Szerző Cím Alcím Kiadó Kiadás éve Polc
             
  1. FOLYÓIRAT          
             
Kezdetek Tudományos Gyűjtemény 1817 - 1841        
             
  1817. 2 . Bekötetlen 1817/4,5,6  bekötve 1825/1, 2, 3 bekötve 1826/ 10, 11, 12 kötve 1829.9. kötve,sz: Vörösm 1832/9,10,11, 12
             
  Nemzeti Társalkodó Erdélyi Híradó mell.  1834. I. félév      
             
  Irodalomtörténet 1912. I.- II. 1934. I.        
  Literatura 1929       3
  Jövendő 1903/1. - 3.        
  Esztendő 1918. 12.          
  Pesti Futár 1919. szept.-        
    Magyarok 1946 - 47   Fórum  1949/6    
             
  Szabó Dezső Füzetek 1934. 1. - 1942. 80 Szóló: 36/15  37/34, 35 kötve:11,14,28,3338,43, 75 összes: 80 5
             
    Sorsunk     néhány  
             
  A toll 1929 - 38 1929/14, 15, 24 1930/4, 5    
             
Önállóak Szabó Lőrinc Pandora Kötve: 1927/1-5.      
  Németh László Tanú Kötve: 1934/7, 8, 9, 10 és 35/1 Rp: 32/1, 2  
  Móricz Zsigmond Kelet Népe 1940/14, 15, 21, + 5 1941/12, 21  és 42 40-42  ktve  
    Kelet Népe 1935-42 válogatás Kossuth Kiadó 1986  
             
  A hét 1915 - 17  24 szám I.-II. Válogatás  1978      
             
  NYUGAT Hiány: 24 db 1908-1941     3
    Válogatás 1908-1929 Szépirodalmi 1988 7
      1930-1941      
  Magyar Csillag Teljes 1941 - 1944     1/a
  Nyugat Tartalomjegyzék   Universitas 1997 3
             
             
             
Ellen Nyu Napkelet ktv: 1923/4, 7, 8, 9 ktv: 1924/4, 6, 7, 9 1933/4, 6, 7, 9 1934/ 1, 2, 5  
      ktv 1925  teljes      
  Magyar Kultúra 1941/17, 18, 24 1943/ 3, 6      
             
  Erdélyi Helikon Bekötve:1929;1930 Szóló példányok     3
    28/2,8;31/1,2;32/5,6 31/ 9, 10; 34/1,8,9;42/5      
    36/1-3,5,7,10        
    33/7;35/7,10;41/12;42/4,7;44/17       3
             
  Élet 1909. I.        
  Katholikus szemle válogatás  1911        
  Protestáns szemle kötve: 1933        
             
  Új Idők 1919, 20 válogatás 1947  26-51  ktve 1948. 1- 51 teljes    
  Pásztortűz 1921/21, 23, 26 38/9; 42/2      
  Korunk 1929/1          
  Napkelet /erdélyi/ 1921/23   22/1, 5        
             
  Kelet népe 1938/ 3, 8, 11        
  Híd   1927/4   Láthatár 1936/7      
  Kelet 1920 3-4    21 teljes        
Komm Csillag 48/8, 11  49/6  50/2 51/12  52/ 1, 3    53/6      
Jobbos Irodalmi Újság 1957-59 reprint   Akadémiai 1991  
  Ahogy lehet  Párizs   1957  101-104     5
             
  Új Magyar Museum Kassa 1942/ 1, 2   "gyenge"    
  Magyar Múzsa 1920        
  Válasz kötve: 1934 35/5  36/4  46/1, 2 jan.49    
  Apolló   1936/2  37/1-2  3-4 35/3.  1938.01-02    
  Széphalom 1927  és 1928 teljes        
  Szép szó 1937/5 Válogatás Kossuth 87 Újhold  1947/1, 2      
             
  Holmi  1989 első szám néhány további        
             
  Kortárs 1957 első, majd több bekötve 1963-69 vál.      
  Vigilia 1971 - 75 válogatás        
  2. MAGYAR          
  TÖRTÉNELEM          
             
  Kölesy-Melzer Nemzeti Plutárkus 4. Életleírás Pest, Trattner 1816  
             
  Horváth Mihály A magyarok története 894-1301 Pest 1842  
                          II 1301- 1526 Pápa 1843 3.
                         III. 1526- 1780 Pápa 1844  
                         IV 1780- 1790 Pápa 1846 3
             
    M.o.története      I.  -1301 Pest 1860  
     II. 1301 – 1526 Pest 1860 3
                       III.   1526- 1657 Pest 1861  
                      V. 1711- 1740 Pest 1863  
             
       bővített    V. 1604 – 664 Pest 1872  
                      VI. 1664 – 1713 Pest 1872 3
                      VIII. 1790 – 1823 Budapest 1873  
              
    25 év Mo.történelméből III. kiad Ráth Mór 1886  
                    I.-III. 1823 - 1848     3
             
    Mo. függetlenségi harca 1848 - 49 Genf 1863  
                          I.-III.       3
             
    Tört. Munkái I. …Corvin J. Ráth Mór 1868  
                        II. Anjouk…     3
                       III. Történetírás      
                       IV. Fráter Gy.      
             
             
  Szalay László Mo. története   I. 884    -  1222   Pest II.kiad. 1861  
                  II. 1222- 1437   Pest 1862 3
                 III. 1437- 1526   Lipcse I.kiad 1853  
                 IV.  1526-1645   Lipcse 1854  
                 V.  1646-1699   Pest 1857  
  /csonka/              VI / I  1700-1705   Pest 1860  
             
  Antalffy Gy. Szalay László… pol.-jogi gondolkodó  Közg. jogi 1983  
             
  Czövek István …törvényről A személlyekről, I. Pest, Trattner 1822  
    A magyar polgári törvény   Sáros-Patak 1824  
  Ladányi Gedeon Alkotmánytörténet I.-II   Debreczen 1871- 72 3
  Kerékgyártó Árpád M.o. mívelődésének tört A vezérek kora Pest 1859  
  Varga Ottó M.o. története Kisf. Társaság díj Szerző 1895 Oroszi
  Raoul Chélard La Hongrie millenaire   Paris Chailley Éd. 1896 Oroszi
             
  Hóman Bálint Magyar történet I.-II. /II. kiad/   Bp. 1935  
  Szekfű  Gyula   III.-V.   1936 3
             
             
             
  Svastics Ignác Magyarok históriája   III. 1526- 1804 Posony 1805  
             
  Péczeli Josef Magyarok történetei       I.    890 – 1301 Debrecen 1837 3
    II 1301- 1526   1837  
             
             
  Lányi Károly A m.nemzet történetei V. Ferdinándig Posony 1846  
  Jászay Pál A magyar nemzet napjai I. A moh.vész után Pest 1846 3
             
             
             
             
  Szilágyi Sándor Kossuth a forradalomról   Pest 1850  
    A magy.forradalom tört.   Pest 1850  
    A magyar nemzet tört  I. 1038-ig Budapest, Athenaeum 1895  
                           II.  1038 – 1301   1895  
                          III.  1301 – 1439   1896  
                          IV.  1440 – 1526   1895 5
                          V.  1526 – 1608   1896  
                         VI.  1608 – 1657   1897  
                         VII.  1657 – 1711   1898  
                        VIII.   1711 - 1815   1898  
                         IX.  1815 – 1847   1898  
                          X  1848 – 1896   1897  
                  .                           
  Hunfalvy János  Magyarország és Erdély                                    I.-II. kötet Darmstadt   1856, 1860 1/a
             
  Rudolf trónörökös Om monarchia III. Magyarország I Budapest Kir.nyom .   5
                          IV Magyarország    IV   1888 5
                            ? Felső Magyarország   1896 5
  Salamon Ferenc Török hóditás   Franklin 1885 3
    Történelmi dolgozatok II. kiadás Ráth Mór 1878  
             
  Thaly  Kálmán Ocskay László I. kötet Franklin 1905 5
  Ortvay Tivadar Pozsony története I. kötet Pozsony 1892 5
             
             
             
  Kardos Samu Wesselényi ifjú I.- II. kötet Bp. 1905  
  Gracza Gy. A magyar szab.harc. I.- V. kötet Bp. 1894 5
             
  Asztalos-Pethő A magyar n. története   Dante 1932  
  Fraknói Vilmos Martinovics   Athenaeum 1921 3
    Egyháznagyok középkor Élet 1916  
    A magyar n. története -          1825 Szt. István 1872  
  Benda-Elek Martinovics iratok Magvető 1983 6
  Szerémi György M.o. romlásáról 1456 - 1543 Szépirodalmi 1546        1979 6
  Lukinich Mohács eml.   Egyetemi ny 1926 3
  Perjés G.   Mohács    Magvető 1979 3
  Katona Tamás Mohács eml. Pro memoria Európa 1979 6
             
  Berzeviczy A Absolutizmus 1849-65 Franklin 1922  
       Mo-on  I.-II.        
  Csengery Antal Státusférfiak …Szalay László Pest 1851  
             
  Jókai Mór A magy nemz tört.I-II. Mj: 1853- Akadémiai 1969  
  Pezenhofer Antal A magy nemz tört.I 1526 - Esztergom 1960  
             
  Deák Imre 1848 Kortársak Sirály 1942  
             
  Kosáry Domonkos Görgey  I.-II   Osiris 1994  
     A tört.veszedel   Magvető 1987  
             
  Rajcsányi J. Mo. története Ifjúságnak  Pest 1868  
  Csuday J. A magyarok tört   Szombathely 1891  
          I. – II.   Bécs 1897 3
             
  Petthő G. Magyar krónika reprint Magvető    
  Oláh Miklós Hungária megj: 1536 Káldor 1985  
  Eckhart Ferenc Mo. története   Franklin 1933  
  Török Pál Mo. története     1942  
  Virág Benedek Magyar századai I.-V. Pest 1862  
      Válogatás Magvetrő 1983 6
  Szekfű Gyula Három nemzedék   Egyetemi 1934  
    Forradalom után 1944 - 47 Gondolat 1983 3
    A m. állam életrajza reprint 1917 Dick Mano 1988  
  Grünwald B. A régi Magyaro. 1711 - 1825 Franklin 1888  
    Az új Magyro. 1825-1848 Franklin 1890   
             
             
  Szilágyi S. Tanulmányok I.-II. Athenaeum 1875 3
             
  Katona Tamás A korona 9 évszáz források Európa 1979 6
  Ruffy Péter Koronánk…   Móra 1981 6
          1981  
  Pauler Gyula Árpádházi kir. I.-II. reprint Athenaeum 1899 3
  Dümmerh D Árpádok nyomában   Panoráma 1979 2
    Anjou-ház..   Panoráma 1982  
             
  Andrássy Gyula 1867 kiegyezés   Franklin 1896 3
             
  Márki Sándor Mária királyné     1983 3
             
  Kecskeméthy A 1860-1861 vázlat Emich G 1862 3
             
             
             
             
  Angyal Dávid Tört. tanulmány   MTA 1937 3
  Kálti Márk Képes Krónika 1488 Szépirod. 1978 6
  Thuróczy J. A m krónikája   Európa 1980  
             
  Fodor István …honfoglalás Magyar História Gondolat 1980 6
  Makk Ferenc Mo. a 12. sz.     1986  
  Kristó Gyula Aranybullák 13     1981  
             
  Teke Zsuzsa Hunyadi János   Gondolat 1980  
  Kisfaludy Katalin Mathias rex        1983  
  Hegyi Klára  Török világ           1982  
  Bitskey István  Pázmány Péter            1986  
  Újváry Zsuzsa …1526-1629            1984  
  Kovács Ágnes Károlyi Sándor     1988  
  Péter Katalin …1613 - 1664     1979  
  ifj. Barta J. …1711 - 1780     1984  
  ifj. Barta J. Mária Terézia     1988  
  Somogyi Éva …1849-1867     1981  
  Gergely-Szász Kiegyezés után     1978  
  Merényi László ..1900-1914     1978  
  Romsics Ignác …1919-1929     1982  
  Pölöskei Ferenc Tisza István     1985 6
             
             
  Romsics Ignác Bethlen István     1991 5
             
  Nagy József IV. Károly   Göncöl 1995 6
             
  Halász Imre Letűnt nemzedék Széchenyi, Kossuth… Nyugat 1914 6
             
  Zichy Antal Széchenyi  II. 1845 - 1860 Budapest 1893 3
  Friedreich István                     I. 1791 – 1840 Szent István 1933  
                       II. 1840 – 1860 Szent István 1935  
  Beöthy Zsolt …és költészet tanulmány MTA    
  Hegedűs L.   …éjszakája   Athenaeum 1943 3
  Szekfű Gyula A mai Széchenyi   Révai 1935 6
  Spira György   Széchenyi 48-ban   Akadémiai 1979 3
  Fekete-Váradi …tanításai   Studium 1943  
  Kálnoki Húgó Keleti utazása   Franklin   1935 ?  
  Bácskai Vera …pesti tervei   Szépirod. 1985  
  Kosáry Domonkos …Döblingben   Magvető 1981  
             
  Széchenyi I. Levelei  III. 1840 – 1860 Athenaeum 1830   3.
       /Zichy A  szerk./ Hírlapi cikkei  I. 1828 – 1843 MTA 1870  
                         II.  1843 – 1848 MTA 1884  
         Hitel reprint Pesten 1978 3
         Blick reprint Kolozsvártt 1870  
      Válogatott I.-II. bev: Beöthy Franklin    
      Napló Válogatta: Oltványi Gondolat 1978  
             
             
             
             
  Kossuth Lajos  munkáiból Bev:Kossuth Ferenc Franklin 1902  
    lev.fiatal lányhoz      Hatvany Pallas 1919  
  3. ERDÉLY          
             
             
  Szamosközy István Erdély Története Pro memoria Európa 1598      1981 5
  Mikó Imre Erdélyi történelmi adatok I. a IV-ből Kolozsvár 1855 1/a
  Szalay László Erdély és a porta 1567 - 1578 Pest 1860 3
  Orbán Balázs Székelyföld   I. II.   Ráth Mór 1868 / 82  
    Torda város   /Helikon/ 1889  
  Kispál László Erdély fejedelmi kora   Stádium 1940 5
  Sebestyén Mihály Erdélyi fejedelmek   Marosvásárhely 1993 5
  Kós Károly Eredély Kulturtörténet E Szépmíves Céh 1934 5
  Marczali Henrik Erdély története   Káldor 1935 5
  Köpeczi Béla Erdély története I.-III.   Akadémiai 1986 5
  Asztalos Miklós A történeti Erdély négy fejezet   1936 1/a
  Barta Gábor Az e fejedel. születése Magyar história Gondolat 1979 6
  Tolnai Gábor Fejedelmi Erdély tanulmányok /Apafi/ Szépirodalmi 1984 5
  Barta János A tündérkert romlása 1630 - 1707 Móra 1983 6
  Száraz György Erdély múltjáról   Magvető 1988 5
  Raffay Ernő Erdély 1918-19-ben   Jate 1987 5
  Sas Péter Ódon Erdély  I. múlt, népei, vallások Magvető 1986 6
                        II. Erdély művészete Magvető 1986  
  Benda Kálmán Bocskai István 1557 - 1606 Franklin 1942 3
  Szekfű Gyula Bethlen Gábor 1613 - 1629 Magyar Szemle 1929 3
  Bethlen Gábor Levelek Válogatta: Sebestyén Kriterion 1980  
  Makkai László Bethlen Gábor emléke Pro memória Európa 1980 6
  Nagy László …Bethlen Gábor boszorkányperek Magvető 1981 6
  II. Rákóczy Ferenc emlékiratai 1703 - Szépirodalmi 1979 6
  Asztalos Miklós II. Rákóczy F és kora   Dante 1934 6
  Kazinczy Ferenc Erdélyi levelek  1816 in: Bajza-Schedel Buda 1839 3
  Vita Zsigmond Jókai Erdélyben Jókai-szövegek Kriterion 1975 2
  Jakó Zsigmond Írás, könyv, értelmiség Erdély történetéhez Kriterion 1976 1/a
  Hankó Vilmos Székelyföld reprint  2000 Lampel R.  1896 5
  Simon Péter A székely kivándorlás tanulmány Kellner G. 1903 5
  Balás Gábor A székelyek nyomában   Panoráma 1984 5
             
  Kőváry László Erdély régiségei reprint   Kolozsvár 1866  
  Vásárhelyi Z. Emil Erdélyi művészek   E. Szépmíves Céh   5
  Biró József Erdély művészete   Singer Wolfner 1941 5
  Kovács László Bölcsőhelyem körül   E. Szépmíves Céh   5
  Bálint István János Kincses Kolozsvár I.- II Magyar Hírmondó Magvető 1987 6
  Kőrössy P. József Város a Szamosnál Kolozsvárról Noran 2004 6
  Pomogáts Béla Erdélyi városképek   Madách 1994 5
  Kiss Gábor Erdélyi várak   Panoráma 1987 5
             
  Farkas Gyula Erdélyi költők 1918 - 1924 Berlin 1924 5
    E Helikon antológiája I. kötet E. Szépmíves Céh 1926 5
  Szemlér Ferenc Az E Helikon költői 1928 - 1944 Kriterion 1973 5
  Szentimrei Jenő Erdély versekben 2. kötet /Benedek E> / Castrum 1996 4
             
  Pomogáts Béla Transzilvánizmus   Akadémiai 1983 5
  Kántor Lajos Romániai m irodalom 1944 - 1970 Kriterion 1973 6
  Marosi Ildikó A Helikon levelesládája I.-II. Kriterion 1980 5
  Marosi Ildikó Kemény Zs.t.levelesláda 1876 - 1948 Kriterion 1973 6
             
  Bethlen Miklós Önéletírása 1655 - 1685 Heckenast 1858 3
  Jókai Mór Erdélyi képek elbeszélések Révai 1895 2
    Fráter György  I.-II.   Révai 1898 2
  Kemény Zsigmond Zord idő Martinuzzi Helikon 1959 3
    Izabella királyné töredék Franklin 1897 2
  Móricz Zsigmond Erdély I.- III. Báthory G., Bethlen G Szépirodalmi 1962 2
  Makai Sándor Ördögszekér Báthory Anna Révai 1941 6
  Mátyás Vilmos Utazások Erdélyben   Panoráma 1990  
             
  Kazinczy Ferenc Erdélyi levelek   Budán 1839  
  Szentiványi Mihály Gyaloglat Erdélyben 1837 Európa 1986  
  4. MAGYAR SZÉPIRODALOM  I. válogatott "kedvencek"        
             
             
  ADY ENDRE          
    Összes versei     Atheneaum 1930 Kisoroszi
    Összes versei  I.-II.   Szépirodalmi 1961  
    Vallomások és tanulm.   Atheneaum 1944  
    Párizsban…   Atheneaum 1949  
    Összes prózai művei I. 1897 -  1901  Akadémiai 1990  
    II. 1901 - 1902 Akadémiai 1997  
  Ady Lajos Ady Endre   Amicus 1923  
  Ady Lajosné Az ismeretlen Ady   Béta 1942  
  Dóczy Jenő-Földessy Ady-múzeum I. - II.   Atheneaum 1924  
  Zulawski Andor Írás Adyról   Renaissance 1923  
  Révész Béla Ady Endre   Atheneaum 1924  
  Benedek Marcell Ady breviárium  I. - II.   Dante 1924  
  Schöpflin Gyula Ady Endre   Nyugat 1934  
  Bölöni György Az igazi Ady   Magvető 1955  
  Hatvany Lajos Levelek   Genius 1927  
    Ady    I. - II. Esszék, dokumentumok  Szépirodalmi   1990  
  Földessy Gyula Ady-tanulmányok verselemzések Ethika 1921  
    Ady az ember és a költő   Exodus 1943  
  Makai Sándor Egyedül Magyar fa sorsa /Ady/ E.Sz.C 1927  
  Földessy Gyula Ady minden titkai kommentárok Atheneaum 1949  
  Babits Mihály Adyról   Magvető 1975  
  Kovalovszky Miklós Léda: legenda és valóság   Magvető 1980  
    Emlékezések Ady Endréről III. kötet Akadémiai 1987  
      V. kötet   1993  
  Dénes Zsófia Élet helyett órák levelek is Magvető 1980  
  Lengyel Géza Ady a műhelyben Az újságíró Ady Szépirodalmi 1957  
  Vezér Erzsébet Ady Endre Arcok és vallomások Szépirodalmi 1968  
  Vezér Erzsébet Ifjú szívekben élek? Vallomások Adyról Petőfi Irod. Múzeum 1972  
  Benedek István Ady szerelmei   Szenci Molnár társ. 1991  
  Ady emlékmúzeum fotók   Petőfi Irod. Múzeum 1997  
             
  Csinszka Versei Bevezető: Vészi J.  Káldor 1931  
    Életem könyve Emlékezések Kelenföld 1990  
    Drága Mis Babits-Csinszka lev. Pesti Szalon 1994  
  Robotos Imre Az igazi Csinszka Dokumentumriport Magvető 1975  
             
             
  ARANY JÁNOS          
    Összes költeményei I. Kisebb költemények Szépirodalmi 1962  
    II. Toldi Szépirodalmi 1962  
    III Elbeszélő költemények Szépirodalmi 1962  
    Hátrahagyott versei Első kötet Bev:Arany L Ráth Mór 1894  
    Válogatott balladák, költemények Ráth Mór tulajdona 1953 ?  
    Összes munkái   VII. Aristophanes  I. Ráth Mór 1885  
    VIII.                       II. Ráth Mór 1885  
    Prózai dolgozatai  I. Kisebb írások Ráth Mór 1889  
    Prózai dolgozatai  II. Tanulmányok Ráth Mór 1897  
    Levelezés  I.   Ráth Mór 1888  
    Levelezés  II.   Franklin 1900  
    Összes művei Próza  3. szerk. üzenet Akadémiai 1963  
    Összes művei Levelezés I. 1828 -1851 Akadémiai 1975  
             
    Koszorú  1863 Teljes évfolyam Emich Gusztáv    
    Koszorú  1864 II. évf. II. félév Emich Gusztáv    
             
             
  Ercsey Sándor Arany életéből Levelekkel Ráth Mór 1883  
    Emlékkönyv I.   MTA 1932  
  Sáfrán Györgyi Arany és Rozványi E. Levelek Akadémiai 1960  
  Kozma Dezső Arany breviárium   Dacia 1982  
  Voinovich Géza Arany  I., II., III.   MTA 1929-38  
  Riedl Frigyes Arany lelki élete   Lampel 1911 ?  
  Riedl Frigyes Arany János   Gondolat 1957  
  Gyöngyösi László Arany élete és munkái   Franklin 1901  
  Császár Elemér Arany János   Egyetemi Nyomda 1938  
  Benedek Marcell Arany János   Gondolat 1970  
  Barta János Arany János   Művelt Nép 1953  
  Rolla Margit Arany estéje   Egyetemi Nyomda 1944  
  Hegedűs András Arany a katedrán   Tankönyvkiadó 1957  
  Debreczeni István Arany hétköznapjai   Gondolat 1968  
  Vargha Balázs Arany jétékai   Enciklopédia 1994  
             
             
  BABITS MIHÁLY          
    Levelek Iris koszorújából II. kiadás Nyugat 1914  
    Herceg hátha megjön… II. kiadás Nyugat 1918  
    Recitativ II. kiadás Nyugat 1920  
    Válogatott művei  I. - II M. Klasz. Keresztúry  Szépirodalmi 1959  
    Összegyűjtött versei Művei  hiányos Szépirodalmi 1977  
    Összegyűjtött versei hiányos  zsebkönyv Szépirodalmi 1962  
    Összegyűjtött versei Kelevéz Á. Szerk. Századvég 1993  
    Hátrahagyott versei Illyés szerk. Nyugat 1941  
    Aki a kékes egekbe néz Töredékek Magvető 1985  
    Válogatott versek Szerk: Keresztúry D. Szépirodalmi, olcsó 1973  
    Válogatott versek Szerk: Ferenczi L. Móra 1981  
    Új anthológia Szerk: Babits Mihály Nyugat 1932  
             
    A pokol   Révai 1912  
    Dante: Isteni színjáték Pokol, Purg, Paradics Révai 1940  
    Kisebb műfordításai II. kiadás   Atheneaum 1942  
    Versfordításai   Európa 1961  
    Sophokles Oidipus II. kiadás  kétnyelvű Parthenon 1942  
    Erato kétnyelvű Officina 1947  
    A második ének dráma Nyugat 1942  
             
    Irodalmi problémák   Nyugat 1917  
    Gondolat és írás   Atheneaum 1922  
    Élet és irodalom   Atheneaum 1929  
    Dante bev. A Comediáh   Magyar Szemle 1930  
    Keresztül kasul…   Nyugat 1939  
    Írók két háború közt   Nyugat 1941  
    Ezüstkor   Atheneaum 1938  
    Írás és olvasás   Atheneaum 1943  
    Ünnepi beszédei   Basch Lóránt 1943  
    Az európai irodalom egykötetes Nyugat 1936  
    Az európai irodalom   Európa-Szépirod. 1957  
    …olvasókönyve töredék Magvető 1978  
    Könyvről könyvre   Helikon 1973  
    Arcképek és tanulmányok   Szépirodalmi 1977  
    Magyar irodalomtört. Fráter Zoltán szerk. Ferenczy 1996  
             
    A magyar jellemről Gondolkodó magyarok Magvető 1981  
    Esszék, tanulmányok I.- II. Belia György sz. Szépirodalmi 1978  
    Tanulmányok Szerk: Téglás János Nyomd.szakiskola 1987  
    Adyról Szerk: Gál István Magvető 1975  
             
    Összes novellái Összegyűjtött  VIII. Atheneaum    
    Aranygaras  mesék   Atheneaum 1923  
    Hatholdas rózsakert novellák vál: Lódi G. Szépirodalmi 1973  
             
    Gólyakalifa Elza pilóta Összegyűjtött VII. Atheneaum    
    Timár Virgil fia   Atheneaum 1922  
    Halálfiai   Atheneaum 1935  
    Kártyavár   Atheneaum 1923  
             
    Babits-Juhász-Kosztol levelezése Akadémiai 1959  
    B. és Bálint György levelezés Minikönyv 1987  
    B család levelezése   Universitas 1996  
    B.M. levelezése 1890 - 1906 Korona 1998  
      1909 - 1911 Akadémiai 2005  
      1911 - 1912 Magyar Könyvklub 2003  
    B.M. és T. Sophie szekszárdi levelei Szekszárd 1991  
    B.-Szilasi levelezés Gál I.-Kelevéz Ágnes Petőfi Irod. múzeum    
             
    Beszélgetőfüzetek I.-II. 1938  /  1940 - 41 Szépirodalmi 1980  
    Interjúk Szerk: Téglás János Pátria 1993  
    Interjúk Szerk: Téglás János Celldömölk 1997  
    Fotótéka Somogyi Ágnes Népművelés 1983  
             
  Illyés Gyula Emlékkönyv   Nyugat    
  Bodri Ferenc Centenárium Fakszimile-köszöntők Esztergom 1983  
  PókLajos B.M. száz esztendeje   Gondolat 1983  
  Kelevéz Ágnes Tanulmányok Centenáriumra Petőfi Irod. Múzeum 1983  
  Laczkó András B. világa Centenáriumra Kaposvár 1983  
             
  Szabó Dezső Filozopter az irod.-ban   Boór Bálint 1929  
  Kárpáti Aurél B.M. életműve   Atheneaum 1941  
  Gál István B. és az angol irodalom   Debrecen 1942  
  Megyer József B.M.    Szeged 1942  
  Soltész Katalin B.M. költői nyelve   Akadémiai 1965  
  Éder Zoltán Babits a katedrán   Szépirodalmi 1966  
  Benedek Marcell B. M.   Gondolat 1969  
  Pók Lajos B. M. Arcok vallomások Szépirodalmi 1970  
  Kardos Pál B. M.    Gondolat 1972  
  Rába György B. M. Nagy magyar írók Gondolat 1983  
  Vendel-Mohay Lajosné B szülőháza   Szekszárd 1974  
  Belia György …tanulóévei   Szépirodalmi 1983  
  Kiss ferenc Beérkezés B., Juhász, Kosztolá Akadémiai 1962  
  Apró Ferenc …Szegeden   Szeged 1983  
  Sipos Lajos B. és a forradalmak   Akadémiai 1976  
  Csányi László B. átváltozásai   Akadémiai 1990  
  Téglás János A vádlott B. M.    Tannyomda 1996  
             
  Rába György B,. M. költészete 1903 - 1920 Szépirodalmi 1981  
  Nemes Nagy Ágnes A hegyi költő B lírájáról Magvető 1984  
  Kelevéz Ágnes …szöveg esztétika   Argumentum 1998  
  Sipos Lajos Új klasszicizmus felé "genetika" Argumentum 2002  
             
  Pók Lajos B. M. breviárium   Babits Kiadó 1993  
  Stauder-Varga B. M. bibliográfiája   Argumentum 1998  
    Folyóiratokból tanulm. B. G. kötve 1983  
             
  ILLÉS ENDRE          
    Száz történet  I.- II Kisregények, novellák Magvető 1966  
    Írók, színészek   Magvető 1968  
    Árnyékrajzok Portrék Magvető 1972  
    Két oroszlán között Világirodalom Magvető 1973  
    A só íze Portrék Magvető 1976  
    Ostya nélkül Arcok Magvető 1978  
    Igézet Utiképek Magvető 1982  
    Napfoltok Arcok, cserepek Magvető 1987  
    "talpig nehéz hűségbe" Napló, emlékezés Szépirodalmi 1988  
    Halandók és hallhatatlanok   Esszék   Szépirodalmi 1990  
  Dersi Tamás Illés Endre Kortársaink Akadémiai 1977  
             
  ILLYÉS GYULA          
             
    Összegyűjtött versei   Nyugat 1940  
    Egy év 1944 - 45 szept. Sarló 1945  
    Szembenézve Versek Révai 1947  
    Abbahagyott versek   Szépirodalmi 1971  
    Minden lehet   Szépirodalmi 1973  
    Közügy   Szépirodalmi 1981  
    Konok kikelet Válogatta: Illyés Szépirodalmi 1981  
    Szemelt szőlő Válogatta: Béládi Magvető 1980 Kisoroszi
    Válogatott versek 1945- 85 Szépirodalmi 1985 Kisoroszi ?
    Lélekbúvár szindarab Révai 1948  
             
    Puszták népe   Nyugat 1936  
    Két férfi Petőfi, Bem Révai 1950  
    Koratavasz   Révai 1944  
    Hunok Párizsban   Szépirodalmi 1970  
    Beatrice apródjai   Szépirodalmi 1979  
    A Szentlélek karavánja   Szépirodalmi 1987  
    Ebéd a kastélyban   Szépirodalmi 1962  
    Kháron ladikján   Szépirodalmi 1969  
    Fr.o változatok Mint a darvak /együtt/ Nyugat 1947  
             
    Hajszálgyökerek   Szépirodalmi 1971  
    Itt élned kell I.- II.   Szépirodalmi 1976  
    Szellem és erőszak   Magvető 1978  1988  
    Petőfi Sándor   Nyugat    
    Petőfi Sándor   Szépirodalmi 1971  
    Szíves kalauz Utirajzok Szépirodalmi 1974  
    Hetvenhét magyar népmese   Móra 1974 Oroszi
    Iránytűvel  I.- II. Kisebb tanulmányok Szépirodalmi 1975  
    Ki a magyar   Magvető 1982  
    Anyanyelvünk   Magvető 1964  
    …az anyanyelvről   Nap 2002  
             
  Szerk: Illyés A francia irodalom kincsesháza Atheneaum 1942  
    A költő felel beszélgetések Szépirodalmi 1986  
             
    Naplójegyzetek 1. - 8. 1929 - 1983 Szépir, Századv, Osi 1986 - 1995  
    Illyés és Gál I. levelezés   Bonyhád 1998  
             
  Földes Anna A költő felel Beszélgetések 1934- Szépirodalmi 1986  
  Albert Tibor I új Látóhatára Méltatások, 60. sznap München 1990  
  Illés László I. Gy. Tanulmányok 70. szül. nap Népművelés 1972  
  Tasnádi - Fejér Tisztelgés 100. születésnap Hogyf Editio 2002  
             
  Bodosi György Illyés Tihanyban   Pannónia 1990  
  Fodor Ilona Szembesítés Életút Magvető 1975  
  Gara László Az ismeretlen Illyés   Washington 1965  
  Tüskés Tibor Illyés  Arcok és vallomások Szépirodalmi 1983  
  Béládi Miklós Illyés Az én világom Kozmosz 1987  
  Tamás Attila Illyés Kortársaink Akadémiai 1989  
  Domokos Mátyás In memoriam…   Nap Kiadó 2002  
  Illyés Gyuláné Emlékkönyv Méltatások Szépirodalmi 1985  
  Takács Mária Illyés könyvtára I. -II.   Szekszárd 1999, 2002  
             
             
  JÓKAI MÓR A jövő század regénye I. -II.  Révai 1896  
    Szeretve mind a vérpadig I. -II.  Akadémiai 1965  
    Erdélyi képek   Révai 1895  
    Életemből  I. -II.  Révai 1898  
    Csataképek   Révai 1908  
    A lőcsei fehér asszony I. -II.  Révai 1907  
    Fráter György I. -II.  Révai 1898  
    Fekete gyémántok   Szépirodalmi 1962  
    Az aranyember   Szépirodalmi 1959  
    A kőszívű ember fiai   Szépirodalmi 1960  
    Rab Ráby   Szépirodalmi 1961  
    És mégis mozog a föld I. -II.  Szépirodalmi 1961  
    Arany ember   Móra 1977 duplum
    Levelezés  III. 1876-1885 Akadémiai 1992  
    A magyar nemzet tört. I. -II.  Akadémiai 1969 Tört. Is!
    Napló  1948-49 Tények és tanúk Magvető 1980  
             
  Vita Zsigmond Jókai Erdélyben   Kriterion 1975 Erdély is!
  Nagy Miklós Jókai Mór Arcok és vallomások Szépirodalmi 1975  
             
  KAZINCZY FERENC          
             
    Válogatott munkái vers, próza Franklin 1902  
    K. F. műveiből Váczy János Franklin 1903  
    Vers, műford. próza tanulmány Szépirodalmi 1979  
    Tübingai pályaműve Heinrich Gusztáv MTA 1916  
    Utazásai, Erdélyi levelek Bajza, Schedel Buda 1839  
    Utazásai Busa Margit Széphalom 1995  
    Magyar Pantheon életrajzok   Abafi L. Budapest 1890  
    Fogságom naplója   Szépirodalmi 1951  
    Árnyékrajzolatok   Kassa 1928  
    Sophie Szilágyi Ferenc Szépirodalmi 1984  
    Jót s jól breviárium Szilágyi Ferenc Tankönyvkiadó 1981  
    A nagy titok válogatás Kozmosz 1986  
    Levelei  1782 - 1831 Váczy János Szent István társ 1907  
    Kazlev 7. kötet  Váczy MTA 1896  
      8. kötet  Váczy MTA 1898  
      15. kötet Váczy MTA 1905  
      23. kötet  Busa Akadémiai 1960  
  Berzsenyi Dániel levelei  Kazinczyhoz Merényi Oszkár Debrecen 1942  
             
  H. P. Újabb kori ism. Tára K-címszó  20 oldal Heckenast 1853  
  Balassa József Mondolat   Franklin 1894  
  Váczy János K. F. és kora  I.   MTA 1915  
  Kovács Lajos K. F. jellemzése   Miskolcz 1886  
  Négyesy László Kazinczy pályája   MTA 1931  
  Vajthó László Kazinczy világa   Egyetemi Nyomda 1932  
  Kováts Miklós …Kaz és Kassa   Madách 1994  
  Z. Szabó László Kazinczy Ferenc Nagy magyar írók Gondolat 1984  
  Mezei Márta …Kazlev   Argumentum 1994  
  Busa Margit Bibliográfia   Miskolc 1981  
  Fried István Kaz pályaképe Kaz F. Társaság S.újhely- Szeged 2009  
             
  KAZINCZY KORTÁRSAI          
             
              Endrei Zalán A régi magyar költészet …Kisfaludy-ig Kosmos 1903  
              Weöres Sándor Három veréb…   Szépirodalmi 1977  
              Rónay György Balassitól Adyig Ányos, Baróti, Vörösm Magvető 1978  
             
  BAJZA József Összegyűjtött munkái III. Toldy Ferenc Pest 1862  
                                   IV. Toldy Ferenc Budapest    
                                    V. Toldy Ferenc Pest 1863  
                                   VI. Toldy Ferenc Pest 1863  
    Összegyűjtött munkái VI Levelek Franklin 1900  
             Szücsi József Bajza József   MTA 1914  
             
  BÁRÓCZY Sándor aranycsinálásról /ford/ in: Magyar aranycs. Magvető   1980 1810  
             
  BATSÁNYI János Válogatott művei Magyar klasszikusok Szépirodalmi 1956  
             
  BERZSENYI Dániel Kármán és Berzsenyi Heinrich Gusztáv bev. Franklin    
    Minden munkája Kovách Aladár Bólyai 1943  
           Németh László Berzsenyi in: Az én katedrám Szépirodalmi 1969  
    Berzsenyi Emlékezés Berzsenyi Társaság 1986  
             
  BESSENYEI György Válogatott művei Magyar klasszikusok Szépirodalmi 1953  
    Összes művei A Holmi Akadémiai 1983  
      Idegen ny.   Fordítások Akadémiai 1991  
             
  CSOKONAI Vitéz Mihály Összes versei  I. - II Aranykönyvtár Szépirodalmi 1960  
    Összes művei Levelezés Akadémiai 1999  
                Vargha Balázs Cs. V. M.    Művelt Nép 1954  
                 Cs. V. M.  Arcok és vallomások Szépirodalmi 1974  
             
             
  FAZEKAS Mihály Összes verse Márton S. ajándéka Budapest 1948  
             
  GUZMICS Izidor Életrajza Zoltvány Irén   Budapest 1884  
             
  HORVÁT István Rajzolatok…   Pest 1825  
                          életrajza Vass Bertalan   MTA 1895  
    és Ferenczy J. levelezése   MTA 1990  
                  Szalai Anna H. I. és íróbarátai   Szépirodalmi 1990  
             
  KISFALUDY Károly Minden munkái  VI. Vegyes, levelek Franklin 1893  
                     Sándor Minden munkái   VIII. Vegyes, levelek Franklin 1893  
             
  KÖLCSEY Ferenc Minden munkái  III. - IV. Tanulmányok, kritikák Heckenast, Pest 1860  
    Minden munkái  IX. Levelek Franklin 1887  
    Minden munkái  X. Levelek Franklin 1887  
    Válogatott művei  I. Révai tanulm. Kitépve Szépirodalmi 1951  
  Riedl Frigyes Kölcsey Ferenc Vajthó Egyetemi Nyomda  1938  
      Révai tanulm.  Szikra 1950  
                  Antónia Napló   1838 - 1844   Magvető 1982  
             
  RÉVAI Miklós  élete Bánóczy József   MTA 1879  
                    munkássága Csaplár Benedek Figyelő Abafi 1879, 80  
             
  SZENTJÓBI SZABÓ L. Összes művei Debreczeni Attila Tankönyvkiadó 1995  
             
  TOLDY Ferenc Irodalmi arcképek   Emich G. Pest 1856  
    A m költészet kézikönyve   Heckenast, Pest 1855  
    A m nemzeti irod. tört. Második kiadás Emich G. Pest 1868  
    M államférfiak és írók I. - II.  /Csokonai/ Ráth Mór 1868  
    Irodalomtört. Olvasókönyv   Atheneaum 1876  
    A m nemzeti irod. tört. Negyedik kiadás Franklin 1878  
    Beszédei  I. - II Bajza, Kaz, Kisfaludy Ráth Mór 1878  
              T. F. és az ir.tört. Dávidházi Péter 1028. p. Kaz hivatkozások Akadémiai 2004  
             
  UNGVÁRNÉMETI  T. L. Válogatott költemények   Miskolc 2005  
             
  VÁLYI Nagy Ferenc Ódák   /1807/ Régi magyar költők Balassi 1999  
             
  VIRÁG  Benedek Magyar századai I. - V. Heckenast, Pest 1862  
      Válogatás Magvető 1983  
    Válogatott művei   Szépirodalmi 1980  
                             Bélay Virág Benedek Figyelő Abafi 1881, 88  
             
  VITKOVICS  Mihály  Válogatott levelek   Aigner Lajos 1879  
             
  VÖRÖSMARTY Mihály Minden munkái  I. Élete Gyulaitól,  versek Ráth Mór 1864  
    Minden munkái  X. - XI. Próza Ráth Mór 1863  
    Minden munkái  XII. Dramaturgia, vegyes Ráth Mór 1864  
    Összes költeményei I. - II. Szépirodalmi 1959  
                         Babits Vörösmarty In: Irodalmi problémák Nyugat 1917  
             
  KEMÉNY ZSIGMOND          
    …Ködképek a kedély Összes IV  Gyulai Pál Franklin 1897  
    Beszélyek, töredékek Összes V  Gyulai Pál Franklin 1897  
    A rajongók Összes VII. Gyulai Franklin 1913  
    Zord idő Véber K. utószava Magyar Helikon 1959  
    Naplója Benkő Samu tanulm. Magyar Helikon 1974  
    Tanulmányok I.-II. Kiadja: Gyulai Pál Ráth Mór 1870  
    Változatok a tört.-re …forradalom után Szépirodalmi 1982  
             
  Beksics Gusztáv K. Zs. a forradalom s a kiegyezés Atheneaum 1883  
  Papp Ferencz Báró K. Zs.  I.- II.   MTA 1922  
  Nagy Miklós K. Zs.  Ír.tört. Kiskönyvtár Gondolat 1972  
  Veress Dániel K. élete és műve   Dacia 1978  
  Kemény-Móricz Rajongók átírás Atheneaum 1940  
             
             
  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ          
             
    Összegyűjtött versei hiányos Szépirodalmi 1964  
    Tinta elbeszélések Gyoma 1916  
    Zsivajgó természet   Révai    
    K az élő költő szemelvények K emlékbizottság 1936  
    Próza összegyűjtött művei Révai 1937  
    Elbeszélései Réz Pál Helikon 1965  
    Aranysárkány   Szépirodalmi 1966  
    Bölcsőtől a koporsóig   Nyugat 1934  
    Bölcsőtől a koporsóig alakok Szépirodalmi 1959  
    Mostoha kiadatlan művek Forum 1965  
    Levelek-Naplók   Osiris 1996  
             
    Látjátok feleim magyar írók I. Szépirodalmi 1976  
    Egy ég alatt magyar írók  II. Szépirodalmi 1977  
    Álom és ólom hírlapíró Szépirodalmi 1969  
    Füst hírlapíró Szépirodalmi 1970  
    Sötét bújócska hírlapíró Szépirodalmi 1974  
    Én, te, ő   Szépirodalmi 1973  
    Hattyú publicisztika Szépirodalmi 1972  
    Ércnél maradandóbb világirodalom Szépirodalmi 1975  
    Európai képeskönyv   Szépirodalmi 1979  
    Nyelv és lélek   Szépirodalmi 1971  
    Színházi esték  I. -II.   Szépirodalmi 1978  
             
  Kosztolányi Dezsőné Kosztolányi   Révai 1938  
  Puskás Elemér K. és Itália   Pázmány egyetem 1940  
  Devecseri Gábor Az élő K.   Officina 1945  
  Rónay László K. D. Nagy magyar írók Gondolat 1977  
  Rónay László Ki volt ez a varázsló?   Kozmosz 1985  
  Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi   Akadémiai 1979  
  Réz Pál szerk. Tükörben K. D.   Századvég 1993  
             
  KRÚDY GYULA          
             
    Aranykézutcai szép nap Kassáról 1978 Tevan 1916  
    Magyar tükör Trianon Atheneaum 1922  
    A tegnapok ködlovagjai Ferenc J, Kossuth… Tevan 1925  
    Ady Endre éjszakái   Fehér Holló    
    Szindbád három,,, könyve Új Idők 1944  
    Pest-budai séták   Magyar Helikon 1958  
    A magyar sasfiók   Bp főváros 1943  
    A podolini kisértet …munkái VI. Atheneaum    
             
    Pesti levelek, publicisz. Gyűjteményes Magvető 1963  
    Régi pesti históriák   Magvető 1967  
    Rezeda Kázmér + 2   Szépirodalmi 1957  
    Három király   Magvető 1958  
    Komédia Színművek Magvető 1968 Oroszi
    A tegnapok ködlovagjai   Szépirodalmi 1961  
    Éji zene  elbeszélések 1913 - 15 Magvető 1961  
    Bukfenc + 2   Szépirodalmi 1958  
    Magyar jak. Ál-Petőfi   Szépirodalmi 1962  
    A vörös postakocsi   Szépirodalmi 1963  
             
    Kossuth fia   Magvetrő 1976  
             
    Palotai álmok, kisregé-k Gyűjteményes Szépirodalmi 1976  
    Telihold elbeszélések 1916 - 25 Szépirodalmi 1981  
    Delikátesz  elbeszélések 1926 - 30 Szépirodalmi 1982  
    Váci utca…elbeszélések 1931 - 1933 Szépirodalmi 1982  
    Magyar tükör public. 1894 - 1919 Szépirodalmi 1984  
    Pesti album publiciszt. 1919 - 1933 Szépirodalmi 1985  
    Egy krónikás könyvéből emlékezések Szépirodalmi 1987  
    Irodalmi kalendárium Írók Szépirodalmi 1989  
             
    Budapest völegénye   Szépirodalmi 1973  
    A tiszaeszlári Solymosi E   Magvető 1975  
    Álmoskönyv   Magvető 1966  
             
    Írói arcképek  I. - II-   Magvető 1957  
    A szobrok megmozdulnak   Írók Gondolat 1974  
    Breviárium Katona Béla Nyíregyháza 1983  
    Krúdy világa Tóbiás Áron Osiris 2004  
             
  Márai Sándor Szindbád hazamegy   Révai 1943  
  Szabó Ede K. Gy. Arcok és vallomások Szépirodalmi 1970  
  Krúdy Zsuzsa Apám Szindbád   Magvető 1975  
  Fábri Anna Ciprus és jegenye   Magvető 1978  
  Kozma Dezső K. Gy.   Dacia 1981  
  Fülöp László Közelítések Krúdyhoz   Szépirodalmi 1986  
  Czére Béla K. Gy. Nagy magyar írók Gondolat 1987  
  Tóbiás Áron Krúdy világa emlékezések Osiris 2004  
             
  MÁRAI SÁNDOR          
    Verses könyv dedikált Révai 1945  
    Négy évszak   Révai 1938  
    Egy polgár vallomásai I. - II.  Pantheon 1934  
    Kassai őrjárat   Révai 1941  
    A kassai polgárok dráma Révai 1942  
    Varázs színjáték, dedikált Révai 1945  
    Kaland színmű Signer és Wolfner 1940  
    Szindbád hazamegy Krúdy Révai 1943  
    Csutora   Révai 1943  
    Bébi vagy az első sz.   Révai 1943  
    Naptárcsere   Hungária 1935  
    Füves könyv   Révai 1943  
    Mágia elbeszélések /Kaz/ Révai 1941  
    Vasárnapi krónika   Révai 1943  
    Bolhapiac rajzok, elbeszélések Révai 1944  
    Ég és Föld   Révai 1944  
    Medvetánc   Révai 1947  
    Kabala cikkek Révai 1943  
    Istenek nyomában utijegyzetek Révai 1943  
    Idegen emberek I.- II.  Révai 1945  
    Ihlet és nemzedék Írók Révai 1946  
             
    A nővér   Révai 1946  
    Vendégjáték Bolzanoban Casanova Révai    
    Az igazi   Révai 1941  
    Sirály   Révai 1943  
    Válás Budán   Révai    
    Eszter hagyatéka Mozifilm 2008 Délvidéki egyesület 1939  
    Szegények iskolája   Délvidéki egyesület    
    Zendülők   Révai 1945  
    Napnyugati őrjárat   Révai    
    Európa elrablása   Révai 1947  
    A féltékenyek I.- II. Révai 1937  
             
    Béke Ithakában   London 1952  
    Ítélet Canudosban   Toronto 1970  
    Rómában történt valami   Toronto 1971  
    San Gennaro vére   München 1977  
    Judit és az utóhang   Akadémiai 1992  
    Ajándék a végzettől Felvidék, Erdély vissza Helikon 2004  
    és Simányi levelezése   Helikon    
    és Szőnyi Zs. levelezése   Kortárs 2000  
             
    Napló 1943-44 Révai 1945  
    Föld, föld   Toronto 1972  
    Napló 1945-57 Washington 1968  
      1958-67 Roma 1968  
      1968-75 Toronto, Vörösvári 1976  
      1976-83 München 1985  
      1984-89 Vörösvári 1997  
    Ami a Naplóból kimaradt 1945-45 Vörösvári 1992  
      1947 Vörösvári 1993  
      1948 Vörösvári 1998  
      1950-51-52 Vörösvári 2001  
      1953-54-55 Vörösvári 2003  
             
  Rónay László M. S.    Magvető 1990  
  Szegedy-Maszák M. S.  Kortársaink Akadémiai 1991  
  Lőrinczy Huba M.-tanulmányok   Szombathely 1993  
    A Garrenek műve   Szombathely 1998  
    Hommage   Szombathely 2000  
  Furkó Zoltán M.S. üzenete   Püski    
  Méhes László emlékek-töredékek   Bíbor Kiadó 2003  
             
  MÓRICZ ZSIGMOND          
    Erdély  I. - III. Aranykönyvtár Szépirodalmi 1962  
    Kivilágos…Rokonok Aranykönyvtár Szépirodalmi 1962  
    Úri muri Aranykönyvtár Szépirodalmi 1960  
    Rózsa Sándor  I. -II Aranykönyvtár Szépirodalmi 1962  
    Légy jó mindhalálig Aranykönyvtár Szépirodalmi 1960  
    A boldog ember Aranykönyvtár Szépirodalmi 1961  
    Pillangó   Árvácska Aranykönyvtár Szépirodalmi 1963  
    Egyszer jóllakni, novell.. Aranykönyvtár Szépirodalmi 1963  
    Forró mezők   Atheneaum 1929  
    Míg új a szerelem  Összegyűjtött… Szépirodalmi 1959  
             
    Levelei   I. -II.   Akadémiai 1963  
    Levelei   Simonyi M-hoz   Magvető 1973  
    A Nyugat szerkesztője Levelek Petőfi Irod. Múz. 1984  
    Levelesládája   Püski 1993  
    Magoss Olgához   Püski 1995  
             
    Válogatott ir. tanulmány Anyutól Művelt Nép 1952  
    Tanulmányok  I.   Szépirodalmi 1978  
    Mai dekameron Szerk: M. Zs. Nyugat 1932  
    Magvető   Kelet Népe 1942  
             
  Darvas József M. Zs. ébresztése benne: bibliográfia Sarló 1945  
  Móricz Virág Apám regénye   Szépirodalmi 1963  
    M. Zs. a szerkesztő   Szépirodalmi 1967  
    Tíz év   I.- II. 1933 - 1942 Szépirodalmi 1981  
  Vargha Kálmán M. Zs. Arcok és vallomások Szépirodalmi 1971  
  Schöpflin Aladár Móricz Zsigmondról Gyűjtemény Szépirodalmi 1979  
  Kántor Lajos M. Zs. közöttünk Emlékkönyv Kriterion 1979  
             
             
  NÉMETH LÁSZLÓ          
    Negyven év  Horvátné meghal  Gyász Magvető-Szépírod. 1969 Életmű 1.
    Két nemzedék Tanulmányok Magvető-Szépírod. 1970  
    Európai utas Tanulmányok Magvető-Szépírod. 1973  
    Életmű szilánkokban I. -II. Tanulmányok Magvető-Szépírod. 1989  
    Sorskérdések   Magvető-Szépírod. 1989  
    Homályból homályba Életrajzi írások  I. -II Magvető-Szépírod. 1977  
    Utolsó széttekintés Életrajzi írások   Magvető-Szépírod. 1980  
    Szerettem az igazságot Drámák   I.- II. Magvető-Szépírod. 1971  
    N. L. élete levelekben 1914 - 1948 Magvető-Szépírod. 1993  
             
    N.L. élete levelekben I.- III.  Osiris 2000  
    Levelek Magdához Vál: Németh Magda Tatabánya 1988  
    Magam helyett Életemről Turul 1943  
    A minőség forradalma I. - II.  Magyar Élet 1940  
    Kisebbségben I. - IV. két kötet Magyar Élet 1942  
    Sajkódi esték taulmányok Magvető 1961  
    Lányaim "kisérlet" Magvető 1962  
    A kisérlezető ember   Magvető 1963  
    Tanú  1932 - 1935 7 szám /5 eredeti/      
    Puskin Ír. Tört. Kiskönyvtár Gondolat 1967  
             
            Vekerdi László N. L. Arcok és vallomások Szépirodalmi 1970  
    Sorskérdések   Tatabánya 1997  
            Grezsa Ferenc N. L. háborús korszaka 1938 - 1944 Szépirodalmi 1985  
            Sándor Iván A N. L. pör   Magvető 1986  
            Monostori Imre N. L. Tanú-korszaka   Magvető 1989  
             
  SÜTŐ ANDRÁS Anyám könnyű álmot igér                Napló   Kriterion 1972  
    Engedjétek hozzám jönni a szavakat   Kriterion 1977  
    Egy lócsiszár…               Három dráma   Kriterion 1978  
    Nagyenyedi fügefavirág Esszék Szépirodalmi 1978  
    Évek-hazajáró lelkek                Napló Kriterion 1980  
             
  SZABÓ DEZSŐ          
    Az elsodort falu I. - II. Táltos 1919  
    Egyenes úton Tanulmányok Táltos 1920  
    Csodálatos élet I. - II. Genius 1921  
    Nincs menekvés   Táltos 1921  
    Ölj Elbeszélések Táltos 1922  
    Jaj Elbeszélések Stádium 1924  
    Tenger és temető "Emberi sírás" Atheneaum 1925  
    Segítség    I. - III.  Portrék is Genius 1925  
    Füzetek Megj: 1934 - 42 van: 10 db 1 dediált    
    Életeim A szerző kiadása Pantheon 1944  
    Életeim  I.- II. Szerk: Nagy Péter Szépirodalmi 1965  
    Ady Gondolkodó magyarok Magvető 1982  
    A magyar Káosz Pamfletek Szépirodalmi 1990  
             
        Nagy Péter Szabó Dezső   Akadémiai 1964  
        Gombos Gyula Szabó Dezső Első kiad: 1966 Püski New York 1975  
        Szőcs Zoltán Szabó Dezső Emlékkönyv Sz.D. társaság 1993  
      Hartyányi-Budai Balogh Szabó Dezső Bibliográfia Szenci társaság 1995  
             
             
  WEÖRES SÁNDOR          
    Egybegyűjtött írások I. - II. Magvető 1970  
    Versek a hagyatékból   Saxum 1999  
    Psyché   Magvető 1972  
    Három veréb…   Szépirodalmi 1977 Kaz is!
             
             Domokos Mátyás W. S. emlékezetére 642 oldal Szépirodalmi 1990  
    A porlepte énekes W. S.  Nap Kiadó 2002  
             Kenyeres Zoltán Tündérsíp /beszélgetés/ W. S.  Szépirodalmi 1983  
  Károlyi Amy Euridiké hallgatása   Jelenkor 1997 Oroszi
             
  5. EMLÉKIRATOK, NAPLÓK          
             
  Kazinczy Ferenc Fogságom naplója Írta: 1828 Szépirodalmi 1951 2 x
             
  Kemény Zsigmond Naplója Írta: 1846 Helikon 1974 2 x
             
  Pálffy János Emlékezései Írta: 1856  -  Kuthy L. Erdélyi Szépm.     
             
  Bethlen Miklós Önéletírása Szalay László Heckenast 1858  
             
  Jókai Mór Emléksorok 1948-49 Tények és tanúk Magvető 1980  
             
  Széchenyi István Napló      - 1860 Oltványi Ambrus Gondolat 1978  
             
  Pulszky Ferenc Életem és korom        I. Második kiadás  -1849 Franklin 1884  
                                   III. 1850  - 1859 Ráth Mór 1881  
                                   IV. 1860  -   1862 Ráth Mór 1881  
             
  Jósika Miklós Emlékirat Megjelent: 1865 Helikon 1977  
             
  Justh Zsigmond Napló Írta: 1888 Atheneaum 1944?  
             
  Benedek Elek Édes anyaföldem  I.-II.   Dante 1920  
                Marcell Naplómat olvasom   Szépirodalm 1965  
             
  Balázs Béla Napló I.  1903 - 1914 Tények és tanúk Magvető 1982  
             II.  1914 - 1922 Tények és tanúk Magvető 1982  
             
  Szabó Lőrinc Kisnapló  1919 - 1920 in: Érlelő diákévek   205 - 248. p.0 1979  
             
  Csáth Géza Napló  1912 - 1913 "szexregény" Szekszárd 1989  
             
  Kemény Simon Napló   1942 - 1944 Tények és tanúk Magvető 1987  
             
  Babits Mihály Keresztül kasul az életemen Nyugat 1939  
             
  Fekete István Ballagó idő   Móra 1970  
  Várkonyi Nándor Pergő évek   - 1949 Tények és tanúk Magvető 1976  
             
  Márai Sándor Napló  1. - 12 1943 - 1989   1945 - 2003  
             
  Illyés Gyula Naplójegyzetek  1. - 8 1929 - 1983   1986 - 2003  
             
  Füst Milán Napló  I. -II.  Válogatás 1905 - 1945   Tények… Magvető 1976  
             
  Gellért Oszkár Egy író élete               I. 1902 - 1925 Bibliotheka 1958  
      a Nyugat szerk.-ben  II. 1926 - 1941 Gondolat 1962  
             
  Fenyő Miksa Önéletrajz 1917 - 18 Argumentum 1994  
             
  Déry Tibor Ítélet nincs "önéletrajz" alakok Szépirodalmi 1969  
             
  Vas István Nehéz szerelem "Regény"  1929 - 1938 Szépirodalmi 1972  
    Miért vijjog a saskeselyű I.- II. 1938 - 44 Szépirodalmi 1981  
    Azután          I. -II. 1944 - 1945. jan. Szépirodalmi 1990  
             
  Radnóti Miklós Napló 1934 - 1943 Magvető 1989  
             
  Szerb Antal Naplójegyzetek 1914 - 1943 Magvető 2001  
             
  Kassák Lajos Szénaboglya 1955 - 1956 Szépirodalmi 1998  
             
  Bartalis János Az, aki én voltam Visszaemlékezés Kriterion 1972  
             
  Veres Péter Olvasónapló 1949 - 1953 Szépirodalmi 1984  
      1956 - 1969 Szépirodalmi 1988  
             
             
  Lengyel József noteszeiből 1955 - 1975 Magvető 1989  
             
  Rónay György Napló           I. - II. 1945-52  /  52 - 75 Magvető 1989  
               Rónay László R. Gy. emlékének   Nap 2001 Oroszi
             
  Karinthy Ferenc Napló           I. - II. - III. 1967-69/ 70-73 / 74-91 Littoria 1993  
             
  Határ Győző Életút   I. Kabdebó Tamás kérdez Életünk 1993  
             
  Váli Dezső C. Napló 1958 - 1992 Új Mandátum 1992  
    Váli Vendégszerzők Új Mandátum 1997  
    F. Napló Fotók M. Fotogr. Múzeum 2007  
    Zsidó temetők   Artchivum 2007  
             
  6. VERSEK          
             
             Magyar irodalom   I. rész          
             
                 Régi költészet          
  Toldy Ferenc A m költészet…I.   Heckenast 1855  
    Olvasókönyv   Atheneaum 1876  
             
  Tompa Mihály Összes költeményei Szerk: barátai Franklin 1870  
  Endrei Zalán Régi m. költészet   Kosmos 1903  
  Gyulai Pál Költeményei  I.   Franklin 1904  
  Szép Ernő Emlék   Pallas 1917  
  Gragger Róbert Magyar anthológia   Leipzig 1922  
  Vajthó László Mai magyar múzsa   Egyetemi Nyomda 1930  
             
             
  Válogatott szépirodalom:   Ady, Arany, Babits, Illyés, Kazinczy, …kortársai:Batsányi, Berzsenyi, Bessenyei, Csokonai, Kölcsey          
    Szentjóbi Szabó, Ungvárnémeti, Vályi Nagy, Virág Benedek, Vörösmarty       Fazekas
    Kosztolányi, Weöres   17  költő    
  ERDÉLY   verseskötetek          
             
                    Antológiák          
  Horváth János M. versek könyve   Magyar Szemle 1942  
  Török Sophie Költőnők antológiája   Cserépfalvi 1943  
  Klaniczay-Pándy Magyar költők  I. - II. Aranykönyvtár Szépirodalmi 1962 Oroszi
  Borbély Sándor 222 új magyar vers   Móra 1980 Oroszi
  Bata Imre Szép versek 1976 Magvető    
  Bata Imre Szép versek 1980 Magvető    
  Bán Zoltán Szép versek 1996 Magvető    
  Keresztury Tibor Szép versek 1999 Magvető    
  Keresztury Tibor Szép versek 2000 Magvető    
  Sárdi - Tóth M. költőnők antológiája   Enciklopédia 1997  
  Somos Béla Egyetlen verseink   Tankönyvkiadó 1997  
  Simon László Munkás, paraszt… Dicsőitő versek 1945-56 Korona  2002  
  Lackfi János Száz magyar költő…   Palatinus 2003  
             
               19. - 20. század          
  Petöfi Sándor Összes költeményei I. - II.      Aranykönyvtár Szépirodalmi 1959  
  Vajda János Válogatott versei Utassy József Kozmosz 1974  
  Tóth Árpád Összes versei, v.fordításai    zsebkönyv   Szépirodalmi 1957  
  Juhász Gyula Összes versei, I. - II.            zsebkönyv   Szépirodalmi 1964  
  József Attila Összes versei Aranykönyvtár Szépirodalmi 1961  
    Összes versei Osiris klasszikusok Osiris 2004  
  Dsida Jenő Válogatott versei Jékely Zoltán Kozmosz 1980  
  Radnóti Miklós Összes versei és v.ford.      zsebkönyv Szépirodalmi 1959  
                     Réz Pál In memóriam  R. M.   Nap 1999 Oroszi
  Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei I. - II.       Szépirodalmi 1974  
    Örök barátaink  I. - II. Versfordítások Osiris 2002  
          Kabdebó Lóránt Sz. L. pályaképe   Osiris 2001 Oroszi
    Érlelő diákévek Napló, levél, dokum… Irodalmi Múzeum 1979  
  Füst Milán Összes versei Zsoldos Sándor Magvető 1988  
  Gellért Oszkár Száz az ezerből   Szépirodalmi 1967  
  Bartalis János A mezők áldása   Erd Szépmíves Céh 1943  
  Berda József Száguldj, szabadság! Válogatott versek Magvető 1974  
  Erdélyi József Aranylakodalom Válogatott versek Szépirodalmi 1972  
  Pilinszky János Versek Jelenits István Századvég 1993  
    Nagyvárosi ikonok   Szépirodalmi 1970 Oroszi
  Nagy László Összegyűjtött versei   Magvető 1988  
  Jékely Zoltán Az idősárkányhoz Régi és új versek Szépirodalmi 1975  
  Vas István A kimondhatatlan Válogatott versek Szépirodalmi 1972  
    Hét tenger éneke Versfordítások Európa 1962  
  Nemes Nagy Ágnes A Föld emlékei Összegyűjtött vesek Magvető 1986  
  Petri György Versei   Jelenkor 1996  
  Lator László Az elhagyott színtér 1947 - 1987 Szépirodalmi 1992  
  Soós Zoltán Napébresztő Új termés Magvető 1963  
    Sólyatéri tél   Magvető 1972  
  Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén Egyberostált versek Magyar Könyvklub 1998  
  Csoóri Sándor Elkártyázott köpeny Válogatott versek Helikon 2004  
  Rakovszky Zsuzsa Egyirányú utca 1994 - 97  Magvető 1998  
  Tóth Krisztina Porhó   Magvető 2001  
    Síró ponyva   Magvető 2004  
  Karafiáth Orsolya Café X   Ulpius-ház 2004  
  Szabó T. Anna A madár lepte hó   Belvárosi Kiadó 1995  
    Elhagy   Magvető 2006  
             
                 Világirodalom          
             
  Falus Róbert Apollon lantja görög-római irodalom Móra 1982  
  Szepessy  Tibor Görög költők antológiája   Typotex 2000  
  Catullus,Vergilius, Horatius Versek Szepessy Tibor Sziget 2000  
  Horatius Ódák, epodoszok Csengery János Seneca 1997  
  François Villon Összes versei Szegi Pál Európa 1963  
    Balladái Faludy György Magyar Világ 1988  
  Shakespeare Összes művei  I. - II. Borbás Mária Európa 1964  
  La Fontaine Mesék, széphistóriák Vil-ir. Gyöngyszemei Móra 1957  
  Baudelaire Versei   Sziget 2000  
    Les fleurs du mal p: 251   /Dorkától/ Gründ, Paris    
  Francis Jammes Válogatott versek Rónay György Móra 1959  
  Goethe Versek Vál: Benedek Marcell Európa 1963  
    Faust Diákkönyvtár Európa 2001  
  Schiller Az örömhöz válogatás Gergely Erzsébet Európa 1960  
  Hölderlin 1806 - 1843 Báthori Csaba Új Mandátum 1995  
    St. Zweig: Küzdelem a démonnal   Anonymus 1946  
  Byron, Shelley, Keats Versei Diákkönyvtár Európa 2002  
  Puskin Költemények Gáspár Endre Szikra 1949  
    Anyegin Áprily Lajos Európa 1963  
  Lermontov Válogatott művei Pór Judit Európa 1974  
  Borisz Paszternak Éjszakai szél Versek Európa 1969  
  Illyés Gyula A francia irodalom kincsesháza Atheneaum 1942  
  Clancier                            De Rimbaud au surréalisme     Seghers 1964  
  Couvreux-Rouché Les poètes de la revue Fontaine   Coll. Espaces 1978  
  Szabó Lőrinc Örök barátraink   I. - II.  Osiris   2002  
  Vas István Hét tenger éneke   Európa 1962  
             
  7. A magyar irodalom története          
             
  Bod Péter Magyar athenas 1767 Magyar hírmondó Magvető 1782  
  Zimmermann Jakab Magyar irodalom   Bécsben 1843  
  Ferenczy-Danielik Magyar írók /-Veráncz/ Életrajzok Emich G. Pest 1856  
                 Danielik Magyar írók /kiegészítés/ Életrajzok Szent István Társ. 1858  
  Toldy Ferenc A m nemzeti irod. tört. Második kiadás Emich G. Pest 1868  
    A m nemzeti irod. tört. Negyedik kiadás Franklin 1878  
  Gyulai Pál Magyar irodalom II. fejezetben        
  Szvorényi József M. irod. tanulmányok Gimnáziumi tankönyv Heckenast 1868  
  Beöthy Zsolt A m. irodalom kistükre Hetedik kiadás Atheneaum 1896  
                    B. Zs. szerk. A m. irodalom története I.- II.   /40 szerző/ Atheneaum 1896  
  Péterfy Jenő Összegyűjtött munkái I. - III. Franklin 1901 - 1903  
    Dramaturgiai dolg.  Vajthó László Egyetemi Nyomda 1932  
    Magyar irod. bírálatok Vajthó László Egyetemi Nyomda 1938  
    Válogatott művei Németh G. Béla Szépirodalmi 1962  
                 Zimándi P. I. P. J. élete és kora   Akadémiai 1972  
  Bánhegyi Jób A m. irod. tört.  I. - II.   Szent István Társ. 1929  
  Farkas Gyula A m. irodalom története   Káldor 1934  
  Szerb Antal Magyar irodalomtörténet   Révai 1935  
  Schöpflin Aladár A m. irodalom története a XX. században Grill Károly 1937  
  Babits Mihály Magyar irodalomtörténet arcképekben Ferenczy 1996  
  Bartha József A m. irodalom kistükre 1896 - 1936 Stephaneum 1938  
  Britsits Frigyes A m. irodalom története V. kötet /XIX.sz./ Szent István Társ. 1939  
  Benedek Marcell A m. irodalom története számos képpel Singer és Wolfner 1938  
    A modern magyar irod.   Béta 1924  
    Délsziget avagy a m. irodalom története Révai 1928  
        Kelenföld kiadó 1990  
             
    Irodalmi lexikon   Dante 1927  
    Magyar irod. lexikon I.- II. - III. Akadémiai 1963 - 65  
             
  Ványi Ferenc Magyar irod. lexikon   Studium 1926  
  Péter László Új Magyar irod. lexikon I. - II. - III. Akadémiai 1994  
  Nagy Csaba A magyar emigráns irod. lexikona   A - G   MTA  Petőfi Ir. Múz 1990  
             
  Várkonyi Nándor Az újabb magyar irod. 1880 - 1940 Szukits 1942  
  Pintér Jenő A m. irodalom története 18. sz. végéig Bibliotheka 1942  
    Századunk magyar irod. I. - II. Pintér Jenőné 1943  
    Magyar irodalomtörténet Művelt közönségnek Franklin 1926  
             
  Klaniczy Tibor Kis magyar irodalomtörténet   Gondolat 1961  
  Pomogáts Béla Újhabb magyar irodalom             1945 - 1981 Gondolat 1982  
  Keresztúry Dezső A m. irodalom képeskönyve   Helikon 1981  
  Kulcsár Szabó Ernő A m. irodalom története             1945 - 1991 Argumentum 1993  
  Rónay László A m. irodalom rövid története   Vigilia 1993  
  Nemeskürty István Diák, írj magyar éneket   I. - 1945-ig  II. 1945- Gondolat 1983  
             
  Béládi Miklós A m. irodalom története "Lecsó"  IV. határon túl Akadémiai 1982  
  Béládi- Pomogács-Rónay A ny. m. irodalom 45 után   Gondolat 1986  
  Csanda Sándor M. ir. hagyományok… Határon túli irók lexikona   Madách   1981  
  Kántor Lajos Romániai magyar irodalom 1944 - 1970   Kriterion 1973  
  Bori Imre A jugoszláviai m. irodalom   Forum 1981  
  Keresztyén Balázs Kárpátaljai hagyományok   Neves személyek lex. Intermix 1995 Dayka Gábor
             
  Erki Edit Látogatóban   /50 író/ Kortárs írók /fotóval/ Gondolat 1968  
  Bertha Bulcsu Írók műhelyében 18 író Szépirodalmi 1973  
  Hegyi Béla A dialógus sodrában 20 kortárs Magvető 1978  
  Huszár Tibor Beszélgetések 7 emigráns író Magvető 1983  
             
  Tersánszky Józsi Jenő Nagy árnyakról 24 portré Magvető 1964  
  Sőtér István Tisztuló tükrök A két vh. Között Gondolat 1966  
  Rónay György A regény és az élet 19. - 20. sz. Káldor 1947  
    A nagy nemzedék Ady - Áprily Szépirodalmi 1971  
    Balassitól Adyig 10 portré Magvető 1978  
  Karinthy Ferenc Dialógus 15 beszélgetés Magvető 1978  
  Mezei József A magyar regény   Magvető 1973  
  Illés Endre Írók, szinészek, dilettánsok   Magvető 1968  
  Gál István Bartóktól Radnótiig   Magvető 1973  
  Grezsa Ferenc Vonzások és vallomások     Ágh I - Weöres Tiszatáj 1999  
  Vasy Géza 1945 utáni magyar irod. alkotók Krónika 2000  
             
  Elektronikus portré-"kötetek": Kazinczy,  Márai, Illyés, Németh László          
             
  8. A világirodalom története          
             
  Wiegler-Benedek Marcell A világirodalom története   Révai 1924  
  Szerb Antal A világirodalom története           I.  - III. Révai 1941  
  Krywalski Lexikon der Weltliteratur   Knaur 1986  
  Babits Mihály Az európai irodalom története   Nyugat 1936  
        Szépirodalmi 1957  
    Nobel díjas írók antológiája   Káldor 1935  
  Kjell Espmark Le Prix Nobel                     …littéraire   Balland 1986  
    Az irodalmi Nobel-díj Száz év története Európa 2004  
             
  Falus Róbert Az ókori görög ir. tört.           I. - II. Gondolat 1964  
    A római irodalom története   Gondolat 1970  
  Báti- Kristó Nagy Az angol irodalom a 20. sz.       I. - II.   Gondolat 1970  
             
  Országh László Az amerikai ir. története   Gondolat 1967  
  Kardos-Sükösd  Az amerikai ir. A 20. sz.   Gondolat 1962  
  M. Saporta Histoire du roman amēricain   Seghers 1970 Oroszi
  Reményi József Mai amerikai dekameron   Nyugat    
  Riuchards Dictionary of american literature   Adams, New Jersey 1959  
  Upton Sinclair Irodalomtörténete Benamy Sándor Epocha 1944 Ny.37/8.
  Sükösd Mihály Hemingway vlága   Európa 1969  
  Astre Hemingway   Ed. du Seuil 1959  
  G. Hemingway Papa et moi   Nouveaux Horizons 1977  
  M. Nathan Faulkner   Ed. du Seuil 1965  
             
  Dobossy László A francia ir. története           I. - II. Gondolat 1963  
  Gyergyai Albert A mai francia regény   Franklin 1937  
  Mészáros Vilma A mai francia regény   Gondolat 1966  
  Bajomi Lázár Endre A mai francia irodalom kistükre   Gondolat 1962  
  Köpeczi Béla A francia ir. a 20. sz.          I. - II Gondolat 1974  
  Granges-Charrier La littérature française   Hatier 1926  
  D. Mornet Histoire de la littérature françaises   Larousse 1924  
  Gauthier-Ferrières Anthologie  Poésie   …Verharen Larousse 1919  
  Phillippon-Plantié Les lectures litteraires Rabelais…A. France Larousse 1930  
  David et al. Auteurs  17. - 18. sz. Corneille…Desmoulins Nathan    
  Castex …litteraires françaises XIX e  sciècle Hachette 1966  
  Lagarde Litteraire...XX e siècle 1900 - 1973, képekkel Bordas 1973  
  Rousseaux Litt. du XX. siècle   Albin Michel 1958  
  Albérés …litteratures européennes    11 magyar Albin Michel 1969  
  Bersani et al. La littérature en France de 1945 a 1968   Bordas 1982  
  Bourin - Rousselot Dictionnaire de la litt. fr, contemporaine   Larousse 1966  
  G. Cattaui Marcel Proust   Ed. Univ. 1958  
  R. de Luppé Albert Camus   Ed. Univ. 1960  
  A. d'Hotel Jean Follain   P. Segher 1956  
  Ch. Marker Giraudoux   Ed. du Seuil 1959  
             
  Vajda György Mihály A német irodalom a 20. sz.          Gondolat 1966  
  Szabó György Az olasz irodalom a 20. sz.          Gondolat 1967  
  Madarász Imre Az olasz irodalom tört.       Tankönyvkiadó 1993  
  Domenico Magri Storia della letteratura italiana   Ed. Internazionale 1962  
  Illyés Gyula Mai orosz dekameron   Nyugat    
  Deák Sándorné A szovjet irodalom tört.   Művelt Nép 1954  
  G. Lukács Soljenitsyne   Gallimard 1970  
             
             
  9. KÜLFÖLDI IRODALOM Válogatott  "kedvencek"        
             
             
  Dante: Isteni színjáték Pokol, Purg, Paradicsom       Babits Mihály Révai 1940  
              Kaposi József Dante Magyarországon   Révai 1911  
              Kelemern János A filozófus Dante   Atlantisz 2002  
              Szabó Tibor Dante a XX. sz. Magyarországon   Balassi 2003  
              Szabadi Sándor Az Isteni Színjáték prózában   Püski 2004  
             
  Jeanne d'Arc B. G.: Johanna Elektronikus szöveg-gyűjtemény   2004  
  Shakespeare VI. Henrik  /Vas István/ "Az orleans-i fattyú" Sh. összes I.-II. 1964  
  R. Pernoud Jeanne d'Arc   Ed. du Seuil 1959  
  E. Lucie-Smith Jeanne d'Arc Trad. de l'anglais Ac. Perrin 1976  
  Vajda György Mihály Az orleans-i szűz Irodalmi változatok Argumentum 2003  
  Mark Twain Jeanne d'Arc   Merényi Kiadó    
  V. S. Ville-West Szent Johanna Szerb Antal Atheneaum    
  Anatole France Jeanne d'Arc élete Görög Livia Gondolat 1972  
  Josepoh Delteil Jeanne d'Arc Lackfi János Scolar / 1925/ 2006  
             
  Shakespeare Összes művei  I. - II.   Európa 1964  
  Benedek Marcell Shakespeare   Bibliotheka 1957  
  Mészöly Dezső Shakespeare-napló In: Betűk rabságában Szépirodalmi 1987  
             
  L. Tolsztoj Művei  1. Elbeszélések 1852-59 Helikon 1964  
              2.                     1863 - 86   1965  
              3.                 1890 - 1910   1965  
              4. Háború és béke  I. Ford:Makai Imre 1965  
              5.                          II.   1965  
              6. Anna Karenina Németh László 1966  
              7. Feltámadás Szöllőssy Klára 1966  
              8. Színművek   1966  
              9. Tanulmányok   1967  
            10. Levelek, napló Török Endre 1967  
             
  Proust A la recherche…I. Du coté de cehez Swann   Gallimard   1926  
    Az eltűnt idő nyomában I. - II. Gyergyai Albert     Európa 1961  
  André Maurois Proust Szávai Nándor     Gondolat 1976  
  Réz Pál Proust       Gondolat 1961  
  G. Cattaui Marcel Proust   Ed. Universitaires 1958  
             
  Th. Mann A Buddenbrook ház Lányi Viktor Európa 1960  
    Elbeszélések Helikon klasszikusok Magyar Helikon 1961  
    Egy szélhámos vallomásai   Lányi Viktor   Európa 1968  
    József és testvérei Sárközy Gy.-Káldor Gy Magyar Helikon 1963  
             
  Stefan Zweig Búcsú a tegnaptól Apu könyve Anonymus 1945 Mészáros K.
    Magellan Horváth Zoltán Rózsavölgyi    
    Az örök lámpás Horváth Zoltán Rózsavölgyi    
    A jövő országa Brazilia Halász Gyula Béta    
    Rotterdami Erasmus Horváth Zoltán Bibliotheka 1945  
    Emberek, könyvek Balassa József Rózsavölgyi    
    Küzdelem a démonnal Sötér Erik Anonymus 1946  
    Idő és világ Bányász György Atheneaum 1946  
    Örök tüzek Fóthy János Magyar Téka 1946  
    Égő titok Elbeszélések Európa 1957  
    Arcképek Proust, Gorkij Gondolat 1965  
    Fouché Szinnai Tivadar Gondolat 1968  
    Csillagórák Gergely Erzsébet Gondolat 1970  
    Stuart Mária Horváth István Pesti Szalon 1994  
             
  Faulkner Az öreg B. Nagy László Európa 1962  
    Sírgyalázók Déri György Magvető 1964  
    Megszületik augusztusban Déri György Európa 1964  
    Zsiványok Szíjártó László Európa 1965  
    Szentély Déri György Magvető 1968  
    Hajnali hajtóvadászat Elbeszélések Magyar Helikon 1968  
    A hang és téboly Göncz Árpád Európa 1970  
    Sartoris Göncz Árpád Európa 1974  
             
  Hemingway Gazdagok és szegények Kassai Zoltán Révai 1948  
    A folyón át a fák közé Máthé Elek Magvető 1958  
    A Kilimandzsáró hava Elbeszélések     O. K. Szépirodalmi 1960  
    Az öreg halász és a tenger         Ottlik G    O. K.   Szépirodalmi 1961  
    Akiért a harang szól            Sőtér       O. K. Szépirodalmi 1964  
             
    Fiesta Déry Tibor Európa 1962  
    Búcsú a fegyverektől Örkény István Európa 1963  
    Művei  1. Elbeszélések Magyar Helikon 1971  
             4. Vadásznapló   Halál délután    Szász, Papp       M. H.     1971  
             6. Vándorünnep…Cikkek             M. H. 1971  
             7. Szigetek az áramlatban          Göncz Á.             M. H. 1973  
  Astre Hemingway   Ed. du Seuil 1959  
             
  A. Huxley Szép új világ Szentmihályi Szabó P. Kozmosz 1982  
    Nyár a kastélyban Boldizsár Iván Franklin 1943  
    A lángész és az istennő Kisregények, elbesz. Európa 1964  
    Pont és ellenpont Látó Anna Bukarest 1968  
    A vak Sámson Hevesi András Európa 1969  
             
             
  Steinbeck A mohos szikla Márai előszava Új Idők    
    A szeszélyes autóbusz Benedek Marcell Új Idők    
    Érik a gyümölcs Benedek Marcell, dedikált  Európa   1961  
    Kedves csírkefogók   Európa 1963  
    Volt egyszer egy háború   Fórum 1964  
    Rosszkedvünk tele Réz Ádám Kossuth 1965  
    Kék öböl, Szerelem csüt, Égi Mező   Európa 1966  
    Édentől keletre   Európa 1972  
    Csatangolások Charleyval   Gondolat 1973  
    Egerek és emberek, Lement a hold   Európa 1974  
             
  Camus A pestis**  A bukás Szávai Nándor Magvető 1962  
    A száműzetés és az ország*   Európoa 1969  
    Noteszlapok  1935 - 42 Fázsy Anikó Bethlen Gábor 1993  
                     9 szerző Camus   Hachette 1964  
    La Peste**   Gallimard 1947  
    L'étranger   Folio 1957  
    Caligula   Folio 1958  
    Noces  L'été   Gallimard 1959  
    L'exil et le royaume*   Folio 1957  
                   - Koestler Réflexion sur la peine capitale   Calmann 1979  
                   R. de Luppé Albert Camus   Ed. Univ. 1960  
             
            10 Magyar /szép/irodalom  II.           
             
             
  Mikszáth Kálmán Almanach     15 elbeszélés Singer és Wolfner 1900  
  Kabos Ede szerk. Érdekes Újság dekameronja   II.Ambrus-Tömörkény  Légrády     1913  
    Élő magyar irodalom            30 író, 30 novella          Atheneaum        
  Móricz Zsigmond  szerk. Mai dekameron      11 író    Nyugat 1932  
  Illyés Gyula szerk Új magyar dekameron I. Asztalos-Tamási    Nyugat 1942  
                                    II. Bíbó L.- Veres P.    Nyugat 1942  
  Bodnár György Szüreti fürt   I. - II. O. K  Szépirodalmi 1958  
  Koczkás Sándor Tarka szőttes   I. - II. O. K  Szépirodalmi 1960  
  Illés Endre  válogatás Magyar novellák         I. Kisfaludy K -Molnár F    Szépirodalmi 1963  
                                    II. Krúdy - Asztalos I.    Szépirodalmi 1963  
  Sas Péter Város a Szamosnál Novellák /28/ Kolozsv…    Noran 2004  
             
             
  Ambrus Zoltán Törpék és óriások Elbeszélések Révai    
  Bánffy Miklós Megszámláltattál… I.- II.  /erdélyi/ Révai 1943  
  Benedek Marcell Ember, világ, irodalom   Franklin    
    Könyv és színház   Szépirodalmi 1963  
    Vulkán   Bíró 1918  
    Ibolyaszín bárány   Magvető 1965  
    Irodalmi hármaskönyv   Gondolat 1966  
    Hajnaltól alkonyaig Olvasmányok Gondolat 1966  
    Szépen élni   Magvető 1968  
  Benedek István Semmelweis és kora   Gondolat 1967  
    Bolond világ   Magvető 1967  
    Lélektől lélekig   Magvető 1970  
    Rousseau   Magvető 1978  
               Wutka Tamás Benedek István   Wutka Tamás 1990  
  Cholnoky Viktor Tammuz   Franklin 1910  
    Kaleidoszkóp   Élet 1914  
    Alerion madár vére   Franklin 1912  
    Néhusztán meséiből   Franklin 1913  
  Csáth Géza Hamvazószerda drámák Szépirodalmi 1974  
    Napló  1912-1913 diagnózisok Babits 1989  
    Mesék, amelyek… novellák Magvető 1994  
                 Szajbély Mihály Csáth Géza   Gondolat 1989  
  Csoóri Sándor Készülődés a számadásra   Magvető 1987  
    Breviárium Vasy Géza Eötvös 1988  
    Nappali hold dedikált  92.04.06 Püski 1991  
    Szálla alá poklokra esszék Miskolc 1997  
  Csurka István-Rákosy G. Így, ahogy vagytok   Magvető 1972  
    Egy fogadó lelkivilága elbeszélések Magvető 1976  
  Devecseri Gábor Budapest tündérváros   Officina 1946  
    Lágymányosi istenek   Szépirodalmi 1967  
    A meztelen istennő   Magvető 1972  
    A hasfelmetszés előnyei   Magvető 1974  
  Eötvös József Gondolatok   Ráth Mór 1874  
    Emlékbeszédek   Ráth Mór 1893  
    A karthausi  I. - II.   Révai    
    M. o. 1514-ben   I. - II.   Kriterion 1970  
    Kelet Népe és Pesti H. Összes munkái XI. Révai    
    Levelek Összes munkái XX. Révai 1930  
  Esterházy Péter Termelési-regény   Magvető 1979  
    Kis Magyar Pornográfia   Magvető 1984  
    A szív segédigéi   Magvető 1985  
             Csokonai Lili Tizehét hattyúk   Magvető 1987  
    Hrabal könyve   Magvető 1990  
    Az elefántcsonttoronyból     publicisztika   Magvető 1991  
             M. Birnbaum Esterházy-kalauz   Magvető 1991  
  Fejes Endre Rozsdatemető   Magvető 1963  
  Ferdinándy György Szerecsenségem tört.   Magvető 1988  
    A francia vőlegény   Magvető 1993  
    Távlattalan   Miskolc 1994  
  Füst Milán Feleségem története   Magvető 1957  
    Ez mind én voltam egykor  I., II.   Bibliotheka           1957, 58  
    A parnasszus felé   Magvető 1961  
  Gárdonyi Géza Göre Gábor Magditól Dante    
    Mai csodák   Dante    
    Magyarul így   Dante    
    Utazások   Dante    
    Kisregények   Szépirodalmi 1967  
    Titkosnapló   Szépirodalmi 1974  
             Gárdonyi József Az élő Gárdonyi  I. - II.   Dante    
              Z. Szalay Sándor Gárdonyi műhelyében   Magvető 1970  
  Gyulai Pál Kritikai dolgozatok 1854- 1861 Franklin 1908  
    Barálatok 1861 - 1903 MTA 1911  
    Újabb kritikai dolgozatok 1850 - 1904 MTA 1927  
    Emlékbeszédek I.- II.   Franklin       1902- 1914  
                   Papp Ferenc Gyulai Pál I. - II. MTA 1935  
  Hamvas Béla Karneval I.- II. eladtam  /a többit is el kellene/      
    A világválság   Magvető 1983  
    Szellem és egzisztencia   Pannónia 1987  
    Silentium…Unicornis   Vigilia 1987  
    Az öt géniusz  A bor…   Életünk 1988  
    A láthatatlan történet   Akadémiai 1988  
    Scientia Sacra   Magvető 1988  
  Harsányi Kálmán Emberek, írások   Győző A. 1929  
    A kristálynézők   Győző A. 1928  
  Heltai Jenő Írások   Nyugat 1913  
    Tollforgatók 3 kisregény Szépirodalmi 1957  
    Századelő   Officina    
  Hubay Miklós Úton és itthon   Gondolat 1970  
    Aranykor   Szépirodalmi 1972  
    Végtelen napjaim Napló Ferenczy 1996  
  Kaffka Margit Csendes válságok 14 elbeszélés Nyugat 1910  
    Álom Elbeszélések Franklin    
    Állomások   Franklin 1918  
    Színek és évek  Hangyaboly   Szépirodalmi 1961  
  Karinthy Frigyes Napló, levelek   Nyugat    
    Budapesti emlék   Atheneaum 1913  
    Így láttátok ti   Dick Manó 1917  
    Így írtok ti   I. - II.   Szépirodalmi 1963  
              P. Reboux A la manière II. kiadás Paris 1925  
    Feljelentem az emberiséget    I. -.II.   Szépirodalmi 1967  
  Kassák Lajos Munkanélküliek   Nyugat 1933  
  Katona József Bánk bán   Szépirodalmi 1960  
  Kolozsvári G. Emil Tegnap   Magvető 1967  
  Kuthy Lajos Hazai rejtelmek   I. - II.   Franklin 1906  
  Madách Imre Az ember tragédiája   Szépirodalmi 1960  
    Összes levelei  I. - II    Budapest 1942  
    Madách-dokumentumok   Salgótarján 1993  
          Horváth Károly Madách Imre   Mikszáth Kiadó 1999  
  Makkai Sándor Ördögszekér   Révai 1940  
  Mikes Kelemen Törökországi levelei   Lampel 1905  
  Mikszáth Kálmán Szt. Péter esernyője…   Szépirodalmi 1961  
    Beszterce ostr….   Szépirodalmi 1960  
    Fekete város   Szépirodalmi 1961  
    Noszty fiu…   Szépirodalmi 1960  
    Galamb a kalitkában Kisregények Szépirodalmi 1963  
    A dzsentri fészek Elbeszélések Szépirodalmi 1961  
  Molnár Ferenc Pál utcai fiúk   Móra 1973  
  Móra Ferenc Tápéi furfangosok Elbeszélések Szépirodalmi 1962  
    Egy cár, akit várnak dedikált   Genius 1934  
    Szegedi tulipános láda   Magvető 1964  
  Nagy Endre A kabaré regénye   Nyugat    
  Nagy Lajos A falu álarca   Nyugat    
    Budapest nagy kávéház   Nyugat    
  Nemes Nagy Ágnes Metszetek esszék Magvető 1982  
    Erkölcs és rémület között    In memóriam   Nap Kiadó 1996  
    Levelesládája Lengyel Balázs Írószövetség 1995  
    és L.B. A tünékeeny alma   Versek, versírás   Jelenkor 1995  
  Ottlik Géza Iskola a határon 9. kiadás Magvető    
    Hajnali háztetők…   Európa 1994  
  Örkény István Egyperces novellák 7. kiadás Magvető 1997  
    Levelek egy percben   Pesti Szalon 1996  
    Azt meséld el Pista Mácsai Pál CD    
  Pilinszky János Összegyűjtött levelei     Osiris 1997  
    Összegyűjtött művei Beszélgetések Századvég 1994  
    A mélypont ünnepélye Próza       I.- II Szépirodalmi 1984  
               Tüskés Tibor Pilinszky János Arcok és vallomások Szépirodalmi 1986  
  Rákosi Viktor Elnémult harangok   Révai    
  Szabó Lőrinc Napló, levelek, cikkek   Szépirodalmi 1974  
    és felesége levelezése   Magvető 1989  
    Bírákhoz és barátokhoz   Magvető 1990  
  Cs. Szabó László A kígyó   Franklin    
    Apai örökség   Franklin    
    Levelek a száműzetésből   Franklin    
    Magyar néző   Nyugat 1939  
    Római muzsika   München 1970  
    Alkalom esszék Gondolat 1982  
  Szántó Piroska Akt   Európa 1994  
  Széchenyi Zsigmond Hengergő homok   Szépirodalmi 1964  
    Nahar   Szépirodalmi 1964  
    Alaszkában vadásztam   Szépirodalmi 1963  
    Ahogy elkezdődött   Szépirodalmi 1965  
    Ünnepnapok   Szépirodalmi 1965  
    Csui   Szépirodalmi 1966  
  Szerb Antal Pendragon legenda O. K. Szépirodalmi 1964  
    A királyné nyaklánca   Magvető 1965  
    A varázsló eltöri pálcáját   Magvető 1969  
    Madelon az eb   Révai 1947  
    Hétköznapok és csodák   Révai 1935  
    Gondolatok a könyvtárban   Magvető 1971  
    Utas és holdvilág   Magvető 1959  
              Poszler György Szerb Antal monográfia Akadémiai 1973  
  Szomory Dezső Az isteni kert Elbeszélések Nyugat 1910  
    Levelek egy barátnőmhöz   Atheneaum 1927  
  Tabéry Géza Vértorony   Téka 1845  
  Tamási Áron Ábel   Szépirodalmi 1966  
    Címeresek   Szépirodalmi 1969  
    Szülőföldem   Erdélyi Szépm. Céh    
    Világló éjszaka Elbeszélések Magvető 1966  
    Jégtörő Mátyás   Szépirodalmi 1971  
    Rügyek és reménység   Szefhe 1935  
    Virágveszedelem   Szefhe    
    Hétszínű virág   Magvető 1963  
    Vadrózsa ága   Szépirodalmi 1967  
    Virrasztás Portrék Révai 1943  
    Összes novellái   Révai 1943 Oroszi
    Jégtörő gondolatok I.-II. Utirajzok, esszék Szépirodalmi 1982  
                Féja Géza Tamási Áron   Szépirodalmi 1970  
  Tersánszky Józsi Jenő Egy ceruza története   Révai 1948  
    Egy kézikocsi   Révai 1949  
    Kakuk Marci   Nyugat    
    Életem regénye   Magvető 1968  
    A céda és a szűz Kisregények Magvető 1968  
  Tormai Cecil Emberek a kövek között   Franklin 1911  
  Tóth Árpád Novellák   Helikon 1960  
  Tóth Wanda Novellák   Nyugat 1911  
  Török Sophie Nem vagy igazi, novellák   Nyugat    
  Veres Péter Számadás   Révai 1937  
    Ember és írás tanulmányok Bólyai 1942  
    Szárszó   Magvető 1971  
  Végh Antal Ha az Isten dedikált a szerző 1983  
  Wass Albert Funtinelli, Adjátok vissza… + 4 - 5 kötet  /Kossuthnak és Petőfinek van több szobra/        
  Zilahy Lajos Valamit visz a víz   Szépirodalmi 1980  
             
  11. FRANCIÁK          
             
Eddig: 2. Chélard      4. Illyés 5.    3 költő, 2 antológia 8.     19 db irod.tört. 9.   Jeanne, Proust, Camus, A. France  
    Villon, Baudelaire, Jammes        
             
  M. Aymé A zöld kanca Bajomi L. E. Európa      1933 / 1969  
  Ádám Péter Fr.-magyar kult. szótár dedikált Corvina 2004  
  Balzac Az elegáns élet   Révai 1913  
  Baranyai Zoltán A fr. nyelv Mo.-n  XVIII. sz.  /Kaz, Fekete J./   Pfeifer F. 1920  
  J. Benda > Külf. szépír II.        
  Beauvoir Les belles images   Gallimard 1966  
    Le sang des autres   Gallimard 1945  
    Amerikai utinapló   Európa 1960  
    A kor hatalma   Magvető 1965  
    A körülmények hatalma   Magvető 1966  
    Mandarinok   Magvető 1966  
    Egy jóházból való…   Magvető 1968  
    A második nem   Gondolat 1969  
  Cinēma Dictionnaire Jean Mitry Larousse 1963  
                    …français J.L. Passek Larousse 1987  
    Dictionnaire…   Seghers 1962  
                   …des films G. Sadoul Seuil 1976  
          …les réalisateurs J. Tulard Laffont 1985  
    J'aime le Cinema   Reucontre 1962  
  J. Cocteau Thomas l'imposteur   Gallimard 1923  
  Colette Les vrilles de la vigne                     Zsolna Ferenczi       Paris       1904/ 1923  
  A. Daudet Sapho   Flammarion    
    Lettres de mon Moulin   Nelson         e.k: 1869  
    Contes du lundi   Fasquelle 1966  
  Druon Finom famíliák   Európa 1962  
  Dumas, A fils La dame aux Camélias Dorkától Nelson    
  M. Duras Moderato cantabile   De minuit 1958  
    A szerető Ádám Péter Európa 1987  
  L'Encyclopédie   Textes choisis     Ed. Sociales 1962  
  Flaubert, G Salammbô   Paris 1911  
    Madame Bovary   Livre de poche 1972  
    Bovaryné I. - II. Gyergyai Albert O K. Szépir. 1960  
    Levelei Gyergyai Albert Fővárosi 1927  
  France, A Le jardin d'épicure   Paris 1921  
    Kékszakáll hét felesége Elbeszélések Európa 1959  
    A vörös liliom MK Európa 1961  
              Bronsson A. F. papucsban   Atheneaum    
  Gary, R. Lady L.   Európa 1966  
  Gaulle, de La France et son armēe   Plon 1938  
  Gide, A. La porte étroite                       Split Livre de poche       1909/1959  
  Goncourt Germinie   Európa 1968  
  Guide littēraire de la Fr.     Hachette 1964  
  Guth, P. Le naif aux 40 enfants Delaland-tól 1972 Michel 1955  
  A. Halimi 36 écrivains et leurs réalités   Hachette 1969 Oroszi
  L'histoire Panorama de 16-20 siēcle   Marabout 1963  
            du 18e s.français   Seghers 1961  
    1789 au jour le jour * aukció 1/3 /92.10. 29./ Michel 1989  
    …aut présent   Seuil 1986  
    …20 siècle   Marabout 1963  
    Prophéties jusqu'á la fin du siècle   Marabout 1982  
    Attila et les huns   Universitaire 1972  
                P. Gaxotte La révolution française   Fayard 1928  
                A. Soboul A fr. forradalom   Szikra 1949  
                F. Furet         Gondoljuk újra…   Pécs 1994  
                F. Furet             …története*   Osiris 1995  
                R. Price Fr.o. története   Maecenas 1994  
                J. des Cars Élisabeth d' Autriche Sissi Perrin 1983  
  Institut Français 1. - 5 kötet /Gr. Széchenyi és a fr /           1927 - 28.  
    G. Diener: A Fr .Intézet Mo-on   Magvető 1989  
  R. Kemp La vie des livres   Michel 1955 Oroszi
  Madácsy Piroska L'esprit français autour de la revue Nyugat   Paris- Lakitelek 1998  
  Malraux Királyok útja   Révai 1947  
  Martin du Gard, R. Les Thibault II.   Gallimard 1956 /1928/  
    A Thibault család I.-III. Benedek Marcell Európa      MK 1963  
    Afrikai vallomás   Helikon 1964  
  Masquet …des grands événements   Hachette 1973  
  Mauger I. - IV.   Hachette 1969  
  Maupassant Versei Kosztolányi Atheneaum    
    Egy asszony élete   Európa 1963  
    Bel ami   Michel    
    La main gauche   Michel 1970  
    Yvette   Michel 1970  
  Mauriac Le noeud de vipères   Grasset           1933/ 83  
    Viperafészek   Európa 1963  
    Tékozló szív   Európa 1961  
  Mérimée Colomba   Carmen   Lattès 1989  
  PARIS Visages de…   /album/ André Warnod Firmin-Didot 1930  
    dict. des noms de rues B. Stéphane Mengès 1977  
    Plan de Paris  rués, mètro, autobus   Leconte       1988 Matic  
                   Bajomi L.E. Párizs varázsa   Szépirodalmi 1971  
                   J.P. Crespelle S Montparnasse   Gondolat 1976  
                   Verzár István Elszásztól Párizsig   Panoráma 1981  
  Rabelais > Külf. szépír II.        
  J. Renard Napló   Gondolat 1967  
    Histoires naturelles   Flammarion 1967  
  R. Rolland Colas Breugnon   Európa 1964  
  Rousseau Emile   Paris    
    Vallomások   Helikon 1962  
  Cl. Roy Klasszikusok társaságában     Bajomi   Európa 1958  
  Fr. Sagan Bonjour tristesse   Julliard 1954  
    Un certain sourire   Julliard 1956  
    Dans un mois dans un an   Julliard 1957  
  A. de Saint-Exupéry Terre des hommes   Gallimard 1939  
                     Éjszakai repülés   Európa 1981  
                   Bajomi L.E. S-E  csodálatos élete   Móra 1987  
  Sartre Az undor Réz Pál Magvető 1968  
  Simenon Maigret se fache   Leningrad 1974  
  Stendhal A pármai kolostor   Európa 1963  
    Lamiel   Armance   Gallimard 1961  
  P. Teilhard de Chardin Az emberi jelenség   Gondolat 1973  
  Vercors Tenger csendje   Európa 1969  
  Weil, S. Jegyzetfüzet La pesenteur et la grace     Új Mandátum 2003  
  Zola Tisztes úriház MK Európa 1961  
    A Föld MK Európa 1964  
    Germinal   Paris 1978  
    Le rêve   Paris 1901  
             
  LAROUSSE Petit illustré 1975 Paris   Oroszi
      1990 Paris    
    Nouveau dictionnaire analogique   Paris 1979  
    Dictionnaire de la philosophie   Paris 1964  
                    …des religions   Paris 1966  
                  …dés débutants   Paris 1963 Oroszi
               W. Durant A gondolat hősei Benedek Marcell Göncöl 1926 / 1999  
  D. et M. Frēmy Quid  1988   Robert Laffont    
    Dictionnaire des Saints   La livre de poche 1963  
    L'art de l'écriture   Unesco 1965  
  Eckhardt Sándor Francia-magyar kézi.   Akadémiai 1973  
    Magyar-francia  zseb.   Akadémiai 1983  
             
    French-english  English-french   Harper-Collins G B 1992  
    Französisch-deutsch   Deutsch-französisch   Orbis Verlag 1962  
    Englisch-deutsch  d - e   Orbis Verlag 1987  
             
  12. LEXIKON, KÉZIKÖNYV          
             
    Biblia   Református 1987  
  Balassa-Gál Operák könyve   Zenemű 1956  
  Kertész Iván Operakalauz   Fiesta 1997  
  Darvas G. Zenei minilexikon   Zenemű 1974  
             
  Czuczor-Fogarasi A magyar nyelv szótára 1.   Emich G. 1862  
  Bárczi-Országh A m. ny. értelmező szótára  1. - 8.   Akadémiai 1959 - 62  
  O. Nagy G.  Magyar sztólások és közmondások   Gondolat 1966  
  O. Nagy - Ruzsiczky Magyar szinoníma szótár   Akadémiai 2000  
    A m. helyesírás szabályai   Akadémiai 2000  
  Bakos Idegen szavak szótára   Akadémiai 1989  
  Burián Latin-m. M-latin   Franklin 1899-1909  
    Zsebszótárak M-német  német-magyar      
      M-francia fr-magyar      
      spanyol-magyar      
      olasz-magyar      
  Országh Angol-magyar kézisz.   Akadémiai 1987  
             
  Gábor Gy. Ingres hegedűje   Magvető 1972  
  Karczag Vilmos A magyar állam élete   Révai 1932  
    Magyar ki kicsoda   Láng 1990  
    Ki kicsoda a m mezőgazdaságban  A - H   Babits 1997  
    Színészlexikon   Magazin Holding 1999  
  Reinach A művészet kis tükre   Atheneaum 1911  
  Zádor-Genthon Művészeti lexikon  I. - IV.   Akadémiai 1965 - 68  
    RÉVAI  1. - 21     1911 - 1935  
    Encyclopedia Hungarica  1. - 4.     1992 - 1998  
  Gergely Jenő A pápaság története   Kossuth 1982  
  Fraknói Vilmos M.o. és a római szentszék  1. - 2.  /3. hiány/   Szt. István 1901  
             
    Világatlasz   Kartográfia 1966  
        Topográf 2003  
    Győr-Sopron megye   Kossuth 1984  
    Győr-Sopron megye   Győr 1994  
    Dunakanyar   Panoráma 1982  
    Košice kultúrne pamiatky        Valitól M. Likavskŷ 1974  
  Firon András Kassa   Panoráma 1986  
             
  13. MAGYAR NYELV          
             
  Kazinczy Tübingai pályamű a m. nyelv védelmében   1979. válogatás 1808  - 1916  
  Kosztolányi Nyelv és lélek* / I.kiadást eladtam/ Szépirodalmi 1971  
  Illyés Gyula A törzs szavai*   Nap 2002  
  Gárdonyi Magyarul így* /Gyenge/ Dante 1938  
  Halász Gyula Édes anyanyelvünk   Nyugat    
  Lőrincze Édes anyanyelvünk   Akadémiai 1961  
  Karinthy Ferenc Nyelvelés   Gondolat 1964  
  Grétsy László Szaknyelvi kalauz   Közg. és jogi 1964  
    Anyanyelvünk játékai   Gondolat 1974  
  Szende Aladár Szóról szóra   Gondolat 1965  
  Bárczi Géza Nyelvművelésünk   Gondolat 1974  
  Ferenczy Géza Anyanyelvi őrjárat   Gondolat 1971  
  Hernádi Miklós Közhelyszótár   Gondolat 1976  
  Balázs Géza Nyelvhelyességi lexikon   Corvina 2001  
  Benyhe János Dohogó Nyelv-őr-járat Kortárs 2005  
  Burget Lajos Retró szótár   Tinta 2008  
             
             
  14. EGYETEMES TÖRTÉNELEM          
             
  Hunfalvy János Egyetemes történelem  I. és III.   Emich G. 1851  
  Horváth Jenő Világtörténelem   Szt. István 1936  
  Tocqueville A demokrácia Amerikában   I. -II.     Fábián Gábor     Buda     1841  
    Az amerikai demokrácia      Ford: sokan                   Európaq   Európa 1993  
  E. Laboulaye Az Egy. Államok tört.         Huszár Iván                Ráth Mór     1871  
  S. May-McMillen Az Egy. Államok tört.          Hahner Péter             Maecenas     1999  
             
  Kákosy László Az ókori Egyiptom   Osiris 1998  
  Borhy László Római történelem   Osiris 2003  
  Szántó György Tibor Anglia története   Maecenas 1985/1997  
  C. Durandin A román nép története   Maecenas 1998  
  Gonda-Niederhauser A Habsburgok   Gondolat 1978  
  Supka Géza Habsburg krónika   Helikon 1985  
  F. Weissensteiner Nők a Habsburgok trónján   Gabo 1999  
  Jean des Cars Élisabeth d'autriche Sissi Perrin 1983  
  A. Toynbee Tanulmányok Study of History Gondolat 1971  
             
  15. KÜLFÖLDI SZÉPIRODALOM II.  /és más is/          
             
             antológiák Nobel-dijasok   Káldor 1935  
             K. Espmark Le Prix Nobel Vettem 96.10.25 Paris Balland 1986  
    Az irod. Nobel-díj Deres Péter Európa 2004  
    Mai amerikai elbeszélők   Európa 1968  
  J. Benda Az irástudók árulása   Anonymus 1945  
    La trahison des clercs   Grasset 1927  
  A. Bloch Murphy törvénykönyve   Gondolat 1988  
  Bergson A nevetés   Magvető 1968  
  T. Capote Hidegvérrel   Európa 1969  
    Álom luxuskivitelben   Európa 1972  
  Dos Passos 42 széleségi fok   Kosmos 1934  
    Manhattan kalauz   Európa 1973  
  Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés  I. - II.    Európa 1967  
  Dürrenmatt Az ígéret   Európa 1960  
    Az öreg hölgy látogatása   Európa 1965  
    Görög férfi görög nőt keres   Románia 1969  
                  - Frisch Levelezés   Glória 1999  
  J. Fowles A lepkegyűjtő   Európa 1969  
  A. Frank… Naplója   Európa 1962  
  S. Freud A mindennapi élet…   Bibliotheka 1958  
  S. Fritzgerald Újra Babilonban   Magvető 1962  
  Gogol Bulyba Tarasz Márk Margit aláírás Dante    
  Graves Én Claudius   Gondolat 1965  
    Claudius az Isten   Gondolat 1966  
  G. Greene A kezdet és a vég   Európa 1962  
    Az utolsó lehetőség   Európa 1974  
    A tiszteletbeli konzul   Európa 1976  
    Az emberi tényező   Magvető 1980  
  Harris Hajókatasztrófák   Gondolat 1990  
             W. Lord Titanic   Kossuth 1979  
  Heyerdahl Aku-aku  Húsvét sz.   Gondolat 1963  
  Huinzinga A középkor alkonya Szerb Antal Atheneaum    
    Homo ludens   Atheneaum 1944  
  Ilf-Petrov 12 szék   Európa 1963  
  K. Jaszunari Hóország   Magvető 1969  
  F. Kahn Nemi életünk   Bibliotheca 1957  
  Kerouac Úton   Magvető 1966  
  Kuznyecov Babij Jar   Magvető 1968  
  T. di Lampedusa A párduc   Magvető 1961  
      M. K. Európa 1963  
  J. Lukacs A párviadal   Európa    
  Mailer Merilyn   Corvina 1973  
  Malamud A segéd   Európa 1969  
  Marquez Száz év magány   Magvető 1971  
  Massie Dávid király   Elektra 1999  
  Merle Libben a szoknya   Európa 1994  
    Az élet rózsái   Európa 1996  
  Maugham Téli utazás   Európa 1964  
    Színház Szerb Antal Forum 1964  
    Az ördög sarkantyúja   Forum 1965  
    Sör és tea   Bukarest 1967  
    Az oroszlánbőr   Európa 1968  
    Akkor és most   Szépirodalmi 1957  
  Moravia A megalkuvó   Európa 1964  
    A közönyösök   Európa 1967  
    A római lány   Európa 1959  
    A megvetés   Európa 1972  
  F. Nietzsche Válogatás   Gondolat 1972  
  Ohnet Painsegina   Singer és Wolfner 1915  
  Mai orosz dekameron   Illyés Nyugat    
  Ortega A tömegek lázadása   Írás    
    Don Quijote nyomában     1943  
                    Csejtei D. Ortega   Kossuth 1980  
  Parkinson törvénye     Közgazd. 1964  
                  újabb…     Közgazd. 1965  
  Platon Az állam   Gondolat 1970  
  Rabelais Pantagruel   Cserépfalvi 1948  
  Remarque Nyugaton a helyzet…   Európa 1962  
  Reymont Parasztok   I. - II.   Európa 1966  
  Salinger Zabhegyező   Európa 1964  
  Schliemann Életem   Gondolat 1963  
             
                  Hegedűs G.  Shaw világa   Európa 1970  
  Singh Fermant matematika Park 1997  
  Strindberg Egyedül Váli illusztr. Új Mandátum 1997  
  Szávitri     Helikon    
  Updike A kentaur   Európa 1966  
    Nyúlcipő   Európa 1970  
    Ilyen boldog voltam   Európa 1971  
  Werfel A Musza Dag negyven napja   I. - II.   Európa 1966  
  Th. Wilder A teremtés 8. napja   Európa 1970  
    Sz. Lajos király hídja   Révai 1944  
             
  16. VEGYES          
             
  Shaw Politikai ábécé   Dante 1947  
  Sztálin    8. kötet Leninizmus…   Szikra 1952  
  Rákosi A fordulat éve   Szikra 1948  
               Huszár Tibor Bibó István Beszélgetések Magyar Krónika 1989  
  Lukács György Írástudók felelőssége Kassák,Osvát,Márai Szikra 1945  
               Magyar írók a szovjet népről     Szikra 1947  
               Tiltott magyar irodalom  Csoóri, Petri, Duray…     München 1985  
  Standeisky Éva Írók lázadása 1956 MTA 1990  
  Tóth Gyula Írók poórázon 1961 - 1970 MTA 1992  
  Standeisky Éva Az írók és a hatalom 1956 - 1963 56-os Int. 1996  
  Révai József Irodalmi tanulmányok   Szikra 1950  
  Horváth Márton Lobogónk Petőfi   Szikra 1950  
  A magyar írók elsőp kongressusa     Művelt Nép 1951  
  Klaniczay Tibor Marxizmus és ir.tud.   MTA 1964  
  Simon László Agitativ ant. Költészet 1945 - 1956 Korona 2002