Arany pénzt utal Szinnyeinek

 

Magyar Könyvszemle - 125. évf. (2009.) 2. sz. - EPA

Szinnyei József Repertóriuma és tiszteletdíja. „A Szinnyei”, vagyis Szinnyei József Magyar írók élete és munkái című, bámulatra méltó méretű és alaposságú ...
epa.oszk.hu/.../MKszle_2009_2_kozlemenyek6.htm

 

…Az Akadémia érdekelt szaktudósai felismerték a vállalkozás jelentőségét, s igyekeztek a megvalósítást megkönnyíteni. Ezt tanúsítja az a részelszámolás, amelynek eredeti példánya közel fél évszázaddal ezelőtt Pécsi Sándortól, a kiváló színművésztől csere útján került birtokomba, s amelyet mellékelten be is mutatok. Ez az irat igazolja, hogy Szinnyei az elfogadott tervnek megfelelően számolt el a végzett munkával. Az 1873 májusában leadott „II. szállítmány” 12 folyóirat 79 évfolyamának 89 kötetéből gyűjtött 4624 címet tartalmazott. A 150 tételes napi „termelést” alapul véve ez nagyjából 30 napi munkának felelhetett meg, s érte 92 forint 48 krajcárt vehetett fel.

Ez az irat azonban nemcsak a végzett munkáról, az azért járó munkadíjról, hanem a kifizetés módjáról, a korabeli ügyintézésről is érdekes és tanulságos helyzetképet nyújt. 1873. május 25-én készítette el Szinnyei József a tiszteletdíj kifizetésének alapjául szolgáló elszámolást. 1873. május 26-án, tehát másnap már sikerült a gyűjtött cédulákat Fraknói Vilmosnak leadni. Ezt Fraknói mindjárt igazolta is kérve a Szinnyeinek járó összeg utalványozását. 1873. május 26-án, tehát még ugyanazon a napon Szinnyei benyújthatta a „nyugtatványt” Arany Jánosnak, az Akadémia főtitkárának. Arany János a papírt ellátta a szükséges hivatkozási számmal és rendelkezett a pénz kifizetéséről.

1873. május 26-án, tehát ugyanazon a napon Szinnyei a Magyar Földhitelintézet, az Akadémia pénzvagyonát kezelő bank pénztárában az összeget minden levonás nélkül fel is vehette. Az ügyintézés tehát egy nap alatt három lépésben lebonyolódott, minden illetékes elérhető volt, mindegyikük halogatás nélkül elvégezte a rá háruló adminisztrációs feladatot. Így Szinnyei József az elképzelhető legrövidebb időn belül hozzájutott az őt méltán megillető tiszteletdíjhoz.

Dörnyei Sándor

 

 

 

 

 

 

 

Arany János, az Akadémia főtitkára rendelkezik Szinnyei tiszteletdíjának kifizetéséről. Szinnyei még aznap – 1873. május 26-án – hiány nélkül felveszi a pénzt.