, lithograph by J. Ruprecht.
[Credits : Courtesy of the Hungarian National Museum, Budapest]

Hungarian writer and historian, who interpreted Magyar culture to the Germans and who wrote a sympathetic account of the Habsburg monarchy.

Mailáth, the son of Count Jozsef Mailáth, an imperial minister of state, entered government service but soon had to resign because of an injury to his eyesight. Devoting himself to literary work, he edited two important collections of medieval German poetry (1818 and 1819) and wrote some German verse of his own (1824) before producing his German translations of Hungarian poems (1825 and 1829).

Writing in German, Mailáth brought out a number of major works, including his “Magyar Legends, Fables, and Tales” (1825), a five-volume “History of the Magyars” (1828–31), and his perceptive, five-volume “History of the Austrian Empire” (1834–50). He also wrote on mnemonics (1842) and on the healing power of animal magnetism (1852).

In the political ferment of the Revolution of 1848, Mailáth stood aloof, siding with neither the revolutionaries nor the conservatives. In 1848 he left Vienna for Munich, where after several years he found himself destitute. Despondent, he made a suicide pact with his daughter Henrika, who had long been his secretary. The two weighted their clothes with stones, tied themselves together at the wrists, and threw themselves into Lake Starnberg.

"János, Count Mailáth." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica On

 

 

Gr. Majláth János költő, történetíró és publicista, szül. Pesten 1786. oct 5-én. Ivadéka e nevű magyar nemzetségnek és fia M. Józsefnek, egykor osztrák államminiszternek. Gondos házi neveltetés…Iratai több mint 60 kötetre terjednek…Kovacsóczy után ő szerkeszté egy ideig a Nemzeti Újságot…harcai voltak Kossuth-tal…1848-ban Bajorországba vándorolt, s a Münchenben életszükség- és kétségbeeséstől zaklatva leányával együtt az Izar hullámaiban keresett enyhülést,perccel az előtt, midőn leányának gazdag jegyese pénzsegedelemmel érkezett Münchenbe. Az irodalomnak élt utolsó percéig, tetemes vagyonát erre áldozta fel…/A rendőrkém szerepről nincs szó/

                                                                                         Danielik: Magyar Írók II. Pest, 1858

 

 

Szerb Antal Irodalomtörténetében Kölcseyről szólva idézi gróf Majláth Jánoshoz írt ódájának három /több nincs/ strófáját:

     Majláth! Poétád éneke leng feléd

     Nem mint rohanó Vág, mikor árjait

     A Kárpátok közt zúgva szórja

     Tört jeget és köveket sodorván,

 

     Csak mint az alkonyenyhültén kalász-

     Párnáján nyugvó lányka szelíd dala

     Üdvezli a várt est nyugalmát

     S a hegyek ormai közt mosolygó

 

Holdat, midőn már csend födi a mezőt

S a pásztorkalyibák gőze az égre szállt.

Majláth! Poétád napja húnyik,

S nem dagadoz dala árja többet.

Toldy 1859-es Kölcsey-kiadásába a verset nem vette fel a  Töredékek közé. Vajon Szerb hol találta?

 

 

 

Berzsenyi: Gr. Mailáth Jánoshoz

Mailáth! poétád éneke leng feléd,
Nem mint a rohanó Vág, mikor árjait
  A Kárpátok közt zúgva szórja,
  Tört jeget és köveket sodorván;
Csak mint az alkony enyhületén kalász-
Párnáján pihenő lyányka szelíd dala
  Üdvezli a várt est nyugalmát
  S a hegyek ormai közt mosolygó
Holdat, midőn már csend fedi a mezőt,
S a pásztorkalibák gőze a völgybe szállt.
  Mailáth! poétád napja húnyik,
  S nem ragadoz dala árja többé.
Tündér tükörben nyílt nekem a világ,
S mint egy Pygmalion szobra, ölem hevén
  Életre gyúlni látsza honnom,
  S annak ivá kebelem sugalmát.
Mellembe, mint egy Ilion éneke
Zengett a haza szent lángja; Olympia
  Istenfiakkal küzdve tűnt fel
  Isteni bájba merült szememnek.
Eltűnt a rémkép. Ámde ha szózatom
Szép lelkedre hatott, nem vala puszta hang,
  Nem, mely tudatlan gyermek ajkán
  Lelket emelt; koszorúm ne bánd meg.
S ha szépnek érzed férfias énekim,
Benned vagynak azok, benned a honni szív,
  Melyet magasztalsz, benned a hív
  Honszeretet daliás erénye.
Menj, énekeld hát e magas égi lényt!
Ezt harsogta örök Pindaros és Horác,
  Ez isteníté a világnak
  Hajdani váteszit és erősit;
S ez nyit nekünk, ím, éliszi pályatért
Rákos hős mezején. Hallom a pályazajt
  S a pályazajban Széchenyink hős
  Hágdozatit, lova könnyü győztét.
Oh, énekeld őt, a diadal fiát!
Eurus-szülte pején mint viva, nyerve díjt;
  Mint áldozá fel ezreit, hogy
  Ész művein kecsesülne nyelvünk,
Mely újra szülje a lerogyott magyart
S pannon férfidiszét. Engem a Villitánc
  Int már; de honnom új virultán
  Vert dalodat porom érzi majdan.

A lap eredeti címe: „http://hu.wikisource.org/wiki/Gr%C3%B3f_Mail%C3%A1th_J%C3%A1noshoz

                                     A vers a Berzsenyi-kötetben is megtalálható

 

 

Benedek az1927-es Irodalmi Lexikonban ír Erzsébet leendő királyné történelemre tanításáról, de az öngyilkosságról nem szól.

 

 

                                      

Mailáth János, gróf (Pest, 1786–Stahremberg, Bajoro., 1855) történetíró. Jogi és bölcsészeti tanulmányokat végzett, 1808-ban a bécsi magyar kancellária tisztviselője lett, de szembaja miatt 1817-ben lemondott. Támogatta a hazai irodalmi vállalkozásokat, de a reformtörekvések ellenzője, az udvar híve volt. A Grimm-gyűjtemény keltette népies érdeklődés jegyében készült s német nyelven kiadott magyar mesegyűjteménye, amely csupán két évvel követte Gaál György úttörő munkáját, első formájában 16, a 2. kiadásban 24 szöveget tartalmaz. Fele eredeti alkotás, másik részét változatokból állította össze.

 Német nyelvű hazai versantológiájának bevezető tanulmányában a magyar népköltészet jelentőségét hangsúlyozta. Néhány magyar mesét és mondát magyarul is közölt. – F. m. Magyarische Sagen und Märchen (Brünn, 1824); Magyar regék, mondák, népmesék (Pest, 1864, a fenti mű magyar tolmácsolása, ford. Kazinczy Ferenc, kiadta Kazinczy Gábor);

 

 

Mailáth János, gróf (Pest, 1786–Stahremberg, Bajoro., 1855) történetíró. Jogi és bölcsészeti tanulmányokat végzett, 1808-ban a bécsi magyar kancellária tisztviselője lett, de szembaja miatt 1817-ben lemondott. Támogatta a hazai irodalmi vállalkozásokat, de a reformtörekvések ellenkezője, az udvar híve volt. A Grimm-gyűjtemény keltette népies érdeklődés jegyében készült s német nyelven kiadott magyar mesegyűjteménye, amely csupán két évvel követte Gaál György úttörő munkáját, első formájában 16, a 2. kiadásban 24 szöveget tartalmaz. Fele eredeti alkotás, másik részét változatokból állította össze. Német nyelvű hazai versantológiájának bevezető tanulmányában a magyar népköltészet jelentőségét hangsúlyozta. Néhány magyar mesét és mondát magyarul is közölt. – F. m. Magyarische Sagen und Märchen (Brünn, 1824); Magyar regék, mondák, népmesék (Pest, 1864, a fenti mű magyar tolmácsolása, ford. Kazinczy Ferenc, kiadta Kazinczy Gábor); Magyarische Gedichte (Stuttgart und Tübingen, 1825). – Irod. Váradi Zoltán: Gr. M. J. szerepe a magyar irodalomban (Máramarossziget, 1911); Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955).  /Magyar Néprajzi Lexikon/

 

2002 nyár – Történelem rovat

Szabó Krisztina

Mailáth György közeli rokona, Mailáth János az 1840-es években íróként próbált nevet szerezni magának. Műveit rajongásig szeretett lányának ajánlotta. Vagyona azonban nem volt, idővel teljesen eladósodott. A drága Bécsből Münchenbe költözött át, ahol arisztokrata ismerősei anyagilag is támogatták, de a rendszeres jövedelem hiánya egyre nagyobb nyomorba süllyesztette a családját. A pénzügyi kilátástalanság nyomasztó szorításában öngyilkosságra szánta el magát. Szeretett lánya vele akart halni. 1855. január 5-én az akkor 70 éves Mailáth János és gyermeke együtt ölték magukat a starnbergi tóba. A halottak nagy kendővel voltak összekötve. Az esetről megjelent tudósítás szerint az áldozat fia, Mailáth Kálmán gróf előzőleg megpróbált 5000 forintot kölcsönkérni dúsgazdag pesti rokonától, az országbírótól, de Mailáth elzárkózott a segítségnyújtás elől. Most, az újabb tragédia kapcsán a hírlapíró felvetette, hogy akár Mailáth Kálmán magánbosszúja is húzódhat a gyilkosság hátterében.

 

Srarnbergi tó. (Würm-tó), a délbajor fensíkon, 586 m. magasban fekvő tó, Starnberg (l. o.) falu mellett. Hosszabb tengelye 21, szélessége 5 km., területe 57 km2. Legnagyobb mélysége (118 m.) a Rosen-szigettől, a tó egyetlen szigetétől keletre van. A Würm folyik át rajta. Dombos és kies környékén igen sok helység, villa és kastély épült, aminők Possenhofen, Feldafing, Garatshausen, Berg-kastély II. Lajos bajor király nyaraló kastélya, aki maga is 1886 jun. 13. e tóba ölte magát. A Rosen-szigeten cölöpépítmények maradványai láthatók. A S., ahonnan pompás kilátás nyilik a bajor Alpokra, halakban nagyon gazdag; rajta gőzösök is járnak. E tóba ölte magát leányával együtt Mailáth János gróf (l. o.) 1855 jan. 3-án. V. ö. Horst, Der Starnberger See (München 1877).

Forrás: Pallas Nagylexikon

 

 

Magyarománok és szlavománok. A „magyarosítók” álláspontja a ...

Mailáth János úgy látta, hogy a magyarok nyomán a németek is azért használják a „die Magyaren” elnevezést, mert ez „a' Magyar Nemzet nationalitássát ...
tortenelem.ektf.hu/efolyoirat/Kiss/5.htm

 

Az irodalomnak élt utolsó percéig és leginkább arra áldozta fel tetemes örökölt vagyonát (Pest vármegyében övé volt a török-bálinti uradalom Buda közelében), mely midőn végképp elfogyott, élni tovább nem akart. Keserű nyomortól zaklatva és kétségbe esve, 1855. jan. 3-án

        a bajorországi Stahremberg-i tóba ölte magát leányával Henriettével együtt.

…Költekező életmódja, mecénási tevékenysége felemésztette örökségét, anyagi zavarai miatt

                                  a bécsi rendőrség besúgója lett

 

               Új Magyar Irod. Lex. 1994. /A korábbi források erről tapintatosan hallgatnak/

 

 

 

Életrajz, könyv: Kolos István: Gr. Mailáth János (1786-1855).  1938. 205 l.

 

 

Mailáth János, gróf (Pest, 1786. okt. 5.Starnberg, Bajoro., 1855. jan. 3.): író, publicista. ~ Antal gr. bátyja. Bölcsészetet és jogot végzett. 1808-ban Bécsben a kancellária fogalmazója, majd titkára lett. Az Aurora munkatársa volt. 1839-től 1848-ig szerk. a német nyelvű Iris c. zsebkönyvet. A bécsi udvar híve volt. Pest vm. gyűlésein konzervatív szellemben Kossuth ellen lépett fel. Anyagi zavarokba keveredett, és hogy ezektől szabaduljon, a bécsi rendőrség szolgálatába állott, irodalmi és politikai kapcsolatait felhasználta információk szerzésére. Verseket és történelmi tanulmányokat írt, nagyrészt német nyelven. Németre fordította Kisfaludy Sándor válogatott verseit (1829), Eötvös József A falu jegyzője c. regényét (1846). 1848-ban Bajoro.-ba költözött. Lányával együtt öngyilkos lett. – F. m. Gedichte (Bécs, 1824); Magyarische Sagen und Märchen (Brünn, 1825); Magyarische Gedichte (24 m. költő 150 versének fordítása a m. költészet történetének legelső összefoglalásával, Stuttgart-Tübingen, 1825); Geschichte der Magyaren (I – V., Wien, 1828 – 1831); Der ungarische Reichstag von 1830 (Pest, 1831); Geschichte des österreichischen Kaiserstaates (I – III., Hamburg, 1834 – 1842). – Irod. Várady Zoltán: Gr. M. J. szerepe a magyar irodalomban (Máramarossziget, 1911); Kolos István: M. J. gróf 1786 – 1855 (Bp., 1938): Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom (Bp., 1941).  Magyar Életrajzi Lexikon

 

 

 

 

János Majláth

János Majláth, or Count John (October 5, 1786 - January 3, 1853), Hungarian historian and poet, was born at Pest.
First educated at home, he subsequently studied philosophy at Eger (Erlau) and law at Gyor (Raab), his father, Count Joseph Majlath, an Austrian minister of state, eventually obtaining for him an appointment in the public service. Majláth devoted himself to historical research and the translation into German of Magyar folk-tales, and of selections from the works of the best of his country's native poets. Moreover, as an original lyrical writer, and as an editor and adapter of old German poems, Majlath showed considerable talent.

During the greater part of his life he resided either at Pest or Vienna, but a few years before his death he removed to Munich, where he fell into a state of destitution and extreme despondency. Seized at last by a terrible infatuation, he and his daughter Henriette, who had long been his constant companion and amanuensis, drowned themselves in the Lake of Starnberg, a few miles south-west of Munich, on the 3rd of January 1855.

Of his historical works the most important are the Geschichte der Magyaren (Vienna, 1828-1831, 5 vols; 2nd ed., Ratisbon, 1852-1853) and his Geschichte des Österreichischen Kaiserstaats (Hamburg, 1834 1850, 5 vols).

Specially noteworthy among his metrical translations from the Hungarian are the Magyarische Gedichte (Stuttgart and Tubingen, 1825); and Himfys auserlesene Liebeslieder (Pest, 1829; 2nd ed., 1831). A valuable contribution to folk-lore appeared in the Magyarische Sagen, Marchen und Erzahlungen (Brünn, 1825; 2nd ed., Stuttgart and Tübingen, 1837, 2, vols).   Enciclopedia

 

Journal des Luxus und der... \ Jahrgang 41 \ Februar \ Literarisches Beiblatt \ Romane und Erzählungen.

Zum Inhalt der Titel: "Die Kokette". Roman von C. Ahlefeldt. Breslau, bei Max und Comp. Unterz.: E. - "Die Prophetin von Caschimir". Roman von F. Tarnow. Leipzig, bei Rein. Unterz.: C. - "Magyarische Sagen und Mährchen" von J. N. von Mailáth. Brünn, bei Trafster.

·          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

2) Johann, Graf, österreich. Geschichtschreiber und Dichter, Verwandter des vorigen, geb. 3. Okt. 1786 zu Pest, Sohn des Grafen Joseph M., k. k. Staats- und Konferenzministers (geb. 1735, gest. 1810), studierte in Erlau Philosophie, in Raab die Rechte und trat bald in den Staatsdienst, welchen er aber nach zehn Jahren wegen eines Augenübels verlassen mußte. Wiederhergestellt, widmete er sich hinfort in Wien litterarischen Beschäftigungen, siedelte später nach München über und ertränkte sich mit seiner Tochter 3. Jan. 1855 aus Nahrungssorgen im Starnberger See. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: "Koloczaer Kodex altdeutscher Gedichte" (mit Köffinger, Pest 1818); "Altdeutsche Gedichte, neudeutsch bearbeitet" (Stuttg. 1819); "Gedichte" (Wien 1824); "Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen" (Brünn 1825; 2. Aufl., Stuttg. 1837); "Magyarische Gedichte, ins Deutsche übersetzt" (das. 1825); "Himfys (d. h. Alex. v. Kisfaludys) auserlesene Liebeslieder, aus dem Ungarischen übersetzt" (mit dem Originaltext, Pest 1829; 2. Aufl., ohne denselben, 1831); "Geschichte der Magyaren" (Wien 1828-31, 5 Bde.; 2. Aufl., Regensb. 1852-53); "Neuere Geschichte der Magyaren" (das. 1854, 2 Bde.); "Der ungarische Reichstag von 1830" (Pest 1831); "Geschichte der Stadt Wien" (Wien 1832); "Das ungarische Urbarialsystem" (Pest 1838); "Die Religionswirren in Ungarn" (Regensb. 1845, 2 Bde.; Nachträge 1846). Sein Hauptwerk ist die "Geschichte des österreichischen Kaiserstaats" (Hamb. 1834-50, 5 Bde.).

 

Johann Graf Mailath (Hsg.):

Iris. Taschenbuch für das Jahr 1843. 4. Jahrgang. Mit 6 Stahlstichen.

      Verlag V. Gustav Heckenast., Pesth [Budapest]. 1842 - IV, 394 S., 6 Tafeln. Texte (Novellen u. Gedichte) u.a.v. Adalbert Stifter (Die Narrenburg. Novelle; [1. Abdruck der 1. Fassung; die 2. Fassung erschient 1844; die 1. Buchausgabe erschien 1855]), Betty Paoli (d.i. Elisabeth Glück(, Heinrich Ritter v. Levitschnigg, Johann Gabriel Seidl, Michael Leopold Enk von der Burg, Adolf Bube, Johann Nepomuk Vogl, Joseph v. Hammer-Purgstall. Abdruck auf feinem, weißen Papier. Orig.-Pappband m. roter Seide bezogen, Rückenvergoldung, dreiseitiger Goldschnitt - die wohl beste EinbandVariante dieser Almanach Reihe. Zustand: Einband leicht beschabt, Ecken bestoßen; einige S. u. 3 Kartons der Stiche etwas braunfleckig; die Goldprägung gut erhalten; sonst gut erh.; kein Eintrag, Stempel o.ä Scan oder DigFoto von jedem Buch möglich. paypal account is available / Paypal Konto vorh. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Uli Eichhorn]

                                             www.vialibri.net/item

 

 

 

 

ON LINE ENCICLOPEDIA

MAJLATH, JANOS, or See also:

·         MAJLATH, JANOS, or JOHN, COUNT (1786-1855)

January 1855 . Of his historical works the most important are the Geichichte der Magyaren (Vienna, 1828–1831, 5 vols . ; 2nd ed., Ratisbon, 1852–1853) and his Geschichte See also:

translations from the Hungarian are the Magyarische Gedichte (See also:

Tubingen, 1825); and Himfy's auserlesene Liebeslieder (Pest, 1829; 2nd ed., 1831) . A valuable contribution to folk-See also:

lore appeared in the Magyarische Sagen, Marchen and Erzahlungen (See also:

Brunn, 1825; 2nd ed., Stuttgart and Tubingen, 1837, 2, vols.) .

End of Article: MAJLATH, JANOS, or JOHN, COUNT (1786-1855)

 

 

János Majláth

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

The native form of this personal name is Majláth János. This article uses the Western name order.

János Majláth, or Count John (October 5, 1786 - January 3, 1855), Hungarian historian and poet, was born at Pest.

First educated at home, he subsequently studied philosophy at Eger (Erlau) and law at Gyor (Raab), his father, Count Joseph Majlath, an Austrian minister of state, eventually obtaining for him an appointment in the public service. Majláth devoted himself to historical research and the translation into German of Magyar folk-tales, and of selections from the works of the best of his country's native poets. Moreover, as an original lyrical writer, and as an editor and adapter of old German poems, Majlath showed considerable talent.

During the greater part of his life he resided either at Pest or Vienna, but a few years before his death he removed to Munich, where he fell into a state of destitution and extreme despondency. Seized at last by a terrible infatuation, he and his daughter Henriette, who had long been his constant companion and amanuensis, drowned themselves in the Lake of Starnberg, a few miles south-west of Munich, on the 3rd of January 1855.

Of his historical works the most important are the Geschichte der Magyaren (Vienna, 1828-1831, 5 vols; 2nd ed., Ratisbon, 1852-1853) and his Geschichte des Österreichischen Kaiserstaats (Hamburg, 1834 1850, 5 vols).

Specially noteworthy among his metrical translations from the Hungarian are the Magyarische Gedichte (Stuttgart and Tübingen, 1825); and Himfys auserlesene Liebeslieder (Pest, 1829; 2nd ed., 1831). A valuable contribution to folk-lore appeared in the Magyarische Sagen, Marchen und Erzahlungen (Brünn, 1825; 2nd ed., Stuttgart and Tübingen, 1837, 2, vols).

 

 

 

                                   MAILÁTH ÉS COLLIN

 

             Hogyan került Collin a képbe?

Magyar Pavilon (falomb, -korona ) látám azt a vadon bércet, hova gróf Mailáth János   Collint ( Matthäus Joseph: osztrák költõ 1779-1824 ) kivivé, és amelyet osztán Collin egy ...magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/corpus/.../kazfe030.htm -

 

….boldog Pest. Látám az observatóriumot a Szent Gellért hegye ormán, látám az Orczy kert sűrű ernyőjit, látám azt a vadon bércet, hova gróf Mailáth János Collint kivivé és amelyet osztán Collin egy ódájával teve nevezetessé…                         Kazinczy: Utazás Pestre, 1828

 

K > Csereynek,   1817. 08. 24…Én Gróf Majláth Nepomuknak nevét legelébb a Collin versei közt olvastam; a Regulus Írója egy német ódát intéze tiszteletül ehhez a magyar ifjúhoz

                                                   * * *

Collin Matthaus  1779 – 1824 osztrák-német drámaíró. A reichstadti herceg nevelője. Shakespeare technikájával, de ereje nélkül dramatizálja az osztrák /magyar/ történelmet. Legjobb műve: Belas Krieg mit seinem Vater c. dráma     Benedek, Irod. lex 1927.

Kiegészítés a Révai Lexikonból:  Irod: Heinrich Gusztáv: Bánk bán Collin Mátyás drámáiban, Philológiai Közlöny XXI. 1897.

 

Jakob Grimm meseíró saját kezű levele
Matthäus von Collin írónak                                      2007.11.25 

Jakob Grimm a levelet Matthäus von Collinnak (1779–1824) írta, aki a jelzett időpontban a bécsi kormányzat pénzügyi osztályán udvari fogalmazóként tevékenykedett. I. Ferenc 1816-ban kinevezte a „Sasfiók”, azaz I. Napóleon francia császár és Mária Lujza fia, a reichstadti herceg nevelőjének, mely megbízatását 1824-ben bekövetkezett haláláig látta el. Bátyjához, Heinrich Joseph von Collinhoz hasonlóan ő is jeles költő és drámaíró volt. A krakkói és bécsi egyetemen az esztétikát tanított.                                                     Soós István fordítása

 

Matthäus Casimir von Collin (1779-1824) was a leading poet in the Vienna of his time.

                 Some of his works have been set to music by Schubert,

 such as Der Zwerg (D. 771), Wehmut (D. 772) and Nacht und Träume (D. 827).

He was the younger brother of the Viennese poet and playwright Heinrich Joseph von Collin. Matthäus, however, was, as editor of the Wiener Jahrbücher für Literatur, an even more potent force in the literary life of Vienna. He was, moreover, in sympathy with the Romantic movement, and intimate with its leaders. His dramas on themes from Austrian national history (Belas Krieg mit dem Vater, (1808); Der Tod Friedrichs des Streitbaren, 1813) may be regarded as the immediate precursors of Grillparzer's historical tragedies. Heinrich's Gesammelte Werke appeared in 6 vols. (1812-1814); he is the subject of an excellent monograph by F. Laban (1879). See also A. Hauffen, Des Drama der klassischen Periode, ii.2 (1891), where a reprint of Regulus will be found. M. von Collins Dramatische Dichtungen were published in 4 vols. (1815-1817); his Nachgelassene Schriften, edited by J. von Hammer, in 2 vols. (1827). A study of his life and work by J. Wihan will be found in Euphorion, Erganzungsheft, v (1901).  Wikipedia

 

COLLIN, MATTHAUS KASIMIR VON  

(1779 - 1824)

 

Albums featuring this composer are available for download from ClassicsOnline.com

SCHUBERT: Night and Dreams - Selected Songs

8.571059

Vocal

LEHMANN, Lotte: Lieder Recordings, Vol. 6 (1947, 1949)

8.111097

Classical Concert

SCHUBERT, F.: Lied Edition 33 - Part Songs, Vol. 2

8.570962

Choral - Secular

SCHUBERT, F.: Lieder - D. 296, 491, 545, 633, 652, 658, 684, 745, 751, 756, 772, 775, 806, 807, 827b, 828, 833, 871, 878 (Shirai, Holl)………

 

 

SCHUBERT: Lieder (Russell)

8.553113

Vocal

SCHUBERT: Lieder (Takacs)

8.550476

Vocal

SCHUMANN, Elisabeth: Schubert Lieder (1927-1945)

8.110731

Vocal

 

 

 

                                                 SISSI

 

 

 

Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach bajor hercegnő - családi körben Sissi - 1837. december 24-én született egy foggal. A szülők unokatestvérek, Ludovika, az anya; Miksa Emánuel, az apa a Wittelsbach-ok szerényebb, nem uralkodó oldalágából származott. A kissé különc hírében álló művelt és bohém apa imádta a természetet és sokat utazott.

1853-ban ismerkedett meg I. Ferenc Józseffel, a Habsburg Birodalom fiatal uralkodójával, egy évvel később összeházasodtak.
A megismerkedés és az esküvő között eltelő egy évben Erzsébetnek rengeteget kellett tanulnia. Neveltetésében és képzésében hatalmas hiányosságok voltak, hiszen nem szánták trónra, a legkevésbé a Habsburg Birodaloméra. Az egyik legfontosabb Ausztria történelme volt, melyet Majláth János magyar gróf, történettudós tanított neki. Emellett tőle hallott először magyar szót, sőt magyar verseket is, bár a nyelvet ekkor még nem beszélte. Erzsébet évekkel később is elismeréssel beszélt tanáráról…..            Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

 

A magyarok királynéja: Sissi….Sokat kellett hát tanulnia, s ebben a nagy tanulásban találkozott Majláth János magyar gróffal, történettudóssal, akitől először hallott Magyarországról, és azt rögtön megszerette. …/Sulinet/

 

 

 

 

                             Magyarische Gedichte (Stuttgart und Tübingen, 1825).

 

 

….Majláth 1825-ös versantológiája (Magyarische Gedichte) bizonyos fokig előzménye volt az angol Bowring 1830-as Poetry of te Magyars gyűjteményének, amelynek népdalanyagát Rumy Károly György, Döbrentei Gábor, Toldy Ferenc, sőt Kazinczy közreműködésével állították össze. Összefüggés van az ugyanekkor meginduló cseh, szlovák, szlovén, horvát népköltészeti kutatással….

Irod. Váradi Zoltán: Gr. M. J. szerepe a magyar irodalomban (Máramarossziget, 1911); Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955).                   Szinnyei

 

 

Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 7. szám

Turóczi-Trostler József: Magyar költészet Európa előtt
A Csongor és Tünde német fordításához

Mailáth János 1825-ben az egész magyar Parnasszust megszólaltatta németül (Magyarische Gedichte), régieket és újakat, ismeretleneket és ismerteket... Faludi Ferencet, Ráday Gedeont, Orczi Lőrincet, Baróti Szabó Dávidot, Virág Benedeket, Ányos Pált, Verseghy Ferencet, Endrődi Jánost, Kazinczy Ferencet, Dayka Gábort, Kisfaludy Sándort és Károlyt, Kis Jánost, Vitkovits Mihályt, Csokonai Mihályt, Berzsenyi Dánielt, Buczi Emilt, Szemere Pált, Döbrentei Gábort, Kölcsey Ferencet, Tóth Lászlót, Szentmiklóssy Alajost, Göndöcz Juditot, Képlaki Vilmát... A kötet címlapján a legelőkelőbb ajánlólevél, Goethe kiadójának, Cottának, neve olvasható. S mégis, visszhangja úgyszólván semmi: mindössze néhány udvariaskodó levél, folyóirat- és újságcikk, ismertetés, lexikonok, irodalomtörténetek tömegsírja. Látszólag maradandóbb s mélyebb érdeklődés fogadja három évvel később Toldy Ferenc híres Handbuchját; az élő irodalmi tudatba azonban alig szivárog belőle valami. Goethe kezébe veszi, de utána csökönyösen hallgat a magyar irodalomról, pedig éppen most valósítja meg s éli a szó funkcionális értelmében a világirodalom fogalmát, nyílik meg minden tartalomnak és formának, keletnek és délnek, románságnak és szlávságnak, réginek és újnak, feltéve, hogy megfelel törvényszerűségének és felszívódhatik a vérébe. A romantika is hallgat, pedig éppen ezekben az évtizedekben tér meg diadalmas világirodalmi portyázásaiból; pedig az új Európa is éppen most készül felruházni Magyarországot a szellemi nagykorúság első jegyeivel s egyre megértőbb pátosszal fordul politikai életének megnyilvánulásai felé.

Alig van jelentékenyebb magyar költő, akinek Mailáth óta ne akadt volna német fordítója, de aligha egy-kettőnek sikerült áttörni az európai tudat korlátait.

 

                                  

Cím

Magyarische Gedichte

Szerző

Johann Mailáth

Kiadó

Cotta, 1825

Eredeti forrása

Bajor Állami Könyvtár

Digitalizálva:

2008. aug. 20.                          

                                                                      A teljes antológia olvasható:

                                

Verzeichnis der Dichter in alphabetischer Ordnung.

 

Ányos Pál,                                              4 vers

Berzsenvi Dániel.                                   8

Buczi Emil                                              4

Csokonai Mihály                                     5

Dayka Gábor                                           2

Döbrentei Gabor                                      6

Endrődi János                                          4

Faludi Ferencz                                         3

Göndöcz Judit                                         2

Kazinczy Ferencz                                  17

Képlaki Vilma                                         2

Kis János                                                 1

Kisfaludi Sándor,                                  24

Kölcsey Ferencz                                     6

Kisfaludi Károly                                     4

Orczy Lőrinc                                           1

Ráday Gedeon                                        2

Szabó Dávid                                            2

Szemere Pál                                             6
Szentmiklósi Alajos                               12
Tóth. László      /Ungvárnémeti/                                       5
Verseghy Ferencz                                    6
Virág Benedek                                        9
Vitkovics  Mihály                                  12

 

 

 

 

                                        Részlet az Előszóból

 

 

…Als Dichter ist Kazinczy korrekt, zart, sich zur griechischen Epigrammatik neigend, als Folge seiner früheren wissenschaftlichen Bildung, durch das lebendige Feuer seines Gemüths südlich gestimmt. Sein Verdienst um die magyarische Literatur ist sehr groß, und es blos nach seinen, obgleich ausgezeichneten poetischen Leistungen auffassen, wäre einseitig geurtheilt.In seinem ganzen Umfang wird es wohl erst die unbefangene Nachwelt würdigend ermessen.

Wenn ein Volksdichter genannt wird, so steht kein Magyare an, Michael Csokonai zu nennen, und gewöhnlich folgt der Beisatz, daß er sehr viel Äehnlichkeit mit Bürger hat. Dieß leztere ist nun wohl durchaus falsch, wenn wir nicht etwa die Äehnlichkeit darein setzen, daß Beide sich Worte erlauben, die keinen Sinn haben, und blos des malenden Klanges wegen, angebracht sind. Nicht die leidenschaftliche Glut des deutschen Vorbildes, noch die wilde Kraft desselben, sind in Csokonai zu finden, und jener tiefe philosophische Blick, der im einfachsten Gewand bei dem Dichter der Leonore hervor tritt, wird in Csokonai ganz vermißt. Wohl aber ist er volksthümlicher als Bürger, und graziös, wie ein verzogenes Kind, sind seine Gedichte.

Wir bedauern unendlich, daß es uns unmoglich war sein Liebeslied an den Kulats (die ungrische Feldflasche) zu übersetzen, die deutsche Sprache widerstand, so bei vielen andern Gedichten; und die hier mitgetheilten volksthümlichen, als: „Die arme Suse" sind nicht so reizvoll übersezt, als die Originale. Seine Lieder an Lilla sind nicht glückliche Seitenstücke zu Himfi's (Kisfaludi's) Liebesliedern, nicht Natur, sondern erkünsteltes Feuer schuf sie. Ein komisches Heldengedicht „Dorothea" verdient würdigende Anerkennung; es ist viel Komik darin, und ob die Derbheit, die an Csokonai so oft gerügt wird, ein Fehler sey, mag dahin gestellt seyn.

Berzsenyi Daniel ist unstreitig der erste der magyarischen Dichter; denn er ist durchaus magyarisch. Es laßt sich nichts glühenderes denken, als seine Oden, die er zu verschiedenen Ereignissen gedichtet, und die ich leider nach den in der Vorrede ausgesprochenen Grundsätzen hier nicht einschalten konnte. So eingreifend, so ermuthigend! sie reißen das Gemüth hin, wie der Wind die Herbstblätter fortstürmt, oder die Wag ihre schaumenden Wogen hin wälzt. Ich erwähne nur seiner Oden über die Schlacht bei Ulm 1805…

 

Csokonai versei a kötetben:

Die Jahreszeiten.

Ich seh' des Lenzes Rosen blüh',,
In deinem holden Angesicht,
Des Maientages lächelnd Licht;
Es zieht vor deinen Blicken hin.

Den Sommer fühl' ich in mir glüh'n,
Mein Herz ertragt das Lodern nicht;
Denn Amor sandt' die Glut so dicht,
Mit Flammen will er es durchsprüh'n.

 

 

Der Vers, Ver schönerer.

Dünkt dir mein Liedchen jezt nicht süß,

Die Verse ohne Glut,

Laß seyn! — Wenn ich ein Mädchen küss,

Erregt der Wein mein Blut:

Wird lichterloh es in mir brennen,

Die Myrthe wird mir dann zum Lohn,

Wie einst Anakreon.

 

An meinen Freund.

Auf des Parnasses wilden Hbh'n,
An der Kastal'schen Quelle,
In Tempe's öden Gründen,
Wirst du, o Freund, die Musen
Vergebens künftig suchen. —
Die alten wilden Musen,
Ein bäurischer Apollo;
Sie konnten wohl vor Zeiten
In jener Gegend wohnen.

Doch jezt in höh'rer Wonne,
Bewohnen sie Tokay,
Das geisierzeugende,
Und leben dort von Nektar. -

 

Orczy Lőrinc: A bugaci csárda  /Die bugaczer csarda/

Der Tsikos, der Gulyasen Klub, du Winkel
Von Legionen Gelsen, Fliegen
Umsl,mmt, und vielen tausend Fröschen!
Errichtet zum Verderb der Viehbesitzer,
Der Diebe Nest; komm und erzähle,
Wer hat auf diese Oede dich gesezt?
Du bist nicht, was du scheinen willst. Den Wand'rer
Nimmst du nicht auf in deinen Schooß, obgleich
Du täuschend der Herberge Zeichen trägst.
Vier kahle Wänd', der Stall dem Einsturz nah,
Ein Waschtrogahnlich Dach, ein Spiel
Erzürnten Stürmen, diesi ist alles,
Womit du dich vermagst zu brüsten.
Ne Grube hart an dir', in der verbürgen
Dein schmuziger rothwangiger Verführer
Zwei eingeramte abgcnüzre Klöze,
An die die Gäste ihre Rosse binden.

Dem kleiner Kessel, der gesprung'ne Topf,
Der übel noch vom lezren Kochen riecht,
Bringt dir gewiß nicht viele Gaste.
Verdachtig ist der Zeiger ihnen; angstlich
Flieh'n sie vorbei, und lagern lieber draußen
Und warten Nacht-dnrchfrösiet auf den Morgen,
Der ihres langen Weges Ende bringe.

 

 

           Ezt nem Mailáth illesztette be:

KAZINCZY:  A BUGACI CSÁRDÁHOZ

 

 

 

Orczy Lőrinc után

     Csikós-, gulyásnép klubbja, rosz vityilló!
Körűldünnyögve szúnyogok s legyek
Legióitól, s a békák ezredétől!
Vesztökre a marhatartó jámboroknak
Ki tett, zsiványok fészke jer, beszéld el,
Ki tett e puszta helyre tégedet?

     Te nem vagy aminek vágysz látszani,
Az útazót kebledbe nem veszed fel,
Bár álnokúl e címet hordozod.
Négy megkopott fal, roskadásnak indúlt
Kürtőd, bogárteknőjű fedeled
Játéka a nyári megdühödt szeleknek,
Ez mindaz, amivel kevélykedel.
S melletted egy gödör, mely rejtve tartja
Piros pofájú szurtos csábítódat;
És e leásott vastag két bitó,
Hová vendégid a lovat kötik. …

 

 

Kazinczy verse Mailáth antológiájában /Google/

 

An M i n n i.

Für dich stammt ich, du erglühtest,

Ich erglüh' noch, du nicht mehr.
Wie du dein Geheimniß hütest,

Ach, ich fühl' es nur zu sehr! ^
Seufzend und in Schmerz befangen,

Rufet Minni oft die Brust;
Und im Kummer und im Bangen,

Wein' ich über den Verlust.

Hingegangen, hingeschwunden,

Ist des Lebens Göttertraum; Doch um dich, ob tief die Wunden, , Geb' ich nicht der Klage Raum;

[ocr errors]

Nie soll dir das Glück entschwinden,
Trag' dann leichter, was mich trübt;

Seufj' mit stolzerem Empfinden:
Minni hat mich einst geliebt.

 

 

 

 

                                        MAILÁTH MUNKÁI

 

 

 

Német nyelven adta ki mesegyűjteményét Gr. Mailáth János Brünnben 1824-ben, Magyarische Sagen und Märchen címen. Gyűjteményét Kazinczy Ferenc fordította le magyarra, a fordítás 1864-ben jelent meg Kazinczy Gábor kiadásában, Magyar regék, mondák, népmesék címen. E gyűjtemény már kevésbé jelentős, nagy része nem is népi eredetű, és a népmeséket sem a népi szerkesztésmódnak megfelelő felépítésben adja, hanem több mesevariánsból állít össze egy-egy mesét.   mek.oszk.hu/02100/02152/html/05/4.htm

 

 

….Für ungarische Märchen waren bis jetzt einzige Quellen die beiden Sammlungen von Fr. Gaal (Märchen der Magyaren, Wien 1822) und Johann Graf Majláth (Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen, Stuttgart und Tübingen 1837, zwei Bände)….

Quelle:Stier, G.: Ungarische Sagen und Märchen. Berlin: Ferdinand Dümmlers Buchhandlung, 1850.

 

 

Magyarische Sagen und Mährchen - Google Books eredmény

Írta: Johann Mailath - 1825 - 281 oldal
Ich glaube hier erklären zu müssen, dass die hier mitgetheilten Märchen ebenfalls ... wie ich sie zu erzählen pflege , und es dürften wenig Magyaren sein,- ...
books.google.hu/books?id=klQAAAAAcAAJ.

 

 

…A magyar irodalom organikus előadásának első kísérletei Kazinczy A magyar literatúra történetei  /tübingai pályamunka 1808/ és gr. Mailáth János németre fordított antológiájának A magyar költészet története /1825/ c. bevezetője…

                                                                   Toldy: A magyar nemzeti irodalom története 1878.

 

 

Irodalomtörténeti Közlemények 2001 . CV. évfolyam 3-4 szám

UNGVÁRNÉMETI TÓTH László levelei Gróf Majláth Jánoshoz = KOLOS István,. Mailath János, Bp., 1938, 181–184. III. Ungvárnémeti Tóth Lászlóról írt ismertetések ...
www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2001-34/merenyi.pdf

 

 

 

TÖRTÉNELEM -- KÉP. SZEMELVÉNYEK MÚLT ÉS MŰVÉSZET KAPCSOLATÁBÓL MAGYARORSZÁGON.

ITKözl. 2000. MÁRCIUS 17.--SZEPTEMBER 24.

 

Pyrker János László egri érsek Rudolphias című, a birodalmi patriotizmus szellemében fogant német nyelvű eposzának egyik jelenete volt a forrása Anton Petter bécsi akadémiai tanár Ottokár cseh király holttestének fia általi elkérését ábrázoló festményének és Johann Nepomuk Geiger több kiadást megért litográfiájának. Weber Henrik Salamon király a visegrádi börtönben című képe a Hormayr-kör egyik magyar tagjának, Mailáth Jánosnak azonos tárgyú versét illusztrálja, s ugyanehhez a körhöz tartozott Caroline Pichler, akinek Buda várának visszavétele című, magyarra is lefordított regénye alapul szolgált Schmidt József Szapáry Péter történetét feldolgozó két képéhez.

 

 

 

     Staud Géza: Orientalizmus a magyar romantikában

20 Legfontosabb munkái az Ezeregyéjen és a Pancsatantra fordításon kívül: Traduction du ..... E kettőt megelőzte Mailáth Jánosnak egyik keleties novellája, ...
terebess.hu/keletkultinfo/staud.html –

 

 

Journal des Luxus und der... \ Jahrgang 41 \ Februar \ Literarisches Beiblatt \ Romane und Erzählungen.

Zum Inhalt der Titel: "Die Kokette". Roman von C. Ahlefeldt. Breslau, bei Max und Comp. Unterz.: E. - "Die Prophetin von Caschimir". Roman von F. Tarnow. Leipzig, bei Rein. Unterz.: C. - "Magyarische Sagen und Mährchen" von J. N. von Mailáth. Brünn, bei Trafster.

 

 

                                         ANTIKVÁRIUM

 

 

232 - MAILÁTH (János) Johann Grafen Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen von - -. 1-2. Bd. 2. Aufl.          kikiáltási ár: 12 000 HU

(Egybekötve.) Stuttgart - Tübingen, 1837. J. G. Cotta'schen Buchhandl. VIII, 252 l. 2 sztl. lev.; 2 sztl. lev. 224 l. Századvégi, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben, gerincén címkével

 

 

 

106 - Mailáth [János, Gróf], Johann: Geschichte der Magyaren. 1-5. Bde.

kikiáltási ár: 20 000 HUF   /2001/

                                                Mailáth [János, Gróf], Johann: Geschichte der Magyaren. 1-5. Bde.

 

                                              

Regensburg, 1852-1853. Manz. XII + 328 p. + 2 mell. (kőnyomat: Az őshaza térképe + az Árpád-ház családfája); XII + 404 p. + 2 mell. (kőnyomat: a várnai és a mohácsi csata térképe); XII + 500 p. + 2 térkép mell. (Politische Eintheilung des türkischen Theiles von Ungarn nach Hadzsi Chalfa+Ungern zu Zeit Bethlen Gabors, kézzel színezett); XVI + 324 p.; XII + 462 p. Második javított és bővített kiadás. A 4-5. kötet Maria Theresia bis zum Ende der Revolution 1-2. Bde. alcímmel jelent meg. Vgl. Wurzb. XVI, 303. Egységes, korabeli arnyozott gerincű papírkötésben. Könyvtári duplum.

 

 

 

      Fekete Hattyú Antikvárium - Budapest, Nap u. 24. - Árverés

Herausgegeben: von Johann Graf Mailáth.. Pest, ((1847.)) Gustav Heckenast. 6 rézmetszet t. 329 p. ... Gyurián és Bagó betüivel” humoros röplapnak német fordítása, kéziratos másolata.

 

 

amazon.co.uk

 Magyarische Gedichte. Uebersetzt von J. Grafen Mailáth (Unknown Binding)

by Nepomuki János MAJLÁTH (Author)

No customer reviews yet. Be the first.

 

 

 ANTIQBOOK      

 

JOHANN GRAF MAILATH Magyarische Gedichte
Wien, Cotta, 1825, Erste Deutsche Ausgabe. Pappe, 8. Gutes Leseexemplar, 248 SS, Pp. d. Zt. (berieben u. bestossen), Innendeckel mit Exlibris, Tit. gestempelt, innen durchwegs l. gebräunt und etw. fleckig - SELTENE Erstausgabe seiner Übertragungen aus dem Ungarischen, mit Anmerkungen , Zufriedenstellend/Kein Schutzumschlag. Gutes Leseexemplar.

                              Offered for EUR 35.00 = appr. US$ 49.14

by: www.altesbuch.at - Book number: 009010
See more books from our catalog:
Dichtungen und Poesie

 

Magyarische Gedichte.

Author:

János Nepomuk Jozsek Mailáth, grof

 

Publisher:

Stuttgart, Cotta, 1825.

 

Edition/Format:

Book : German

 

Rating:

(not yet rated)with reviews - Be the first.

 

Book

 

All Authors / Contributors:

János Nepomuk Jozsek Mailáth, gróf

Find more information about:

OCLC Number:

26610687

Description:

lxxi, 248 p. 19 cm.

Responsibility:

Übers. von Johann Grafen Mailáth.

Hungarian poetry -- Translations into German.

 

 

     Janos Majlath - LoveToKnow 1911

Specially noteworthy among his metrical translations from the Hungarian are the Magyarische Gedichte (Stuttgart and Tubingen, 1825); and Himfy's auserlesene ...
1911encyclopedia.org/Janos_Majlath - Tárolt változat   ÍRÁSVÉDETT

 

 

 

                                   Mailáth a Kazinczy levelezésben

 

 

Berlász Jenő jegyzete a KazLev 23. kötet 502. oldalán:

Kazinczy 1816 nyarán került először kapcsolatba Majláth-tal. Levélben tolmácsolta Majláth J. F. Hormayr szerkesztő meghívását egy Brünnben megjelenő folyóirat

munkatársai közé. Majláth közölte Kazinczyval, hogy megismerkedne vele. 1817 novemberében került sor a találkozóra Széphalmon. /A Majláthról szóló szöveget Berlász a következőkben olvasható KazLev-ből vette. B./

A leveleket a Váczy-számozás sorrendjében közöljük.

 

3358.

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak. An den HerrnGrafen Johann Nepomuk von Mailáth

Hochgeboren.                                                                             Széphalom, d. 13. Jänner 1817.

….Die Aufmerksamkeit, deren mich Collins und Hormayrs gefeyerter Freund, der Sohn des grossen Mailáth, der Neffe eines andern, nicht minden grossen Mailáth, und der Cousin eines dritten, von mir sehr geachteten, mit Liebe bewunderten Mailáth würdigt, macht mich wirklich stolz, und ich bitte den Edlen um die Fortdauer seines unverdienten Wohlwollens. Auch meiner Nation wird endlich eine bessere Sonne leuchten, wenn unsere Schriftsteller von unsern Grossen gekannt werden.

 

3367.

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                        Széphalom Január 24d. 1817.

….Hormayr engem meghítt Archivjának elősegéllésére. Szeretném veled látatni azon levelét, mellyet nekem Gróf Mailáth János Nepomuk külde-meg, ’s azon feleletemet, mellyet mind Hormayrnek mind Mailáthnak adtam. Első alkalmatossággal beküldöm neked, az elsőbbnek Biographiáját. Álmélkodást érdemlő adományú ’s igen nagy olvasású ember, ’s szabadság fija. — Azt feleltem neki, hogy 58dik esztendőmbe léptem Octóberben, ’s sok dolgaim vannak; nem oszthatom fel erőmet. Azonban Archívje’ számára Prof. Rumi felküldé azon Aufsatzomat…

 

3464.

Gr. Majláth János — Kazinczynak.                                   Gross-Turbal am 27. Junius 1817.

………..

Kazinczy F. e levélhez mellékelte a következő verset:

Ungerns Wappen.

Auf hohen Bergen strahlet eine Krone,

Sie leuchtet weit, ein sonnenhelles Licht,

Sie prangt achthundert Jahr auf diesen [!] Throne,

Um den der Ruhm stets neue Lorbern flicht.

Hinflieget er in jede ferne Zone

Und weichet dem von all den andern nicht,

Denn war die Welt in wilden [!] Kampf entzunden

Ward sie mit neuer Glorie uns umwunden.

Es hebt der Sturm sein brausendes Gefieder,

Er rauscht heran mit ungestümer Macht,

Es zuckt der Blitz, und Schlossen fallen nieder,

Verderben droht der Wolken finstre Nacht.

Umsonst! fest stehn der Berge Riesenglieder

Maqchtlos verwehrt, was keck zum Streit erwacht,

Und aus der Berge stillen Thalesgründen,

Wird nie das Glück, die Ruhe nie verschwinden;

Denn Kron’ und Berge schüzt [!] ein heilig Zeichen,

Dass [!] heiligste das Menschenzunge nennt,

Ihr Ströme auf! und fragt in allen Reichen,

Ob wer ein edler Volk als wir sind kennt?

Ob wo ein Fürst dem Unsern zu vergleichen?

Ob tiefer wo das Kreuz im Herzen brennt?

Noch tausend Jahr wird Berg, und Kreuz und Krone

Vereint bestehn, zu aller Feinde Hohne.

Johann Graf Mailáth.

 

3481.

Kazinczy – Döbrenteinek                                                       Széphalom, aug. 21. 1817

/ A KazLev 24-ben ez a levél hiányzik. Saját KazLev 15-ből másoltam/

Majláth…barátja Collinnak…Kisebb, mint én, vékony termetű, szőke, nem rossz és nem szép…veri a fortepianót, táncol és duellál, 3 butella tokajit és 2 pohár puncsot egy este megivott…Napóleont irtóztatóan gyűlöli, mint Collin. Literatúránk felől minden ítélete megegyezik az enyémmel…Versei a Bécsi Almanachokban. 4 sonettjét leírá nekem, s ezt hagyá itt:

Széphalom nennst du mit Rechz den Hügel, auf welchem du wohnest…

 

3482.     K > Csereynek,   1817. 08. 24…Én Gróf Majláth Nepomuknak nevét legelébb a Collin versei közt olvastam; a Regulus Írója egy német ódát intéze tiszteletül ehhez a magyar ifjúhoz…A Hazának kevés fija van, akit ehhez hasonlíthassunk, akár Culturát nézünk, akár erőt. Tízezer verset tud könyv nélkül…Bécsben neveltetett s Ministernek fija lévén nyílást talála magát a Tudósok és Mívészek társaságába fúrhatni…nyelve inkább német, mint magyar…  

                                                                   / A 3482. levélrészletet felvettem a Portré II.-be/

 

3535.

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                             Széphalom, Januar. 6d. 1818.

Gróf Mailáth Jánosnak ma veszem levelét, hogy ő német nyelven akar kiadni eggy Anthologie der Ung. Dichter nevű Munkát. Arra kér, hogy jegyezném-ki neki a’ Te Verseid köztt és a’ Daykáéi köztt a’ mik leginkább érdemlik a’ Németre fordítást (prosában). De ez titok. — Élj szerencsésen, édes barátom…

 

3809.

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak.                                                          Széphalom den 10. Jänn. 1820.

Hochverehrter Herr Graf, Ich theile Ihnen eine herrliche Ode, von Ungvár-Németi Tóth László mit, die ich in das Deutsche übersetzt habe. Sie ist ungedruckt, und ich habe sie grade von ihm. Er ist der Sohn eines reform. Predigers aus dem Borsoder Comitat, ward in der Capelle des Erzbischofs von Erlau den 16. Octob. 1816. catholisch, u. studiert jetzt in Wien die Medizin. 1 Band Ung. Gedichte, und 1 anderen griechisch und ungrisch von ihm selbst, hat er schon herausgegeben. Im März erhält er den Doctorhut.

AZ ISTENŰLÉS DICSŐSÉGE…….

 

3820.

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                                           Széphalom den 31. Jänner 1820.

…Hier der Text, und die Übersetzung des Grafen Joh. Mailáth, den Sie aber nicht nennen müssen, wenn Sie das Sonett vielleicht einsenden sollten, weil ich nicht weiss, ob ihm das nicht unangenehm wäre. So viel ich weiss, hat er sich noch nirgends, als vor seinem Kalocsaer Codex alter deutscher Lieder genannt:

A’ SAJKA…..

 

3880.

Gr. Majláth János — Kazinczynak.                                         Nagy Ugrócz am 15/8. XX

….Sie sehen die Magyarischen Gedichte sind bei mir zur fixen Idée geworden. Ihr Mailáth.

Himfy I. Rész. 7. 13. 26. 28, 47. 54. 57, 87. 107. 172, 176. 182. Dal. II. Rész. 41. 44. 51. 53. 75, 87. 130. 146. 163. 164. 168,

Ráday: három Mese.

Orczi és Barcsai: Hol az igaz bátor szabadság — a’ Táborból.

Daika: A’ hü Leányka; titkos Bú.

Szabó Dávid: Egy orvosra; az ökörszemről és a’ Bagolyról.

Tóth László: Krieger Josephához; Előre fizetés; szerelem és barátság; a’ játszó Erosz; az ifiuság Istennéje; Biró itélet; Rhédei Katalinhoz; Tisztválasztás; — Az istenülés dicsősége.

Balassa Bálint: Istenhöz könyörgés; in laudem verni temporis; valedicit Patriae.

Rimai: Laus mediocritatis; omnia fingit maiora vetustas.

Berzsenyi: Osztályrészem; A’ tavasz; Az esthainal; A megelégedés; Mulandóság; Phillisz; Fő és szív; Esztihez; a’ Táncz.

Ányos Pál: a’ lenyugovó Naphoz; Panasz a’ holdnak; az Ifiuság; egy hiv szive [!] Keserve Kedvese sirja felett; Fillisz neve a hársfán.

Faludi: Kisztető Ének; felelő Ének; Tarka Madár.

Beniczki: Két ének.

Révay: haragos embertől való irtózás; Lucza szépsége.

Horváth Jósef: Szombathelyi Himen 2. 8. 19. 23. Dal.

Endrődi: A’ Nap; a’ beteg Katonának fohászkodása; Tzim Írás egy huszár kardra; A’ kis patak.

G. Teleki Jósef: Ki a jó férj; és egy Distichon (töredéknek látszik).

Kreskai: Az igaz Nemesség; egy valakiröl.

Verseghi: Az irigységhez; a’ Tél; Bucsuzás a’ Musáktól; az igaz Bölcs; a’ haldokló Leány; Apollohoz; Barátnémhoz, Örzsike; az igassághoz; Rozillisholz; egy Közmondás; A Boriszák; a’ régiség.

Virág: A’ Muzsákhoz; Ajándék; a’ Kalitkába zárt Madárhoz; Boszu állás; Tsendesités; Az örömhöz; Tavaszikor; Aurora; Széphalom; Teofila Éneke; a’ Barátságnak.

Kazinczi: Panasz; Könyörgés; Egy csecsemö sirjára; Sajkám; az én Boldogítóm; Az ő képe; a’ Bugaczi tsárdára; Pór kevélység; Ámor és az oroszlány; Laokoon; a’ Békák; a’ Distichon feltalálása; az esthainalhoz; a’ Kötés Napja.

Szemere: A’ Remény — (A’ Poeta; Amor; Dorisod’ születése Napján, wenn sie von ihm sind)

Szent Miklósi?

Csokonai: Lillához; Barátomhoz; Dorishoz; az esztendő négy szakassza; a’ Méhekhez; muzsikáló szépség; a’ vers szépítő; tsikó bőrös kulacs; Zsugori; a’ magyar Gavallér; butsuzás egy Leánytól.

Aranka: egy Distichon.

Kis: Hajós ének; és még egy.

Döbrentey?

 

5817.                                                                                                        / A 23. kötetből/

Kazinczy – Szentmiklóssy Alajosnak                        22. Gróf Mailáth János 1817. Aug. 25.

 

Aug. 16. d. engem meglátogata Gróf Mailáth János, fija a’ Miniszternek, ’s a’ Camerae Praesesnek öccse. Budáról írta még Juliusban, hogy Bártfára indúl, írjam meg oda neki, Kassáról felém melly statiókon kell jönnie. – Estve vala, midőn belépett, ’s jelentette, hogy egy Köffinger nevü Budai Orvos uti-társával van. Ez az alatt ki sem szálla szekeréből. Az a’ Koffinger-e? kérdém, a’ kivel Gróf Ur a’ Koloczaer Codex altdeutscher Gedichte kiadta? – Épen ez; ’s ment értte, eggyszersmind pedig hozta ezen Munkának már eddig kijött első kötetét is. – Az illy Vendég’ érkezésekor azt kell legelébb is tudni, hogy meddig mulathat, hogy az idővel gazdálkodjunk. Nem mulathatván tovább eggy éjtszakánál és túl ezen fél napnál, beszédeink nem beszédek, hanem Corruscatiók voltak, mint a’ felhőlobogás, hol egy tűz’ nyomban éri ’s űzi a’ másikat.

Ennek a’ Grófnak Mailáthnak nevét én legelébb Collinnak Versei közt olvastam; Collin ehhez intéze egy mysticus Ódát, mellyben hazaszeretet, azaz Antigallizmus, és Vallásosság egymásba folynak. Örvendek, hogy a’ Gróftól Collin és Hormayr felől veheték tudósitásokat. A’ Gróf 35 esztendős lehet; szemei annyira elgyöngültek, hogy kénytelen vala letenni a’ Helytartó Tanács mellett viselt Titoknoki szolgálatot s’ Orvosai eltiltották az olvasástól, irástól. 10 ezer verset könyvnélkül tud, a’ Színen excellenter játszik német Tragicusok és Comicusok darabjaikkal, a’ fortepianót ügyesen veri, duellál, noha nem szerencsésen nőtt, (még kissebb mint én, ’s egyik válla nem úgy áll, mint a’ másik), tánczol, iszik, a’ nélkül, hogy fejét elgyengítené. Most Bártfán 3 éjjel egymás után tánczolt, ’s talán ő volt, a’ ki legtöbbet, ’s eggy estve 3 butellia Tokajit és 2 pohár puncsot ivék meg. Nálam szörnyü phlegma volt, Bártfán szörnyü tűz, azt mondá nekem az a’ ki szomszédja vala Bártfán, hogy igy azért nálam, mert ismerni akart. A’ mit itt mondék, Uram Öcsémben nagy ideát támaszthat felőle; ’s még nagyobbak volnának azok, ha őtet láthatta volna, vagy én mondhatnám el mind a’ mit mondhatnék. Német nyelven ir valamit Literaturánk felől. Szemerénél vala Péczelen; itt mondá, hogy ismeri Helmeczit is. Hány Grófunk és Grófocskánk van, a’ ki az illyet magához illőnek nézné? Kisfaludy felől azt mondá, hogy Himfyjének 400 dalait 50-re kellene olvasztani, hogy Regéji keveset érnek, ’s Hunyadyja semmit, ’s kaczagást érdemel, ’S ezt hiszem én is. Ha Uram Öcsém Budára megyen, látogassa meg őtet Török Bálint nevü faluban, mely Budához annyi, mint Ujhelyhez Széphalom, az az eggy óra…

 

3483.

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                      Széphalom Aug. 30d. 1817.

…szobalyányunk jelenti, hogy vendég érkezék. Eggy idegen belép, ’s jelenti hogy engem keres. Das bin ich — Und ich bin Graf Mailáth. — Képzeled örömemet, mert már ismertem volt leveléből, ’s Colinnak Verseiből, hol eggy hozzá-írt Óda áll, eltelve Antigallismussal ’s újmódi német religiositással, az az Mysticismussal. — Ich komme mit einem Arzt von Ofen, der mein Reisegefährte ist, mondá, ’s sehol nem látám társát. Köffingernek nevezé, ’s kiálta, hogy szálljon-le tehát szekeréből. Általvivém azon szobába, a’ hol te, barátom, Cicerónak Catilináriájit magyarúl ágyadban olvasád. Más nap dél után méne-el, nem múlathatván tovább, mert lovai Hatvanig elébe jönnek ’s várni fogják. Én Mailáthot fenekiglen óhajtám kiismerhetni, ’s e’ czélból mindenképen forgatám a’ beszédet. De az idő rövid volt, Mailáth itt csaknem szótlan volt, ’s Köffinger igen sokat beszélt. Így az a’ kép a’ mellyet magamnak róla csináltam, teljességgel nem eggyezék-meg azzal, a’ mellyet felőle Kapitány Sisaktól vettem. Ez úgy mondá, de csak midőn Mailáth már Budára ért, hogy ő a’ legtüzesebb ember, három éjjel kifáradhatatlanúl tánczol, az asszonyok körűl ezer szépségeket mondogat, igen ügyesen duellál, eggy estve 3 butellia Tokajit ’s 2 pohár puncsot megivott a’ nélkül, hogy fejének ártott volna. Ezt ki nem nézém a’ nálam mindég hallgató emberből, ’s meghatásom nem lehete igen kedves, minekutána benne mind az a’ mit szemem láta, a’ feleségem Kalvinistává lett boldogtalan onkelére emlékeztetett. Azonban az a’ kevés szava, a’ mellyet ollykor hallatott, eggy igen nagy olvasású, igen nagy kimíveltetésű, sok erővel bíró férjfit hagya benne találnom, kivel igen sok dolgok eránt eggyez gondolkodásom. — Valóban nekem mind a’ M. ismeretsége mind a’ Köffingeré igen kedves vala. Látatánk egymással dolgozgatásinkat. Mailáth nálam írta-le ’s nálam hagyta azon Ottave-Rime-jét, mellyeket német nyelven a’ Magyar Ország czímerére írt, Köffinger Sonettjeit olvasgatta, néekm pedig Tübingi pályairásom vonta figyelmét magára Vendégemnek. M. itt a’ fortepiánót is verte, ’s nagyonmeg vala elégedve leányom verésével….

 

     3484.

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                             Széphalom, den 4. Septbr. 1817.

….Den 16. Aug. sagte man mir, dass eine Kalesche und darauf 2 Herrn gekommen wären. Ein Mann von 35 Jahren trat ein und fragte nach mir. «Und ich bin Graf Mailath, sagte er; aber werde ich Ihnen nicht mit einem Reisegefährten ungelegen seyn, es ist Köffinger, Arzt von Ofen. — Derjenige, mit dem Sie, Herr Graf, den Koloczaer Codex herausgegeben haben? …

3498.

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak.                                                              Széphalom d. 16. Octob. 1817.

Die Prosodie der Ungarn besteht aus zwey Regeln: 1. Alle accentuirte, im Schreiben mit einem Accente bezeichnete, Vocale sind lang, alle, die mit einem Accente nicht bezeichnet sind, bleiben kurz. van, vala, feje, keze sind kurz; száj, bú sind lang. — 2.) Hat ein kurzer Vocal zwey Consonante hinter sich…

 

3499.

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                              Széphalom Octób. 17d. 1817.

….Tegnap vettem Mailáthnak levelét; megköszöni, hogy szívesen láttam itt, — kér, hogy neki írjam-fel a’ Magy. Prosodia’ törvényét, — ’s hogy Erdélyben az úgy nevezett Rákóczy-éneket tétessem kótába. Válaszom megköszöné látogatását, ’s a’ harmadik czikkely’ teljesítését megigérte, a’ középső pontra pedig azt felelte, hogy a’ Magyar Prosodia két törvényből áll: 1) minden magán-hangzó rövid ha az írásban felette vonás nem áll, ’s hosszú ha áll; 2) a’ rövid magánhangzó hosszúvá lesz, ha két mással hangzó követi. Ezt tudni elég….

 

3513.

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak.                                                        Széphalom d. 27. Nov. 1817.

Hochverehrter Graf, Sie befehlen die Übersetzung der arabischen Gnome von dem Grafen Joseph Dezsőffy, Ihnen mitzutheilen. Hier ist sie:

Sírtál, hogy születél, nevetének rendre barátid:

Élj, hogy holtodkor sírjanak, és te nevess.

…man sieht dieser bewundernswürdigen Recension [an], dass ihm (Kölcsey) Schiller in der Recension des deutschen Csokonay (NBürger) vorgearbeitet hat. Ich habe hier, so wie in seinen übrigen zwey Recensionen (von den Gedichten Kis’s und Berzsenyi’s) nur eine Rüge: — …

 

5819.

Kazinczy – Gr. Mailáth Jánosnak                                         Széphalom den 4. Xbr 1817

Verehrter Graf,  Ich schreibe Ihnen im Bette, seit vier Wochen von meinem Rheuma im Kopfe angegriffen. Mein Schreiben verdient also Ihre Entschuldigung.

Prof. Vályi Nagy Ferencz aus Patak, der Übersetzer der Iliade, ist mein Gast seit drey Tagen. Ich wies ihm die Übersetzung der bekannten Arabischen Gnome vom Grafen Joseph Dezsőffy…

 

3517.

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                            Kassárúl, December 5ikén 1817.

…Szeretném, ha megküldenéd nékem is, mint Gróf Majlátnak, Rákótz˙ Erdélyi nótáját. Bártfán esmerkedém meg Gróf Majláttal. Tántzolni, puntsozni nem láttam. A’ Pétsi Könyvtárbul kerekedett bizonyos Niebelungi dalloknak nyomtatványával kedveskede. Ez a’ Magyar Gróf a’ maga kőltségén nyomtattatta ki e’ német régiséget. Ha tsak legalább a’ Külföldre költöző gólyáinkhoz hasonlítanának uraink….

 

3522.

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                       Széphalom, Decemb. 15d. 1817.

Gróf Mailáth János, a’ Minister fija, tüzelte Gróf Dezsőffi Jósefet a’ Bártfai feredőben ez idén (onnan jött hozzám Augustusban) hogy fordítaná…

 

3530.

Gr. Majláth János — Kazinczynak.                                               Török Bálint, 27ten December 1817.

Graf Deözsöfys übersetzung sowie die des Professor Vályi Nagy Ferentz und die Ihre sind hinreichende antwort auf die Deutsche herausforderung,…

 

3541.

Kazinczy — Gr.Majláth Jánosnak.                                                   Széphalom den 15. Jänner 1818.

….Ich kenne unter den Arbeiten unserer neuen Dichter nichts schöneres Als Dayka’s Homályos bánat dúlja lelkemet und Szemere’s Sonett: a’ Reményhez, wohl auch Az Emlékezet. Dann folgt Kis’s Epithalamium mir gesungen, sein schön übersetztes oder nachgeahmtes Matthissonsche Lied: Szerettim’ édes honja etc. und etwa noch seine französische Ode dem Superint. Nagy István gesungen. Ich spreche hier bloss von gereimten Stücken. Himfy’s Liebeslieder und Berzsenyi’s Lieder haben auch vorzüglich gute Stücke…

 

3545.

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                 Széphalom Január. 18d. 1818.

Gróf Mailáth János, a’ volt Minister’ fija, ’s a’ Collin’ barátja, jelenti, hogy Költőinknek Munkájikból eggy Anthologiát akar dolgozni német nyelven; kér, tudósítanám, melly darabokat tartok legjobbnak a’ Kis, a’ Berzsenyi ’s a’ Dayka ’s a’ magam verseink között. Még nem teljesítettem kérését, de fogom: levelemben azonban kértem, hogy az Originált is tegye a’ prózai fordítás elébe, ’s minden felveendő Poetának Biographiáját. Bár az Anthologia minél kevesebb darabokból állana! …

 

3554.

Döbrentei – Kazinczynak                                                                            M. Vásárhely febr 6. 1818

/ A KazLev 24-ben ez a levél hiányzik. Saját KazLev 15-ből másoltam/

Gr. Majláthnak Budára a napokban akartam írni, hogy a Múzeumra való előfizetését megköszönjem. Mert ő ezt is megérdemli. Már most bizonyosan írok. Szándékolt Anthológiája jó gondolat. Ezt akartam én is tétetni a Segesvári Binderrel ezelőtt 4 esztendővel…

 

3582.

Gr. Majláth János — Kazinczynak.                                                                    Ofen am 31/3 XVIII.

Vielen Dank für die mitgetheilten hier rückfolgenden Gedichte, mit grosser aufmerksamkeit und innigem Vergnügen hab’ ich sie gelesen, eben so ist es meinem Freund Teleki ergangen. Die Epistel an Berzsenyi traue ich mich nicht zu übersetzen, ich nehme sie also beim Wort und bitte Sie die übersetzung selbst vor zu nehmen.

Heute ist die Pesther restauration vor sich gegangen, aus den Zeitungen werden sie alles vernehmen, aber dass unser Szemere sich anstellen lassen, muss ich ihnen doch schreiben, er ist Vice Fiscal geworden. Ob die ungrische Litteratur nicht darunter leidet, weiss ich nicht, das würde mir sehr leid thuen.

Nun leben Sie wohl und lieben sie mich so viel und so lang ich es wünsche. Ihr ergebenster

Johann Graf Mailáth.

N. S. Schreiben Sie mir doch ob Hormayrs archiv in ihrer Gegend gelesen wird? es sind einige Hungarica in lezter Zeit darin erschienen.                                                                  /Teljes levél, utolsó a 15. kötetben/

 

3600.

Gr. Majláth János – Kazinczynak.                                                           Török-Bálint, am 22. Mai 1818.

Vielen Dank für ihre Güte und Freundschaft; ihr Pächchen ist mir als ein bekannter Freund willkommen gewesen, und die Epistel an Berzsenyi hat mich im deutschen Gewand eben so vergnügt, als sie es zuvor im heimischen Klaid gethan. Die Bugaczer Csárda war schon für die Anthologie auserlesen…

 

5826.

Kazinczy – Gr. Mailáth Jánosnak                                                            [1818 jún. ?]

…..

Beym Amors Bild, der auf den Löwen reitet.

 

Mint hajlong a’ gyermek alatt a gyapjas oroszlán!

’S a’ lant’ zengzetinek vad tüze mind mosolyog!

’S Ő a’ büszke! Miként érezteti véle hatalmát,

És hogy egen földön ő egyedül az erős.

Vélem is ezt érezteti most, szép Nicse! Miolta,

Elfogva ajkaidon, durva bilincsre vetett.

 

Welch ein herrliches Wort ist das hajlong, wie das mahlt!.....

 

5841.

Kazinczy – Gr. Mailáth Jánosnak                                                    Széphalom den 26 Jan. 1821

….MINNYIHEZ.

Égtem értted, ’s te szerettél;…

Gróf Kornis Mihályhoz.

 

einer seinen Ahnen war Gouverneur in Siebenb[ürgen] u[nd] seine Mutter ist die edle Tochter des edler Thesaurarius Carl Teleki.

 

Hijába omlanak, barátom, könnyeid;

Atyád’ nem hozhatják-vissza nyögéseid….

 

EGGY FERDŐBEN. Váradon.

E’ liget árnyai köztt ége a’ Szép Náisz Apollért,

Asszonya vette nyilát, ’s a’ szeretőre lövé.

Szemtelen, égj, úgy monda, de vessz! A’ Nympha vesz és ég,

Hév habokat buggyant, ’s hirdeti keble’ tüzét.

 

Bey der Übersetzung dieser 2 Epigrammen werden Sie mein Herr Graf die Schwierigkeit nicht bloss des hajlong sondern auch des buggyant (ich werfe Blasen auf) fühlen. Die Sprache würde göttlich seyn, wenn man an ihr bessern dürfte…

 

AZ ŐSZ.

Eltűntek a’ föld’ ifju álmai,…

 

Nem vettem fel a következő Majláth-Kaz-leveleket: 3844, 3850, 3856, 3865, 3880,  3932, 3947, 3952, 4760, 5018