RUMY ÉS DÖBRENTEI :  KÉT GYŰJTŐ ÉS SZERKESZTŐ

 

 

 

    Tartalom

 

     Együtt

     Rumy

              Életrajza

       Monumenta Hungarica

       Kazinczy: Az olvasóhoz

       KazLev

 

     Döbrentei

       Előbeszéd

       Antikvárium, emlékezés

       A hagyaték

       KazKev

       Döbrentei és Kölcsey Lev

 

 

 

                                                              EGYÜTT

 

 

 

Mindkettő szerkesztő.és gyűjtő. Rumy magyar emlékezetes írásokat, Döbrentei régi magyar nyelvemlékeket gyűjt. Rumy 67, Döbrentei 66 évet élt. Rumy 5 évvel idősebb. Természetesen mindketten a KazLev szereplői. Személyes kapcsolatukról nem találtam adatot.                                                                                               B.G.

 

                                                             *  *  *

 

…Majd két évtizedes szünet és számos hamvába holt kísérlet után került sor az Erdélyi Muzéum, Döbrentei folyóiratának megjelenésére. 1795 után egy időre tudvalévőleg szóba sem jöhetett az addig virágzó

                                               magyar nyelvű folyóirat-irodalom

 bárminemű folytatása. A szigorú cenzúra-rendelkezések mellett a társadalmi körülmények sem voltak kedvezőek: a nemesség megrettent a forradalom szellemétől. A próbálkozások sorra megbuktak: Kis Jánosé éppúgy, mint Szemere Pálé és Vitkovics Mihályé, Fejér Györgyé csakúgy, mint Rumy Károly György német nyelvű folyóiratának terve….

 

 

 

Majláth 1825-ös versantológiája (Magyarische Gedichte) bizonyos fokig előzménye volt az angol Bowring 1830-as Poetry of te Magyars gyűjteményének, amelynek népdalanyagát

                                 Rumy Károly György, Döbrentei Gábor,

 Toldy Ferenc, sőt Kazinczy közreműködésével állították össze       Magyar Néprajzi Lexikon

 

 

 

….Donát festő egyike a legnépszerűbb magyar piktoroknak. Pesten élt állandóan s Kazinczy annyira meg volt elégedve munkájával, hogy sokszor magasztaló szavakkal emlékezik meg róla. Legtöbb magyar írónak Donát volt ugyanis a megörökítője. Ő festette le Kazinczyt, Rumy Károlyt, Cserey Farkast, Dessewffy Józsefet, Kulcsár Istvánt, Helmeczy Mihályt, Döbrentei Gábort, Kis Jánost, Horvát Istvánt,…

Művészet, 1908.      BÁNYAI ELEMÉR: MŰVÉSZETI ÉLET A XIX. SZÁZAD ELEJÉN MAGYARORSZÁGON

 

 

 

 

Bánhegyi Zsolt: Sir John Bowring, a magyar nyelv és irodalom barátja. Magyar Tudomány, 2004/4 481. o.

…Bowring az angolok szemében elsősorban az angolok távol-keleti kapcsolataiban alkotott-alakított emlékezeteset (Hong-Kong első kormányzója is volt) - ezért is kapta később a lovagi címet. Mint nyelvtehetség több európai nemzet népköltészetét tanulmányozta, az 1820-as évek második felében érdeklődéssel fordult a magyar költészet felé. 1828-ban az antológia összeállításához magyar írók segítségét kérte. Rumy Károly küldött neki nyelvtant, szótárt, értekezéseket. Vörösmarty is hírt ad a vállalkozásról a Tudományos Gyűjtemény-ben, 1828-ban. Ezt írja: "A tudós Angol, John Bowring Londonban legközelebb a magyar népdalokat fogja kiadni... továbbá szándékozik egy magyar antológiát is közre bocsátani angol forditással..." (V. kötet, 124.) Döbrentei Gáborhoz is fordult Bowring népdalokért, népköltészeti anyagért: Bowring németül írt, Döbrentei pedig angolul válaszolt. Van egy megjegyzés Döbrenteinek Berzsenyihez írott egyik (1828. május 6.) levelében arra, hogy a Bowringnak írt levelet nem más, mint Széchenyi István gróf javította ki! Ezek szerint Stefi gróf lektorálta Döbrentei angol nyelvű levelét…

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                    Rumy Károly György. 

                                             1780 – 1847

 

 

 

 

 

                Fried István / 618 tételes/ publikációs jegyzékéből:

Rumy Károly György soproni évei. Soproni Szemle 1963. 69-76.

Rumy Károly György soproni vonatkozású gyűjteménye. Uo. 282-284.

Rumy Károly György, a kultúraközvetítő. Filológiai Közlöny 1963. 204-218

Rumy és Ján Kollár kapcsolatai. Helikon 1967. 114-118.

Egy elfelejtett kultúraközvetítő. A Hung. Intézet Tudom. Közl. 1971. nov., 63-69.

Rumy Károly György idézése. Új Forrás 1972. 2: 131-136.

Adatok Rumy Károly György sajtó- és kiadvány vállalkozásainak történetéhez. Magyar Könyvszemle 1979. 288-297.

 

                                               *  *  *

 

Majer István, Rumy életrajza 1847. (Kézirat a budapesti egyetemi könyvtárban).

 

Kőrosy László, Rumy élete. Bpest, 1880.

 

 

Szögi Ferenc: Rumy Károly György a magyar irodalom ismertetője, Budapest, 1934

 

Kepp Mária:

Rumy Károly György Göttingában.

Budapest, k. n.. 1938.

 

                               Bezárás

 

 

Lot 293: KEPP Mária: Rumy Károly György Göttingában.

Minerva-Könyvtár 113./ Bp., 1938. (Kir. Magy. Egyetemi ny.). 96 l., 1 lev.

Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.  2000,- HUF

Zeitpunkt der Auktion:

03.10.2008. Freitag 17:00 CEST

 

Rumy, Georg Karl W. von     Schriftsteller auf geographisch-statistischem und nationalökonomischem Gebiete, wurde am 18. November 1780 zu Igló in [101] Ungarn als Sohn eines Kaufmanns geboren, erhielt die erste Ausbildung in seiner Heimath, in Käsmark und Debreczin und studirte Philologie und Jura von 1800 an in Göttingen. Er wurde schon im J. 1803 Präfect eines Erziehungsinstituts zu Käsmark, später Professor am evangelischen Lyceum daselbst, welche Stelle er aber nacheinander mit ähnlichen Anstellungen am Lyceum zu Teschen, am Lyceum seiner Vaterstadt Igló und am evangelischen Gymnasium zu Leutschau wechselte, an letzterer Anstalt wurde er 1808 außerordentlicher Professor der Philologie. In demselben Jahre hatte er auch den ersten „Musenalmanach von und für Ungarn auf das Jahr 1807“ herausgegeben, nachdem schon 1806 der erste Band seines „Magazins für Geschichte, Statistik u. Staatsrecht der österreichischen Monarchie“ (Göttingen) erschienen war, dem 1808 der zweite Band folgte.

Aber auch der letzte Posten Rumy’s war kein bleibender, noch in demselben Jahre finden wir ihn als evangelischen Prediger zu Schmöllnitz in der Zips, 1810 als Professor in Oedenburg, 1813 als Professor der Landwirthschaftslehre an der landwirthschaftlichen Anstalt Georgikon zu Keszthely, 1818 als Director am Lyceum in Syrmien und 1821 als Katecheten und Subrector am evangelischen Lyceum zu Preßburg. Auch die letztere Stelle wurde ihm durch feindseliges Entgegentreten von Collegen verleidet und er legte 1824 dieselbe nieder, begab sich nach Wien und widmete sich unabhängigem Schriftstellerberufe. Durch Uebetrritt zur katholischen Religion glaubte er, da er eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte, seine Lage zu verbessern und erhielt auch 1825 vorübergehend eine Lehrerstelle in einem adeligen Erziehungsinstitute zu Wien. Erst im J. 1828 war es ihm vergönnt, eine feste Anstellung als Professor am fürsterzbischöflichen Presbyterium zu Gran zu erhalten, die er bis zu seinem am 5. April 1847 erfolgten Tode bekleidete.

Von Rumy’s zahlreichen Werken und Aufsätzen in verschiedenen Zeitschriften und Sammelwerken sind, was die Aufsätze anbelangt, jene in der Zeitschrift „Hesperus“, in Ersch u. Gruber’s großer „Encyclopädie“, in Sartori’s „Real-Encyclopädie“, in Pierer’s „Universal- Lexikon“ besonders zu erwähnen, doch soll er in beinahe hundert Zeitschriften als Mitarbeiter vertreten sein. Der rastlose Mann, welcher sich in keine seiner Stellungen finden konnte, veröffentlichte auch seine litterarischen Werke auf den verschiedensten Gebieten des Wissens, er behandelte in mehreren deutschen und lateinischen Einzelschriften das erwähnte Georgikon zu Keszthely, gab außerdem andere ökonomische Schriften wie: „Gemeinnützige und ökonom. technische Belehrungen für Haushaltungen“ 2 Bde. (1816), „Das Ganze der Branntweinbrennerei“ (1818) u. dgl. heraus, edirte Monumenta Hungarica, 2 Bde. (1815–17), schrieb ein „Populäres Lehrbuch der Oekonomie“, 2 Bde. (1808), ein „Geogr.-statistisches Wörterbuch des österreichischen Kaiserstaates“ (1809), ferner auf philologischem Gebiete eine „Commentatio in orationem M. T. Ciceronis pro Marco Coelio Rufo“ (1824), „Ueber Horazens V Satyren“ (1822), eine „Theoret.-prakt. Anleitung zum deutschen Style“ u. A. m. In dem reichen handschriftlichen Nachlasse des gelehrten und so fleißigen Mannes befindet sich (vermuthlich zu Gran) auch ein biographisches Werk: „Gesammtes gelehrtes Ungarn“, aus mehreren tausend Biographieen bestehend.

Wurzbach, Biogr. Lex. XXVII. Bd. – Oesterr. National-Encyclopädie, Bd. IV. – Kehrein, Lexikon.                                   Schlossar.

 

                                                          *  *  *

 

Adolf Kunike kiadásában megjelent Duna-menti településeket ábrázoló litográfia-sorozat… kiadója a német származású Dr. Adolf Kunike (1777–1838)… képeinek magyarázó szövege a szepességi Iglón született Rumy Károly Györgytől származik, aki a címlapon a klasszikus irodalom, a filozófia és a történeti tudományok nyugalmazott professzorának nevezi magát, és a következő címeket sorolja még fel: a prágai tudományos társaság, a bécsi, prágai, brünni, klagenfurti mezőgazdasági társaságok, a göttingai tudományos társaság és a porosz akadémia hasznos tudományok erfurti társaságának tagja…

A szöveg végén a Duna-vidék földrajzára és történelmére, gazdasági és néprajzi kérdésekre vonatkozó tekintélyes irodalmat közöl, amely a régebbi és kortárs szerzők munkáira is kiterjed….. a magyar tudományos irodalom Rumynak erről a munkájáról elfelejtkezett. Nem szerepel Kőrösi László biográfiájában sem, aki tételesen felsorolja Rumy műveit. Hiányzik Szinnyei lexikonjából is…. Itt nemcsak magyar témájú vedutákkal /látkép/ van dolgunk, de a ritka és értékes kötet egy − bár jórészt német nyelven író − hazánkfia nevét ismertette meg külföldön. … Szerb Antal „csodálatos tevékenységű”-nek nevezi, és az ő írásai jelentik a 19. század elején az egyik vékony eret, amelyen a németül olvasók a magyar irodalomról tudomást szerezhettek. Német anyanyelvű hazánkfia e népszerűnek szánt, anyagi nehézségekkel terhelt bécsi évei folyamán írott munkája mindenesetre megérdemli a beillesztést a magyarországi német irodalom történetébe     Magyar Könyvszemle 2004. 1.

 

 

 

                                              Monumenta Hungarica

A Google digitalizált szövegéből:

AZ AZ

MAGYAR

EMLÉKEZETES

ÍRÁSOK.

ÖSZVESZEDTE 'S KIADTA

KÁROLY GYÖRGY,

BÖLCSELKEDÉSNEK DOKTORA, MEZEI-
GAZDASÁGNAK TANÍTÓJA, GEORGI-
KONNAK MOSTANI ARCHONJA ÉS LY-
CEUMN AK DIRECTOR A KESZTHELYEN,
TÖBB TUDÓS TÁRSASÁGOKNAK TAGJA

 

                                      

Pesten 1816, Trattnernél…

Találtatnak: Keszthelyen…Pesten…Pozsonyban…Győrött…Sopronyban…Kassán…Bécsben…

 

 

 

Tétel: 267: Monumenta Hungarica, az-az: Magyar emlékezetes írások. Öszveszedte ’s kiadta Rumy Károly György.

 

                                                      Monumenta Hungarica, az-az: Magyar emlékezetes irások. Öszveszedte ’s kiadta Rumy Károly György.

 

Második megjobbított, és Kazinczy Ferencz Úrnak Előbeszédjével megbővített Kiadás. I-III. kötet. Pesten, 1816-1817. Trattner János Tamás. 1 lev., VIII, 9-423 l., 1 lev.; 1 lev., XII, 1 lev., 353 l., 4 lev.; 1 lev., VIII, 293 l., 1 lev. A harmadik kötet a mű második kiadásakor jelent meg először. Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr kötésben, az első kötet gerince restaurált, a második kötet gerincén apró szakadással, kopással. Ritka!

 

kikiáltási ár:

32 000 HUF

aukció időpontja:

2008.10.04. 10:00 CEST

aukció helyszíne:

Budapest Ügyvédi Kamara díszterme (Bp. V. Szalay u.7.)

 

 

 

        *  *  *

 

 

 

Tétel 257: Monumenta Hungarica sermone nativo scripta, az-az a magyaroknak magyar nyelven irt emlékezetes írásaik. Öszveszedte és kiadta Rumi Károly György. Előbeszéd: Kazinczy Ferencz. 1-3. kötet. A 2. kötettől a cím: Monumenta Hungarica. Az-az magyar emlékek

                              Monumenta Hungarica sermone nativo scripta, az-az a’ magyaroknak magyar nyelven irt emlékezetes irásaik.  Öszveszedte ‘s kiadta Rumi Károly György.  Előbeszéd: Kazinczy Ferencz.  1-3. kötet.  (A 2. kötettől a cím: Monumenta Hungarica. Az-az ma-gyar emléke

 

kikiáltási ár:

36 000 HUF

leütési ár:

36 000 HUF

aukció időpontja:

2003.10.05. vasárnap 10:00

aukció helyszíne:

Magyar Rádió Márványterme

 

 

Bocskai István Testámentomi rendelése első ízben Katona István kiadásában látott napvilágot: Historia critica regum Hungariae. XXVIII. kötet. Budán, 1794. 665–683. Helyesírásában ettől eltérő és részben teljesebb, részben erősen romlott szöveggel újra megjelent: Rumy Károly György: Monumenta Hungarica II. kötet. Pest. 1816. 315–338.

 

 

 

Vorrede zu Prof. Rumis Monumenta Hung. 2ter Band.

 

                                    KAZINCZY FERENCZ AZ OLVASÓHOZ.

 

 Azon előmenetel, melyet a’ Hazai História a’ lefolyt Század’ második felében álmélkodást érdemlő gyorsasággal teve, nem egyedül azon főbb ok’ munkája, hogy azt hatalmas lelkű férjfiaink, a’ Práyok, a’ Katonák, és a’ kiket e’ tündöklő nevek mellett említeni szabad, vették gondjaik alá, ’s elhárítván a’ Kritika’ szövétnekével homályait, e’ tudományunkat, mely az ő korokig sok részeiben inkább látszhatott Mesének mint Historiának.. hanem ama’ megnevezett okkal együtt azon másiknak is, hogy Tudósaink rejtett ereket kerestek, azokat ellankadni nem tudó szorgalommal megnyitották, a’ régiségnek legkisdedebb tekintetű maradványait is gondosan öszvegyűjtötték, és hogy sem használatlan ne heverjenek, sem a’ nemzetnek el ne veszhessenek, tulajdon munkájikba nagy részben beszővték,… külön kötetekben kiadták.

E’ részben ez a’ mi korunk a’ régibbekhez képest már is gazdag, de mely szép jövendő várja a’ következőket! ….Mind a’ mellett kénytelenek vagyunk vallást tenni, hogy a’ nemzet’ nyelvén írt Maradványok közre-eresztésében Kiadóink hidegebbeknek mutatták magokat, mint vagy Magyarnak vagy Tudomány-kedvelőnek lenni illik, hanemha segélőkön múlt inkább hogy ezt tenni fel nem bátorodtak. Úgy tetszik, az a’ szerencse, hogy ne csak kezdjünk, hanem folytassunk és el nem akadva haladjunk is, mellyel igen kevés igyekezeteink dicsekedhetnek, az én megbecsülhetetlen barátomnak, Prof. Rumi Úrnak tartatott-fen, ki minekutána a’ dolog’ kezdetében a’ sokféle gátlások alatt csaknem elcsüggede, íme, e’ Második Kötetet azon esztendőben ereszti-ki, a’ melyben sajtó alól az Első szabadula-fel. És ezért ugyan a’ nemzet hív hálával tartozik Ő. Cs. K. Fenségének, a’ mi minket és a’ Tudományokat szerető Nádor-Ispánunknak, ki ezen munkás és tudományairól az egész Európában elhíresedett polgártársunktól a’ maga felséges ótalmát ’s pártfogását meg nem tagadta….

Midőn az idegen nyelven írt Régiségek’ Kiadóji egyedül a’ Történeteknek szolgálnak, Prof. Rumi Úr a’ nemzet’ Nyelvének is, és az ez körül fáradozóknak nyújt igen kedves szolgálatot. ….. a’ Szép-Irók megállapítják: szükség, hogy a’ régibb korok’ Nyelvét és Írójikat ismerjük; mert őtőlök is van mit tanulnunk, ha tudjuk, mit kell elfogadni és megvetni, leginkább pedig ha azt tudjuk, hogy a’ régi szóval hol és miként kell élni.

Végre ezen Irások’ kidása bennünk hálának érzéseit is ébresztheti fel a’ Gondviselés iránt, mely minket most hagya élni és nem azon boldogtalan időkben, hol az uralkodásra-vágyók a’ magyar vért magyar karral ontaták. Hazánk’ Történeteiben, az áldott Therésia uralkodásáig, alig találunk egy két rövid korig tartó fényes pontot, mellyen ez a’ szép nemzet a’ maga méltóságához illőleg állott volna, a’ mellyen emelkedő lélekkel múlathatna Olvasója: ellenben mely undokságokat látunk mindenfelé, ’s kivált a’ szerencsétlen Erdélyben! Nézzük sorba annak fejedelmeit, ’s tartoztassuk meg magunkat, ha lehet, annak nem káromló, hanem fájdalmas felkiáltásától, a’ mit a’ Russziai Katalinnak az Ázsiai eltunyult, lelketlen felől egy költő* ír:

 

O sagesse des Dieux, je te crois très profonde;

Mais y quels plats tyrans as-tu livré le monde!

Ó isteni bölcsesség, mélyen hiszem, hogy a zsarnokságtól megszabadítod a  világot    G.            / *Voltaire: Katalin cárnőhöz/

 

Azok a’ Zápolyák, azok a’ Bátori Sigmondok és Gáborok, Kemények, Apafiak, és csaknem minden a’ ki a’ Rákóczy nevet viselte, mely tunya, haszontalan, vérengző, ész nélkül kevély’ teremtések; ’s mint tették szerencsétlenné a’ nemzetet, a’ hazát!

                                                                                              Széphalom, December 14-d. 1815.

 

                                                           *  *  *

 

Bánhegyi Zsolt a Magyar Tudomány 2004/4 számában ír Bowring és a magyarok kapcsolatáról. Ebben: „A legnagyobb hatással Rumy György Károly kéziratban maradt német antológiája, a Magyarische Anthologie volt Bowringra. (Ez a kéziratos emlék ma a British Museumban található.)”

 

 

 

 

                                                  KAZ-LEV

 

 

Kazinczy 1807 óta volt ismeretségben Rumyval, a nyugtalan életű szepesi szász polihisztorral. Kapcsolatuk inkább intellektuális jellegű volt, semmint bensőséges, de azért a teljes bizalom és őszinteség jegyében állt, s egész életre szólt. Gazdag levelezésüknek /Kazinczy állítólag több száz levelet intézett Rumyhoz/ csak kis része maradt fenn, a megmaradt levelek azonban igen tanulságosak. / Kazlev. 23. 476. old./

 

 

 

K > Rumy Károly Györgynek, 1807. 04.

 

Professzor uram! Lekötelezve érzem magam s köszönöm, hogy prózai és költői, saját és idegen adalékaimat volt szíves elfogadni. Teljesen érzem is, mily hízelgő számomra a felhívás, vegyek részt az ausztriai Annalisok Intézetének munkájában. Oly vállalkozásokat, mint ez Annálisok, az Ön folyóirata és Kultsár hazai tudósításai, minden erővel támogatni kötelessége minden olyan embernek, aki tudni véli, mit nyer kulturálisan egy nemzet, ha az egyes tudósokat foglalkoztató eszmék széles körforgásba hozatnak. Ily írások hiányának tulajdonítom én kiváltképp az én hazámfiainak - igazabban: a magyarul beszélő magyaroknak, még igazabban: az én derék kálvinista hitfeleimnek - szomorú sorsát, melyről az Egy magyarnak szabadelvű megjegyzései hazájáról c. műnek kiváló, előttem még mindig ismeretlen szerzője így ír, jogos szemrehányással: "Az irodalom nem akar tenyészni Magyarországon!" Érzem, mennyire alkalmasak az ilyen írások arra, hogy az önelégültségnek szomjú szárazságát, mely az elszigetelt tudósokat szokta meglepni, megszüntesse és őket a versengés és a szív legtitkosabb szálai által tevékenységre buzdítsa fel mostani tompa tépelődésükből. Ítélje meg hát ebből, mennyire szívemen fekszik az, hogy az ön folyóirata vevőinek számát szaporítsam.

Lelkem mélyéből kívánom önnek, hogy ez tartósan fennmaradjon, s ne akadjon el úgy, mint minden egyéb ilyféle vállalkozásunk - a kassai Magyar Museum, az én Orpheusom és a mi nagyon tisztelt barátunknak, Schedius úrnak folyóirata. A legtöbb mindig az ily művek kiadóin és szerkesztőin áll, s én remélem, hogy ön vonakodni fog attól, hogy hosszabb, száraz, csak kevés olvasót érdeklő dokumentumokat is felvegyen lapjába, olyasmit, ami inkább történelmi apróságok gyűjteményébe, mintsem egy tulajdonképpeni folyóiratba tartozik. Ez tapasztalatom szerint néhány vevőt az írás iránt, melynek címét önnek kedve volt megtartani, langyossá tett és eltávolított attól. Nagy türelmetlenséggel várom az ön periódikus írásának első füzetét, valamint az almanachot is, s őszinte szívből fogom elmondani, milyen benyomást tettek rám. Nagyon sajnálom, hogy a recenziókat kizárja a folyóiratból. Az Annálisok nagyon kevés cikket hoznak magyar művekről, és ez, úgy tetszik nekem, elég bölcsen van így, mert ugyan minek is kellene olyan műveket, mint a Hungaria in parabolis vagy Fejes és Bárdosi munkáit ismertetni, mikor azok a vevők legnagyobb részét kevéssé, vagy talán egyáltalán nem is érdeklik s a nemzetre egyebet, mint szégyent nem hoznak…

Verseghy Aglájá-ját s Kisfaludynak imént megjelent műveit fogom tehát recenzálni, s a recenziókat az Annálisok számára Önnek magyarul küldöm meg... S hamarosan megküldöm önnek a magyar irodalom körül oly nagy érdemeket szerzett Révai Miklósnak életrajzát is. Én ugyan nem esküszöm az ő tanítására, sőt, voltam oly bátor, hogy megmondtam neki, miben tért el az én vélekedésem az övétől, de igazságosan beismerem, hogy csodálatraméltó ügybuzgalma, izzó patriotizmusa kivívta tiszteletemet, s irántam való barátsága, mely utolsó órájáig tartott, leghálásabb szeretetemet váltotta ki...

                                                    A Szauder-féle 249 levélből a 65. Fordította: Szauder József

 

 

 

K > Kis Jánosnak, 1809.11. 11…Fordított egyveleg írásaim első kötetét Rumy recensálta; de látnivaló a recensión, hogy az nem egynek, hanem sokaknak munkája. Kijött az, amint Vitkovics írja Pestről, ki azt számomra egészen kiírta, s megküldötte, a Bécsi Annálisok Júliusi darabjában…a szertelen és haszontalan dicséretek pirítanak, öldökölnek…

 

K > Kis Jánosnak, 1810. 04. 07…Én ezt az igen becses embert kimondhatatlanul szeretem, noha vele soha nem voltam. Nagy benne a tűz; pedig az az, amit leginkább kell becsülni a Tudósban…az oly fejek, mint Rumi, felvernek bennünket álmunkból, s tanulni kényszerítenek

 

K >  Szent-Györgyi Józsefnek. 1810. 05. 28.    Kedves Barátom! …postára küldött emberem megjő, s kezembe adja az áprilisi füzetet…meglátom nevemet…Felette visszás behatást teve rám a dolog

 /Váczy jegyzete: „Ez életrajzot Kazinczy 1809. nov. 30. levele alapján írta Rumy s adta ki az Annalen der Lit. Und Kunst des In- u. Auslandes folyóirat ápr. füzetének 125. lapján.” Váczy hosszan idéz a szövegből, „nem tudni, miért tartotta Kazinczy ez életrajzot fojtó tömjénnek.” Kazlev  7. 594. old./    Kaz-Szgy. levelezés

 

K > Cserey Farkasnak, 1810. 06. 03…Engem, édes barátom, pellengérre állíta Rumi. Az Áprilisi füzetében a Bécsi Annalisoknak három paginányi biográphiámat állítá-ki a Nézők kedvére. Felette visszásan hatott-meg ezt olvasnom. Azt hitte szegény, hogy nékem s a Publicumnak is, nagy kedvet tesz vele. Köszönöm akaratját, de az ilyen dolog engemet nem csikland. Fogságomat egészen kihagyta. Ellenben a Hálai Lit. Zeit a tavalyi aprilisi füzetben oly szép Recensiót ád Régiségeim s Ritkaságaim első kötetek felől, hogy ritkán érzettem édesebb érzést, mint mikor azt olvastam…

 

K > Kis Jánosnak, 1810. 06. 28…Engem Rumi a Bécsi Annálisok Aprilisi Intell. Blattjában a pellengérre állíta, megbecsülhetetlen barátságból…Biographiámat írta-meg. Midőn Januárban vagy Februárban tőlem azt kérte, meg sem álmodtam, hogy ezt célzotta légyen, vagy hogy ez is történhessék…A magasztalások, az unbedingtes Lob nem oly kedves nékem…

 

Kis János > K,  1810. 07. 14…Rumi Úr levele tegnap előtt érkezett, melyben ígéri, hogy eljő s hogy Augusztus vége előtt itt lesz. Igen örülök ezen, sok jót reménylvén tőle Oskoláinkra nézve…

 

Dessewffy J. > K, 1810. 08. 11…kis magyar vesezetedet, melyet a búsuló atyai szív szült és amely hozzám vala intézve, feleletemmel együtt anélkül, hogy tudtam volna előre valamit felőle, megküldted nékie, ő pedig mind a két darabot itatós és selejtes Almanakjába szúrta. Kikelvén a német fordító az egész Almanak ellen, szokás szerint a benne található verseket is mind kíméletlenül legyalázta…Rumi Úr a Német turkáló illetlen kis csapásitól, neki esik a gyalázónak… szerencsétlenek azon Magyar versek, amelyek egy Magyar Országban költ német Almanakba oda tévednek…Legyen hát békével Rumi Úr, és miattunk ne bosszankodjon. Mi pedig vigyázzunk jobban ezután szét futosó zabgyermekeinkre, ne hogy a kis német és Deák tsapongók közé elegyedvén…/A jegyzetben olvasható Rumi német nyelvű válasza a támadásra/

 

K > Dessewffynek, 1810. 11. 16…én is segítek mást: Ruminak, hogy Sopronyba mehessen, s a Predikátori tóga helyett a Philosophiai Cathedra palástját vehesse fel, anélkül, hogy kért volna, 100 f. segedelmet adtam…

 

K > Kis Jánosnak, 1810. 12. 27…A Recensiót által küldöm Ruminak, hogy azt ő adja-be, s ha valamit kaphat érte, fordítsa szánakodást érdemlő sorsának könnyebbítésére. Ez az igen jó ember felette siralmas tónusú leveleket ír nekem; panaszkodik a szertelen drágaság és a tanulók vadsága ellen. Sajnálom mind egyikért, mind másikért. Az elsőt mi is érezzük, noha messzebb vagyunk Bécstől…

 

K > Rumynak, 1811.01. 12…Edler Mann! So nannte Sie mein Herz…

 

K > B. Vay Miklósnak, 1811. 02. 02…A Golopi pincze felől egy Mineralogus barátomnak, Prof Rumi Károly Úrnak írtam meg mind, amit felőle a méltós. Generalistól hallottam s mind, amit benne láttam. Arra kér, hogy küldjek neki egy darabot a fejér földből s még inkább abból a fekete porból, melyet némellyek koromnak néznek, de én ámbár Geognista nem vagyok, mingyárt elsorvadt fagyökérnek vagy elsorvadt fatőke porának néztem. Ez a barátom a Somost nem Vulkanusi, hanem Neptunusi productumnak nézi. Imhol vannak szavai  /német szöveg folytatódik/

 

 

2222.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                M. Vásárhely. 1-a May. 1812.

 

….A’ Rumi Monumentumiról írtam, 40 Exemplárt hozatok Erdélybe, ’s ebből még tovább is jut. Mihent nálunk holmi productumoknak az ára illendőleg emelkedik, gondom lesz arra is a’ mit ajánlasz, hogy segéltsem. Hanem megvallom, hogy a’ munkát nem ismerem: lehet, hogy nem függesztette ki a’ nevét, ’s mikor olvastam, nem tudtam ki az összeszedő…

 

 

2459.

 

Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak.                                                            Jún 18d. 1813

 

Philos. Doctor Rumi Károly György Úr, Professor a’ Sopronyi Evang. Iskolában, nékem legszorosbb barátim között áll. Ő Cs. K. Magasága a’ Nádor-Ispán elfogadta tiszteletét, hogy azon munkája, mellyet most szándékozik kiereszteni Monumenta Hungarica nativo sermone seripta nevezet alatt, Ő Cs. K. Magasságának ajánltathassék. Pártfogása alatt lévén tehát első Magistratusunknak illő hogy minden jobb fejek elő segélljék igyekezetét. Erre kérlek kedves barátom, Tégedet is. — Péczelre azért megyen, hogy a’ mit céljára valónak lel kincseid között, kiírhassa. Nyissd-meg néki gazdag kincseidet, ’s engedd-meg hogy leírhassa, a’ mire szüksége van. Jó és igaz lelkű embert lelsz benne, ’s nem csak nagy tudományú, hanem a’ mi azzal nem mindég jár együtt, megtisztult fejű embert is, és olyat, a’ ki a’ Hazát és a’ Nemzetet ’s ennek nyelvét szereti. A’ külföld ezt a’ barátomat ismeri ’s becsüli. Te és én azért is szerethetjük, mert Hazánkra ’s Nemzetünkre fényt hozott, ’s felei közt ott áll, a’ hol a’ nagy Prónay állott ’s Superint. Kis áll. Ismertessd-meg őtet a’ Nagy-Atyád érdemeivel, ’s láttassd verseit…

 

 

2506.

 

Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak.                                               Széphalom, Aug. 22d. 1813.

 

…Ne vond-meg Rumitól, ha házadnál ismét megjelenend, kegyességeidet, ’s fogadd ismét úgy is mint igen munkás Tudóst, úgy is mint igen szeretett barátomat. Kár hogy ez a tűz-ember iskolák’ tanítására fordíttatik, vagy inkább hogy tanítani kénytelen, hogy élhessen. Ha én gazdag volnék, lakást ’s asztalt ’s valami kevés pénzt adnék neki, ’s bezárnám könyveim közzé, hogy dolgozzon ’s nyomtattasson. Alig ismerek embert a’ ki több jót tehetne; mert feje is jó ugyan, de bizony a’ szíve is, ’s a’ jót, ’s a’ Nemzetet és Hazát (noha Lutheránus magyar) igazán szereti. Parentheziszemért ne neheztelj; nincs énbennem vallásbeli gyűlölség ’s bolondság; az affélén régen túl vagyok…

 

 

2982.

 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                                          Széphalom, aug. 29. 1815.

 

…Az ön Monumentái még nem érkeztek kezeimhez. Épen most várok egy csomagot Trattnertől. Ha megérkeznek a példányok, mindent el fogok követni, hogy ön pénzhez juthasson…

 

 

3046.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                              Kraszna 20dik Novembr. 1815.

 

…Én az napokba fogok Ruminak írni és árra ajánlani magamot, hogy néhány nevezetes régi eredeti leveleket küldek nékie, meljeknek helye lévén az eö általa dicséretes szorgalommal ki adott Monumenta Hungarorum-ba irassa le, és a küldetteket szolgáltassa visszá. Ezen jó feltételembe a Te segedelmedre lészen nagy szükséges. Rumi nem utazhatik régi kéz irások egybe gyüitésekért, a kiknek vannak oljanok, a Nemzet ellen vétkeznek és Rumi szép fáradozásait becsülni nem tudják, ha tőle kincseiket el tilttyák…

 

 

 

K > Döbrenteinek, 1817…Rumi látván, hogy Hormayr felvette  a B. Munkáját az Archivba, nem késett, hírem nélkül az én recensiómat is felküldeni neki, mely a Rumi kezében megvala. S íme Hormayr  azt Januáriusi Füzetében lenyomattatá…

 

Cserey Farkas > K, 1817. 05. 30…Rumi engem nagy és méltán nyughatatlanító bánatba hoza – én nékie monumentumai számára igen becses eredeti kéz írásokat több darabokra küldöttem – aszt írja nékem, hogy ezeket egy, a Döbrentey kezibe számomra küldött pakétba küldi vissza – a peketot én vettem, de abba semmi kéz írás nem volt…

Jegyzet: Rumy: „Minthogy a Magyar Emlékezetes Írásoknak első kötetje tsak 500 példázatban jött közre, és oly számos vevőkre és kedvellőkre talált, hogy az egész kiadás kevés idő alatt elfogyott, elhatároztam magamat, hogy Jósef-napi vásárkor folyó esztendőben az említett első kötetnek ismét 500 példázatban leendő megjobbíttatott, és Tek. Kazinczy Ferencz Úrnak fontos előbeszédjével megbővített új kiadását Pesten Trattner Úrnál megrendeljem…

…4-ik kötetje is kéz írásban majd tsak nem egészen készen vagyon…”

 

K > Kölcseynek, 1817. 06. 14…Midőn Rumi Keszthelyre ment, megtudta valakitől, hogy Pápay Ruszeknek írt, őrizkedjék Rumtól, mert Rumi és én barátok vagyunk, s Rumi ezt nekem megírta. Rumi is vendég vala Festeticsnek azon asztalánál, melynél Ruszek s maga Philos Munkájit és a Mondolatot kiosztogattatá…

 

 

5557.  /pótkötet/

 

Kazinczy – Szűcs Dániel ügyvédnek.                                             Széphalom Januar 25d 1818.

 

…..A’ Rumi könyveiből ismét zárok ide 2 explt ajándékban, 20 explt pedig eladás végett = 120 f. Méltóztassék ezt a’ pénzt is Trattnerhez küldeni. Rumi megszűn, mert nem bírja a’ költséget….

 

Horváth Ádám > K, 1818. 02. 26…Amit Horvát István és Rumy Károly tettek egymásnak, s a Költsei és a Berzsenyi recensálásával az egész Nemzetnek;tíz esztendeig is fülében fog tsengeni…én tsak magadnak írtam…ki nem trombitáltam…

 

 

3665.

 

Kazinczy – Kis Jánosnak.                                                   Széphalom Nov. 10. 1818.

 

….Rumi ez idén Pesten volt. Kultsár ebédre hívatá hogy ott  öszve békélhessen Horvát Istvánnal, kivel pere volt Firmium miatt. Horvát megtudá mi végre hívatik, ’s meg nem jelent. Rumi itt látá Ungvár-Németi Tóth Lászlót ’s a’ lelkes ifjat megszerette. – Itt történt hogy Kultsár Rumit arra tüzelé, hogy Ercseit és a’ Debreczenieket lúgozza-meg Recensiójában; mert ismeri Ruminak éles tollát. Ez azt mondá, hogy azt a’ Tekint. Ur maga alkalmasabban tehetné, de megszokta, hogy inkább a’ legrosszabbat is tömjénezze, mint hogy igazságosan keféljen. – Rumi eltilta, hogy ezt ne tudassam másokkal; ’s fogadom Neked és Neki, hogy mással nem fogom…

 

 

3667.

 

Kazinczy – Szabó Jánosnak.                                              Széphalom, Nov. 10d. 1818.

 

…Én Rumit sok eszt. olta ismerem, ’s characterében még soha sem találtam hamisságot. Szíve nemes, feje jó, szorgalma csudálkozást érdemel. Éles, de az nem hiba, hanem valóságos érdem ott, a’ hol a’ Tudományok virágzani még mindég csak kezdenek, és a’ hol a’ sok czimborálók azt mondják, azt csinálják, a’ mi magoknak tetszik

 

 

Bajza > Toldynak, 1824. 06. 01…Rumynak kötetlenül vittem Horátzot. Midőn beléptem szobájinak egyikébe, az oldalsó ajtó megnyílt s egy alacsony, fél lábra sánta alak lépett elém, mintegy ötven évű, nyakán törülköző s álla beszappanozva /mert éppen borotváltatta magát/ s ez vala Rumy. Vonásai semmit nem jelentők, hangja egy hetven esztendős aszú öregé s szava együgyű, de jó szívet festő. Nem nagyon látszott érdekeltetni a fordított Horátz által. Én elmondám neki, miért jöttem hozz általadva a könyvet, s mivel kérdé, kihez legyen szerencséje, nevemet s ezzel, mert ily alkalmatlan időben jövék, ajánlottam magam..

 

 

4773.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                                    April. 24d. 1827

 

Utolsó postával vevém a’ Rumy levelét. Nem képzelhetsz szerencsétlenebb embert. Kenyér nélkül van hagyva; sokan, mind azok köztt, a’ kiket elhagyott, mind azok köztt, a’ kik közzé lépett, utálják, gyűlölik; Fejedelmünk Professorrá kinevezni nem akarja; a’ Prímás, és annyi gazdag Püspök, neki kenyeret nem ád; felesége ezt kiáltotta rá, midőn kiment, megtenni a’ Professiót: szökjél inkább a’ Dunába!...

 

 

Szeder Fábián > K, 1828. 12. 10…Rumy már jól halad a honnyi Törvény-tanításban, és reménylem, hogy tellyes bizodalmát megnyerendi nem csak hallgatóinak, hanem a Főbbeknek is, ami neki a kívánt nyugalomra alapul fog szolgálni. Hallom, hogy szabad asztal s szállás mellett 400 ezüst forint fizetése van, és két fiának, kik vele fognak lakni szinte meg lesz tartások.

 

Bajza > Toldynak, 1829. 12. 10…Rumy valami ostobaságot írt a Spiegelben a tótokról, mely a magyar nemzetet bántja. Mi feltüzeltük Vörösmartyt, hogy ne hagyja feleletlenül, / az ilyen dolgokban Thaisz igen jól viselte magát/ s ő írt is egy feleletet s elküldte Drescherhez. Ez a szamár ezt írta rá: „Cseh, orosz, tót, lengyel tollharczra az ő nyelveken kell felelni…”

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Döbrentey Gábor

 

                                         

                                      DÖBRENTEY GÁBOR   

 

                                              1785 – 1851

 

 

Nagyszöllős, 1786. december 1. – Buda, 1851. március 28.
A pápai református kollégium után a soproni evangélikus líceumban tanult, az ottani Magyar Társaság tevékeny tagja volt. Wittenberg és Lipcse egyetemén hallgatott bölcsészeti tárgyakat és jogot. Személyes kapcsolatot tartott a kor jeles íróival, többek között Batsányival, Berzsenyivel és Kisfaludy Sándorral is. 1806-tól Erdélyben nevelősködött. 1814-ben ő alapította az Erdélyi Múzeum című folyóiratot. 1820-tól Pesten élt. Hatalmas munkát végzett a Közhasznú Esmeretek Tára létrehozásában. 1831-36 között az MTA első titkára volt. 1833-ban és 1835-ben összeállította az Akadémia évkönyveit. Nagy érdeme a Régi Magyar Nyelvemlékek köteteinek kiadása. A magyar ifjúsági irodalom egyik megteremtőjeként tartjuk számon, széles körű irodalmi és közéleti tevékenységet is folytatott. Felfedezte a róla elnevezett kódexet, szerepe volt a magyar népköltészet gyűjtésének előkészítésében, a magyar színjátszás szorgalmazásában, s Kőrösi Csoma Sándor útjának támogatásában. Művei: Karaktert festő s elmés mulatságos anekdoták, Pali és Minka olvasni tanul, A kis Gyula könyve, Huszárdalok.

                                                         *  *  *

A betűrendes magyar enciklopédiák sorát a Döbrentei Gábor (1786-1851) által szerkesztett Közhasznú Esmeretek Tára nyitotta meg, a Conversations-Lexikon magyarított változataként. Ez volt az első modern, lexikonigényű vállalkozás, amely a német Brockhaus-cég Conversations-Lexikonának harmadik kiadásán alapult, de jelentős mennyiségű magyar címszót is beleszerkesztettek.                                                              Orvostudományi munkák

 

Döbrentei Gábor: Előbeszéd

 

In: Erdélyi Muzéum. Első Füzet. Második Kiadás. Pesten, Trattner János Tamás' Nyomtató-műhelyében. 1814. I–VIII. [Szövegközlés: Hász-Fehér Katalin]

Ezen Időszaki-Irásnak Kiadója, azt tette magának czélul, hogy a' megnevezendő tárgyakra, a' mennyire csak lehet, jó Munkákat egybe-gyüjtsön, 's azokat Nemzetével közölje. Nem akarja itten, az illy' Időszaki irásnak hasznát szélesebben mutogatni, tudják azt minden jó érzésüek, és – mit ér az Irónak minden ékessen-szóllása maga mellett, ha az Olvasóknak Java, a' sokat igérő pompás kapun bémenvén, ízetlen házigazdára találna. A' kérkedő, fáradságot felszámláló Előbeszédek, mindenkor az írónak gyenge oldalát mutatják.

De, épen ez által nem akarunk mi, magunknak érdemet tulajdonítani, és az Olvasónak arra, hogy tőllünk egészen tökélletest várjon mindenben, just adni. Mi csak ezen darabokat, mellyeket ide felvenni jóknak leltünk, minden nagyzás nélkül kívánjuk közre bocsátani. Mennél jobb, mennél feljebb való érdemüeket lészen szerencsénk nyerni, annál nagyobb megelégedéssel nyújtjuk azokat Hazánkfiajinak. Ha valaki találkoznék, a' ki ezeket kicsinységeknek nézné, ne vonja magát azért vissza, hanem küldjön ő jobbakat, 's emelje azok által Intézetünk' becsét. Mert, nem valamelly Irói büszkeségnek kielégitése, irányunk, hanem a' nemzeti Literatura körűl való igyekezeteknek moz
gásba hozása. Ezért égtünk, és ennek, a' dicsőség' polczára való igaz felemeltetését ohajtjuk melegséggel.

Azoknak Munkájikat, kik akkorra igértek, midőn Muzéumunkat megindulva látják, elvárjuk, és őket az együtt dolgozásra újra meghívjuk. A' pálya, íme megnyílt. –

Szabad lészen itten akárkinek is megjelenni, 's azt, hogy számos jó munkás társak ne találkoznának, a' Kiadó fel sem tészi. – Fel kell ébrednünk veszteglésünkből, mert ámbár a' jelenvaló időkben több magyar írások jelennek is meg, mint akkor, midőn szemünk még fel nem nyilt volt; még is Tudósainknak számokhoz képest, Literturánk' mezeje igen kevés számú gyümölcsöt hoz esztendőnként, 's még nagyobb részben csak veszteglünk. Hány megfutni való pálya van még, melly nagy elméket vár! Az álom, melly a' Nemzeti nyelven ólom szárnyakkal ült, eléggé fájdalmasan hosszú volt. Mi már látjuk, hová mehetünk, mit nyerhetünk annak becsben-tartása által, és – látva ne cselekedjünk? Illeti é a' férjfit, a' nagyra-törekedő lelket az akadályoknak leveretett lélekkel való elnézése? – A' tisztán látó ész, melly érti, mit 's miként kellene cselekedni, hogy azzal a' Közönségnek használjon, ha munkátlan, skatulyába zárt arany. Látni mennyei ragyogásában a' nemest, hasznost, mellynek a' Nemzet közé elplántálásán talán mi is segíthetnénk; de azt nem eszközleni, melly emberi elrendeltetésünket kicsinyitő tengés a' világon! Érezzetek buzgóságot
Hazafiak! készitsetek olly munkákat, mellyek az Idegenekéinek erejével hatalmasan megvivnak. A' tiszta érzésü Unokák nyelvére meleg szív fogja adni a' nemes fáradságért a' dicséretet, 's lesz idő, mellyben a' jeles pályát futottnak hamva felé áldozva fogja tenni az Emléket, az érdemet megismérő maradék. De, minek a' serkentés? A' más buzditásából jövő felgyulás, ismét hamar elmúlni szokott, jelesnek tette nélkül. És örökké csak a' serkentés' idejében maradjunk? Csak az tészen nagyot, a' ki idegen ébresztgetés nélkül is tudja magát, a' véghez-vitelre önnönmagától gyúlasztani. Magunktól kell az áldozó tüzet fenntartani tudnunk, melly szentűl égjen mint a' Vesztáké.

Muzéumunknak tárgyai ezek lésznek:

1. Hazai 's Külföldi hires és érdemes Személyek' életirása.

A' két Haza földje sok jelest takar, és mi többnyire borostyán-nyujtás nélkül hagyjuk őket fél elfelejtésben. Nem hogy a' poet's cornerbetennők hamvaikat, 's emlékjeket, de életek' leirását is kénytelenek vagyunk idegen nyelven olvasni! A' mi egykor a' Németekre, az reánk illik még mostan is. Ezt mondotta, t. i. Herder azoknak: "Jegyezzétek fel az emlékezetre méltókat ti hallgató, szorgalmatos, félénk Germanusok! Ti, ebben nagyon elmaradtatok más Nemzetektől. Azok Hőseiket, felfedezőjiket, jeles Férjfiaikat 's Asszonyaikat hattyú vagy sas szárnyakon emelték a' felhőkig, ti, fáradtan és elfelejtve hagy
játok a' magatokéit hamvaikban." – Készüljenek jó életirójink, terjesszenek fényt dicsőült Nemeseinkre, gyújtsák fel a' Nemzetet fijainak jó megismértetések által önnön maga becsülésére.

2. Nemzetek' Karakterét 's azoknak földjeiket ismértető Útazásoknak rövid kihuzásai.

3. Hazánk' történeteit vagy nyelvünk' régibb állapotját világositható megjegyzések.

4. A' Poézis' némelly nemeinek theoriája 's Versek.

5. Az Olaszok, Francziák, Anglusok, Németek Literaturájoknak bővebb ismértetése.

6. Erkölcsi Elbeszélések.

7. Magyar, és ollyan nem magyar Irásoknak, mellyek Hazánkat illetik, kritikai megitéltetése.

A' józan Kritika, melly a' Munkáknak magas szépségeit, de fogyatkozásait is kijeleli, nagyon segiti a' tiszta izlésnek, érzésnek terjedését, 's akármelly Nemzetnek is az Irásban való haladását. De, ezen méltóságában csak akkor marad meg, ha rajta félszegségeket nem veszünk észre, 's önnönmaga magát kritika alá nem adja. Tiszta ellátásu lélek diktálja őtet, mivelt érzés igazgatja, nem veszen a' bosszútól epét, sokkal nemesb, mintsem hogy Irígységtől magát alacsonyságra hagyná ragadtatni. Nem a' személyt nézi, hanem a' dolgot, 's midőn ebben azt feltalálta a' mit méltán dicsérhet, megfelejtkezik, ha az Iró barátja é vagy ellensége. Magaviselete mértékletes, szava nem indulatos: hanem a' valóságot csendesen kereső. Mikor szépre akad, felmelegedve kiált fel, a' dísztelent látván, azt kitörli ugyan, de ahhoz hasonló dísztelen mocskolásokat elkerül, mert nemes kényessége azon túlemeli. Őtet az igazság' leányának kell tartanunk. – Ezen mérték szerint vesszük fel ide minden kritikát megérdemlő magyar írások' megítéltetését. Nevezetlen maradni vagy nem, minden béküldőnek szabad tetszésére hagyatik, mind a' kritikák, mind a' fenn nevezett tárgyú Munkákra nézve. Csak légyenek azok fontosak, tiszta és csinos magyarsággal írottak, valamint a' többi darabok is, írójuk bizonyosan kiadatva fogja látni czikkelyét.

8. Nevelést tárgyazó gondolatok 's észrevételek.

Ez a' mező még szinte egészen pallagon áll nálunk. Méltó vólna valójában az ahhoz értőknek és tapasztaltaknak ennek közöttünk lévő fogyatkozásit felfedni.

9. Minden Fűzetnek végén Tudósitó Levelek, mellyekben, Hazánkfijainak literaturai, 's egyéb hasznos igyekezeteik felől hírek lesznek, vagy hasznos felfedezéseket megismértetnek.

Mindazonáltal nem kötelezhetjük magunkat, hogy minden füzetben az elészámláltak közűl mindenkor munka álljon, mert azt a' bégyülendő darabok' minéműsége fogja meghatározni, 's ezen tárgyakat inkább a' béküldeni akarókért kivántuk előre kijelelni. – Azt sem ajánljuk, hogy minden fűzet' elébe mejjképet tészünk. A' közelebbi néhai Erdélyi K. Püspök Gróf Battyán Ignáczé lészen, melléje téve életének 's K. Fejérvári Intézetének leírását. Minthogy a' kép' metszetése nem a' Muzéum fundusa' költségébe kerül, füzetünket az se drágábbá nem tészi, se olcsóbbá, ha nem lesz is.

Nagyobb Munkából való fordítások' töredékét nem vesszük fel, kivévén, ha valamelly genialis munkának legjelesb helyeit, mellyeknek fordítása Nyelvünknek nyereségére szolgál, nem kapjuk. Külömben is jobb, ha az Iró, a' helyt, hogy a' Publikumnak itéletét igy akarná kilesni, azt józanon egyenesen ítélni tudó barátjainak küldi általnézésre 's Egészet ád.

Kérjük azokat, a' kik valamelly munkán dolgoznak, ne sajnálják arról a' Kiadót tudósítani, hogy azt a' végen álló levelekben kihirdethesse; mivel abból némelly hasznot reménylhetünk, ha Literatoraink igyekezeteket egymással közlik.

Muzéumunk, Erdély' három fija és négy leányának pénzbéli segedelme utján indulhatott meg, kiknek neveiket annak idejében a' Közönség előtt is háládatosan fogjuk emliteni. Az ők készségek által szerezhette meg a' Kiadó ezen itt látható új betűket, mellyeket Bikfalvi Falka Sámuel hazafiúi közbe-járásával, ugyan őáltala készitve a' Budai Királyi Universitás' Betűöntő műhelyéből hozatott. Az ők segitségekkel szerezhetett az első fűzetre elegendő nyomtató papirosat, a' Kolos-Monostori papiros malomból, 's fizethette ki a' nyomtatást. Ezen egybe-tett pénze lévén, az előrefizetés már csak a' második fűzet' kiadására for
ditatik, a' másodikért jövendőből pedig, a' harmadik segitődik elé, 's igy a' többiek. Nem fog tehát a' Munka fennakadni, csak a' mint feljebb mondottuk, jelesen kidolgozott darabokat kaphassunk, 's ezeknek olvasására elegendő számu vevők találkozzanak.

Kimondhatatlan gyönyörűség látni, tapasztalni azt, midőn Hazánknak fijai és leányai között olly' nemes lelkekre találunk, a' kik minden hiv Magyarnak kivánságát, hogy Nemzete a' dicsőség' pályáján menjen, haladjon, bétölteni készek, és azt elésegítik.

Azon lészünk, hogy az egybe-gyűlt summa Literaturánk' elémozditására lévén gyüjtve, arra fordítassék. Minekutánna az, a' nyomtatványokból megfordúl, módot fogunk keresni, legjobban lehető hasznavételére. – Ez vala épen feltételünk, midőn magunkat egy Literaturai fundusnak egybe-szerzésére adtuk, hogy az által, mind egy folyó Irás indulhasson meg, mind, azzal későbbre valami egyéb Jót is elémozdíthassunk.

Bárcsak azok is, a' kik egy magyar időszaki folyó Irásnak hasznáról hasonlólag gondolkozva, gyűjteményhez kezdettek, látván itt a' nékik is szükségesnek vélt tőkepénznek egybe-gyülését, a' már nálok lévő Munkáknak hozzánk való küldésére birattatnának. Igy cselekvék már Szemere Pál, ki, egy folyó Időszaki Irást Pesten akart megindítani, 's mivel a környűlállások szándékának véghez vitelétől eltartóztatták, jó csomó Gyüjteményét a' Kiadónak küldötte. Megfelejtkezve önnön magáról, örömét találá barátja' segitésé
ben, és elég vala néki, látni a' szándék' bétellyesedését. Azon darabokat, mellyek ebből vétetnek, kijelelni kötelességünknek tartjuk.

Utoljára azt jegyezzük meg, hogy semmiféle Munkákat, mellyek a' Vallás józansága, a' Haza 's Fejedelem ellen szóllanának, Muzéumunkba fel nem vészünk.

                                                                                                       Kolozsváratt, Novemb. 1813.

 

 


JANCSÓ Elemér: Döbrentei Gábor élete és munkássága.

 

Kolozsvár, 1944. Minerva. 133 l. 242 mm.
/Különnyomat az Erdélyi Tudományos Intézet 1943. évi Évkönyvéből./
Fűzve, kiadói borítóban.

 

kikiáltási ár:

3 000 HUF

leütési ár:

3 000 HUF

aukció időpontja:

2009.04.18. szombat 10:00 CEST

 

Endrei Zalán:  A régi magyar költészet remekei  A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig
Kosmos Műintézet Kiadása  1903                       

A kötet öt Döbrentei verset tartalmaz. További Döbrentei-vesek olvashatók a h 08-32 Versek a levelezésben c. fejezetben.

 

 

Orosz László. DöbrenteiKatona, Berzsenyi. Csetri Lajos emlékének. Döbrentei Gábor hosszú ideig a magyar irodalomtörténet kitagadott gyermeke volt…
www.forrasfolyoirat.hu/0609/orosz.pdf

Kirekesztését korábbi támogatója, Kazinczy kezdte. K > D, 1829. 04. 02…az én hajlandóságom nélkül legfeljebb is egy falusi papocska levél vala, nem nagy talentumod s talán még kevesebb tudománykád többet nem ígérhetének…

…Kazinczy híveinek táborába tartozott pályája első szakaszán Döbrentei Gábor, akit képességein messze túl értékelt Kazinczy, s akitől a húszas években már elfordult egykori patrónusa. Döbrentei a Conversations-Lexikon-i pörben játszott ellenszenves szerepet, Dessewffy Józseffel együtt (1771–1843), aki szintén Kazinczy méltányolt író-társai közé tartozott a század elején                                                                                  /Spenót/

 

                                                                   * *  *

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK 1. – Temetési beszéd és könyörgés, Ótestamentomi néhány könyv, kiad.: DÖBRENTEI Gábor, Buda, 1838;

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK 2. – Kinizsy Pálné Magyar Benigma imádságoskönyve [Czech-kódex] 1513, Vegyes tárgyú régi magyar iratok, 1342–1599, kiad.: DÖBRENTEI Gábor, Buda, 1840;

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK 3. – Tatrosi másolat 1466; Vegyes tárgyú régi magyar iratok, 1540–1600, kiad.: DÖBRENTEI Gábor, Buda, 1842;

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK 4/1. – Góry sziromirat kódex, kiad.: DÖBRENTEI Gábor, Buda, 1846;

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK 4/2. – Egyházi vegyes könyv (Winkler-kódex), kiad.: DÖBRENTEI Gábor, az eredetivel összevetette és előszóval ellátta: VOLF György, Buda, 1846;

*  *  *

 

Toldy Ferenc gyászbeszéde az akadémián 1851. május 26-án…megkezdte az akadémiának nem mindig elégséges segedelmeivel beutazását a két hazának régi magyar iratok keresése végett. Több mint hatvan levéltár lön ekképp kikutatva általa…eredetiben összehordva vagy másolva számos irományok, melyek ötven nyalábnál többre szaporodván, tekintélyes magyar Leveles Tárt alkotnak…megindult gondjai alatt a Régi Magyar Nyelvemlékek kiadása és nyolc év alatt négy tetemes kötetre szaporodott…

 

 

 2005. dec. 5. hétfő 15.00

Emlékülés Döbrentei Gábor születésének 220. évfordulója alkalmából

Maróth Miklós akadémikus, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke: Elnöki megnyitó

Meskó Attila akadémikus, az MTA főtitkára: Döbrentei Gábor munkássága és a Magyar Tudományos Akadémia

Kiss Jenő akadémikus: Döbrentei Gábor és a magyar nyelv ügye

 

Döbrentei Gábor hagyatékának feltárása

Csetri Lajos 1990-es monográfiájában felhívta a figyelmet arra, hogy Kazinczy Ferenc egykori barátja (majd ellenfele), az Erdélyi Muzéum szerkesztője, a Magyar Tudós Társaság (Magyar Tudományos Akadémia) titkára, a budai színjátszó társaság egyik vezetője a korszak egyik legképzettebb gondolkodója is volt…. A kortársak ellenszenve nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az utókor számára Döbrentei alakja és irodalmi szereplése alulértékelve maradt fenn, hagyatékát senki nem kísérelte meg összegyűjteni.

A Szegedi Egyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének hallgatói és doktoranduszi csoportja Hász Fehér K. vezetésével dolgozik a Döbrentei-hagyaték feltárásán. A készülő kötetek

 

1)    Döbrentei Gábor levelezéséből

 

Az 1804–1851 közötti kéziratokból eddig a következő levéltárak anyaga áll rendelkezésünkre:

 

A romániai Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága [Kolozsvári Állami Levéltár]; A kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattára; A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Kézirattára; A kolozsvári Unitárius Egyház Kézirattára; A kolozsvári Református Egyház Kézirattára; Österreichische Nationalbibliothek – Autographensammlung; A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattára; MTAK Kézirattára; OSZK Kézirattára; Petőfi Irodalmi Múzeum; Szemere-tár; A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Sárospatak); Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Kézirattára.

 

Eredmények:

1500 levél (magyar, német, francia, angol, olasz és latin nyelvűek), ezekből napjainkig 653 levél jelent meg különböző közlésekben; 847 levél a készülő kötetekben fog először megjelenni. Előzetes tájékozódás alapján mintegy 6–700 levélre számítottunk. Időközben derült ki, hogy a kolozsvári és a magyarországi anyag lényegesen nagyobb ennél, és az is, hogy a már közölt levelek egy része csaknem használhatatlanul pontatlan. Kuun Géza, Récsey Viktor, Jancsó Elemér, Váczy János, Merényi Oszkár, de még Szauder József is téves olvasatokkal, pontatlan keltezéssel és címzett-azonosítással, téves lelőhelymegadással, következetlen átírással, nemegyszer mondatok vagy szövegrészek elhagyásával (sőt betoldásával!) dolgozott. Ezért minden egyes közölt levél esetében – ha megtaláltuk –, a kéziratot vettük alapul.

A meglévő levelek utalásai szerint ugyanis még több száz levél hiányzik. Teljes egészében hiányzik a Gyulai Lajos–Döbrentei-levelezés.

 

2) Döbrentei Gábor naplói

A kéziratkutatás során fedeztük fel Döbrentei Gábor két naplókönyvét és több naplószerű feljegyzését. Jegyzetelt átiratuk sajtó-készen áll.

3) Döbrentei Gábor tanulmányai

Két kötetben jelennek meg, az Erdélyi Muzéumban, a korabeli folyóiratokban, lexikonokban közölt és kéziratban maradt értekezések, kritikai igényű jegyzetapparátussal.

4) Döbrentei Gábor szépirodalmi munkái

A kötet Döbrentei publikált és kéziratban maradt műveit tartalmazza – elbeszélő költeményeit, líráját, levélregényét, drámafordításait.

5) Erdélyi Muzéum

Hallgatói és doktoranduszi közreműködéssel készül a debreceni Csokonai Könyvtár. Források. Első folyóirataink sorozata számára az Erdélyi Muzéum teljes anyagának sajtó alá rendezése.

 

 

 

                                                          KAZ-LEV

 

 

 

884.

 

Kazinczy — Döbrentei Gábornak.                                     Ér Semlyén Februárius 28d. 1806.

 

….Grófné halálára írt elégiájára nézve, hogy a’ mely versre a költő kérve van, abból erőltetett vers lesz, ’s az mást meg nem indít. Semmi sincs is triviálisabb, mint az alkalmatossági versezet. Nem fog az senkit érdekelni, hanem ha a’ költő eléggé bölcs, a’ Személy magasztalásait a’ dolog magasztalásaivá által változtatni. — «Csokonai megholt!» — Erre azt lehetne mondani a’ franczia Comicus’ szavaival: temessétek el! — A’ Muzsák annyi halált megsirattak már, hogy az efféle versek kevés könnyeket fognak facsarni; ’s gyanúba hozták magokat, hogy jajgatásaik bérbe fogadott Praeficák jajgatásai. Ille dolet vere, qui sine teste dolet! Azonban nem lehet őket eltiltani, hogy kedveseiket siratgassák, ha bár minket sírásra fakasztanak is. Jó; de ha sírnunk kell, viszont azt kívánjuk tőlök, hogy fájdalmok, melyre olvasztának, légyen édes fájdalom.

A’ Balatonhoz írt hexameterek kedves érzést zengenek. De a’ hexameternek egy bizonyos numerusa, rythmusa vagyon, mely ellen véteni nem szabad. —….

 

 

917.

 

Döbrentei Gábor — Kazinczynak.                                              Vittenberga, Május 7kén 1806.

 

…Barátjának fogadott a’ Tekintetes Ur, engemet? Óh, melly örömmel irhatok hát már ezután az Alföldre, mert, — félékenyen teszem ide — Kazinczymnak írok. Verseim’ recenseálása uj lelket önte belém. Bár kiönthetném valóságosan azon érzéseimet, melyeket Hazám’ boldogítására szívemben táplálok. Kedves volt nekem, hogy a’ Tekintetes Úr oly édes leereszkedéssel, oly bizodalmasan irt…

 

K > Döbrentei Gábornak, 1809.11.13…Ne hagyja az Úr hiú álommá válni a reményemet, hogy kritikus írást fogunk olvashatni magyar nyelven. Menni fog az, csak jól kezdődjék. Jól fog pedig, ha derék munkás társakat választ az Úr és a rossz versecskéket semmi tekintet miatt fel nem veszi írásába. A munka nem oly nehéz, mint gondoljuk. Elő kell venni a bécsi annálisokat eleitől fogva s le kell fordítani…Az Úr volna a redaktor s osztaná ki a lefordítandó vagy kidolgozandó darabokat…Pesten hány jó fej van, hány az Úr hazájában!…sokan ellenségeikké lesznek a nem kedvező recenziók miatt…de barátjai is lennének…

 

Döbrentei Gábor > K,  1809.12.13…Szebenből…egy szép őszi napnyugtakor a harmadik stációnál jöttem, midőn az úton…kedves menyecskét nehezen menve megpillantottam…Megállítám a postakocsist …Meggyes felé megyen, felvettem a kocsira…A postamesterné beteg lévén Meggyesen, egy fogadóba mentem, de a rest szász fogadósné nem készített kérésemre semmit …

Meg fogom próbálni azt a pályát, melyet a tekintetes Úr elejbem mutat. Felvállalom a Literatur Zeitung kiadását…A kiadás, úgy gondolom, nem kezdődhetik elébb 1811dik esztendőnél, mert elébb munkákat kell egybe gyűjtenem s könyvnyomtatót. Köszönettel veszem oktatását a Tekintetes Úrnak…Szemere is készült. Arra kértem én, hogy álljon a Múzsák Almanachja kiadásába hozzám…Magyar fordítások recenziója fog belé menni, Dante la Divina Commediájából némely helyek s élete, melybe már belé kezdettem…

A nyomtatás költségére úgy gondolom, legjobb lenne, ha előrefizetőket szednénk. Különben az lassan kél el s az exemplárok rajtam maradnak…

A felvetett társakon kívül senkitől nem fogok munkát elfogadni, s így elkerülhetem, hogy olyan idétlen szerelmesi, névnapi raptusok, mint a Segítőben, Mindenes Gyűjteményben vannak, nem fogják lealacsonyítani a munka becsét…A híradást Kultsár a Magyar Kurir, s a Pozsonyi Újság által akarom tétetni. Adja a tekintetes Úr kérem,  a hozzá való tanácsát…

 

Döbrentei Gábor > K,   1810.01.11…A Múzeum kijövése egy esztendővel tovább haladt…a püspöknek néhány darabok nem tetszenek…Plánumomat ki akarom vinni s reménylem, hogy ezért  Tekintetes Úr munkabeli segedelmét tőlem meg nem vonja…Orczy, Csokonai, Ráday életéhez most gr. Török Lajosét s Viczayét is kérem, Képeiket most várom. Hát a Tekintetes Úr mellyképét mikor kapom?

 

K > Döbrenteinek,   1810. 01.22…Még nem hajnalla ma s nem alhatám. Egy epigrammát csináltam, kicsúsztam a lámpához s papirosra írtam, hogy el ne felejtsem reggelig. Haszontalan! Nem jőve álom szemeimre. Wesselényire emlékeztem…Egyszerre kész vala az epigramma s oly jó, hogy az antológiában bízvást elállhat…Igaz, amit mondok.

 

 

…Örvendek, hogy Wesselényi eránt ezt a háládatos tisztelet jelét adhattam…

Mindenen nem segíthet még Eszterházy és Festetics is. De mennyin és gyakorta mely kevéssel segíthetnének!

…Rossz időket értünk könyvnyomtatásra nézve Bécsben 1 pengő arany = 50 ft…akartam fizetni Kiliánnal. De az fel nem vette, félvén a cursus megváltoztatásától. Képzelheti az Úr, hogy most ezer summa mennyibe kerülne. Könyveket többé a külföldről nem vehetni…most praenumerátort sem kap sokat: különben belé veszhet. Irtóztató dolgok érhetnek bennünket, ha az Uralkodás a veszedelmet el nem fordítja. Nem jó, mikor az Uralkodás bizodalmát elveszti…

 

Döbrentei Gábor > K,  1810.02.07…Kedvem lett volna átkozni a posta hibáit, mely annyira késleltette az ő kedvéért leírt utamat…Mit mond a Tekintetes Úr meséimhez…A bagoly és a többi madarak…

Goethe írásait mindeddig nem kaptuk. Bárcsak hamar jönnének…

 

K > Döbrenteinek,  1810.03.16…Az Úr Borsi Sapphicusáról nem mondhatok elég szépet. Gyönyörű kis darab…az epigrammák…nem eléggé köszörült hegyek, nem elég éles bennek a point. A két fabula igen jó…Ajánlom magamat becses barátságába…

 

K > Döbrenteinek,   1810.04.07…Nagyon köszönöm az Úrnak a híreket Wesselényi felől, nevezetesen hogy mit mondott a haldokló óráján…mi az mégis, amit Erdély ennek a colossalis nagyságú férfinak balul veszen…

Az Úr igyekezetét journálunk iránt nem hátrálni, hanem teljes tehetségem szerint elősegélleni fogom, mégpedig minden tekintetben…

 

Döbrentei Gábor > K,   1810.04.24…Éppen most végeztem el a Wesselényire írandó…töredékjét. Ide írom, elvárván felőle az ítéletet:

„Omolva csattogsz széles folyója Zsibónak. Semmivel nem gondolva folysz kimért utadon…Wesselényinek tekintete szelíd, mint a lemenő nap sugarai…”

 

K > Döbrenteinek,  1810.05.05…mindig többet szeretnék az Úrnak mondani, mint amivel leveleim eltelnek.

A két óda bizony igen szép munka. Régen gyanítom már, hogy az Úr ebben a nemben…teheti a legszerencsésebb futást…

A Csereyhez írt epistolát Kisnek küldöttem meg…Ebben a nemben ő közöttünk a mester, ki mindnyájunkat taníthat…

Balkay Pál…Kreutzinger által festett képemet…nem győzi csudálni…Kreutzinger sok munkát úgy fest, hogy lehetetlen kiismerni…

Olvastam Czinke Holmiját. Gyalázatos firkálás…

 

K > Döbrenteinek,  1810. 05.18…A Wesselényire írt darab töredéke annyira megrázott, hogy lehetetlen felőle nagy megindulás nélkül szólnom…Én az Urat csudálom…

 

1815./Vácy/  Döbrentei > K, 1810.08.04…Kolozsvártt a jövő januárius kezdetével az Erdélyi Múzeumot küldeni elkezdtem…Cserei…eleinte azon kételkedett, hogy Erdélyben olyasmi nem megyen…drága a nyomtatás! Az első füzet kinyomtattatván, kiírok Kultsárnak s Détsynek, hogy hirdessék ki. A füzeteket elküldöm itt is néhány helyekre, el Magyar-Országra is…

Minden füzet 8-10 árkus lesz, minden fertály esztendőben…Az elsőben ezek lesznek: a magyar literatúra történetei. Kazinczy…Himfy szerelmei recenziója…A tek. Úr verseit a második füzetre hagyom…

 

Cserey Farkas > K,   1810.08.25…Döbrentei versei és a Magyar Museumról való anonce még mind a censurán hever, e valóba nagyon keserít engemet, az ilyen slendrian censort szeretném káplár pálca alá adni, had tanulna jó rendet…

 

K > Döbrenteinek, 1810.08.26…Újhelyben öszve akadtam Kovacich úrral, kit a palatinus utaztat az országban hogy a múzeumnak holmi kincseket gyűjtsön, vegyen…Széchényi…Miller Jakab Ferdinándot és nem Kovachichot…tette bibliotecariusnak…Miller sem a bel-, sem külföldön nem vont figyelmet magára…aranygyapjas pántlika fityeg a nyakán …Én pedig, ha az én nyakamon fityegne az a gyapjú, én Kovachichal kevélykedve jelennék meg in publico, tudván, hogy az én gyapjúságom felől 50 esztendő múlva is kevesen fognak valamit tudni, de Kovachichot mindaddig tisztelettel fogja emlegetni a magyar, míg magyar lesz…

Minden fertály esztendőben 8-10 árkus lesz. – Ez valóban kevés, édes barátom! Ha nem holnapos, hanem fertály esztendei írássá csinálja az Úr a journált, úgy legalább adjon neki justum volument, 18-20 árkust…

A Napóleonra írt Elfolya két ezer év darabomat én annál inkább szeretem, minél későbben olvasom…Tűz van benne…

 

Cserey Farkas > K,  Kolosvárt, 1810.09.09…minő hitvány lélek van a mi embereinkbe, itt most diéta vagyon…igen kevés számban jelentek meg Legtöbben a szász nemzet követei közül voltak…jele annak, hogy ők a cultúrának barátai. Sajnálom, hogy oly sorsra alacsonyodott nemzetem…ez az erdélyi nemzet úgy meg van kicsinyülve, hogy ha egy jó feleségnek szövetsége nem tartóztatna, ide hagynám őket…Annyira se mehettem, hogy Döbrenteinek az Erdélyi Múzeumról szóló hirdetményét…minden napi unszolásom után is ki tudjam nyomtatni. Minden dolog nagyon kicsiny lábon áll itten…Küldöm Wesselényi Miklósnak egy, az atyámhoz málhás korában írt levelét…

 

K. > Döbrenteinek,  1810.09.19…Öröm nekem látni, hogy az Úr egész tűzzel gondoskodik a Múzeum kieresztéséről. Én holnap indulok Semlyénbe s viszem magammal azt a csomót, melyet ennek elősegélésére készítettem…Itt könyvet nem kapni, s Pestről pedig haszontalan várok. Soha nem láttam oly hideg embereket, mint a mi pesti barátaink…Még februárban lement oda Daykám…hozzá fogtak-e a nyomtatáshoz? Egy sort sem…

Keutzinger által festett képem…az Úrnak ajándékba küldeném, de erszényem ezt a költséget nem győzi…

 

Cserey Farkas > K,  1810.10.12…minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy Döbrenteinek periodikus írása 1. januári megjelenhessen, őfelségétől erre szükségképp megkívántató engedelem nyerésére megkértem gubernátorunk őexcellenciáját…

 

K > Csereynek,  1810.12.14…Döbrentei és Szemere nemzetünknek Literatur Zeitung formát adnak s éppen erre vala a nemzetnek legfőbb szüksége. Eddig sem azt nem tudtuk, mi történik a tudományok körül nálunk, sem azt mi a külföldön.

 

K > Döbrenteinek,  1810.12.27…Azt véltem, hogy az Úr…az Erdélyi Múzeumnak valamely mustráját fogja megküldeni, hogy abból a formátumot, betűket, papirost ismérhessem…

Töviseim…megjelennek…de ha úgy tetszik az Úrnak, éljen vele teljes szabadsága szerint…

 

Döbrentei Gábor > K,  1811.03.16…A Múzeum iránt pedig én forrva, égve tettem  lépéseket…a püspök ítéletét megírtam, Szilágyi pedig más okokat hord elé. Lehetetlen már addig megindulnia, míg magam nem megyek Kolozsvárra…

Virág két poétai levelet…Vitkovics egy ivó-dalt külde Múzeumom számára…

kérem, küldjön Múzeumomba munkákat…

 

K > Döbrenteinek,  1811.04.21…Ha tetszik a háború – pedig ó mely sokaknak tetszett – tessék a következés is…nevetséges dolog volna, ha keservet nem vonna maga után…az ember még a XIX százban is retteg az észtől…

Őszentsége letette a pápaságot és maga helyett egy kardinálist neveze annak…aligha több pápa lesz. Ha pedig lesz csakugyan, úgy az Fesch lesz vagy Mauray /VII. Piust Napóleon léptette le, Mauray N. sógora, de nem lett pápa, mert megölte az ellentábor. B.G./

Töviseimet, Virágaimat beküldém Erdélybe Csereyhez eladás végett. Kevés exemplárt nyomattattam, mert 1 rizma papiros 40 f…

…az Erdélyi Múseum elmarad…Most semmit sem lehet nyomtattatni…a mecénások sem nyitották meg erszényeiket…

 

 

2070.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                       Széphalom, Sept. 27. 1811.

 

…A’ kis Döbrenteinél szeretetre méltóbb fiatalembert alig ismerek. Feleségem nagyon megszerette. Gyönyörű láng ég lelkében. A’ poesisnek vannak oly nemei, melyekben ő nagyon szerencsés. Az az egy baja hogy erejével nem tud gazdálkodni, és sokra terjeszkedik ki…

 

 

2664.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                       Széphalom, Maj. 22d. 1814.

 

…..Tegnap vettem postán Döbrenteitől az Erdélyi Muzéum I. Füz. sokkal jobb mint remélni mertem. Vitkovicsnak itt olvastam először egy gyönyörű Horátzi lélekkel írt Epistoláját. Vir bonus est convivaque comis — az a’ baja hogy a’ procuratorság sok idejét elvonja, ‘s nagyon szereti a’ kancsózást barátjai között. Pedig nem gazdag. Ebédjein, és vacsoráin sok palack bor ürül, ‚s maga danol, és minden ember nála eszik…

 

 

3177.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                             Kassán, Ápr. 4-dikén 816.

 

   …Megint kaptam egy Levelet Döbrenteitől; közlöm azt.

 

                                                                                            …Kolozsvár, Martz. 18d. 1816.

…azon 100 Rftokat, melyeket a’ M. Gr. Úr az Erdélyi Muzeum elémozdítására nyújt. Köszönni fogom olvasóim előtt-is. Á’ IV-ik Fűzet negyed nappal ez előtt érkezett meg hozzám. Minden kéréseim híjában voltak, a’ Corrector tele hagyta nyomtatási hibákkal, mellyek néhol az értelmet elforgatják. Kíntelen vagyok most azokat itt kinyomtattatni az Erdélyi Előfizetők számára. Ez arra kintelenít, hogy a’ következő Füzetekkel meg-álljak, míg vagy Pesten jobb által-nézőt nem kapok, vagy itten, a’ mint ígéret vagyon, új betűket nem állítanak fel. Az V-ik Füzetbe jő A’ Franczia Nyelv kimívelése történetei, hol sok Franczia Irók nevei, könyveik fordulnak …A’ jövő Debreczeni sokadalomra innen ismét mennek-ki vásárosok, ’s valamelyiktől kiküldöm a’ M. Gr. Úrnak a’ IV-ik Fűzetet…

 

 

3186.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                   Széphalom, Apr. 15d. 1816.

 

…Döbrenteinek leveleit és válaszaidat is igen nagy örömmel olvastam, ’s leginkább azért is, mert szeretem hogy Téged, a’ kit én nem győzök szeretni, csudálni, a jók szeretnek, tisztelnek. A’ lánglelkű Döbrentei szerelmes beléd, mint mind azok a’ kiknek lelkek van. Minthogy az opiniók és ízlések hatalma igen nagy, ’s talán meggyőzhetetlen, én nagyon örvendek, hogy Döbrentei ellened perel és velem tart. Széplelkű nagy Ember, engedd, hogy szabadon szoljak…

 

 

K > Szentmiklóssy Alajosnak,  1816.10.25…Döbrenteit én sok időkig nem láttam azután, hogy egymással leveleztünk. Sopronban még iskolai ifjú volt, midőn levelezni kezdénk. Azután Wittenbergába ment, Hogy Luthernek nyáját legelje…Morálisabb – tisztább és igazabb lelkű, tettetést és mesterkélést utálóbb, barátjaihoz hívebb embert nem lehet képzelni…Feje tiszta, mint a lelke s Erdély vele kevélykedik…

 

K > Döbrenteinek,  1817.01.25…Ne halaszd festeni magadat; egy véletlen halál kikaphat közülünk s akkor vigasztalhatatlanok leszünk, hogy képedet nem bírjuk…Értsd meg, ha én meghalnék / 58 éves ekkor/: nekem más képemet nem szabad rézre metszenetek, mint azt a fára Donát által festettet, mely Wesselényinek van készítve. Kreutzinger festése után Donát azt megifjítva festé…Ő nagyon tudja az anatómiát, csak szakállamat kellett volna kékebbre csinálnia, s boglyosabbnak festenie a hajat…

 

Pápay Sámuel > K,  1817.02.20…Döbrenteit a rettegés környékezi Múzeumának folytatása iránt…megírtam, hogy én literatúránk mellett meghűlhetetlen vagyok, s szintúgy számot tarthat segítségemre…nem fogja-e azt elakasztani a pesti Tudományos Gyűjtemény? Ennek az új időszaki írásnak méltán örvendhetünk…abban minden írónak munkája a maga eredeti épségében / még ortográfiára nézve is/ fog kiadatni…

 

Dessewffy József > K,   1817.03.07…Sok jó van Döbrenteinek a francia literatúráról való értekezésében, de amit végtére Staёl asszonyságrul mond…azt nem akarja egészen elhinni Franciaország…

 

Döbrentei > K, 1817.03.16…Kovács…Helmeczivel tanácskozott, miképpen lehetne fenntartani a Múzeumot…

A pesti Tudományos Gyűjteménynek II-dik kötetét tegnap olvastam el…

 

K > Döbrenteinek,  1817.03.26…Katilinariáim már eddig kezedben lesznek. De a Nyelvrontókat nem ígérhetem, mert most az Erdélyi levelek s az Ersch Enciklopédiájába felveendő Magyarische Sprache és Literatur articulus fog elfoglalni. Az pedig sok dolgot ád…Rettenetes dolog volna az, ha a te journálod elakadna…

 

Döbrentei > K,  1817.05.12…IX, legfellebb X füzetnél többet nem adok ki. Lehetetlen folytatnom…/nem is folytatta, 10 füzet jelent meg. B.G./

 

K > Döbrenteinek, 1817.06.10…mondd el nekem, ki vala az, akit Erdélyben elevenen temettek el kriptában; a szó hallatszott; kísértetnek hitték, sokára oda mentek, de már akkor megholt, meg nem halva eltemettetett…el kell mondanom Erdélyi leveleimben…

 

Döbrentei > K,  1817.06.13…bővítsd leveleidet históriai, statisztikai jegyzetekkel. Parancsolod-é, hogy evégett kiküldjem ezeket?

1.     Erdélyországnak három könyvekre osztatott törvényes könyve…Benne van a Staua Saxonum…

2.     Benkő Transilvaniája…ritka, de megolvasnod szükséges… /Benkő József, 1740 –1814  Transsilvania…Bécs, 1777/

3.     Ballmans: Statistik von Siebenbürgen

4.     Balja Ádám Erdélynek Jus Publicuma.

…Erdélyi leveleid stílusa nagyon könnyű, kedves, fordulásai édesek…

 

Döbrentei > K,  1817.07.16…Wesselényi Miklós éppen benn vala, s ő váltotta ki leveledet…

Ami kis időm marada ma, s holnap délutánra, a Múzeum IX-dik füzete kéziratjaira kell fordítanom…VII-dik füzete már kezem között van. A VIII-dik is eddig alighanem kész…

 

K > Cserey Farkasnak, 1817.08.24…Erdélyi leveleimről az én kedves Döbrenteim rettenetes igazságtalansággal ítél, de én ezért nem neheztelek…A a panasza ellenem, hogy mindent magasztalok…Erdély engem úgy fogadott, ahogy Magyarország kevés erdélyit fogna; én Erdélynek hálával tartozom…Illő, hogy leveleim megjelenjenek, s hogy a magyarországi magyar ismerje az erdélyi magyart…

 

K > Döbrenteinek,  1817.09.05…Édes barátom, te most Kolozsvárt mulatsz. Nagyon kérlek, szerezz ott egy Leberecht Erdélyi Geographiáját s küldd Váradra…Kénytelen vagyok …Huszti Ó és Új Dáciája ellen panaszkodni, melynél sületlenebb, ízetlenebb munkát alig képzelhetek…

 

Cserey Farkas > K,  1817.09.15…Döbrentei Kulcsárnak és a Magyar Kurirnak megküldötte leírását öfelségek Kolozsvárra érkezésének és ott mulatásuknak. A császár / I. Ferenc/ külön és a császárné megint külön fogadák rendibe a katonai és provinciális status tagjait, mindketten nemzeti magyar öltözetbe…bemutattattak a dámák is öfelségeknek…gr. Teleki lány…

öfelségekkel egy asztalnál ebédeltem, szemben ültem a császárral…a császár, a császárné mindnyájunkkal beszéle a legnagyobb leereszkedéssel…

 

Döbrentei > K, 1817.10.09…Kolozsváratt őfelségének udvarlásán lévén a mágnások s dámák onnan a főispánné egyenesen Gyulainéhoz jött. Jelenlétemben beszélé, hogy a király ezt mondta volna neki: Aus Ihrem…

A fejér vármegyeiket Enyeden őfelsége megpirongatta azért, hogy subsidiumot nem adtak s a protocollumban azt írták, hogy oly törvénytelen kérést többször a gubernium velek ne is közöljön…Az egyik főbíró pedig kicsinálta, hogy a vármegye több tagjaival őneki őfelsége eleibe menni ne kellessék…

Őfelségeknek Kolozsvárt volt léteket én irám le Cserey Miklóssal együtt. Azt Kulcsár újságához toldalékul tette s eddig olvastad…

Disputájink irántad való szeretetemet nem hidegítik, sőt nevelik, mert látom, hogyha kifakadsz is, meleg vagy irántam…A X-dik füzettel én a Muzéumot minden bizonnyal végzem…

 

Döbrentei > K,  1817.11.24…Ítélőmester Székely Mihály rám bízá még a nyáron s most újra, a székelyeknek általa egybe gyűjtött törvényei kiadásának eszközlését. Trattner 80 nyomtatvány honoráriumot igére a maga költségén való kibocsátás mellé…Kolozsvárt arról tanácskozának velem, miként lehetne a régi Vásárhelyi Magyar Társaságot feléleszteni. Engem akarnának titoknokjává…

Közönséges éhség vala Hunyadban is. Nopcsa a maga beiktatására  1000 véka búzát osztogatott ki a Hunyad Vármegyei szegénységnek, mely akkor 10 000 Rft-ot tett…Csak 2000-et adna is egy ily hivatalába magát béiktattató  a haszontalan pompa helyett…

 

Döbrentei > K,   1818.02.06…Most két hét olta nagyon megszűntem volt a munkától, a vásárhelyi farsangolás miatt…A farsangon minden dolgozásom Voltaire…olvasásából állott, melyet éjfél után 3 – 4 órakor haza jöve vettem elé ágyamban…

 

 

4330.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                                    é. n.

 

a’ mi kedves Döbrenteinkben találok valamit, a’ mi eránt szeretnék úgy megtévedésben lenni, a’ hogy ő van reám nézve. Az Erdélyi Muzéum’ kiadása, és az az igen sok jó a’ mit ő Kolozsvártt teve a’ Kezdők körül, őt arra szoktatá, hogy az idegen dolgozást mindég a’ maga tetszése szerint szeretné elváltoztathatni. Mindenki a’ maga szemével lát, ’s tisztelnünk kellene a’ más szabadságát; el kellene mondanunk, mit gondolunk, de igen ritkán kellene másokért gondolnunk ’s tennünk. Döbrenteinek ritkán jó a’ mit ifjaink csinálnak; én pedig őt arra kérém, hogy nézze el csak, ha mi, tudnillik ő és én, azon esztendőkben, a’ melyekben most van Schédely, Kovacsóczy, és mások, adtunk e illy jó darabokat, ’s vessen hozzá, hogy ezek a’ kedves mázolgatók mit adnak majd negyven, ’s hatvan esztendős korokban…

Döbrentei és én igen szeretjük egymást, de gondolkozásaink nem mindig egyek, ’s ez nem rossz, hanem jó, ’s igen jó…

 

 

Bajza > Schedelnek,  1824.06.13…Mit akar az a Döbrentei a maga sok beszédjével? Én nem tudom, milyen emberek ezek. Ők szüntelen egymás ellen törnek és maguk sem tudják gyakorta, miért? Boldog, aki közéjük nem keveredik, mint én. Mert ámbár boldogságot nem adnak napjaimhoz, de legalább nem keverik be méreggel őket   /4/

 

 

Döbrentei > K,  1824.07.23…Fordításbeli teóriádról magad azt írod, hogy az engemet meggyőzni nem fog. Úgy van, nem győz megÉn ellened vagyok, okaimat Shakespeare három játékszíni darabjához írt értekezésemben eléadom, mely nemsokára a Tudományos Gyűjteményben jelenik meg…

Én holnapután Vitkoviccsal együtt Füredre akarok indulni…az ősszel pedig ismét Bécsbe szándékozom.

A napokban gyermekek számára még régen írt elbeszléseimet forgatám s eszembe juta, hogy azokat ki kellene adnom…ha Sallustiaba dicziókba gyönyörködni akarok, deákul olvasom, ha anglicizmust kívánok, nem fátyolon nézem keresztül, hanem színről-színre. Egyenességemet nem fogod rossz néven venni, s kérlek, ne is vedd   /8/

 

 

4385.

 

Kazinczy — Kiss Sámuelnek.                                                                         Aug. 29d. 1824.

 

…Különben barátink köre most Aspasiát, a’ Bacsányi Faludiját, az Új-Szellemet, ’s a’ mi Döbrenteink Elysiumi Dialogusát nézheti figyelemmel. — Az új Szellemre minden jegyzésem az, hogy tréfának mindég igen rövidnek kellene lenni, ez pedig igen hosszú, ’s sósnak, ’s ez sótalan, de keserű; a’ Bacsányi beszédére, hogy tanításai közzé dölyf és epe keveredett, és hogy az asperitas agrestist Párizsban sem tudta magáról ledörzsöltetni Hát a’ mi Döbrenteink Dialogusára? Fáj kimondanom. Ő azt tanítja, hogy Magyarnak bajusz kell és szíjas nadrág, a’ mit én nem hittem soha, és soha sem fogok. Aspasiában a’ prósa igen is hogy nevetséges és boszantó; micsoda az a’ kellemkecs, az a’ szellemgyümölcs? De Döbrentei és én a’ Kovacsóczy’ és Bajza’ korában nem adánk oly versezeteket, mint ezek …

 

 

K > Döbrenteinek,  1824.08.29…mi ketten nagyon messze járunk egymástól…pirulok annyira szeretett barátomért…Guzmicsot meg is lepé…bánt, hogy midőn tanácsodat nem kérém, te azt adod…a barátság és kivált az olyan, mint a mienk, barátságot adhat nekünk bizakodva lenni egymással, de nem durván bánni…Én neked felelni fogok nyomtatásban…Dialógusod sok haszontalant, sok félszeget, sok hozzád nem illőt monda…

/8/

 

 

4754.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                           Pest, mart. 22. 1827.

 

… Döbrenteihez írt leveled….kemény, s nem tudom a D. gyomra megemészti-e? De ő is adott már mindnyájunknak kemény falatokat, melyeket meg nem emésztheténk, mert megemészthetetlenek: őnála a gyomor az oka. Mit mondasz stílusára? Az Élet és Lit. II. kötetében vannak periodusai, melyek két lapot borítanak el! ….

 

 

4766.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                                 Pest, ápr. 9. 1827.

 

…Az Élet és Lit. II. kötetét Fenyéry fogja recenseálni, s így Döbrenteinek is általa lesz megfelelve. Jobbra ügyed bízva nem lehet. D. válasza felett elalaudtam. Mily fonala a gondoltok összeszövésének! mily nyelv! Nem hiszem hogy sok ember végig fog ezeken az ő «Jegyzetein» baktatni. Józanok, de soványak is…

 

 

4810.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                     Pest, julius 16. 1827.

 

… De halljad csak, Tek. Úr; Döbrenteivel is volt affairje szerencsétlen tanítványodnak. Ő nemzetünk első epicusa akar lenni, eszi a méreg hogy Vörösmartyról könyvet írtam, sőt hogy Vörösmarty van…

 

 

4843.

 

Kazinczy — Szemere Pálnak.                                                         Ujhely, Octób. 3d. 1827.

 

belé untam a’ perlekedésbe, belé még a’ baráti magyarázatokba is, ’s valljuk-meg, Döbrentei nem az az ellenkező, a’ ki nagy kedvet csináljon a’ küzdésre; felelete az Élet és Lit. II. Kötetében nem azt mutatja, hogy a’ dologért perel, hanem hogy magát igyekszik kikapni a’ bajból. Az a’ dithyrambuszi bérekesztés még bosszantja azt, a’ ki ott nem azt kereste…

 

 

K > Ponori T. Józsefnek, 1828. 04.06…Döbrentei itt is sikertelenül fitogtatá tudományát. Valamely írásunkban ez állott:…Döbrentei ezt ki akará törleni: nekünk nem kell példa. De erre mindnyájan vagy rárikolták vagy elmosolygák magukat…Nékem egy barátom előre megsúgá, hogy őrizkedjem, ellenségeim el akarnak vágni…Döbrentei még nagyobbá teszi magát, mint máris…Csak hadd menjen, míg mehet…e szavaimat is megkorrigálta…ő éppen olyan dühhel purista, mint akik a neológiat viszik a legnevetségesebb pontig…

/6/ 

 

 

4984.

 

Kazinczy — Kiss Károlynak.                                                                Pesten Martz. 27d. 1829.

 

….Régolta űzi Döbrentei a’ maga suttogásit, hol titokban, hol nyilvánosan, mind ellenem, kit garázdának hirdet, mind mások ellen, kikkel — valljuk meg egyenesen, — távolyról sem mérkezhetik össze. Az ő mindenek által ismért két rettenetes indulatja (a’ pénz’ és czifra’ elolthatatlan szomja) őtet arra viszi, hogy készen van mindég feláldozni szíve’ érzését is, és két képet visel, hogy a’ fejérek közt fejérnek, a’ feketék közt feketének ismértessék; ’s így mindegyikénél feltalálja hasznait, és — bár arra mindnyájan álmélkodunk — társai közt fenn lebegni látszhassék. Méltóztassék az Úr Uram Öcsém neki e’ levelemet megmutatni. Fájni fog neki ez is, mint az elsőbb, de én ezt is szükségesnek látám az ő meggyógyulhatására….

5135.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak                                                    .             Apríl. 6d. 1830.

 

….Döbrentei rendesen megmagasztalá magát az Otto Wigand szája által, ’s kénytelen vagyok vallást tenni, hogy Literatúránkban olly járatlan vagyok, hogy sem azt nem tudtam soha, hogy Döbrentei köztünk oly magas polczon áll, sem azt nem, hogy ő nekünk Campénk, mert a’ Gyula’ könyvét én középszerű munkának sem tudtam ismerni….

 

 

5148.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek és Bajza Józsefnek.                        Széphalom, 1830. ápr. 18.

 

…..De kérdjük tehát, mi lesz a’ ti peretekből. Nem ismeri az Döbrenteit, a’ ki azt remélheti, hogy ő abba hagyja a’ mit kezde, minekutána ingerelve van. Kész feláldozni pénzét is, a’ mit pedig nagyon szeret, de a’ melyet sokféle utakon tuda csinálni ’s még most is csinál, mert ha most bukik, oda van…

 

 

5149.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                                Újhely, 1830. apr. 20.

 

…Az oly emberek mint Döbrentei, kik magok szővnek pártokat, szeretnék ellenjeiket tekintetni garázdáknak. Ők simák, ők szelídek, mint a kígyók, és okosak mint a’ galambok…

 

 

5182.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                     Újhely Jún. 29d. 1830.

 

….a’ ki engem ismér, tudja felőlem, hogy én a’ Wigand meghívását elfogadni soha nem fogom. Én esküdt ellensége vagyok minden czimborának, ’s mikor jót kell tenni, nem nézem, ha ott Döbr. van e, vagy Bajza. De én Fenyérivel és Bajzával örömmel állok egy sorban, ’s arra hogy Döbr. corrigálgassa dolgozásomat, semmi kedvem nincs. Osztán én öregebb vagyok mint hogy új munkára adhassam magamat; bár azt végezhessem el, a’ mihez kezdettem. — Hogy nekem a’ Convers. Lexiconban semmi betűm nem fog megjelenni, azt bízvást elmondhatja az Ur, az egész világnak. De kérem, ne avasson a’ Döbrentei perébe. Vele világos idegenségbe tettem magam. Bántani soha nem fogom: de az nekem nem lehet barátom, a’ ki magát úgy tette gőgje által nevetségessé, mint ő a’ Fenyéri csípős. de szerény kérdéseire tett felelettel…

 

 

Bajza József > K,  1830.07.06…vétek-e az, hogy én a tíz esztendővel ifjabb Szalaytól tanulok, a nálam húsz esztendővel öregebb Döbrenteiről keveset vagy éppen semmit sem tartok? Holott Döbrentei már akkor híres író volt, amikor én még csak ábécét tanultam…Gróf Dessewffy jó ember, tiszteletre méltó ember, de gyenge ember s könnyen hagyá magát eszköznek tétetni Döbrentei által…Ő most vén asszonyok módjára mendemondákkal hadakozik, s történetecskéket gondol ki rólam, melyeket a két városban széthordoz…hogy én az öregebb írókat mind tönkre akarom zúzni, s az ő elnyomásokkal magamnak az akadémiába helyet készíteni, stb. Döbrentei ezeket maga költi…

/4/ 

 

A levelek forrása a KazLev papiros / 7, 8, 15 és 23. kötetek/ és digitális gyűjteménye, ezenkívül:

Angyal D.: Kölcsey minden munkái. IX. Franklin. 1887

Badics F: Bajza J. összegyűjtött munkái, VI. Franklin, 1900

Busa M: K.F. utazásai, Széphalom, 1995

Fábián I: Írók levelei, Egyetemi nyomda, 1938

 

 

 DÖBRENTEI GÁBOR ÉS KÖLCSEY FERENC LEVELEIKBŐL  /faximile a hálón/

Élet és Literatúra 1827     Az első szám a levélben a közlő lap oldalszáma

 

 

                                                    SZEMELVÉNYEK

 

 

108 – 109  Döbrentei > Kölcseynek  Kolozsvár  febr. 25. 1814…Ölellek, hogy versemmel egyenességgel bántál. Mindenkor meg leszek elégedve olyan Recensemmel. Érzem én azt a rhythmust, mellyre intesz. De nekem a Múzsa csókját csak lopva lehet elfogadnom.

 

 

110- 111

 

A 110 oldal 11. sorban Döbrentei a pályázati felhívásról /Bánk bánt erre küldte be Katona/

 

Döbrentei > Kölcseynek  febr. 25. 1814  Nemsokára egy levél fog hozzád menni, mely arra kér, hogy egy Eredeti Szomorú Játék írására concurrálj. Itten t.i. néhány ifjú Mágnások egy summa pénzt most adnak egybe jutalmul annak, aki a legjobb Magyar szomorú Játékot készíti. Kérlek, ellenem ne mondj: hanem előre készülj! A jutalom kihirdetése a Múzeumban fog megjelenni…

 

 A 111. oldalon Kölcsey válasza:

 Gábor, Gábor! Bámulom a tüzet, mely a Literatúráért benned ég. De nem hiszem, hogy Erdélyben nagyobb divatban volna az Aesthetikának stúdiuma, mint itten, minálunk. Curiostásból várom a levelet, melyet e felől írsz; de ha ellened mondottam, látni fogod, hogy igazam van…

 

114 – 115  Döbrentei > Kölcseynek   Kolozsvár ápr. 17. 1815…nem áll jól, hogy Henriádot az Iliásznál, Csokonait Himfynél többre tartád. A gyermek nem ismerte talán még Iliászt; nem Himfyt. Lehetetlen, hogy te mindgyárt e kettőt nem választottad volna magadnak…A Töviseket és Virágokat becsülöm: csak a Dayka ítéletét nem. Himfyről oly Teremtő-lélek ítéljen, mint Himfy; ki tisztább ízlésű legyen, mint Himfy: Dayka tiszta – De nem teremt! Kazinczynk maga megvallotta, hogy ezen epigrammáját fellobbanásból írta…Magyar Írók csak hatan s heten vagyunk; s czibáljuk egymást. Írjunk in genere Kritikai Megjegyzéseket…Láng legyen a munkában…Nem mondanám egészen előre, hogy Berzsenyi nagyobb pontra még nem mehetne…Horatius elérte már némelly darabjaival a fő pontot…

 

 

DÖBRENTEI Gábor és KÖLCSEY Ferenc Leveleikből, Élet és Literatúra, 1827
epa.oszk.hu/00000/00001/00416/pdf/labadi.pdf