APÁM

 

                            /Második változat/

 

 

Bevezetés

 

Ö nem adott címet 1971-ben befejezett emlékeinek. Nem derül ki, mikor kezdte. A végleges szöveget pár év alatt írhatta le, jegyzetek, vázlatok után. Ezeket nem találtam meg. A 236 oldalas szövege jól olvasható, jól szerkesztett. Fejezetekre tagolta:

 

Szülőföldem / Szüleim /Gyermekkor / Tanoncévek/                                   

Töprengés, szökés/ Katonaélet/ Diákélet/

Keserves csalódások/II. Világháború/ Hadifogság, Szibéria/          

Új élet/ Töredékek                                                                                                                    

 

A sűrűn írt A4-es lapok terjedelme kb. 11 nyomdai ív. Keményfedelű könyvvé formálta. Zöld papírral borította. Értett a könyvkötéshez. Én vittem neki egy nyomdaipari szakközépiskolás tankönyvet. /Gyuri később ebben a szakiskolában végzett./

 

2007. 02. 03-án nagy lendülettel azt írtam egy A4-es lapra:

 

                        Berszán Antal emlékiratai

                                   fia, Gábor szerkesztésében

 

A 230 oldalon, a Töredékek bevezetőjében írja: „Halálom után talán az unokáim is elolvassák, hadd tudják meg mennyire más is volt az én gyermekkorom” Nekem is hasonló a célom.  

A fejezetek nem arányosak az eltelt idővel, illetve eseményekkel. Több téma hiányzik vagy csak érintőleges: anyám családja, a halászi élet a fogság után, 56.

 

Sorsát jelentősen befolyásoló eseményről mindössze ennyit ír:<< az 1956-os „ellenforradalom” résztvevői között sok volt a diák…>> Majd: Az 56-os események miatt ref. alatt voltam és csak parasztoknál dolgozhattam.

 

Alig kezdtem bele a szerkesztésbe, el is akadt. Hogy valamit mégis tegyek, kiírtam a kronológiát, vagyis apám életének főbb eseményeit. Egy könyvből a kárpátaljai hatalomváltozásokat, valamint a lakhelyeket. Aztán félretettem.

 

2007 vége felé támadt az ötlet: szemelvényeket szedek ki belőle, azokkal egészítem ki összefoglalóimat. Az eredeti szövegen igyekeztem nem sokat változtatni. Arra az időszakra, amelynek az eseményei hiányosak az emlékezésben, a családi levelezésből idézem szövegeit. Végül is a tartalom:

 

                        Bevezetés

                        Hatalomváltások

                        Kronológia

                        Szemelvények

                        Lakhelyek

 

 

 

Hatalomváltások Kárpátalján

Dupka György: Kárpátalja magyarsága. Nyelv és lélek könyvek, 2000

 

 

…Osztrák-magyar Monarchia                                    - 1918

Magyar Tanácsköztársaság                         1919. 03. 21 – 04. 19

Román megszállás                            1919- 04. 10 – 1920. 06. 30

Csehszlovák megszállás

Csehszlovák Köztársaság                  1920           -              1938

Magyar Királyság                             1939. 03. 15  - 1944. 03. 21.                    

Szovjetunió Ukrán SzSzK                 1945. 06       -      1991. 08.

Ukrajna                                               1991. 08      -       /vajon meddig?/

               

         Máramarossziget  1919-től maradt román, a mai napig

 

 

Kompország, Kompország, Kompország legképességesebb álmomban is csak mászkált két part között Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza.

…Idealisták és gonosztevők összeálltak, álság levegőköveiből várakat csináltak, teleujjogták a világot, hogy a Kárpátok alatt kiépült Európa…Kompország megindult dühösen Kelet felé újra…”

Ady Endre: Ismeretlen Korvin – kódex margójára. Figyelő, 1905.

 

 

 

Kronológia

 

 

1904. 06. 21-én születik Aknaszlatinán

A vallásos nagypapa papnak szánja. Gyakran ministrál

1913 küldönc, majd „mindenes” a szlatinai sóbányában

Elemi iskolába Szlatinán, gimnáziumba Máramarosszigeten jár

1919 román megszállás. Nagypapa orosz fogságba kerül, 1920 májusában szabadul

1920 géplakatos-tanuló a bányában. Szökési terveket fontolgat

1923. felszabadul mint géplakatos. Románul, németül, csehül beszél.

A cseh uralom alatt visszaminősítik csillésnek

1923 Romániába, Constanzába szökik a hajógyárba, karbantartónak. Megfordul Kolozsváron, Bukarestben

1925. 09. megszökik Constanzából, visszamegy a szlatinai bányába

1925. 09. 29. mint cseh katona Olműcbe /Olomouc/ vonul be. Odafele megdöbbenve látja a Košice feliratot a kassai állomáson.

1926. 06. 02 nagypapa ezüst-lakodalmára szabadságra engedik

1927. 03. 27 hazatér a katonai szolgálatból

1927. 09. 01-jével nagypapa a Kassai Állami Felső Fémipari Iskolába íratja be. A papi pályát ugyanis elutasítja. Az Orsolya zárda internátusában kap szállást.

A főiskola I. osztályába mint kiszolgált katona iratkozik be.

„Kéjtanyát” leplez le az internátusban. Az apáca-főnöknő őt csapja ki. Egy özvegy úri hölgy „lakája” lesz.

Nagypapa Kassára siet, megnézni mi történt fiával. Együtt hallgatnak misét a dómban.

Meglátogatja a terebesi cukorgyárat szakmai gyakorlat keretében. Módosabb osztálytársainak szakrajzot készít.

1930 nyarán névnapi ünnepségen ismerkedik meg anyuval. Ő 27, anyu 18 éves.  Kassai polgári család, városi tisztviselők, a déd-nagypapa postafőtiszt.

Karácsony után megkéri a kezét. Időközben több nőügye kerekedik.

1931. júniusban kitűnően érettnek nyilvánítják. Ő köszönti a banketten a kormánybiztost cseh nyelven.

1931. jún. 27 eljegyzés

A szlatinai bánya karbantartó műhelyében a cseh vezető mellé osztják be. Sofőri teendőket is ellát. /Később egy pap autóját vezeti/

1933. nov. 22. esküvő a kassai dómban. Autóval a szlatinai szülői házba mennek az esküvő után.

Jó korán, 1934 novemberében anyut Kassára viszi, mert nem akart Szlatinán szülni. 1935. január 18-án születtem. A második gyerek, hugi Szlatinán 1936. okt. 20-án jön a világra.

1938 nyara: általános mozgósítás. Előbb felmentik, majd novemberben a budapesti kémelhárító parancsnokságra kerül, mint zászlós. A hadifogságig ilyen feladatokat lát el.

1939. márc. 15 felszabadul Kárpátalja. Ekkor karbantartó művezető a bányában. Érdemeiért kapja a Kolozsvári u. 102, kertes lakást. Itt töltöttem boldog gyermekkoromat.

A sóbánya hadiüzem lesz, katonai parancsnokának apu a személyi titkára. /Hallatlan érzéke volt a rázós helyekhez. 92 évet élt./

Az elhárító osztálytól többször kap „kisebb megbízásokat” Román területen is munkálkodott nyelvtudása miatt.

1940, 41-ben Budapesten légoltalmi tanfolyamon vesz részt.

Máramarosszigtre vonul be. Az alezredes gépkocsivezetője. Egy ideig Kassán szolgál a gépkocsizó hadtestnél.

1944. okt. 16. 50 vagonból álló szerelvény indul Észak-Nyugatnak, menekülőkkel, köztük a családommal.

1945. május 19.  Pozsony. Hadifogság. Hárman Halásziban kötünk ki.

A Szovjetúnió felé menet érintik Máramarosszigetet

A fogság főbb állomásai: Sztálingrád, Kamisin, Szaratov, Kazany, Irkutck /itt kétszer is megfordultam 1970-80-ban Ulan Bator fele menet/, Blagoveszcsensz, majd visszafele: Omszk /gépünk leszállt repülőterén/, Karaganda, Krasznojarszk, Moszkva.

1950. dec. 21. Az oroszok elengedik. Itthon az Andrássy u. 60-ba viszik, hogy a fejlett és még kevésbé fejlett szocializmus közötti átmenetet megkönnyítsék.

1951. május 21. megérkezik Halásziba. /Ő máj. 19-et ír /

A Kühne Mezőgazdasági Gépgyárban helyezkedik el. Rövidesen MEO főosztályvezető.

1953 négy hetet Lengyelországban tölt mezőgazdasági gépek átadása ügyében. Napi részletességgel leírja a négy hetet.

1959. május 31, hugi esküvője

1971. május 20 hugi halála, utána az emlékezés rövidesen megszakad.

 

Kiegészítéseim:

56-ban beválasztják a gépgyár munkástanácsába. Kistarcsára internálják. Anyu jár látogatni. Szabadulása után rendőri felügyelet alatt. Éjszaka jönnek ellenőrizni. Anyu akkor kap idegbajt. Később többször beszélt magában. Mikor észrevette, hogy látom, hírtelen magához kap: Jaj úgy elgondolkodtam és normálisan tesz-vesz tovább.

Először bádogos munkát vállal Óvárott, majd a vasipari ktsz megbecsült műszaki vezetője, itt nyugdíjasként is dolgozik.

1964. júl. 21 esküvőnkön mindketten itt vannak, aztán 1983. nov. 22  Óvárott tartjuk,  a Zöld Elefántban az ő 50 éves házassági évfordulójukat.

1974 Trabanttal látogatóba visszük Egyekre Irénkéhez. Később vonattal Kassára Magdához. Pekliszkoban nyaralnak.

1985. májusban meghal anyu. A Dobó K. utcai lakásban vacsora után összeesik. Csöpi telefonál, a Wartburggal rögtön útnak eredünk.

Apu az óvári idősek otthonának napközise. Egy darabig jól elvan szomszédasszonyával, majd egyre több az összezördülés. Nagy nehezen – apu is ellenkezett, az elhelyezésért is sokat kellett szervezkedni – bekerül a győri idősek otthonába, a Kálóczy térre.

1987. nov. 27 beköltözés Győrbe. Sorra kihalnak mellőle barátai, barátnője, Kati néni. Új barátságot már nem köt. Az Antall-kormánytól némi kárpótlást kap.”Te! Elhiggyem, hogy megbukott a kommunizmus?”- kérdezi egyszer tőlem. Lacival megyünk érte, hogy Győrben az OTP-ben átvehesse az összeget, amit unokáinak ajándékoz.

1996. jún. 17 hajnalban egyedül meghal. Éppen aznap mentem látogatni, már az udvaron mondják: a papa meghalt.

 

 

Szemelvények

 

9. old. Édesapám Berszán Sándor Felsőrónán, nagyapám Berszán György Rónaszéken született /Máramaros megye/. Dédapám Berszán Gábor Brassó környékén, Barcánfalván. Sóbányában volt  művezető. Eredetünk tehát az erdélyi Barcaság. Eredeti nevünk Barcán volt.

 

Mikó Imre: Erdélyi történelmi adatok I. Kolozsvár, 1855. A 44. oldalon szó esik Barczán Mihály vajdáról.

 

Nagyapám 1836-ban született, szülei bányászok, ő is az lett. Mellékfoglalkozásként kitanulta az állatbetegségek gyógyítását. Egy részeg erdész fegyverével hadonászva lelőtte. Özvegye, nagyanyám 1911 őszén halt meg. Bodnár Mária volt a neve, székely lány. Jókedvű, nagy mesemondó…

 

Születési anyakönyvi kivonat /”Családi pótlék kiállítása céljára bélyegmentes”/

Máramaros vármegye

55. folyószám. A bejegyzés ideje 1904 június 24. A születés ideje 1904. június 22. A gyermek: Antal, fiú, gkath.

Szülők: Berszán Sándor kincstári kazánfűtő, gkath  28 éves

             Leitner Ida Aknaszlatina                    rkath   29 éves

Körpecsét a koronás címerrel  Aknaszlatina 1915. szept. 6  Kovács Ferenc

                                                                                            anyakönyvvezető

 

 

29. Mint „hadiárvát”, papi protekcióval vettek fel 1915. szeptemberben a máramarosszigati gimnázium I. osztályába. Az új gimnáziumot 1912-ben adták át, de az most hadikórház volt, így a régi iskolában folyt a tanítás. Hazulról az iskola 4,5 km-re volt. A Tiszán szükséghidat építettek. Gyalog jártam természetesen. A módosabb gyerekek omnibuszon. A latin és német kötelező tárgy.

 

39. A szétdarabolt Magyarország térképét beragasztotta a szöveg közé.

 

40.    1920. május 20 édesapám megjön orosz fogságból. Megtanult oroszul. Akkor tudta meg, hogy az országot feldarabolták…Az otthoni szigor azt eredményezte, hogy kerültem apámat, este későn jártam haza. Fizetésemet ő vette fel. Külön keresett pénzemet eldugtam.   Hogy mi mindenen ment keresztül a hadifogságban a Nagy Októberi Forradalom idején, arról nem beszélt.

 

42. Tiltott könyveket olvastam: A pápák bűnei. Nagy hatással volt rám.

 

59.     1925…befutottunk Kassára. Košice volt az állomáson felírva.  Kassa, a kurucok büszkesége…1906 óta a székesegyházban nyugszik II. Rákóczy Ferenc, Zrínyi Ilona, Bercsényi Miklós…Szegény fejedelem és udvara. Nem álmodták életükben, hogy száműzetésükből vissza jönnek a szép magyar honba és idegen, gyűlölt szláv nép által bitorolt egykori városukban nyernek örök nyugvóhelyet.

 

69.       1926, katonaság…megszólaltak a fanfárok, s mint egy római cézár, fényes katonai kísérettel fehér arabs csődörön megjelent G. T. Masaryk, a Csehszlovák Köztársaság első elnöke. Magas, hosszúkás arcú, szakállas ember. Valamikor Budapesten volt újságíró, jól beszélt magyarul.

 / 1850 – 1937, annyit tesz hozzá a Larousse, hogy 1935-ben lemondott. Közli a fotóját, tényleg olyan, mint amilyennek apu leírja/

 Amikor leszállt a lóról, a zenekar elkezdte a cseh himnuszt: Kde domov muj…Az első szavakat csehül mondta, majd magyarul folytatta…meg vagyok győződve, hogy szeretitek új hazátokat…sohasem fogjátok érezni, hogy kisebbségben vagytok, itt mindenki egyenlő…ha-ha-ha  mondom 2008-ban, amikor felső fokú a szerelem szlovákok és magyarok között.

 

73.  1927, otthon. Máramarossziget közel volt. Más világ. Román királyság. A hatalom a papság és a katonaság kezében. Könnyen adtak határátlépő igazolványt. Az élelmiszer olcsó, az erkölcs mélyponton. Két nyilvánosház. Baia de Fer  Vasfürdő. Itt a hölgyek fürdőszobával voltak kaphatók. Pornográf magazinok. Szodomai állapotok.

 

79. Bejártam a kassai Kelet-Szlovenszkói Múzeumba. Itt felbecsülhetetlen értékű könyvtár volt. Sokszor voltam látogatója a könyvtárnak…tanulmányi eredményem kiváló volt, az egész osztály megszeretett.

 

90…új lakásban voltam, háziasszonyom özv. Schadek Ferencné, négy szobás úriház. 17 éves lánya Franciska, akit Ferikének hívtak / vele folytatott kapcsolat részletezését mellőzöm. Általában a közelébe kerülő nővel kapcsolatot létesített. Legalábbis az emlékezések szerint/

Apám meglátogatott és háziasszonyomnál aludt. Nagyböjt. A dómban dr. Csárszky József kassai megyéspüspök tartott szentbeszédet magyar nyelven. Együtt hallgattuk édesapámmal.

 

93. A kassai előkelőség pünkösdre kirándulást rendezett…egy szikla-hasadéknál kővirágot látott meg Ferike, odaugrott és leszakította. A közelben egy vipera sütkérezett. A kígyó megugrott Ferike felé és térden felül az ágyéka alatt belemart. Éleset sikoltott és elesett. A viperát egy erős bottal egy csapással ketté szakítottam. Odaugrottam Ferikéhez, letéptem róla a bugyit és a marást elkezdtem szívni. Valaki galléron ragadott és két pofont adott. Azt látta, hogy fejem Ferike lába között van…orvos jött és tisztázódott a helyzet. Az eset után a mama felkínálta lányát: „Tudja, hogy a kirándulási események feljogosítják arra, hogy megkérje és meg is kapja a lányom kezét…”

 

103. A III. osztályban Koch tanár úr tanulmányi kirándulást szervezett…Első üzemlátogatásunk a tőketerebesi / Trebišov / cukorgyár volt, ahol végig kalauzoltak a répamosástól a kész kristály- és kockacukorig. /70 év múlva tanítom a cukoripari gépeket, kedvenc témám/

 

106.    Hagyomány volt a Felső Fémipariban, hogy a negyedikes diákok tánctanfolyamot rendeznek. Tánc- és illemtanár házaspár vezette a tanfolyamot…Elhíresztelték rólam, hogy kiszolgált katona, kitüntetéses diák vagyok, jó állás vár rám, így jó partinak tartottak…bájos, szinte félénk lányhoz kerültem, 18 éves, fekete hajú, jó alakú. Karonfogva sétáltunk, Gizikének hívták. Tangót játszottak: Oh donna mia légy enyém / Csak miattad élek én/ Két szemed égeti szívem…/Később többször hallottam aputól, ha néha jó kedve volt/

Gizike dúdolta a dalt. Különös pajkosság vibrált a szemében. / Anyu egyáltalán elolvasta ezt? Nekem nem szólt róla/. Szép volt, mintegy kinyílt rózsa. Többször is felkértem táncolni. Kérdeztem van-e udvarlója? Kértem, engedje, hogy haza kísérjem. Nem laktak messze /Mészáros u./ Különleges érzés kapott el….Pár nap múlva megismertem a családot…Gizi Orsolya-zárdában nevelkedett. A Mária Congregacio tagja. /Rövidesen összeveszik egy „pasas”-sal Gizike miatt /

 

110. Cigányasszonnyal jósoltat: „Maga és családja messze idegenbe kerülnek és egymástól sokáig lesznek távol. Sokat fog szenvedni és nagy csapás éri az életben /Hugi/. Talán késő öreg korára nyugszik meg…Ki gondolta akkor, hogy a cigány jóslata majdnem szóról-szóra beteljesedik…Nem alvilági lény volt-e?  

 

111. Húsvét után a negyedikes tanulóknak kirándulást szerveztek. Pilsen, Prága, Kladno…A kocsin tábla: Diákvonat…Prágában gyárakat, a Hradsint, Szt. Vitus templomot, a lőpor-kaput néztük meg. Hazatérve hosszú beszámolót írtam Gizikének.

 

115. A Katolikus Legényegyletben tartottuk meg az érettségi bankettet. Cseh nyelven én köszöntöttem a kormánybiztost. Meghívtam tanáraimat az 1931. június 27-én tartandó eljegyzés vacsorára, Fialka Gizella úrlánnyal…Júl 6-ra hathetes katonai gyakorlatra kellett bevonulnom…Kilátástalannak tartja elhelyezkedését. A prágai francia követségnek ír: hogy lehet az idegen légióba bejutni.

Tehát: lánykérés, eljegyzés, katonai gyakorlat, majd idegenlégiós tervek. Mit szólt ehhez Gizike? Itt kezdett edződni, hogy a későbbi hasonló helyzeteket el tudja viselni.

Hogy még cifrább legyen, a sztoriba belép Ella. 120. oldalon: „Tudja mit Ella? Menjünk el valahova, átmulatunk pár éjszakát. Maga az enyém lesz, azután mindketten meghalunk. Van biztos mérgem. Előbb én iszom belőle, aztán maga…” Anyu tulajdonképpen örülhet, hogy nem vele akart öngyilkos lenni. Erre másik hölgyet választott.

A 120- 138 oldalakon leírtak még Jókai fantáziáját is felülmúlják: katonaság, nők, kalandok, - ezt már nem volt cérnám kibogozni - míg egyszer csak elérkezik 1933. nov. 22 és megtörténik az esküvő a dómban. Több mint két évvel az eljegyzés után. Módom lett volna mindezt megtárgyalni anyuval, ha előbb olvasom el az emlékezéseket. Mi a való és mi az idős ember fantáziája? Hogy töltötte anyu a két évet, amíg várt az esküvőre? Más ennyi idő alatt kétszer férjhez megy.  Talán jobb így.

 

138.      Gyorsan átöltöztünk, s mire 12 órát harangoztak, kocsik befutottak a dóm elé. Nagy tömeg várt ránk. A Mária Congregációs lányok zászlóval, formaruhában vonultak fel. A főoltártól egész a főkapun kívülre futó-szőnyeg volt kihúzva. Az orgonán felhangzott a Lohengrin nászinduló.

Abban az időben nem volt kötelező a polgári házasság. Vagy az egyik vagy a másik. Mi csak az egyiket választottuk. Eskető papunk Lubomirski….Szörnyű eskü, de boldogan mondtam el, e percben csak a bájos mennyasszonyt láttam.

Anyósom otthon a hagyományok szerint kenyérrel és sóval várt. Ebéd, fényképészhez, majd irány Aknaszlatina. Én ültem a kormány mellé, a pap mellém, édesanyám és Gizike hátul a kényelmes ülésen…Éjfél előtt pár perccel érkeztünk Aknaszlatinára. Desapám, testvéreim, nagynénémék vártak. Szobánk ajtaja ki volt díszítve. Apám boldog volt, hogy menye Mária-lány.

 

A kisbabát 1934. karácsonyára vártuk. Gizikét még november közepén hazavittem Kassára, itt klinikán szülhet. Kissé idegenkedtem a gyerektől, nem tudtam elképzelni, hogy családapa lehetek.

Elmúlt a karácsony, Új Év, a baba késett. 1935. január 18-án este 9 órakor érkezett a távirat Szlatinára: „Gabika megérkezett, mindketten jól vagyunk, csókol Gizid” Fiú! Az első fiú! Édesapám annyira boldog volt, hogy egy százast adott a postásnak. Másnap a korai vonttal utaztam Kassára…Otthon laktunk. Szüleim annyira megszerették Gizikét, hogy nem engedtek másutt lakni…

144.           20 hónappal fiam születése után, 1936. okt. 20-án megjött a második baba, a kis Angelka. Nejem ezzel a szüléssel otthon maradt…Szüleim továbbra is nagy szeretettel vettek körül bennünket.

 

145.  1937 tavaszán elhunyt Masaryk. Míg élt, vasfegyelem uralkodott. Ahogy elment, helyébe Beneš Eduárd hírhedt cseh politikus került. Ő volt az, aki a trianoni békeszerződésnél Magyarország teljes megsemmisítését követelte. Esztelen soviniszta. Még a szlovákokat is gyűlölte. Felesége angol főnemesi családból származott, így az elnök az antant hatalmaknál sok mindent el tudott intézni…

A csehek törvényerejű rendelettel elkobozták a kisebbségi nyelvű újságokat, a rádiókat. A papnak három rádiója volt. Kettőt beadott, egyet felvitt a templom padlására. Én is ott hallgattam a rádiót.

 

147.       1937. novemberben Kassán kellett jelentkeznem az elhárító parancsnokságon…A magyar hadsereget november 6-ra vártuk. Sok cseh volt még a városban, akiknek nem volt idejük kiköltözködni. Megpakolt tehergépkocsikon igyekeztek elhagyni Kassát.

Az első magyar honvédcsapatok d.u 3-kor érkeztek a városba. A bevonulás nagy csalódást keltett: korszerűtlen felszerelés, közönséges ló-fogatú szekerek, kerékpárosok. Nagy volt viszont a lelkesedés. Horthyt másnapra várták… D.e. 10-kor érkeztek a dóm elé személygépkocsival. Itt Csárszky József megyéspüspök fogadta őket. Magyarul üdvözölte a kormányzót és kíséretét. Ott volt Imrédy miniszterelnök, Kánya Kálmán külügyminiszter. „Éljen Kánya, vesszen Prága…Horthy, Horthy” – kiáltották. Megnézték a dómot, Rákóczy sírját. /A korabeli filmhíradóban fehér ló is látszik. Ez elkerülte apu figyelmét? Márai: Ajándék a végzettől. A felvidék és Erdély visszacsatolása c. könyv címlapján ott a fehér ló Horthy alatt./ 

 

152.        1939. március 15-én hajnalban Horthy kiadta a parancsot Kárpátalja megszállására. Úgy éreztem azonnal haza kell menni a családhoz. Kovács főmérnök tartoztatott.  /Kassai munkahelyéről ajánlólevéllel helyezkedik el Szlatinán/…Egy héten belül lakást kaptam a Kolozsvári út 102 alatt, a főúton. Földszinten ebédlő, konyha, előszoba, fürdőszoba. Az emeleten háló- és gyerekszoba. Melléképületek, kert fiatal gyümölcsfákkal.

/Család, új állás, új lakás, joggal írta a következő fejezet címének: Révben. Nem sokáig/

 

 159         Otthon azt mondtam, pár napra hivatalos útra kell mennem. Eddig csak írásokból ismertem az elhárító és nyomozó munkát. Most tapasztalhattam, milyen óramű pontossággal szervezik a kémek, elhárítók munkáját.

Indulás este 10-kor. A Tisza parton egy román parasztszekér várt. Román parasztruhába öltöztünk át. Csónakkal átvittek a Tiszán.  Pénz, hamis iratok bőven voltak. A túloldalon két lóval vártak. Újvárostól autóval, román egyenruhában tovább. Társam is jól beszélt románul, századosi egyenruhát kapott. Én román őrmester lettem. Fegyverrel, lőszerrel fel voltunk szerelve. Nagykárolyig jártuk be a vidéket. Német felderítők is járták a vidéket. Tudták, hogy a román területre az oroszok is igényt tartanak. A két hetes felderítés viszontagságos, de sikeres eseményeinek részletezését mellőzöm. A parancsnokságon ezüstérmet kaptam. 

 

164.         1941. Elkezdődött a zsidók összeszedése. Hogy mennyi aljasságot követtek el csendőreink, arról jobb nem írni semmit. /Meg akar szabadítani egy orvost az elhurcolástól, erre őt is átmenetileg gettóba zárják, mint zsidóbarátot. / Alezredese kioktatja: „Ön bizalmi ember, az elhárítás tisztje, államtitkok ismerője. Nem lett volna szabad megtenni, azt, amit tett.” Másnap megkaptam a SAS-behívót. Máramarosszigetre vonultam be.

 

 166.       A hatalmat Szálasiék vették át…Otthonról is sokan elmenekültek. Kis családom fel volt pakolva a meneküléshez. Először az a szándékom volt, hogy otthon maradok, de amikor a rádió bemondta, hogy Kárpátalját átadják az oroszoknak, elhatározásom megváltozott..1944. október 16-án szép napos időben du. 3 órakor a szerelvény elindult a szlatinai állomásról. A kocsikon hadianyag is volt és pár magyar honvéd géppuskával…Drága kislányom Angelkám 8 éves, kis fiam Gáborkánk elmúlt 9 éves…   

 

179.         1945. május 19. Pünkösd előtti szombat. Szép meleg napsütés. Hajnalban érkeztünk be Pozsonyba. Több ezren voltunk. Végtelenül kedvesen fogadtak. Egy nagy kaszárnya udvarán állították fel a népet. Arany vállrojtos szovjet tisztek, akik szépen beszéltek magyarul…Délután a katonákat és civileket szétválasztották…Sorakozó…elkezdődött a zabrálás: zsebórák, gyűrűk…mint a marhákat 40 embert hajtottak egy-egy vagonba…Hogy a család hova került, azt csak nagyon sokára tudtam meg.

 

182. Cegléd és Szolnok között megállt a vonat. Civilek hoztak enni. Noteszomból kitéptem egy lapot, azon írtam Szombathelyre. Úgy beszéltük meg, hogy a szombathelyi címen keresztül veszem fel a kapcsolatot a családdal. Később megtudtam, hogy Gizi is hasonlóan járt el, így létrejöhetett a kapcsolat. /Én is írtam Apunak levelet./ Néhány ember a vonat vesztegelése közben megszökött. Az oroszok nem okozott gondot: a járókelők közül pótolták a hiányt.

 

 184   Álltunk a Tisza bal partján. A jobb parton az édes szülőföld. Úgy éreztem, soha többé nem fogom látni szeretteimet, drága édesanyámat. Azt eddig nem írtam, hogy édesapám 1942 őszén meghalt /Etus, apu testvérének lánya szerint 1940. okt. 16-án/…Még este is ott álltunk. Hallottam a szlatinai bánya munkavégzést jelző szirénáját…A vonat nagy sebességgel indult tovább. Sztalino – olvastam az első cirill-betűs feliratot.

 

186.       Sztalingrad, régen Caricin, ma Volgográd…barbár rabszolga-munka következett, az ember csak egy szám. Nők is voltak bőven…A láger domboldalon épült, az egykori tengerészeti akadémia helyén. Annak romjait kellett eltakarítani és újat építeni. A barakkok az udvaron. A lágert három-soros szögesdrótkerítés vette körül. 200 méterenként őrtornyok, fényszóróval, géppuskával. Két kerítés között elsimított homok-réteg…Egy barakkban 800-an voltunk. A köpeny a matrac, a ruha a takaró. Maradék értéktárgyainkat elvették. Első munkahelyem a Volga-parti kikötő rakodó telepének újjáépítése.

 

189. Hajóval Kamisinbe vittek. A városi iskolát kórháznak alakították át, oda irányítottak bennünket. A karbantartó csoportban villanyszerelőnek és tolmácsnak jelentkeztem. Úgy hívtak, hogy montyor /szerelő/. Jó dolgom lett. Orosz nyelvtudásomat a nővérkék fejlesztették. Összebarátkoztam egy orosz főhadnaggyal, aki civilben villanyszerelő volt…Mint villanyszerelő és tolmács nélkülözhetetlen lettem.

 

/Elpanaszolja a kórházparancsnoknak, hogy karácsony este az örök gorombán bántak a foglyokkal. A parancsnok elintézi, hogy Irkutszkba kerüljön. Én 1970-80 fordulóján kétszer is jártam az irkutszki tranzit-váróban, Ulan-Bator fele repülve./

 

Irkutszkot akkor Kelet Párizsának, lakóit szibirjákok-nak nevezték. -20°C volt a hőmérséklet. A város a Bajkál-tó partján fekszik…A korház főorvosához osztottak be tolmácsnak. Kaptam egy kis szobát és az öltözetem is rendes volt: fehér köpeny.  Német, román, cseh és most már orosz nyelven is tolmácsoltam…Előbb egy idős, majd egy csinos, fiatal nőhöz osztottak be.

192    Új főnökömet tigrisnek nevezték. Parancsoláshoz szokott nő. A fronton orvos őrnagy. Férje, szintén orvos, elesett a lettországi harcokban…Két hétig nem volt semmi baj. Egyik nap a szobámban éppen egy elektromos főzőt javítottam, amikor benyitott. Gorombán odadobott egy főzőt: Csináld meg!...Később megkért, hogy egy kazettájára készítsek lakatot…

Felújítottam az egész kazettát. Amikor bevittem neki azt mondta: „Eto nyet moja” – de a magáé, csak egy kicsit átalakítottam. – Mit kérsz érte? – Ha Budapesten lennénk, akkor tudnám, hogy egy hölgytől mit kérjek. Némi huzakodás után kiszedte belőlem, hogy egy csókot kérnék. Végignézett rajtam, felkacagott, majd homlokon csókolt. – Így az anya csókolja gyermekét – mondtam. Meglepetten nézett rám, mire hozzáléptem és szájon csókoltam. Nem ellenkezett, csak mikor elléptem kérdezte: Nem félsz? – Nem, olyan szép vagy, hogy a pokolba is utánad mennék. Megfogott és udvariasan kikísért…Este jöttem rá, hogy nagyon veszedelmes játékba kezdtem. Egy nővér kérdezte tőlem, miért bántottam Klávát? Kláva volt a neve.  /Kláva kitartóan küzdött, hogy megszerezze aput. Hajlandó lett volna Budapestre is eljönni. Szibériából visszafelé jövet Moszkvában utolérte aput. El tudta hárítani. Otthon anyunak úgy adta elő, milyen erős volt, hogy el tudta hárítani./

 

197.  Irkutszktól még keletebbre vittek. Blagoveszcsensz, az Amur partján. Itt bonyolódott le Oroszország és Kína között az árukereskedelem. Akkor 60-80 ezres város volt. Sok volt a német és japán hadifogoly. Hatalmas erdőségek. Erdei munkán dolgoztunk. Ruházat, ellátás tűrhető. Több orosz nő ment férjhez hadifogolyhoz, akit aztán elengedtek. Mint orosz honpolgár élt tovább. Nyelvtudásom és alkalmazkodóképességem kincseket ért…Reménytelennek tűnt innen hazakerülni.

A városról az 1911-ben megjelent Révai /3. kötet/ is tud. Az orosz-szibériai Amur kormányzóság és az Amur vidék fővárosa, az Amur és a Zeja összefolyásánál. 1905-ben 30 ezer lakós. Katonai telepként 1856-ban alapították.

A Google: az oroszországi Blagovescsensz és a kínai Heihe városa az Amur mentén található. Az egymással szemben elhelyezkedő város lakói gyakran látogatnak a folyó másik partjára turisztikai célból. Lakosság: 218 000.

Szahalin mindössze 1000 km-re fekszik, nemrég nagy érdeklődéssel olvastam Csehovnak a szigetről írt könyvét. Apura gondoltam, aki nem messze raboskodott.

A petit Larousse is tud róla: a kínai határon fekszik, 1990-ben 192 000 lakos

Találtam egy vasúti menetrendet, melyben szerepel a város. Adatok csak Irkutszkig: a páros és páratlan napokon indul vonat Moszkvából, nem teljesen azonos útvonalon. A „páros” hosszabb: 5193 km és 87, 5 óra. Irkutszktól Blago…még kb. 1500 km.

Én csak a Moszkva-Poltava útvonalat tettem meg vonaton /~1000 km/ 1970-valahányban. Az állomásokon a földön ülve várakoztak az utasok. Ha kevesebb volt a leszálló, mint az utazni igyekvő, a különbözetet a kalauz nem engedte fel a vonatra. Ezek békésen visszaültek a várakozók közé, Hang nem hallatszott. A kocsi végében levő vaskályhán főzött teát kaptak az utasok. A nagyobb városok pályaudvarán büfés is volt.

 

 198.        Nagy volt a hideg / -20…32°C /, nehéz a munka, a szívem rendetlenkedni kezdett. Beraktak a kórházba. Német hadifogoly orvos állapította meg a diagnózist: érelmeszesedés és szívizom-gyulladás. Jó gyógyszerekkel hamar rendbe hoztak. Egy építőbrigádba osztottak be. Amikor elindultunk, azt hittük, vissza visznek Irkutszkba, de tovább vittek Nyugatra, Omszkba. Két napi lassú utazás után Karagandába érkeztünk. Akkoriban fedeztek fel nagy kőszén-lelőhelyeket…Gigászi munka folyt a városban. Németek, románok, magyarok, japánok. Irodába kerültem. Az építész-tervrajzba kellett berajzolnom az elektromos, központi fűtés és víz-gáz hálózatot /épület-gépészet/. Jó dolgom volt. Kiváló építész-mérnökökkel dolgoztam együtt, sokat tanultam tőlük. Kellemes az éghajlat is. Itt értem meg az 1948-as új évet…Tisztelettel emlékezem a lakósságra. Ők ugyanúgy elnyomás alatt éltek, mint mi, a foglyok. A sztálini rendszer pokoli volt. Az NKVD /Narodnij komisszariat vnutennyij delo = Belügyi nemzeti bizottság/ emberei mindenütt ott voltak, besúgó is akadt bőven. / Az NKVD jogutódja a KGB, ennek tisztes képviselője ma a „birodalom” elnöke./ Megtudtam, hogy hivatalosan a hadifoglyok hazamentek. Arra a kérdésre, hogy mi miért vagyunk még itt? – nem válaszoltak. Hogy mi minden történt közben, azzal nem foglalkozom. Otthon rágalomnak tekintenék. /egyszerűen nem mert mindent leírni pedig már itthon volt./

 

 

200.  Még 1948 húsvét előtt néhányad magammal Moszkvába érkeztünk. Politikai vizsgálati fogház. Két hétig nem derült ki, mit akarnak. Egyik nap éjfél felé egy terembe kísértek, ahol civilbe öltözött nyomozótisztek vártak. Beültettek egy székbe, reflektort az arcomra és elkezdődött a kihallgatás. Azzal vádoltak, hogy otthon, Aknaszlatinán kommunistákat üldöztem, vertem, meg még sok mindennel. Tiltakozásomat durván elutasították. Tettlegességre nem került sor. Később tudtam meg, hogy otthon is nyomoztak utánam…Többek által aláírt feljelentést nyomtak az orrom alá. Neveket nem említek, azóta a sors büntetett és jutalmazott. Három hónap múlva fejeződött be a „vizsgálat”. Krasznogorszkba helyeztek át. Itt optikai műveket építettek. A berendezéseket jóvátétel fejében a németektől hozták. A városka nem volt messze Moszkvától, időnként oda is bejutottunk. Megindult a levelezés a családommal. Megtudtam, hogy Sándor és Imre öcsémet /ők otthon maradtak/ kényszermunkára ítélték, 4-5 év után szabadultak amnesztiával…Moszkva környéke csodálatosan szép. Itt el tudtam képzelni az életet, de nem rabságban.

Egy altábornagy hajlandó volt velem szóba állni. Kérdeztem, mikor mehetek haza? Mikor megtudta, hogy magyar vagyok: - Igen, magyar, Rákosi eladta önöket, de most már hamarosan hazajutnak. Itthon tudtam meg, hogy Rákosi aláírt egy szerződést, miszerint húszezer hadifogoly maradhat, amíg a III. ötéves tervet be nem fejezik. /Rákosi is jogi körítést adott a gazemberségüknek./

 

 

 

Blagovescsensz, a legtávolabbi pont, kb. ott van, ahol a térkép Skovornot /?/ jelezi. Oroszországot és Kínát elválasztó Amur partján, ahol a folyó egy elég nagy púpot ír le.

 

 

203.      1950. december 21-én, Sztálin születésnapján kihirdették, hogy mivel az ötéves tervet sikerült előbb teljesíteni, az itt maradt foglyok amnesztiát kapnak és megkezdődhet a hazaszállítás.

Budapesten az AVH volt az úr. A volt toloncházban / ahol most a Terror Háza van/ elkezdődtek a kihallgatások…Sokan itthon pusztultak el a több évi orosz fogság után, anélkül, hogy szeretteiket láthatták volna… Nem hitték, hogy mint orosz-német-román tolmácsot tartottak vissza. Azért tudok németül, mert SS voltam – mondták. Még egy tiszt próbát tett, hogy rám bizonyítson valamit. Szerencsémre feladta.

1951. május, péntek, Keleti pályaudvar. A vonat du. 5-kor indul Győr felé.

 

206. 1951. május 19. szombat: Halászi

Nem kaptam munkát. Végül beállítottam az óvári pártbizottságra: - „Elvtársak, a Szovjetunióból jöttem. Moszkvában azt tanácsolták, ha bármi gondom van, forduljak önökhöz.” Az egyik felvette  a telefont…A volt Kühne Mezőgazdasági Gépgyárban hajlandók voltak alkalmazni.

/Itt eredményes, megbecsült munkát folytatott, amit előbb 1956, majd hugi halála szakított meg. Az utóbbi a naplóírást is./

 

 

1956. 02. 03.

Drága Kislányom! …gondolkodtam a lakáshistórián…valahogy kibírod már ott is… a hegedűtanárnak mondd meg, ha a testtartásodat kifogásolja, hogy beteg vagy és erősödnöd kell…ha citromhoz jutsz, edd meg magad…Apukád

/Hugi a soproni óvónő-képzőben tanult./

 

03. 09. Drága Angelkám! Pár sort tudok csak írni, mert indulok dolgozni. Származásodat illetően írd: Édesapám szegény bányászcsaládból származott s jelenleg mint technikus dolgozik a Móvári Mezőgépgyárban. Édesanyám vasutas munkás-családból  származott… Apukád

 

1956. 03. 21

Drága Angikám!...vigasztaló soraid megnyugtattak…Gabika párnapra hazajön…03. 18-án volt a békekölcsön húzása, nyertünk 400.- Ft-ot, ebből 360-at fizettek ki. Meglesz a ballagási ruhád…csókol Apukád

 

Halászi 1956. 05. 11. Drága egyetlen kis lányom!...Anyukád személyesen jelen lehet a nagy ünnepen, én csak lélekben fogok veled ballagni …mindig megvigasztalódtam, mikor a ti gyermeki arcocskátokat magam előtt láttam…Légy nagyon-nagyon boldog.  Szeretettel ölel és csókol Apukád

U.i….Pesten voltam szabványügyi tárgyaláson…tiszteletdíj jár érte. Előadást kell tartanom a Szocializmus győzelméről…csókol Apukád.

 

1973. 03. 07

…érettségi tételeket dolgozok ki / 69 éves/. Megéri, mert megfizetik…Apuka

 

1973. 04. 10. Ki tudja nem Lacika lesz-e „egy holdbéli Uranium nagyüzem vezérigazgatója?” Apuka

 

1973. 05. 17

Drága Gyerekek!...én csak alacsony beosztásban vagyok…felhívást kaptam könyvkötésre…fogalmam sincs mit kérhetek, légy szíves irányárat írni…kocsival hoztak-vittek egy Kodály hangversenyre…talán elmegyünk Egyekre. Onnan mehetünk Lillafüredre, Egerbe, majd meglátjuk…kettő éve, hogy drága kis lányunk örökre elment…meg lehetett volna menteni…nem tudom elmegyek-e a BNV-re…Apuka

 

1973. 06. 09…a Mokkából közvetítették a ”Ki nyer ma” műsort…a lakásügy stagnál…nem tudok hinni senkinek sem…tanítványomnak sikerült jó dolgozatot írni…a Könyvhét nem érdekel. A nyár forró és száraz…Apuka

 

1975. 03. 10.

…többször azt hittem, nem érem meg a másnapot. A szívem oda van…Minden csillagászati áron van. A szövetkezet ünnepi vacsorát rendezett az egyetem dísztermében…javítanak-e nyugdíjamon júliustól? Ezt meg is kell érni. Nyáron jó volna valahol legalább két hétre üdülni. Ki tudja mit hoz a jövő?...naponta 4 órát dolgozom, kényelmes irodában…Nem merek Pestre indulni. Fáradásomat depressziós hatás is okozhatja. Érdekes, hogy tavaly szeptemberben Pekliszkóban /akkor Csehszlovákia, anyám húgánál/  nem volt semmi gond…Apuka

 

03. 12…Erzsi néni hív Szlatinára, nem megyek, nincs honvágyam.

 

1975. 03. 22.…az ember tele van aggodalommal…az egész élet egy szörnyű és vad hajsza

 

04. 13…a lakást úgy kell fűteni, mint télen. A szövetkezet 6 napos tanfolyamra küld B. füredre. Tomi végre itthon volt. A győri antikvárium új vezetője nem sokat törődik a beszerzéssel. Ezer okot talál arra, hogy ne vásároljon. Vagy, mert nincs pénz, vagy, mert nem tud dönteni…Apuka

 

1975. 14. 27

…a magas korral sok-sok baj jár…nem tudom meddig bírom a bejárást…van egy tanítványom…befejeztem 7 q tűzifa fűrészelését…Májusban utazom Balatonfüredre, tanfolyamra. Mami addig itthon marad…több karambol történt, lehet javítani. Voltam antikváriumban, de semmit sem találtam.  Apuka

 

1975. 06. 01

…meg tudtam oldani a matek felvételi kérdéseket. Pártmunkát is végeztem, dekorációhoz készítettem betűket. Néha vatikáni valutában fizetnek: Isten fizesse meg…Apuka

 

1975. 07. 10

… A termál bezárt, mert az árvíz miatt nem lehet leengedni a vizet. A szervizben sok a román. Szeretném felfrissíteni román nyelvtudásomat. Próbálj szerezni szótárt…Apuka

 

1975. 09. 29 …vasárnapra készültünk, hogy jöttök…Mama igen rosszul lett…nekem erős szorongás, ideges félelem-érzet. A magas korral sok minden jár. A szemem valamennyire javult. Tomi régen írt, Edit ritkán jön. Sokszor igen egyedül vagyunk...Apuka

 

                                             Több levelet nem találtam

 

Edit /Némethné Móvár, Kismartoni u. 18 

1987. 11. 24…Hétfőn megmondtam Papának, hogy 26-án költözhet a győri otthonba                               

 

Az otthon első éveiben latin órákat tart a közelben levő szeminárium növendékeinek. Levelezik Kubán Lajos nyírtassi plébánossal, aki tanítványa volt Szlatinán. „Lajoska” 1988-ban meglátogatja, a Margit kőrúti ferenceseknél száll meg, majd én viszem Zsigulival Győrbe.

Győrben előbb a családommal együtt látogatjuk, összekötve Óvárral. Később egyedül megyek hozzá havonta, kéthavonta. Látogatásaimat jegyzem, 9 év alatt mintegy 95 alkalom.

1996. jún. 17 hajnalban egyedül meghal, 5 nappal korábban 92. születésnapja előtt.

 

 

 

Lakhelyek

 

-           1939 nagypapáéknál,  Faluszlatinán, nem messze a templomtól. Homályos emlékeim vannak a szobáról, udvarról, körtefáról, amiről állítólag leráztam nagypapa kedvenc körtéjét.

 

1939 -  1944. Kolozsvári u. 102. Aknaszlatina központjában. A szobákra kevésbé emlékszem, annál inkább az udvarra, a lejtős beton-tetejű pincére, a gyümölcsfákra. Hátul az udvarok összenyíltak, a sok gyerek keresztül-kasul szaladgált. Ezt a lakást hagytuk ott, néhány bőrönddel távozva.

 

 1945 május – július Halászi, a hídtól nem messze Szemethyék lakásában. Formás kertes ház, kerítéssel. Egyszer orosz katonák kopogtak, Etus néni nem engedte be őket és állítólag elmentek.

 

1945 -  1948.  Kossuth Lajos utca, a Hangya szövetkezet mellett. Kurczéknál a hátsó szobában, a nagymamával együtt egy szobában hárman. „Kizus! Kizus! Fenn van?”- szólt éjjel a nagymama, hugival a nevetéstől nem tudtunk újra elaludni.

 

1948 – 1958.  Kossuth Lajos utca, a templomtól nem messze, az emeletes iskolával szemben, Kurczék lakásával átellenben. Ide érkezett meg apu. Itt már külön utcai szobánk volt, de mikor apu megjött, meg én is otthon voltam, akkor négyünknek. Komfort nélkül, vaskályhával. Hugival ott tanultunk.

 A konyha egy szobával arrébb, megközelítés külső folyosón. A konyhában csikósperhed. /Ki látott ilyet? Az idegen szavak szótárában benne van!/ Abban minden éghetőt el lehetett tüzelni. Kuka nem létezett. Az udvaron meg gémeskút. Az volt a hűtőszekrény.

Budi kinn az udvaron, utána a jó illatos istálló. Tehén, borjú, ló.  A levelekben szó esik  – 10…15°C-os télről. Mi volt akkor az udvari budiban?

1954. szeptemberben javult a lakás komfort-foka. Én ugyanis átköltöztem a Bp. Bartók Béla úti kollégiumba.

 

1958 – 1960  Halásziban a Mosoni-Duna part, nem messze a hídtól. Ide csak látogatóba jöttem. Ide járt ki későbbi sógorom udvarolni. Rémlik, a szoba sötét volt. Mellékhelyiségekre nem emlékszem.

 

1960 – 1987  Mosonmagyaróvár.

Moson, Mosonyi Mihály utca. Moson Óvár felőli széle. Az utca a Mosoni-Dunára merőleges. Önálló lakás, de nagyon rozoga. Itt is budi. A vizet az országút /régi 1-es/ túlsó oldalán levő nyomós kútról kellett hozni.

Óvár, Magyar utca. Belváros. Itt már falikút van a konyhában. A szoba udvari, de jó nagy. A konyha akkora, hogy ott aludtam, amikor az egyetemre mentem órákat tartani. Még mindig budi és fürdőszoba sincs.

Óvár, Dobó Katica utca. Az első félkomfortos lakás. Vízvezeték, öblítős WC és zuhanyozó-tálca. Ipari övezetben, a belvárostól jó messze. Ebből a lakásból távozott anyu a temetőbe, apu pedig Győrbe.

 

1987 – 1996  Győr  Kálóczy tér Idősek otthona. Az utca a székesegyházzal szemben, a folyó túlpartján. Nagy park, rendezett környezet. Teljes ellátás, állandó felügyelet. Az állomástól 15 perc gyalog.  A mozgásképeseknek rendezvényeket, kirándulásokat szerveztek. Itt apu 2, 3 személyes szobákban lakott. Kati nénivel ketten voltak egy szobában.

Amikor Gyuri elvitte Beát bemutatni, apu udvarolni kezdett. Bea meg is jegyezte Gyurinak: Milyen vicces nagypapád van.

 

 

                                  Epilógus

 

Miután befejeztem, megtaláltam az emlékezés előzetes változatát. Kisebb füzetbe írta, nehezebben olvasható betűkkel és csak 1945- 46 időszakra terjed. A politikai tartalmú szövegek részletesebbek, a magánügyek kevésbé „színesek” /pl. az orosz orvosnővel kapcsolatban nem esik szó csókról, nem használja a párbeszédes formát. / Találtam továbbá óvári kinevezési papírokat, ezeket a füzetbe tette. Előmunkálatokat folytatott, adatokat gyűjtött, mielőtt nekifogott a 236 oldalas szövegnek.                                                                                     2008. 01. 21