Kazal    

                                             Önéletrajzi feljegyzéseek

 

Kazinczy > Kölcseynek,   1811.05.03…ha könyv és papiros nem volna a világon, szomorú volna életem…el van veszve mind azon napom, melyet ezektől távol élek, mi gyönyörűségem volna, ha papiros nem volna…

 

 

 

Tartalom

 

Miért Kazal?

Dátumok

Aknaszlatina, az első feljegzések 1944-től

Menekülés

Halászi 1945 - 1954

Levelek Huginak 1953- 1959, Hugi levelei

Családi levelek 1953 – 1975

Az óvári gimiben 1947 - 1954

Lányok, 1943 - 1963

Szalámigyár 1959 - 1962

Tröszt, házasság, gyerekek. 1964 - 2000

Munkahelyeim

Elektronikus feljegyzések, 2003- 2010

 

 

 

Miért Kazal?

 

Egy írásnak találó, nem túl hosszú címet szoktak adni. Több cím-változat latolgatása után választottam a Kazal-t: ”…ilyenbe rakják össze a betakarított szálas terményt”  /A magyar nyelv értelmező szótára/. Ez a cím gyermekkorom boldog időszakára utal: Halászira. Kassák Lajos – aki egyébként nem tartozik a kedvenceim közé – Szénaboglya címen írt önéletrajzot. A szénaboglya a kazal egyik változata.

 

Mit rakok össze? Milyen írásos dokumentumok maradtak fenn?

Honvédségi jegyzettömb, főleg rajzokkal /meneküléskor a honvédséggel együtt mozogtunk/

1944-es kisnaptár

1945-ös naptár;

1945-ös saját gyártmányú notesz

1944-es, 1946-48-as naptár bejegyzésekl

1950-es naptár: folyamatosan vezetett napló.

 

1950 – 1954: Mosonmagyaróvár, gimnáziumi írások

Írások 1951 – 1962.

Spirál notesz, rózsaszín, 1960. Szalámigyár

 

1953 – 1985 levelezés anyámmal, 1971-ig húgommal. Anyám adta át.

Amit én raktam el: egy köteg levél anyutól, aputól, hugitól. Anyámhoz írt leveleim nem kerültek elő. Néhány halászi emlék, ami nem napló-jellegű, valamint egy fénykép-album.

 

1964 – 1992 zsebnaptárak, több bejegyzéssel

1969 – 1973 kézírásos napló /olvasónapló/, két részletben

1968 és 1971 évi hivatali határidőnapló / a többit az intézeben hagytam/

1982-től Kisoroszi, a telken naptárak, a főbb események bejegyezve. Ennek alapján Kisorosziról elektronikus naplót állítottam össze.

Személyes c. fájl, mióta számítógépem van

A felsorolt emlékek szövegei következnek időrendben, némi kommentárral. Dátumok címen életem főbb eseményeinek évszámait sorolom fel. Ehhez iskolai bizonyítványokat vettem segítségül.

Fennmaradt dokumentumaimat még mechanikus írógépes korszakomban kezdtem feldolgozni. Ezután folyamatosan gépbe írtam a szövegeket. Többször módosítottam, rövidítettem. Egy kézirat általában eljut ahhoz a ponthoz, hogy a szerő tovább nem akarja kézbe venni. Most /2010. 05. 22./ vagyok ezen a ponton.

 

Dátumok

 

1935. jan. 18. Kassa. Megszülettem

1942. jún. 20. Aknaszlatina, Magyar Királyi Áll. Népiskola, I. o. kitűnő, angyalos címer a bizonyítványban, a pecséten

1946. jún. 15. Halászi, Szent István Áll. Népiskola, IV. o. kitűnő, angyalos címer

1948. jún. 15. Mosonmagyaróvár, Kegyesrendi Ált. Iskola. VI.o. szín-jeles, piarista címer

1954. máj. 13. Mosonmagyaróvár, Állami Ált. Gimnázium, IV.a /humán/ szín-jeles, „Rákosi”-címer

1959. május. Belépek a Budapesti szalámigyárba

1959. jún. 4. Budapesti Műszki Egyetem, oklevél, jó/4/, Kádár-címer

1962. febr. 1. albérleti szerződés, özv. Kalmár Istvánnéval, XII. Karap u. 15.

1963, Élelmiszeripari minisztérium, Húsipari Igazgatóság, műszaki osztály

1963. március, megismerem Cupit, egy minisztériumi rendezvényen

1964. jan. Húsipari Tröszt, Műszaki Fejlesztési Osztály

1964. júl. 21. esküvő

1966 Laci, 1968 Gyuri fiam születése

1971. május 21. Hugi, Angela halála

1978. Országos Húsipari Kutatóintézet, Műszaki igazgató

1985. május 20, anyám halála

1988. Kertészeti Egyetem, külső előadó, 1990-től köztisztviselő

1996. jún. 17. apám halála

 

Unokák:     Lásd: d 07 honlap-fejezetet

 

 

Aknaszlatina, az első feljegyzések 1944-től

 

Csak azért nem vagyok teljesen szlatinai eredetű, mert anyám nem volt hajlandó vidéki kórházban szülni. Így engem szülővárosába vitetett, Kassán láttam meg a napvilágot 1935. 01. 18-án. Húgomat már hajlandó volt Szlatinán megszülni.

 

Ma Szlatina Ukrajna. Volt Szovjetúnió: Ukrán Sz.Sz.K. Kassa egy ideig Csehszlovákia, most csak Szlovákia.

Jól szemléltethető Trianon Danielik József: Magyar Írók. Életrajzgyűjtemény, Pest 1858. c könyvének egyik szócikke alapján.

286. old. Spangár András tudós jezsuita 1678 – 1744. Az ungvári rendházat kormányozza…Rozsnyón hal meg…Egyik munkája Nagyszombatban, másik Kassán jelenik meg.

Az első magyar irodalomtörténetet egy szlovák pap írta latinul. A könyv a mai szlovák fővárosban, Pozsonyban jelent meg 1785-ben.

 

Már 9 éves koromban nyomtatványt töltök ki. Apámtól került a kezembe egy román nyelvű kis űrlap amit zöld tintával /mint Kosztolányi, akiről akkor még nem tudtam/ gondosan kitöltöttem és alá is írtam:

 

         Fabrica de Onglinzi Hamlet  Turgu-Mures

              Aknaszlatina 1944. V. 4

…az űrlap 15 leiről szól. Aláírásom felett a szöveg: Cu toata stima

 

Zsebnaptár az 1944 szökő évre, Lux-nyomda Óbecse a címlapra írva: 1944. VII. 12. Ez a második legkorábbi írásom. Lakhelynek Felső-Kázsmárkot írtam. /Ott tartózkodtunk, mint menekültek/  Egyeki és nagykőrösi címek. Az egyeki: H. Sándorné. H = Holzberger, Irénke első férje.

Az aradi 13 névsora, majd országnevek: „United Statesz” Szeptember 8-adikán vonult be apu katonának Kassára október 17-én menekültünk Szlatináról Kázsmárkra.

 

A következő nyomtatvány 65 oldalas

 honvédségi űrlap-tömb,

 az oldalak párosával számozva, nyílván a másolatok kivétele miatt. Az első 26 oldal és hátul a 66-tól terjedő oldalak kitépve. A kockás címlapon:

                   Berszán Gábor

                   Jegyzetek

                    1945. V. 12. Brezi

Brezi a menekülés egyik állomása, az út végefelé. A félig használt, de kitöltetlen tömb apámtól ered. A meneküléskor kezdtem használni, majd Halásziban folytattam. Az űrlapon a következő /kitöltendő/ szöveg: M. kir. 4. honv. zlj.   Szd. Szak…1…..szd…..szak…….44…….szám……

                   A menekülésről apám emlékiratából:

A hatalmat Szálasiék vették át…Otthonról is sokan elmenekültek. Kis családom fel volt pakolva a meneküléshez. Először az a szándékom volt, hogy otthon maradok, de amikor a rádió bemondta, hogy Kárpátalját átadják az oroszoknak, elhatározásom megváltozott..1944. október 16-án szép napos időben du. 3 órakor a szerelvény elindult a szlatinai állomásról. A kocsikon hadianyag is volt és pár magyar honvéd géppuskával…Drága kislányom Angelkám 8 éves, kis fiam Gáborkánk elmúlt 9 éves…        

 

Apám nagyon jól döntött. Sorsunk pár napon múlott:

 

Kárpátalja turizmusa. Aknaszlatina. Szolotvino…1944. novemberben a sztalinisták 690 magyar férfit hurcoltak el. 172-en odavesztek.   /Internet, 2007. 06./

 

 A honvédségi űrlapot kitöltöttem:

  …Törzsszállás    1945. V. 6, majd beírásom:

Herczeg szds úr csoportja: Herczeg László, Berszán Antal, Sifter Pál, Nagy Lajos, Orbán Balázs / nem Erdély leírója/, Kabál Frenc /Berszán Antalné + 2 gyermeke/,

 majd ezt is gondosan aláírtam. A lapon oldalt egy ministráns rajza, Halásziból. A menekülés első élménye a katonaság, hadsereg. A nevek mellet láthatók a parolik. Anyámat és két gyermekét, mint a katonai alakulathoz tartozókat írtam a jegyzékbe.

A következő oldalról kiderül, hogy vagyonom: 1754 pengő, 64 fillér /infláció!/; 50 cseh korona, 30 haléru; 23 márka, 47 pfenning; 2 szlovák korona 0 haléru. A következő élmény a változó országok, nyelvek, pénzek.

       1945. V. 10 áldozó csütörtök, Brezi

        1945 V. 29 két ministráns rajza. Két oldallal később: Tompa Mihály: A madár fiaihoz c. verse elég jól olvasható kézírásommal. Ez hogy került ide? Kaphattam anyámtól, de apámtól is. A következő oldalra ismét beírtam a Herczeg-féle katonai csoportot.

Ministránsok és katonai egyenruhák váltják egymást rajzaimban. A 31. oldalon megjelenik az első orosz katona. Tányérsapka és ötágú csillag. Lehet, hogy később, 1945-ben rajzoltam ide.

A következő orosz katona mellén 4 kitüntetés, mellette katonanő egy kitüntetéssel. Egyszer csak az orosz katonák között megjelenik egy színes „csendőr-főtörzsőrmester” paroli. Még nem tudtam, mi a különbség a csendőr és az orosz katona között.

 Két oldallal odébb: piros-fehér-zöld keretben vörös csillag, benne sarló- kalapács. Éljen a szovjet-magyar barátság. Aztán a 34. oldalon jön az M.K.P. = Magyar Kommunista Párt. Ez biztosan Halásziból ered. A koaliciós pártok választási kampányának hatására. Majd német-latin-orosz nyelvi halandzsa: 

Ungerland! Hup, Hup, Hurá! Deum vundi /nyilván mundi akart lenni/…Ale Drász   kápiton.

 

Honnan szedtem a Deum mundit? Ministráns koromból írtam be az üres helyre? Nem valószínű, mert a halandzsa felett ez áll: 1945 IV.

A 37. oldalon egyértelműen Halászi az 1946. I. 3 dátummal. Imádtam aláírni és dátumokat írni. Később a trösztben és a kutatóban nem írtam alá olyan levelet, melyen a levél fogalmazója nem tüntette fel a dátumot. Volt eset, hogy 3 „púpos” postakönyv várt aláírásra.

Elmaradnak a katonák és egyre több a miseruha és ministráns. Ez Halászi, egyértelműen.

43. oldalon a lépcsőima latinul, fonetikusan és alatta: 1946. II. 1. Berszán Gábor

Az első rajz, ami nem katona és nem pap: hóember, mellette sítalpas alak kalapban. A rajz alatt a szöveg írott nagybetűkkel:

                                    Boldog Új Évet kíván a hóember 1946. I. 1.

Anci tanítónő a halászi iskolából. Nem emlékszem rá, a rajz alapján nem lehetett túlzottan kedvelt. Majd újra orosz katonák jönnek, honvédekkel vegyesen. Nyilván akik a faluban jártak keltek. A 48. oldalon az első hosszabb, napló-jellegű beírás. Tíz és féléves koromban, elég jól olvasható:

 

         A nyomtatott felirat semleges

         Helyzet

         Halászi, 1945. aug. 25.

1945. VIII. 25-én Halászin elég jó. Három pék van. Három üzlet. Egyik üzlet felirata: HANGYA. Másik üzlet felirata /keretben/: Szántó Mátyás vegyeskereskedés. Harmadik üzletnek a felirata nincs meg, mert a németek robbantottak a közelbe /sic/  és a táblája elégett ez az üzlet Litresits Géza nevén áll fön. Na most jöjjön más, az üzletekről elég volt. Itt lehet kapni mindent, de rém drága és legtöbbet cserébe. Az árakat egyenlőre nem tudom. Az oroszok sok mindent visznek el. Bejön egy autó kidobolják, hogy mindenki vigyen a Hangyába enyi és enyi paprikát, paradicsomot, csibét, tikot, almát, körtét és elmennek jól megrakodva.

Most már elég de majd máskor írok.   Berszán Gábor jegyző  Halászi,  dátum

 

Pár helyesírási hiba hitelesíti a szöveget: 10 éves gyerek írta. Egyik üzlet…Másik üzlet…Harmadik…Micsoda dinamika.

Szántó Mátyás öregember, valószínű zsidó. Számunkra legkapósabb a gumicukor volt. Egyszer megszívattuk az öreget. Összebeszéltünk páran – mikor megtudtuk, hogy éppen nincs borjúkötele – sorra mentünk be borjúkötelet kérni. Erre rendelt egy csomót. Majd azért jártunk be a boltba, hogy lássuk: nem fogy a készlet.

Az oroszokról olyan emlékem van, hogy éjjel kopogtattak lányos házaknál és próbálták kihívni a lányt. Persze mindenki bújtatott, ahogy tudott. Meg a fiatalok öregnek maszkírozták magukat.

A Hangya és Szántó üzlete előttem vannak, az utca ellenkező oldalán állt a két bolt, a Hangya Óvár felé. Litresits mintha kocsma lett volna.

Orosz, amerikai és angol katona zászlóval. Később ugyanez kiszínezve. Templom, mellette emeletes ház. Városrész, üzem, bánya, templom, épületek felirattal: Postapalota, Munkáslak, Tisztviselő-ház, Villanytelep, Garázs. Az emeletes ház felvonója kívül található. Falun élő gyerek ezeket honnan vette, nem tudom. Olvasmány vagy régi képeslap? Látható a kígyózó úttest, a szabad villany-vezeték, póznákkal. Mint egy várostervező mérnök.

A ministráció latin szövege, fonetikusan:…”Etkumszpiritutuó. Ha bémusz ad domino”

 

                  

Menekülés

 

1944. nov., Aknaszlatina elhagyása és 1945. máj. Halásziba érkezés közötti iőben készített feljegyzések

1945. évi zsebnaptár A naptár felirata: Vreckovij kalendar 1945. A naptárt Aputól kaptam, 1944. karácsonyi ajándékként. Borítólapja bordó. A belső szöveg zöld, az ünnepek piros. Mérete: 65 x 95 mm.

 Az ajándékokat Rozsnyón vásárolták a szülők. A karácsonyt Krasznahorka-váralján töltöttük. Rémlik, hogy felmentünk a várba. /Biztosan voltam a várban 1974. áprilisában, Cupival és Magda kassai néném második férjével, Péterrel./

A naptár belső cím-oldalára Apu írta be a nevem, nyomtatott betűkkel. A havi névnapok oldalán a máj. 7. Stanislava áthúzva, mellé írva: Gizella.. Máj. 25-nél beírva: Halászi, ezt én írtam utólag. A hetenkénti naptár-lapon május 21-re datáltam a halászi-érkezést. Bekereteztem Antal-napot, ami a naptárban Antona Pad-ként van feltüntetve.

A naptár hátsó, dec. 31. utáni üres lapján kezdtem írni – összegezés-képpen - a „menekülési” állomásokat Szlatinától Krasznahorkáig.

1944. 10. 17 Aknaszlatina- Kázsmárk

           12.10                                    - Fancsal

                13                                    - Felsőgagy

                14                                    - Buzita

                16                                    - Torna

                17                                    - Tornagörgő

                18.                                   – Krasznahorkaváralja

                28.                                   – Sajóháza

            

A hetenkénti naptárlapok első oldala: DENNÝ KALENDÁR POZNÁMOVKÝ és a bejegyzéseim:

Január 9. Utorok én utban Breznobányára a Donsinai jégbarlang bejáratánál

         10. Streda én megérkeztünk Breznobányára

         22. Pondelok én jöttünk Breznobányáról Zolyomlipcsére

         23. Utorok én jöttünk Zolyomlipcséről  Zniováraljára / honnan szedtem a helységneveket? Leolvastam és kérdezősködtem./

         29. Pondelok én jöttünk Zniováraljáról Vágsimonházára

Február 13. Utorok. én jöttünk Vágsimonházáról Němčice nad Hanou-ra

Němčicén több mint egy hónapot töltöttünk. Közben Apu távol volt tőlünk. A kisvárosból dokumentum is fennmaradt, erről később. A helységet a hálón megtaláltam. Nad Hanou azt jelenti, hogy a Hanou partján.

Marec   11. Nedel’a  én nyiratkoztam Němčicén. Valószínű Szlatinán volt a legutóbbi nyiratkozás.

 

         14.Streda én Brünnbe vártunk helyesebben Brünnben, ahol nem szálltunk meg, csak várakoztunk, feltehetően a katonai gépkocsiban.

         15. Sˇtvrtok én virradora Bécsbe vártunk

         16. Piatok én éjjel érkeztünk Celldömölkre

         17. Sobota én érkeztünk Pápára

         21. Streda én jöttünk Csornára

         22. Stvrtok én d.u. jöttünk Enesére.

A falu előttem van, napos idő, később többször átutaztam Enesén, kiküldetésbe menet. Mindig eszembe jutott 1945. Akkor ugyanis nagy volt az izgalom. Anyu talán tudna mesélni, ha élne, és ha merne. Apunak volt valami katonai zűrös ügye.

         28.Streda én jöttünk Eneséről Lébényre

         29. Stvrtok én jöttünk Lébényről Mosonszolnokra egyre közelebb vagyunk Halászi-hoz, ahol aztán – nagy kanyarral – kikötünk, már csak hárman, május 21-én, Húsvét-hétfőn. A családfő hat év késéssel / 1951. május 19-én/ érkezett meg Halásziba.

Amikor mi hárman Halásziban maradtunk, Apu még nem tudta, hogy ilyen nevű falu egyáltalán létezik. Akkor tudta meg, amikor az első levélváltásra sor került. Anyu Apu címét is megszerezte / mi mindent intézett el!/. Valószínű a Vöröskereszt segítségével.

Végig következetesen úgy írom, hogy én jöttünk, rejtély, hogy miért?.

         31. Mosonszolnokról Albert Kázmér pusztára

April   1. Albert Kázmér pusztáról Macheggre  Ismét átlépjük a határt. Még hányszor? És milyen határokat?

Folytatom az 1945-ös naptárt ott, ahol abbahagytam, de egyszerűsített formában:

04. 03 Raggendorf/  04 Loosdorf/      06. Immerdorf   /07Altenburg  /09. Gr. Schönau/  11. Pertholz/  12. Sandl/   14. Summerau /  16-án váltunk el Apuéktól Summerauban/  16 Helfenberg/   17. Vordernebelsberg / 18-án nyiratkoztam/ 19. Tanerit/  27. indultunk tovább egy erdőbe Schwarzbach mellett/  28. vissza Taneritbe/  29. Unter-Moldau/  30. Waltersruhe

 

Vordernebelberg geographical location: Rohrbach in Oberosterreich,   Oberosterreich, Austria, Europe geographical coordinates: 48° 37' 0" North, 13° 52' 0" East  /Google/

 

05. 02. Rájon, Csehország 03. Krenovice, találkozás Herczeg Laci b.val  04. Brezi, találkozás Apuval 12. bevonultak az oroszok Brezibe, tovább Tynre 13. nappal pihenőerdőben, éjjel menet hazafelé/  ez utóbbi szöveget többször beírtam/   15. Kloster/  16. Höflein/ 17. Ameis – Apu később pár helynevet javított - / 18. Morawsky Svalyjan/

 

Horšovský Týn Nyugat-Csehország, Morvaszentjános (szlovákul Moravský Svätý Ján, németül Sankt Johann an der March) község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben  /Hálóról/

 

 19.-én jöttünk Pozsony felé és a külvárosban lefogtak az orosz GPU-sok / 20. Pozsonyba kísértek és Apuékat lefogták, ott kellett nekik maradni, mink meg elindultunk Oroszvárra

 

*  *  *

 

Aknaszlatinától Kásmárkig vonattal, „marhavagonban” mentünk. Onnan katonai gépkocsival. Apu Oroszváron esett fogságba. Oroszvártól Halásziig lovas-szekérrel jöttünk. Rejtély, hogy szereztük a szekeret.

A menekülkési állomások száma 49. A menetidő 7 hónap és 3 nap. Közben Karácsony Krasznahorka-váralján. A legtöbb helyen egy éjszakát töltöttünk. Nemcicén több mint egy hónbapot. Volt, hogy a puszta mezőn éjszakáztunk. Apu nagy bölcsen egy zsák sót vitetett a vagonba még Szlatinán. Mindenütt elfogadták fizetőeszközként. Egy kg sóért egy kacsát kaptunk.

 

         Nemcice nad Hanou mély nyomokat hagyott. Ma 2113 lakosa van. Olomouc és Kromériz között fekszik. Az előbbi 100, az utóbbi 30 ezres város. A főtérre - ami a neten látható – jól emlékszem. A honlapszerkesztők írják, hogy első említése 1131-ből való. Formás kisváros, barokk templommal. A polgármester Ivana Dvoráková. Írni kellene neki, hogy polgártársai 62 éve szeretettel fogadtak be egy 33 éves asszonyt egy 10 és egy 9 éves gyerekkel. A kisfiú még borbélynál is volt.

Eleven élményem volt a bombázás, aknatámdás. Bejegyzésem a naptárban:

                Nemcice n/H Nincs bombázva

                Brünn Bombázott

                Bécs  Nagyon bombázott

                Bécsújhely  Nagyon bombázott

                Celldömölk   bombázott

                Pápa  bombázott

                                                                              Springen  7 ugorni

 

Két Nemcicei cím és cseh szavak, mellette a magyar megfelelő, található a zsebnaptárban. Ott családtagnak tekintettek. A jegyzetek szerint cseh nyelvre tanítottak: hodná = kedves.

 

                Emil Kiselák Nemcice n/H c 38 Morava

                Vázeny pan

                Telicska Jan Nemcice n/H  Hribitovm ul. 106   Morava     /A cseh írásjelek kitéve /

             Jan Telicskaval, illetve a feleségével Halásziból Anyu évekig levelezett. Minden fontos személlyel kapcsolatot tartott. Ő tudott velük beszélni, levelezni.

 

                     *  *  *

 

 Szlatinától a legtávolabbi pont Vordernebelberg, Oberosterreich. Onnan vissza Halásziba, ahol tartósan maradunk.

 

Apám emlékiratából:

 

1945. május 19. Pünkösd előtti szombat. Szép meleg napsütés. Hajnalban érkeztünk be Pozsonyba.

Több ezren voltunk. Végtelenül kedvesen fogadtak. Egy nagy kaszárnya udvarán állították fel a népet. Arany vállrojtos szovjet tisztek, akik szépen beszéltek magyarul…Délután a katonákat és civileket szétválasztották…Sorakozó…elkezdődött a zabrálás: zsebórák, gyűrűk…mint a marhákat 40 embert hajtottak egy-egy vagonba…Hogy a család hova került, azt csak nagyon sokára tudtam meg.

 

 

Halászi

 

„1945. 05. 21-én /Pondelok, hétfő/ jöttünk Oroszvárról Halászira.” /bejegyzés a naptárban/ Napsütés volt. A szekér megállt Szemethyék háza előtt. Anyu bement vizet kérni. Az egyedül levő tanítónővel folytatott beszélgetésből sok éves halászi tatózkodás lett.    

Az 1945-ös Vreckovy kalendárban már csak három bejegyzés található: 05. 21-én /Pondelok, hétfő/ jöttünk Oroszvárról Halászira.     05. 30-án nyiratkoztam  06. 27-én áldoztam.

A hátsó oldalakon címek vannak és apu beírása:

                               Irataim:  M. kir VIII. gk. vonat osztály pság

                            Feladtam 1944. aug 23-án ajánlva

                            Fenti cím. Kassa Pótkeret pságnak

 

Vajon hol vannak most ezek az iratok. Ahonnan feladták és ahova küldték, ma más országok helységei. A feladó pedig majdnem 7 évig volt távol, a feladás időpontjától számítva.

 

Özv. Burandik Ágostonné Berszán Antalné úrnőnek, Szemethy Frigyesné úrnő címén, Halásziba. Dátum: 1945. nov. 30.  Ez az első ideiglenes halászi lakás. Anyám már itt is levelezett. /Kazinczy jut eszembe/ Májusban értünk az addig sohasem ismert faluba és novemberben már postája volt. Felvette a kapcsolatot a családdal. Mariska néni szövege:

Drága Gizikém!...Tóni megjött már? Már mindenki hazajött itt errefelé…Írjál, mi van veletek. Karcsiék h. Istennek elköltöztek tőlem…csókolok mindenkit Mariska néni.

 

Tóni kicsit később 1951. május 18-án jött meg. Mariska nénitől van még egy könyv-beírásom:           Gabikának örök emlékül Mariska nénitől, Rákosszentmihály 1949. május 2.

A könyv a Gragger-féle Anthologia Hungarica. Anyuval látogattuk meg a nénit. 14 éves vagyok. Anyám nemcsak levelezett, hanem pesti utat is szervezett 1949-ben! Emlékezetem szerint nem vitt senki /legfeljebb az óvári állomásra/, ketten mentünk.

 

1945. IX. 1. Halászi,  30 lapos „notesz”

A notesz saját gyártmány. Tűzőgéppel összefűzve. A borítólapot vízfestékkel barnára festettem, hogy nyomdai hatást keltsen.

 A címlapon:

                   Napi feljegyzések

                   Berszán Gábor

                   IX. 1. Halászi  /ráragasztott szelvény/

3. old. 1945. IX. 1 én reggel ½ 10       / VIII. 31 én voltam dióverésen, de…/

            1945. IX. 2 én reggel ½ 10 vasárnap beillenél szamárnak 10 én kezdődik az ISKOLA

         Szüts Lacika / a nyelvészprof./ mindig mondja aki rám néz szamár közbe meg ő a szamár

         1945. IX. 3 reggel 8 óra most keltem fel

         1945. IX. 4 én ½ 10 kedd, festés

4. old. 1945. IX. 7 én beiratkozás, 1945. IX. 11 én iskola

Több üres oldal után: Mesék /illusztráció/. A következő oldal Volt holnem volt, volt egyszer egy kisfiú.   /Itt a mese véget is ér. A V betű piros, mint egy kódexben./

1945. IX. 2 án mérköztünk /sic/

Anyu……….56 kg

Gabi………...37 kg

Angi…………28 kg

 

1946. II. 27 én már van hóvirág

Már sokat tanultam.  A bizonyítványom tiszta 1 volt.  /IV. elemi/

 

1944 naptár

A magyar kiadású zsebnaptárban 1946-48-as bejegyzések. Az oldalak zöme üres. Valamire tartogattam. Bejegyzések:

Név: Berszán Gábor

Lakás: Halászi Fő utca 66 szám

Ez már a második /harmadik?/ lakás. Az első a Mosoni-Duna hídhoz közel, Szemethyéknél. A tanítónő /engem is tanított/ férje és fia távol voltak. Eredetileg vizet kérni mentünk be hozzájuk, Oroszvárról jövet. Az asszony rávette anyut, hogy maradjunk ott. Mikor megjött a férj, bementünk a faluba. Előbb Korcz Antalékhoz, Majd Szabóékhoz. Korczék a Hangyához közel, Szabóék az iskolával szemben laktak. Korcz Böske – akiről később szó esik – a nagy család tagja.

 

Vasárnapokra való evangéliumok  Január   1947. I. 5…..VI. 29-ig.  Ez már a ministráns-korszak.

Emlékoldal

Kedves barátaim: /s.k./ Vincze Árpád, Félix Sándor, Sragner Ferenc, Kálmán István, Rákóczy János, /egyelőre nem tudom elolvasni/, Gál Imre, Vejtey László

Mosonmagyaróvár, 1948. I. 26.   Berszán Gábor     Szab. Besz, órán

        

„Barátaim” az 1947/48 piarista iskola-beli társaim. Vinczééknél laktam Óvárott, hogy ne kelljen bejárni. Félix arról nevezetes, hogy biológia órán fogalma sem volt a hőscincérről. Azt felelte: ” a hőscincérnek kis cincérei vannak…” Sragner máig megvan, két éve ott volt a Gál Karcsi által szervezett találkozón, világpolgár, részben Németországban él, Kálmán István a Fülöp szigeteken élt, jó pár éve volt látogatóban és megkeresett. A Hiltonban szállt meg. Valamennyi „barát” s. k. szerepel. Nincs közöttük Márton Sanyi, aki nemrég halt meg hosszú betegség után. Akkor ő számított a legjobb barátnak. 

 

 VI. osztályról évkönyv is van, a címpaljáról:

A Magyar Kegyestanító-rend

Mosonmagyaróvári r.k. általános iskola és gimnázium

Évkönyve az 1947 – 48 iskolai évről

 

A balatoni út állomásai előbb a vonatban írt, majd a későbbi tisztázott lista, csak a főbb állomások:

Óvár….Győr…Pannonhalma…Zirc…Veszprém…Alsóörs

 

A naptár hátsó lapjainak egyikén található a kirándulás leírása. A következő napló-jellegű jegyzetek is hátul vannak.

1946. nov. 23 és 24-én voltam színdarabon. Budapesti színészek játszottak. Nagyon szép volt.

1946. nov. 27-én voltam lakodalomban, 2-ig

Helyes színdarabot játszottunk. „Szívgárdisták” Címe: „A szív csodája” Lejátszottuk 1946. XII. 22-én délután 5 órakor, 25-én 5 órakor, 26-án 3 és 6 órakor. / A próbák prímák voltak/ „cs”

A „cs” csókolózásra utal. A lányok között volt egy idősebb, akibe minden fiú szerelmes volt. A „cs” inkább egy kis összebújás volt. Ha nem csalódom, a teljes szerepem a következő volt: „Itt hát csak nem kiabálhatunk az utca közepén” A szívgárdistákat a plébános irányította. A szöveg között dátum-bélyegzés következik:

 

                   1947-es „Jegyzetek” feliratú kis notesz-tákolmány.

 A szív csodája c. darabnak 52 szereplője volt. Az a bizonyos lány: Frankhauser Kati /rémlett, hogy idegen neve van /. Kati biztosan Márton Sanyit csípte, mert a noteszbe írtam szép betűkkel: M.S és F.K két majom egy pár.

 Kati volt Gyöngyike, Sanyi remete, én a második udvari bohóc, hugi pedig szánkázó angyal. Ő mindig angyal volt. Már a neve is. Angela. A mai nyelvész, Szűts László volt a negyedik bohóc. Korcz Erzsébet / most o-val/ a három szegény lány közül az egyik.

A noteszben még: 1946 Karácsonyán Gabi kapott: 1 Szentírást, 1 könyvet, 1 rózsafűzért. Angi kapott 1 díszes mellényt

A papíron még rajzok, rövid szövegek találhatók, pl. a naprendszer bolygói.

1947. I. 6-án volt a „teaesténk” Gyerektánc, sütemény, zene, tea, stb.

1947. II. 1-én  este, II. 2 d.u., este és II án /?/ este játszották a „Hitbuzgalmi ifjúk” /kalot/ a „Gyímesi vadvirág” című színdarabot. Jó volt.

1947 II. 8-án Görbenap. ½ liter bort ittam

Rémlik valami. Kurcz Tóni bácsiék udvarán történt. Mi hárman / anyu, hugi és én/ egyénként a hátsó szobában aludtunk, a nagymamával. Éjjel mindig szólt anyuhoz: „Gizus! Fönn van?” Ha Gellával felébredtünk, jót nevetünk, hogy az öreglány nem alszik.

Ma van a beiktatási ünnepély. Cseh Sándor halászi-i plébánost iktatja be a móvári Pintér Gyula prépost hivatalába. 1947. II. 16. Berszán Gábor 

Cseh Sándor Apor Vilmos mártír püspök titkára volt, halászi áthelyzése előtt. Engem nagyon kedvelt, papot akart belőlem kreálni. Erről a fogságból hazatért apám beszélt le. Cseh plébános püspöki szertartásokat vezetett be a falusi templomban: nagymise 8 ministránssal. Fő hely a jobb belső. Többnyire az voltam. A ministránsokat dolgoztatta a plébánia kertjében. Ott találtunk egyszer a földben egy koponyát, amit a missziós atya aztán felvitt a szószékre és azt mondta: „mind ilyenek lesztek…”

Halászi-i missió, 1947. febr. 22 márc. 3.

         Két missziós atya neve: Mihalcsek Miklós és     Horváth Sergius

 

1947. VIII. 28-i ministráns kirándulás Szigetbe  /közeli Szigetköz-i helység/

Kirándulók: Dr. Cseh Sándor pl. Márton István, Grácol Géza kocsis és 12 ministráns: Berszán G. Szűcs L, Szűcs L / 2 x ?/ Parapatics F, Márton S. Szűcs G. Neuberger M, Gondár J, Fazekes J. Soós L. Varga J Litresits J.

Program: 9-kor indulás. Megérkeztünk, megtízóraiztunk, azután az ottani plébános úr megmutatta a templomot. Később, úgy 11 fele elmentünk csónakázni. Láttuk a Nagy Dunát, de hajót sajnos nem. Csónakázás után megebédeltünk. /Nagyon kedves volt a szakács néni. Csinált finom levest, lecsót, sült pogácsát számunkra, ettünk Dinnyét/ Ebéd után kicsit pihentünk, utána a plébános úr sokat mesélt /Megválasztottuk az új főministránst. Ifj. Szűcs Laci lett. Para meg a segédje./ Utána elindultunk haza és szerencsésen megérkeztünk.

Halászi, 1947. VIII. 28. este 9 óra                                   Berszán Gábor   /aláírás/

               A kirándulásra nem emlékszem. Márton István Sanyi bátyja. Az egyik Szűcs L. a jelenlegi nyelvész, akinek nyelvi vetélkedő műsorai vannak a rádióban. Jó pár éve az Erkel Színházban volt opera-bérletünk, ott találkoztam vele a szünetben. Ezt találtam róla:

Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapja

         Munkatársak…dr. Szüts László kandidátus. Korábban a MTA Nyelv.Tud. Int ov.

         Művei…Hobbi: séta, természetjárás, pullóveres fotója

                   Magyar Nyelvtud. Társaság űlése…2007. 03. 27. Sz.L. köszöntése, 70 születésnapján.    Nyugdíjasként tanít a Pázmány Péter Kat. Egyetemen

Márton Sanyi egyik gyerek-kori társ, aki a legközelebb állt hozzám. Róla külön kellene írni. Nauberger Marika osztálytársam volt a gimiben, elég korán meghalt. A többi név ismerős.

1947. XII. 3. Telik múlik az idő. Már javában megy a tanulás. Intőosztás is megvolt. Hál Istennek nem kaptam. /Ismét a dátum és aláírás/

                   Balatoni kirándulás 1948. aug 8.

Hajnali ¼ 3-kor keltünk. Sragnerékkel gumikerekűvel indultunk ½ 4.kor. Öt órakor indult a vonatunk. Szép tájakon keresztül. Elég lassan értünk oda, ½ 11-kor. Egy fohászt elmondtunk a templom előtt, utána le a Balatonra. Ahogy oda értünk, mi gyerekek mindjárt fürödtünk. Megebédeltünk. Utána még sokat fürödtünk. 4-kor hajóra ültünk és átmentünk Alsóörsre. 5 km. Nagyon melegünk volt, így itt is megfürödtünk. A víz pazarul hullámzott. Bevágtuk a lábunkat a sziklába. ½ 8-kor indult a vonatunk. Kurcék Almádin maradtak. Óváron találkoztunk. 2-re ért Óvárra a vonat. Hazafelé úgy mentünk, mint jöttünk. Háromkor voltunk Halásziban.

    Balatonalmádi 1948. aug. 8.   -     Halászi 1948. aug 10

 

Erre a kirándulásra jól emlékszem. Nem bírtunk betelni a hullámzó Balatonnal. A sima Mosoni Dunához képest egészen más. Kiabáltuk mindenfélét, nevettünk nagyokat. Egy falusi vándor-kereskedő szövegét ordítottuk: „szappant vegyenek, gyertyát, gyufát, borecetet, kőport…”   

 

A naptár végén:    Magyar Miatyánk

            Miatyánk, Úristen,

Ki vagy a mennyekben…

Add, hogy hazánk újra

Szabad, nagy lehessen

 

Egy színes reklámpapír /Esperia Filmforgalmi Rt./ hátoldalán:

Éjjel nagyon jól aludtam. Reggel ¾ 8-kor keltem fel. Nagyon szomorú voltam, hogy még mindig nem mehetek iskolába. /Unokáim ma nem írnának le ilyesmit/  Már anyu is felkelt, Angi még nem, mert ők délután mennek. Egyszer csak jön anyu, hogy keljek fel, mert itt van értem a Sanyi meg a Módi, hogy elhúznak szánkóval az iskolába. Gyorsan felöltöztem és elhúztak. Az iskolában csodálkoztak. Számtan….német…magyar…helyette átmentünk a hatodikba. A káplán úrral énekeltünk. ¾ 2-kor hazajöttünk. Ebéd /paradicsomleves, krumpli/ után vagyunk és most írok. Most nem tudok misére járni…Délután ½ 5 óra.

A szöveg alatt 11 kép illusztrálja az eseményeket, pl. ahogy húznak a szánkón.

 Cseh Sándort 1947. II. 16-án iktatták be hivatalába. Az öreg plébánost a templomban ravatalozták fel. A káplán helyettesített. Fiatal bohó, sok kirándulást, mozgalmas vallási programot szervezett. Ő szervezte A szív csodája előadását az 52 „színésszel”.

Vonalas-papír lap. Levél-fogalmazvány a két oldalon. Az én rövidebb levelem alatt firkálás: fejek. Ciril betűkkel: Sztalin

 1949. XI. 21.  Drága jó Apukám!

Szeretném, ha már megölelhetnélek és személyesen mondhatnám neked, hogy mennyire szeretlek. De mivel még csak levélben beszélgethetünk, így mondom el a legutóbbi élményemet. Most volt Halásziban búcsú. /Szt. Márton, nov. 11./ Nagyon szépen ünnepelték itt meg a búcsút. Reggel misére mentünk. Ahogy kijöttünk a templomból, már várta a népet a szépen feldíszített kocsi…

Az orosz nyelvet már úgy megszoktuk, hogy az csoda…olyan jó volna veled tanulni az oroszt… Az iskolában várjuk Sztálin elvtárs 70edik születésnapját…Én is fogok fogadalmat tenni Sztálin elvtársnak. Majd erről is beszámolok…Nagyon szeretünk anyukának segíteni. Gabi fát vág én seperni, mosogatni segítek…jobb volna, ha hazajöhetnél már.

 

Halászi,  1949. XI. 21.  Drága jó Apukám!

Sajnos még így kell veled beszélgetni. Most nem kaptunk tőled lapot. Legutoljára azt a híradást kaptuk, amit levélben írtál, arra már válaszoltam.

Bizony telik az idő. Múlt vasárnap volt a búcsú…Készülünk a nagy Sztálin születésnapjának megünneplésére. Az orosz nyelvben is jól haladunk…A könyvünk olyan jó és világos…év végére már oroszul beszélgetünk…A legtöbb orosz film, hisz azok a szép filmek…zárom levelem és Anginak hagyok helyet, sokszor csókol fiacskád Gabika

 

Mit mondjak erre az ömlengésre? Ilyen emlékem nincsen. Lehet, hogy anyu diktálta, hogy a cenzor átengedje a levelet. 

 

1950 évi zsebnaptár

70 x 45 mm méretű, ára 4,90 Ft. Január 1-jétől szeptember 13-ig – két nap kivételével – minden nap írtam a naptárba, van ahol a 30 mm-es mezőbe 10 sort. Helyenként alig olvasható. Az itt beírt szöveg: naplóm rövidítése. A napokat nem mindig jelölöm.

Január 1. vas. Megértük az Új Esztendőt. Kismise után itthon voltam. Litánia után a Szűcsnél tanultam. Majd a Korc Böske és Szüts M. volt itt este. Beszélgettünk, számtanoztunk…

Délelőtt úttörő foglalkozás volt, játék, stb. Jó volt. D.u. Anyuval voltam kinn Nemeséknél.

D. u. eljött az Árpi. D. u. voltam Alinál. Gyóntam. Este elkezdtem csinálni a Capitalit.

Itthon csináltam a CAPITALY-t és be is fejeztem /Minta alapján legyártottam a teljes játékot/

Reggel misén voltam és áldoztam. D.u. fát fűrészeltem  /Orosziban is van fatelepem, Barni favágó-hídnak nevezi/

8. vas. 5 órától ½ 10-id írtó jót kapitaliztunk. Kurz B, a Szűcsök M, I, Bimbi /az orvos lánya: Kokovai Emőke/, Angi és én. Nagyon jó volt. Sok tréfa és nevetés. Utolsó szüneti nap. A 700-át. Nagy a sár.

9. Első tanítás. Elég jó. Délután itthon tanultam és Szűcsnél is voltam. Este Angival kapitaliztam.

Egész délután síeltem a Kéfer Alival kinn az utcán és kisebb dombokon. / A háború után maradt a faluban a katonai sítalp/

Díszmagyar c. film

15. vas. Kincs a hegedűben c. könyv. Délután igen jót játszottunk a Kurz Böskével. „Jó volt.” Capitalit /Az asztal alatt szorongattam Böske lábát. Amikor egy alkalommal este, az udvar végébe mentünk ketten fáért, nem mertem semmit se tenni. A könyvet valószínű anyú  is olvasta. Azóta sem hallottam róla./

Poltzer András Budapesten született 1897-ben. Mint csapattiszt végigharcolta a világháborút, azután nekivágott az idegennek és bekóborolta az egész világot. Novelláira, útleírásaira csakhamar felfigyeltek a nagy lapok és sűrűn közölték írásait, Berlinbe költözött, s ezúttal német kéziratokkal kereste fel a kiadókat. Itt írta meg első regényeit is, többek között a "Kincs a hegedűben" című munkáját, amellyel osztatlan sikert aratott.

 

Írtó nagy a sár. Jól meg vagyok hűlve. Délután a Nemeséknél voltam. Este a püskiek játszották a Fösvény c. színdarabot. Elég jó volt. K. B. / Kurz Böske/

18. 15. születésnapom. Unalmasan telik a nap. Felelőtlen ember c. könyv

Beszüntetem a moziba járást. Nem érdemes. Este nagy tetőtől talpig mosdást végeztem. /Komfort nélküli lakásban esemény a fürdés/

22. vas. Délután megtanultam ping pongozni és sokat játszottam. Este K. Böske és Sz. M. Jó volt. /pingpong-asztal az iskolában volt/

Lebontottuk a karácsonyfát, a javát mind megettem / 42 szem pofánként/

Megindult a ping pongozás. Ma volt a VIII. o. a soron /abba jártam/

Ma nagy újdonság történt. Augusztus óta most jött amerikai csomag. Elég tartalmas. / A csomagban rágógumi, teniszlabda. A küldő: Anyu unokatestvére/

Délután fát fűrészeltem. Nem program-dúsak a napok.

Vegytan jegyzetet készítettem

Este jól mosdottam

Február 2. Egész délután síeltem. Bizonyítvány-osztás. Tiszta 7-es. /Akkor az volt a jeles/

A reggeli misén áldoztam, mert első péntek.

Jó orosz film: Az acélt megedzik / Jó volt, mert csak ez volt. Se tévé, se internet/

Halásziak színdarabja: Annuska

Halál a levegőben c. regény

Fejet mostam

Olimpia c. magyar film

12. vas. Egész nap olvastam: Jókai Fekete gyémántok, két kötet. Igen jó volt. Apunak is írtam levelet.

Kassáról távirat jött, hogy meghalt Gyuri b. Vali n.férje.

Elment anyu Óvárra és magunk maradtunk /Anyú Óváron varrt. 15 és 14 évesek vagyunk/

Megint magunk voltunk

Ma megjött anyu Óvárról és ottléte sikeres volt. Hozott tust és rajzlapot.

Jókai: Az új földesúr

19. vas. Kinn voltam Alinál, mert hazajött mára

Ma volt a VIII. o. teadélutánja. Táncoltam. Most először. Még nemigen megy, de azért…8-ig voltam.

A Pajtást olvasgattam

D. u. fát fűrészeltem 

Este a plébánosnak csináltam plakátot és kaptam 3 Ft-ot

26. vas. Asztalitenisz-bajnokság. Egész nap ott voltam.

Megkaptam a másik 40.- Ft-.ot, mindjárt vettem tuskíhúzót

Március 4. Lelkigyakorlat. Szépen beszélt a páter. A hó elolvadt

Kaptam lexicont és abból csinálok magyar jegyzetet /Milyen lexikon lehetett?/

Este 11-re még 3 mértani rajzommal is elkészültem

Jókai: Egy magyar nábob. Ilyen könyveket szeretek olvasni 

12. vas. Levéliek Sári bíró c. előadása. A szereplők jobbak voltak, mint a darab.

Levél község az ország észak-északnyugati sarkában az 1-es fő közlekedési út mentén, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között 1800 lakos.

Kálmánnal ketten ping pongoztunk

15. Nemzeti ünnep. Délután fotbalmeccs Halászi- Mosoni katonák 2 : 1 javunkra

Szabóék disznót öltek  /ezek szerint akkor már ott laktunk, nem a Korzéknál/

Délután Óváron voltam kerékpárral

Mozi nyema

19. vas. Unalmasak a napok

Osztályt cseréltünk, mert az iskola lépcsőjét renoválják

Csajkovicsnak segítettünk dolgozatot javítani 

A kinti iskolában voltunk. Ájtatosságra nem tudtam elmenni

26. vas. Kimentem ping pongozni és elég sokat játszottam

Betűket vágtam ki  /dekorációhoz/

Ma vettem először rövid nadrágot. Erdély aranykora /Negyedik Jókjai/

Egész d. u. itthon készítettem a dekorációkat

Április  1. Szabária cirkusz

Este bibliaóra

Emberek között c. film

Diót törtem, fát vágtam és efféléket segítettem

Gyönyörű feltámadási körmenet

Húsvét vasárnap. Elkészült végre az új ruhám. Alival kapitaliztunk

10.  /Írom 2007. 04. 10-én/  Megöntöztem Gondárékat és Bimbit, ott 5 Ft-ot is kaptam / Kurz Böskéről nem esik szó!/

Bementünk Angival kerékkel Óvárra, Vinczéékhez. Jó volt, csak esett az eső.

Szeretve mind a vérpadig / Ötödik Jókai/

Tanultam és tettem-vettem

Három kívánság c. film

Este a Gomboséknál voltam könyvért. Megszereztem a Lőcsei fehérasszonyt /

 

Bement anyu Óvárra. Magunk vagyunk

Délután esküvőn voltunk. Még anyu nem jött.

Ma jött anyu Óvárról  /harmad napra/

Jött amerikai csomag   /Előző 3 hónapja/

Stramm orosz film: Az ifjú gárda első része /Más lehetőség nem volt/

D. u. Alival voltunk az erdőben. Majd sokat olvastam

Szentségimádás. Este szentséget őriztem

Megszálltak bennünket az iskolalátogatók. Délután M. Sanyival sétáltam

Vettem egy stram töltőtollat.

Az ifjú gárda második része

Esti litánia után sétáltam egyet a Sanyival

Május 1. Felvonulás és ünnepély. Délután bementem Óvárra. Nagy muri volt. Film: A vörös nyakkendő. 5 Ft. elment, de megérte

A doktoréknál állogattam. 5 Ft. Jött  /Kugli/

Anyut köszöntötték neve napján. Mi nem vettünk semmit.

Anyu névnapjára sok vendég: Mózesék /?/, Nemesék

Rőzsét vágtam. Törökvilág Magyarországon c. könyv. Állogattam

Kirándulni mentünk Óvárra. Kerekem kidurrant és elmaradtam. Amíg csinálták, Óváron bolyongtam /A Lajta parton, a bokrok között/

Feladtam a bélyegigénylést. Állogattam. 5,70, majd 5,80 Ft. /Kokovai doktor bélyeggyűjtésének én voltam az adminisztrátora. Ezért kaptam néhány béályeget /

Ebéd után kimentem Alihoz. Megfürödtünk, az idén először. Este a Duna-hídnál Nepomuki litánia /Nepomuki Szent János kápolnáról van szó/

Esti dal c. könyv

Bementem Óvárra bevásárolni: töltőceruza, bélyeg, stb. Hazajövet megfürödtem /Úba esett a Mosoni Duna/

Kálmánéknál szedtem cseresznyét  /Kálmán került a Fülöp szigetekre/

Elment Anyu Óvárra. Magunk vagyunk. Utolsó májusi litánia

Június  Magunk vagyunk. Az adóhivatalban segítettem adóíveket írni. Gyóntam /Betüket gyártok, a tanítóünak dolgozatot javítok és még adó-ügyekkel is foglalkozom/

Még magunk vagyunk

Tornaünnepély. 2-kor a kinti iskolából indultunk a pályára, ahol lefolyt a műsor

MHK próbázáson voltam. Nem valami jól ment /Munkára, harcra kész/

Szűcs Lacival és a Kéferrel cseresznyéztünk /Sz. L. a nyelvészprof/

Úrnapja. A nagymisén és a körmeneten ministráltam. A Módival /?/ lógtunk

Ma voltak az összefoglalók és búcsúzás. Elfuserált volt az egész

Vasárnap este a Módival /Fogalmam nincs ki ő?/

Megbeszélés a balatoni kirándulásra. Este a Kurz Tóni bácsit köszöntöttük. Beittam

Kirándulás. Korán reggel indultunk Magyaróvárról. Győrben várni kellett, ezért a városban voltunk. Utána nagyon szép vidékeken keresztül értünk Alsóörsi átszállás után Balatonfüredre. Ott az iskolában kaptunk szállást a padlón. Itt fürödtünk is a Balatonban. Éjjel nem tudtunk aludni a rossz hely miatt, ezért marháskodtunk.

Másnap reggel 9-kor Balatonfüreden hajóra ültünk, majd Badacsonyba, Keszthelyre mentünk. Délután Hévíz-fürdő. Keszthelyen meleg vacsorát kaptunk, utána nagyon jól aludtunk.

Másnap korán reggel Tapolcára mentünk, az út egy órás volt. Itt mindjárt Angival elmentünk Karcsi bácsiékhoz. Megnéztük a tavas barlangot. Karcsi b-nál ebédeltünk. Bélyegalbumot kaptam. Angi ott maradt. D.u. Celldömölkön átszállva jöttünk Győrbe, onnan Óvárra, majd kocsival este 10-kor berobogtunk falunkba.

Burandik Karcsi keresztanyám, Mariska néném nevelt fia. Karcsit Mariska néni 6 éves kora óta nevelte. Komoly, szorgalmas gyerek volt. A bélyeggyűjtés és a könyvek érdekelték. Mozdonyvezető szeretett volna lenni és az is lett. Tapolcára nevezték ki. Itt vonatrendezés közben két ütköző halálra nyomta.    Nakvaczky Marika /Kistamásné/, 2007. 04. 18. levele

Karcsi bácsitól kapott bélyeget rendezgettem. Este mosakodtam. Ha jól megy minden, hétfőn munkába állok.

Kismise után kugliztam. Délután sok öröm ért. Megkaptam a 40 és 80 Ft-os utalványt, dicsérő lapot és tiszta 7-es bizonyítványt. Állogattam is /9,30 Ft./ Este gyönyörű Jézus-szíve körmenet volt.

Reggel korán munkába álltam, az erdészetnél Óváron. Egész nap fenyő-csemetéket kapáltam. Rossz volt. Vacak hely. Hazafelé megfürödtem. Este itt volt Árpi, szerez jobb helyet.

Reggel korán bementem Óvárra Vinczéékhez. Délután elintéztük a felvételt a magasépítészethez.

Reggel 7-re munkába álltunk. Betont véstem, téglát raktam. Elég nehéz volt. Munka után fürödtünk a Bágeron  /bányató/

Kőműves mellett, este 10-ig túlóra Árpival

Eső miatt nem sok munka. Este Árpival Farkasvér c. film. Szombat 10-ig munka, utána haza

Vasárnap este vissza Óvárra, hétfőn, kedden kőművesek mellett

Horváth Ottóval egy egész épületet takarítottunk ki. Benn volt Anyu Óváron

Fizetés 73 Ft. Le a koszt 16 Ft. Este mozi: Egy igaz ember

Július 1. 10-ig munka, utána beiratkoztam a gimibe és hazajöttem. Bélyegeztem, majd felmentem a toronyba nézegetni. Este Sztálingrádi csata c. film / halászi templomtorony, emlékszem rá/

Vasárnap este be Óvárra. A következő napokon mészoltás. Be kellett olajozni magunkat és nem mehetünk sehova

Benn volt Anyu Óváron. Este aratni mentünk Levélre autóval, de az eső miatt visszajöttünk

Fizetés 95 Ft.

Mosonban kerékpárt néztünk, de vacak használt volt. Levelet írtam Anginak Tapolcára

Vasárnap este be Óvárra. Másnap este helyes magyar film: Janika

Mészoltás. Jó munka a tetőn. Cement-zsákolás. Fizetés 109.- Ft, levonás után 97,50. Este már 7-kor lefeküdtünk, mert ki voltunk fáradva

Szombaton a 2 órai busszal haza jöttem. Hamupipőke c. film

Vasárnap a kismise után aludtam. A10-es busszal mentem be Óvárra

Munka után fagylaltozás, majd egész nap kavicsot csigáztunk a tetőre

Jót kerekeztünk a műúton, majd zöldet szedtünk /Vinczéék kecskéjének, ittam a tejét/

Fizetés 125.- Ft. Ma jött meg Angi Karcsi bácsival. Kimentem az állomásra és busszal jöttünk be Óvárra, késő este

Szombaton elvégeztük a betont. Elkerekeztünk Levélen túlra megnézni a vonatszerencsétlenséget. D. u. a Karcsi bácsival bélyegeztünk

Vasárnap esti busszal be Óvárra

D. e. még a tetőn dolgoztam. Másnap d, u. kitekertünk Halásziba

Talicskázás, majd fizetés 140.- levonás után 129.-

Festők mellett, 2-öi busszal haza. Este a plébános úrnál voltunk megbeszélésen

Vasárnap: 15 éves kapitány c. film. Mivel nem lett kész a kerekem, a plébános úrtól kértem kölcsön bejárni

Gödröt tömtünk be törmelékkel és földdel

Augusztus  4. Gyűlés volt és utána osztották a hatalmas fizetést, 65 Ft-ot. Este átvittem a plébános úr gépét.

Nem lett kész a kerekem

Ma a Zoli /Szabó/ gépével mentem be. Hazajövet után bélyegeztem

10. csütörtök d. u. elkészült végre a KERÉKPÁR 590 Ft-ért, már csavarogtam is vele /Első saját kerékpár. Nem volt pénz újra. Meg kellett várni, míg a szerelő összetákol egy gépet./

Első út a kerékkel

Vasárnap kismise után a Kéfer Alival kerekeztünk. Tűzoltó mulatság

Katonák robbantottak betontömböket

Péntek: utolsó melós nap. Abbahagytam

Vasárnap d. e. bementem az óvári motorversenyre kerékkel. D. u. a doktoréknál István-névnapon voltam /dr. Kokovai István, bélyeggyűjtő társam/

A doktoréknál segítettem búzát szállítani, kaptam 12 Ft-ot

Este biciklivel csavargás, majd be Óvárra az utolsó fizetésért

Vasárnap nagy fürdés. Este Kéferrel mozi: Orsai csomópont

Diót vertünk. Nagy a meleg. Majdnem egy km-t úsztam

Ma reggel 9-kor elindultunk Angival és M. Sanyival Zátonyra kerékkel kirándulni. Jól éreztük magunkat. Kuglizás, fürdés, halászat, evészet. Jól mulattunk este 7-ig  /Zátony a Mosoni-Duna part része, kiránduló-hely/

Szeptember  2. d. u. Óvár, megnyitó ünnepély

Vasárnap kismise után a szigeti erdőn voltunk Lacival kerékkel. D. u. csavargásból bementünk Sérfenyőbe. Este: Úri muri


A Dunaszigetet alkotó települések (Cikolasziget, Sérfenyősziget, Doborgazsziget) hivatalos története valójában Trianonnal kezdődik. Az utolsó község-egyesítésre 1968-ban került sor.

A három sziget-községet 1927-ben egyszer már egyesítették, az önálló jegyzőség székhelye Sérfenyősziget volt                                                                                   www.dunasziget.hu

 

Első tanítási nap. Átmentem a humán tagozatba. Még nem volt semmi  / A humánban voltak a jobb fejek/

D. u. a Sanyinál bélyegeztem

Elég rendes tanítás, már kezdem megszokni

9. Nem nagyon tudok mit írni

Vasárnap d. u. bementünk Óvárra egy jó orosz filmre: Jégmezők lovagja

Ebéd után Szabó Lacival dióverés estig  / Sz. L. a házigazda fia/

13.  d. u. a Sanyinál voltam, majd tanultam

 

  Itt a napló 1950 09. 13-án megszakad. Csaknem mindent átmásoltam, kevés kommentárral. A naptár kis mérete miatt tömören kellett fogalmazni.

 

Ma azt mondjuk: a diktatúra sötét évei. Akkor: boldog és elég mozgalmas gyermekkor. 15, 14 évesen egyedül jöttünk-mentünk Hugival, egyedül voltunk Halásziban, míg anyu Óvárott dolgozott, varrt. Lehet, hogy Szabó Gizi néni – akivel Cupi még találkozott – adott enni. Angit már akkor kiadta anyu Tapolcára, majd jött az egyeki „kihelyezés”. Erről maradtak fenn leveleim. Óváron építkezésen dolgozom, hogy kerékpárt vehessek.

Nemcsak a gyerekek éltek mozgalmas életet apa nélkül, hanem anyu is beilleszkedett a halászi értelmiségi körbe. dr. Kokovaiéknál kugliztak, ahol én állogattam. Többször vendégség volt nálunk Szabóék egy szobájában, ahol hárman éltünk. A konyháig /WC-ről, pontosabban budiról nem is beszélve/ ki kellett menni az udvarra. A konyhval szemben gémeskút, ami nyáron a hűtőszekrény szerepét is betöltötte.

A KERÉKPÁR-t csupa nagy betűkkel írtam, pedig egy felújított ócskaság volt. Amíg elkészült a pap és a házigazda adott kölcsön bringát. Mindenfélével megbíznak. Apám csak 1951. május 19-én érkezik meg a fogságból. Addig mindent anyu szervez.

 

Eztán 1969-ig naplót nem vezettem. Egyéb írásos dokumentumok maradtak fenn.

 

Kockás papírlap, 1951:

 

Megkezdődött a KÉMIA összefoglaló. 1951. VI. 7. Jelenleg az 1-esek felelnek, nem tudnak semmit. Unalmas az óra. ½ 9. Amilyen unalmasan kezdődött, úgy végződött be.

OROSZ Egyenkint felelnek, nem nehéz. Végig vettük az olvasmányokat nagyjából és a nyelvtant. A végén énekeltünk.

A belső oldalon mértan feladat és megoldása. A másik oldalon PAFISZ címer, latin és ciril betűkkel. A Pafisz megfejtése itt: Pattyogó fiatalok hármas szövetsége

Kémia óra. Lefeleltem jól. 1951.VI. 5.

Móvár  1951. jún. 4. ciril betűkkel oroszul: „Az osztályban orosz óra van”

 

HALÁSZIBAN  folyamatosan laktam 1945. 05. 21 – 1954. 09-ig. Egyetemistaként kényszer-szünet  / a forradalom után/                       1956. 11.        -  1957. 02              Σ = 9,5 év

Amíg anyuék ott laktak, oda mentem vakációra és időnként látogatóba. Összesen csaknem 10 évig éltem a faluban.

Honlapja szerint jelenleg 2942 lakósa van, Közigazgatásilag hozzá tartozik Arak 170 lakóssal.

Hídja 1992-ben baleset következtében leszakadt. Iskolája Szent Márton Ált. Isk. nevet viseli. /Szt. Márton a tamplom védőszentje. Búcsú: nov 11./ Ismerős nevek a honlapon: Gráczol, Korcz, Neuberger, Parapatics, Süli

A galériában található képek közül csak a templom ismerős

 

Levelek Huginak 1953-54

Óvárról Egyekre 1953 – 1954. Részletek

1953. 08. 28.  Kedves Gella!

…Ezeket az apró sorokat egy terebélyes asztalon írom.

Vasárnap délig aludtam s délután a srácokkal lógtunk, igen jó kedvünk volt. Hétfőn Sanyival Óvárra…Cica, Éva, Márta, Mütyür…/Cica a későbbi o.főnököm lánya, Éva Sanyi partnere/

9-10 óra között szoktam felkelni. A Mutterral jól kijövünk, Apu benn kosztol a gyárban, így Anyu csak kettőknek főz…

Sok csók: Gabi

1953. 09. 20. Édes hugicám! 

…Igen vagány kis gimibál volt. Jobb, mint a júniusi. Pénztárosnak Bögi Csibi és Etelka egyaránt ajánlkoztak. Végül Csibi engedett az idősebb Etelkának. Elkezdődött a tánc, özönlött a nép, volt elég dolgunk. Amíg nincs magas fokon a hangulat, nem hagytam ott a pénztárt. ½ 9-kor elkezdtem a táncot, a „három gráciával”. Egyik kedvesebb volt, mint a másik…Márta „állati” kedves volt és hölgyválaszkor úgy felkért, mint a sicc. Nem árultam petrezselymet. / További grácia: Éva, Cica/

Jóo Böske vette át a magyart a diritől. Írtó dedós és frázisokkal telített stílusban ad elő. Jött egy csomó elsős, jó pár mucsai. Stefi Bimbiék osztályfőnöke lett, a tietek pedig a Sára néni. Osztálytársaidnak írtál-e?

Azt nem tudod elképzelni, hogy negyedikben mennyit kell tanulni. Szereztem DISZ-bélyeget és itt küldöm. Voltál-e már Debrecenben? Ha esetleg jársz és egy antikvárium közelébe került, érdeklődj Juhász Gyula verseskötet után. De csak összes, válogatás nem érdekes. Olvass sokat, de ne ám ponyvát.                                                              Sok csók Bátyuskád /Gabi/

1953. 10. 03. Kedves Gella!

Amikor Etelkával pénztárosok voltunk, néhány jegyet drágábban adtunk el és a bevételt tortára költöttük. Ezt nem szabad ám elmondani senkinek. Az ember eleget kulizik a sulinak.

A bálban Évával sokat táncoltam, mint „megmentő”. Olyanoktól kértem le, akik nem tetszettek neki.

Sanyival és Dodoval elhatároztuk, hogy elvisszük moziba a három gráciát. Sanyi Cicával, Dodó Évával én meg Mártával. De nem lett semmi, mert nem kaptunk jegyet.

Zotyás Szűcs Ágit égette Böbe óráján, Sanyit meg a soproni Katijával szekáltuk.   Tranta Joó Böskének: „Tanárnő kérem, egy fehér cérnaszál van a szoknyáján” mire Maincz Hanzi leemeli a szálat az első padból.

Sanyi ellopta Éva két zsebkendőjét. Amikor a zsebkendőt Sanyi elővette, Éva ki akarta kapni, Sanyi futott, Éva utána. „Éva fut Sanyi után”- hangzott az osztály.

Este ¼ 7 Apu már az ágyban hortyog. Anyu az asztalnál olvas, én írok. Az asztalon egy tál szilva, szőlőt még látni is alig lehet. Arra van?                             Sok csók: Gabi

 

1953. 10. 24. Hét sűrű oldal, a 8. anyué, üdítő olvasni szép betűit:

Édes kislánykám! Végre megjött a levélkéd. Apu szerint nem tanulsz tovább…Elég baj ez az egy évi kizökkenés, márciusra haza kell jönnöd, hogy felvételre készülj

Múltkor a buszt Nándi b. vezette, érdeklődött, merre vagy…A csomagban volt 70 Ft., nem írsz róla…Anyukád

Kedves kis 17 éves Hugicám!   Hadd mondjam el Sanyi pofára esését. Elhatározta, hogy „rámegy” Szűcs Ágira. Rendeztünk egy cigiző sétát. Be nem hozhattam Sanyit, mert Apu már ágyban volt.

Mi van a 3 gráciával? Semmi érdekesség. Sanyi többnyire nő nélkül van, és azzal bulizik, aki horogra kerül.

Keleti Ágnes olimpiai bajnoknő volt Óváron. Korláton, gerendán és talajon tornászott.

Hiába teszed fel a kérdést, ki a legújabb, mert ilyen nincs. Most nincs is szükség ilyesmire. Neked viszont gratulálok sikereidhez.

Tranta továbbra is az osztály hangulatfelelőse. Előadást tartottam a Hangyabolyról. Kovács Kati a b-ben egy másik Kaffka regényt mutatott be. Kölcsönösen előadtuk művünket a másik osztályban is. Sok orosz írót kell olvasni. Juhász Gyulán kívül érdekel Tóth Á, Babits és Kosztolányi összes verse. Vagy irodalomtörténeti dolgok. Ha látsz ilyesmit.

Vigyázz a helyesírásodra.  A kis Stipi lett a DISZ-titkár.                            Sok csókkal: Bátyád  

 

Móvár, 1953. 11. 18. Kedves Gella!

…óvári lakos vagyok. Télen bizonytalan a busz. Bethlenfalvyéknál kaptunk szobát hárman, Sanyival és Dodóval. A kollégiumban kosztolunk. Alattunk Fonyóék laknak.

Vasárnap volt a halászi búcsú. Kijött a Lajtai-család, összesen öten. Nem ettek túl sokat. A mutter eléggé kitett magáért. Hetenként csak egyszer megyek haza

 

Halászi, 1953. 12. 06.

A Mutternak visszaküldtétek a hodály bőröndöt, egy szem rizsát sem tettetek bele. Szeretem a tejberizst. Azért itt is lehet valahogy szerezni.

A Mofém jó eredményt ért el a vasgyűjtésben. Fővárosi művészek /Rátonyi, Feleki/ műsorral ajándékozták meg őket. A gimi két tiszteletjegye közül az egyik az enyém lett. A gimiben Gézával rendeztünk irodalmi műsort. Géza eredeti verseket olvasott fel Adytól, Babitstól és Kosztolányitól, én pedig a Karinthy-paródiákat. Eléggé röhögött a jónép. A műsor után tánc. Etelkát kértem fel először. Iványit semmi kedvem nem volt felkérni. Valahogy megcsúnyult. Eszembe jut a sok cécó és a hideg kezd rázni. Jobb volt táncolni Etelkával, különösen tangót.

Gézáéknál Mikulás lettem, Géza pedig a krampusz. Marhán élveztem a dolgot. Igen klassz a képed, de nekem is küldhetnél ám!

 

Iványi Márta Kurz Böske után a második „szerelmem” volt. Márta nem vett komolyan, hitegetett, aztán egy másik sráccal ment el. 56-ban Ausztráliába került. Pár éve Gál Karcsi össze akart hozni vele, hazalátogatása alkalmával. Kinn voltam Orosziban, ott hívott fel. A telefonban aggályos vénasszony benyomását keltette.

 Etelka el szokott jönni a Karcsi által évente szervezett találkozókra. Molnár Böskével együtt. Böskével az volt a helyzet a gimiben, ami Mártával, fordított előjellel. Most sokkal természetesebb, mint Etelka. Cicával az óvári temetőben találkoztam 2004-ben, az 50. érettségi találkozó alkalmával. Elegáns hölgy. Évával egyszer Pesten, nagyon régen. Sanyi – mint írtam – pár hete ment el. Géza sokat szereplő Kelet-kutató. Imádja Mongóliát, Indiában volt Magyar Ház-igazgató.

 

Halászi, 1953. 12. 13.

Veled meg vagyok elégedve, mert hamar válaszoltál és hosszú levelet írtál. Korrepetálni kezdtem egy harmadikos srácot, heti három órában, óránként 5 Ft-ért. Dodóval ketten összevesztünk Sanyival. randizott és nem gyújtott be. Nem Kovács Katival, róla lemondott Zotya javára. Sanyi 9-kor jött meg, ültünk a hideg szobában és 4 napig nem szóltunk hozzá. Etelka mindig feljön valami ürüggyel. Ez még semmi.

Anyuéknak mit vegyünk Karácsonyra? Kár, hogy Te nem jöhetsz haza, sokba kerülne az út.

Halászi, 1953. 12. 31. 19 óra 26 perc

Nagyon klassz levelet írtál. Disznót öltünk. Nincs hova leülni. A disznót ökrös szekérrel hozták, jó nagy késéssel. Mikor fogjuk lenyögni a 3500.- Ft-ot- A disznó 140 kg-os volt.

Éva szinte ragadt Sanyira, hogy Szilveszterkor legyen náluk. Sanyi egy lapot is kapott: „boldogabb Új Évet: Pötyi” /Pötyi egy másik lány. 8-10 éve ott volt a találkozón, pedig nem is osztálytárs/

Itthon töltöm a Szilvesztert. Hívtak Dercsényiék, de eszem ágában sem volt bemenni. Talán megvárom az éjfélt. Később: No még 1 óra és 52 perc van ebből az ócska 53-as évből.

1954. 01. 01. 0 óra 10 perckor feküdtem le, azaz már az idén.

A 9. oldal: 1954. 01. 01. 21 óra 40 perc. Apu, Anyu már rég lefeküdtek. Rágyújtottam egy Terv-re. Apu kiabál a cigizés miatt. Az asztal alá fújom a füstöt.

Halászi, 1954. 01. 11

…Nemcsak a kötelezőket olvastam /Gorkij: Anya/, hanem Thomas Mann Királyi fenség c. könyvét is. Igen nagy a hó, napok óta nincs busz-közlekedés. A posta is állt 4 napig.

Mikulásra kaptam Anyutól egy csomag Tervet, sutyiban. Egy szál cigaretta Szlávikhoz került és ezt Ucsili /Gerjel József/ észrevette.

                /Drága Anyám, ahelyett, hogy tiltotta volna, ajándékozta a cigarettát/

Versengés alakult ki, ki vegye le Böske kabátját, ha bejön az órára. Tranta ajánlata: tessék több kabátot felvenni, akkor többnek jut egyszerre.   

Halászi, 1954. 01. 11. Drága Irénke néni!

Anyut is, meg Irénke nénit is elvinném szánkózni. Aput Pesten érte a hóvihar, vonattal eljött Mosonig, de onnan gyalog jött egész hazáig. Apunak sikerült elintéznie, hogy busszal járjon. 

Halászi, 1954. 01.  Drága Hugi!

…Szénhozatal. Apu megtudta, hogy az óvári Tüzépnél szén kapható. „Holnap fiam bemégy Óvárra és hozol szenet” – szólt az ukáz. Először Zolinak szóltam, de Szabóék nem szerelték be szánjukat. Szekérrel most nem lehet bemenni Óvárra. Zoli Litresits Lalit ajánlotta, aki a Mezőkernél káposztát rakodik. Huzavona után Lali közli Anyuval: „Nagyságos asszony el tudok menni a szénért” Én nem mentem be Lalival. Apu érkezik, de szerencsére kicsit előbb csilingel a szán, rajta a szén. A beállás, lepakolás sem volt egyszerű a sok hó miatt. Kijutott nekem is a lapátolásból. De meglett a 7 mázsa szén. Holdvilág volt, mire az egészet befejeztem.

A szénszállítással nem ért véget a tortúra. Lajtaiék disznót hozattak Halásziból, annak a fuvarját is nekem kellett intézni. A disznó felrakása és szállítása a szénnél is körülményesebb volt a nagy hóban. Bodza Laci volt a kocsis, ő és Hoffmanné ült elől, amikor elindultunk Óvárra. Mi meg Alival ketten a ketrec tetején. Érkezéskor annyi Lajtai gyerek jött elő, hogy mozogni is alig lehetett. Hazafelé nem ülhettünk a ketrec tetejére, mert nem volt benne a disznó. Így mint a hercegi hintó mögött a lakájok, Alival úgy álltunk hátul a szán két oldalán a kötélbe kapaszkodva. Arra egyikünk sem volt hajlandó, hogy a disznóketrecbe üljön be.

Szabóék ma ölnek disznót, lesz kaja dögivel. Kész lett a füstölt kolbászunk. Bendes, a hentes klassz kolbászt csinált.

 

Halászi, 1954. 01. 24.

A születésnapi jókívánságokat köszönöm. Itt van már a 19 év! Olyan gyorsan értem a 19 évhez, hogy észre sem vettem. Ne írogass olyasmiket, hogy „a gimnázium dicsősége”

Nem érdekel, ha Dercsényiék remetének neveznek. Tudom jól, hogy mit csinálok.

A tavalyi gimi-bálon a Maklári-Major-Iványi /Márta/ trió énekelte a fakopácsot. Feljött Etelka /Halásziból beköltöztünk M. Sanyival Gézáékhoz, hogy jobban tudjunk tanulni/ és kérte, hogy hárman – Géza, Sanyi és én – énekeljük el a dalt: „Kopogtat a fakopács az erdőn…” Némi noszogatás után megtettük. Nem tudtunk Etelkának ellenállni. Nem tehetek róla, de rám nincs különösebb hatással Etelka. Tetszik kedvessége, jól érzem magam társaságában, eléggé helyes és főképp ügyes, okos, komoly lány. Mártánál sokszor többet ér.

Fonyóék szombaton zsúrt rendeztek. Engem nem hívtak, gondolták úgysem megyek. A részt vevők száma 30 körül volt. Otthon Apu elárulta, hogy ott volt Kokovai Szuszi: „Fonyóék Gabit is meg akarták hívni, a Fonyó lánynak nagyon tetszik Gabi, de Gizi ne mondd el Gabinak” Szuszi imádja az ilyen ügyeket.  

 

Halászi, 1954. 01. 30.

A hideg állati. A fürdőszobában a hőmérő – 11 fok. Kiderült, hogy a fogkrém fagyáspontja ez alatt van, mert tudtam fogat mosni. A kefe hozzá fagyott a pohár aljához. A házban különben nincs víz, azt a Magyar utcából, a cukrászda elől kell cipelni. A víz kilötyögése ellen úgy védekezünk, hogy a kanna megtelte után várunk, míg a víz egy rétegben megfagy. Utána indulunk.

A másik szobába Géza nővéréhez, Mártához jött kártyázni Etelka és még egy lány. Kértek, hogy szálljak be negyediknek. 6-kor ott kellett hagyni a társaságot, mert órám volt a srácommal. Jól megnyaggattam, hogy miatta kellett otthagyni a lányokat. Mikor végeztem, a lányok még ott voltak, sőt a társaság kibővült: Sanyi, Géza, Dodó, Káli. Etelkát én kísértem haza, de nem volt semmi.  A lányok távozása után elmentünk a cukrászdába. Ott kávét ittunk és cigiztünk. 10 óra is elmúlt, mire haza vergődtünk.  /Ezután viccek következnek/

Megkaptuk a jelentkezési íveket. Műegyetem, gépészmérnöki kar. Második hely: Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépesítési kar.

02.01. Ma folytatom. Elmentem a Vöröskereszt kultúrestjére. Befutott Bimbi és leült mellém. Így nem fázott annyira a jobb oldalam. A műsor jelszava lehetne „falura parasztnak”. A nívósabbak között volt Mutter énekszáma. /Anyám énekelt?/ A második versszak után véletlenül leengedték a függönyt. A műsorban Koki is közreműködött.

 

Halászi, 1954. 02. 06.

Krétával érettségi „szalagot” rajzoltunk a kihajtóra. Az iskolában mindenki maskarába öltözött, úgy ment ki a folyósóra. Sanyinak piros nájlon táska a fején. Ővele ketten kitűnőek lettünk. Láttunk egy háborús filmet. Bombatámadás után a család házuk helyén romhalmazt talál. Tulajdonképpen mi is így jártunk, csak nem bomba verte szét házunkat.

Péntek este bementünk Etelkáékhoz. Kuckó  /Etelkuci/ egyedül fogadott. Marha sokat röhögtünk.

A nagy hideg miatt se víz, se WC. Megjelent egy tanulmány Mozartról. Már 3-4 éves korában komponált.

Vasárnap d.e. 10-ig aludtam. Fater mostanában sokat utazgat. Miskolcon, Diósgyőrben volt. Anyu elég magányos életet él. A nagy hidegben délután kel fel. A konyha olyan, mint a jégverem. A szoba jó meleg. Eltüzeltem 3 kanna szenet.

Tegnap beszélgettünk Anyuval a Te további sorsodról. Ne aggódj, töprengj sokat.

Megkaptuk a DISZ-től küldött érettségi szalagokat.  Rendes szalagot az osztály csináltat: 19 M 54. Persze a szalag vörös. Az „M” maturandust jelent.

Szépen gyarapodik könyvtáram. Műszaki pályára megyek, de az irodalmat nem teszem félre. Anyu és Apu is sokat olvasnak.    

Móvár, 1954. 02. 04.

Bedöglött a gimibál. A Disz titkára nem bálrendező típus. A technikumban volt álarcosbál. Jó volt táncolni Etelkával és Dercsényi Évával. Cica és Márta túrósok. 12-kor volt vége.

Halászi, 1954. 02. 21.

Éva már a technikumi bálon kért, hogy menjek el a születésnapi zsúrra. Éva kedvéért el is mentem volna. Betegséget színleltem. Este a család együtt nézett meg egy orosz filmet.

Édes Angelkám! A védőnői foglalkozáshoz volna-e kedved? Csókol szerető édes Anyád 

 

Móvár, 1954. 02. 22.

Délelőtt. Orosz óra. Ucsili nézegeti a házi feladatokat. Borzalmasan unom magam. Még van egy latin óra. Ki a csudának van kedve Horatius verset tanulni? Ucsili Nagy Bélát felkelteti. Béluci nyöszörög.

Sanyi és Tranta bajuszt növesztettek. Ahányszor busszal akartam bejönni, sohse jött időben. Már történelem óra van. Közben Béluci latinból is beszedett. Az órán különben Tranta kiment azzal, hogy vérzik az orra, pedig az orrának esze ágában sem volt vérezni.

Fater megtiltotta, hogy a neked írt levelét elolvassam. Állítólag védőnőnek akar adni.

Most már 25-e van, matematika óra. Nyanya már megint pofázik, ahelyett, hogy az anyagot magyarázná.

A diri kijelentette, hogy „a gimnázium nem népszórakoztató vállalat”. Azóta nincs egy jó bál. Joó Böske a diri függvénye. Nyanyáról jobb nem beszélni. Józsi bácsival és Gerjellel vagyunk megelégedve.  Mutter vagány érettségi szalagot hímezett.  19 M 54.

Befejezve: 1954. 02. 25 23 óra 30 perckor.

Kedves Angi! Febr. 25 és 26 napjának fordulóján írom e pár sort. A közeljövőben megeresztek egy hosszabb levelet. Sok boldogtalan ifjú szívet azért ne törj össze Egyeken! Üdvözöllek: Sanyi

 

Móvár, 1954. 03. 10.

Minden tárgyból elkezdtük az ismétlést. MHK-zni is kellett. Miért veszik el ilyen marhaságokkal a negyedikesek idejét? 2000 m-t kellett futni a vásártéren. A halászi fiatalság színdarabot játszott, amit megnéztünk. Anyu vett jegyeket. Ismét orosz órán irok. Ezen a héten vannak a Rákosi-versenyek. Ez is sok időt elvesz. Bethlenfalvy felel.

Egyik osztálytársad, Bódis Ilonka mennyasszony. Hétfőtől valószínű megint bejáró leszek.

Már van márciusi Disz-bélyeg. Ki ne ejtsd a levélből.

 

 

Huginak Budapestről Sopronba, 1954 – 1956. Egy levél 1959-ből.

 

F.a.: B.G. Bp. XI. Bartók B. u. 17. III. e. 159.    /BME kollégiuma/

Címzett: B.A. Sopron. Pf. 31. Ferenczi J. u. 3.

/A megszólítás és a dátum koreai betűkkel. Koreai szobatársam van./ A szöveg alapján az első levél a kollégiumból, 1954. szept../

…Az utam rém unalmas volt. Győrben több mint 2 órás várakozás. Írtó meleg. A bőrönd borzasztó nehéz. 103 lépcső visz a III. emeletre. A szobában egy győri srác, vele jó barátságot kötöttem. A másik kettő szakérettségis. Belőlük rengeteg van.

Majdnem minden előadás más teremben van. 280 gépészmérnök hallgatót vettek fel. Dékáni kézfogással fogadtak egyetemistává. A népet 25-30-as tankörökre osztották. A dolgozatot zárthelyinek nevezik. Az első matek négyes lett. Volt 5 tök. A győri srác Sarlós István. Minden tancsoportban van kóreai srác.  Összebarátkoztam Li Jan-Ban elvtárssal. Egész értelmes, csak rosszul beszél magyarul. Csak egy éve vannak itt. Li már 14 éves korában bevonult, a harc után folytatta a tanulást. Li társa Zan Pen Szan.

Az ösztöndíjra kérvényt kell beadni. A kaja havi 237.-Ft. Géprajzhoz, ábrázolóhoz sok mindent kell venni. Egy A4-es lap 4 fillér.

Egyedül sétáltam a Szabadság hídtól a Duna parton végig…a Szt. István körútra. Onnan egy 49-essel 10 perc alatt haza értem 50 fillérért. A Duna parton csak úgy hemzsegtek a párok. Komoly közelről a Szabadság szobor. A legolcsóbb szórakozás a sétálás.

Szerencsét kívánok munkád megkezdéséhez:Gabi / koreai betűkkel/

 

Bp. 1954. 09. 16.

Én még csak egy levelet írtam. Nem olyan jó dolog Pesten élni. Megszoktuk a gyalogolást órák után egyik teremből és egyik épületből a másikba. Kezd összeszokni 32 fős tancsoportunk. Van egy pár gyenge eresztés köztük. Különösen a szakérettségisek. A matematika prof, Gallai nagyon tud. Az ábrázoló előadó docens, Strommer Gyula. Hosszú nyakkendőt visel. Háta kissé görbült. Három egyenes helyzetét saját magán mutatta be. Ő volt a harmadik egyenes. „Aki elhiszi a tételt, menjen papnak. Mi csak akkor hisszük el, ha bebizonyítottuk.” Kiválóan ad elő. Az adjunktus szakállas. A kémia előadó mikrofont használ. A táblát a tanársegédek törlik le.

Tízórairól szó sincs. Írtam haza, küldjenek egy kis utánpótlást.

Egy 9-essel kimentünk a Szigetre. A szabadtéri műsorát egy fáról élveztük. Hétvégén együtt vagyok Alival. Cirkuszban is voltunk. Szerdára a Nemzetibe az Úri muri*-ra van jegy.

Kalandos fürdésünk volt a Gellértben, ahol 5, 10.- Ft. a belépő. A sok medence között alig találtuk meg a zuhanyozót, ahol fejet is moshattunk. A pénztáros elvtársnak szólított.

Ne izgasson az apácai szigor. Azt, hogy Műegyetem egybe írd, jó?       

 

* A felrobbantott Nemzetiben volt az előadás. Ma is hallom Mészáros Ági hangját: „Zoltán bácsi, maga olyan jó.”

 

Bp. 1954. 10. 17.

A lányoknak megmondhatod, hogy hiába érdeklődnek utánam. Nem tudok elképzelni olyan személyiséget, aki meg tudna hódítani. Jegyet szereztem az Erkel Színházba. Holnap megyek fogat húzatni.

Ha problémád van a tanulásban, szólj. A kötelező olvasmányok miatt beléphetsz a városi könyvtárba. Az nem marhaság, hogy csak 6-ig van kimenőtök. Én akkor szoktam letenni a tuskihúzót.

Bp. 1954. 10. 30.

Egy szekunda nem a világ, jó az Isten többet is ád. Nem szabad ezt mellre szívni. Kémia zárthelyim hármas lett. Nagyon örülök neki. 280 hallgató közül 2-3 jeles, néhány jó, valamivel több 3 és 3 és 120 elégtelen. Pisti, aki technikumból jött, tököt írt. Vigassy, aki megnyerte a Rákosi-versenyt matekból, csak 3 lett.  A géptant nagyon szeretem. /Gondoltam volna, hogy majd az egyetemen tanítom?/. Még egy rajzot sem kaptam vissza. Pedig humán gimiből jöttem. Itt volt a Fater. Nagyon örültem neki. Haza csak akkor megyek, ha minden vizsga lement. A bélyeget, amit itt küldök, ragaszd a válasz-borítékra.

Bp. 1954. 11. 19.

Egész délután laborban voltunk. Az órára pont csengetéskor bejön a prof. Kezébe veszi a krétát, észre sem veszed és a tábla tele van. Jött egy negyedéves szobatárs. Hozott magával egy rádiót, amin Kossuthot és Petőfit lehet fogni.

Gratulálok sikereidhez. A Gellért Szálló előtt ki mással találkozom, mint a Faterral. Jól esett a látogatása. A ½ 6-os vonattal elment, mert nekem tanulnom kellett. A búcsúi kóstolóból kaptam csomagot anyutól. Nov. 22. alkalmából / szülők házassági évfordulója/ vettem egy hamutartót és egy sótartót. Holnap föladom. Ali, Pisti meg én nagyot lógtunk a Sztálin úton.

Halászi, 1955. 01. 24.

A vizsgák sok izgalommal és kimerítő tanulással jártak. Jó-rendű lettem. Kétszer is megnéztem az Egy nyáron át táncolt c. svéd filmet. Anyu mondja, hogy Mosonban csak egy jelenet kihagyásával vetítették. Pesten hosszú sor áll a jegypénztárnál, ha ezt vetítik. A szünetben eddig jóformán sehol sem voltam. Rengeteget alszom. Kár korán begyújtani, olvasni az ágyban is lehet. Délutánonként Alessal verjük el az időt. Furcsa volt a halászi mozi, ahol senki sem veszi le a sapkáját. Holnap bemegyek Óvárra és végig látogatom azokat, akiket illik.

Halászi,1955. 01. 29.

Nagyon türelmetlen vagy a levélvárásban. Akárcsak Egyeken. Csak egy napom van itthon. Szuszi néni príma könyvekkel látott el. Óváron kétszer is voltam. A könyvesboltban Erzsike kedvesen fogadott. Üdvözöl Téged. Gézáéknál csak Klári nénivel beszélhettem. Nyanyát hiába kerestem, így Fonyóékhoz mentem, ahol nagyon kedvesen fogadtak. Örültek, hogy Szilveszterkor jól érezted magad náluk. Etelka kért, hogy legalább még egyszer jöjjek be. A második óvári látogatásom alkalmával Nyanyával és Cicával a Magyar utcában találkoztam. Majd Kháli is előkerült a Járásbíróság előtt. Irodája van. Nagy rádió és íróasztal van benne. Évára már nem maradt idő, mert Fonyóékhoz be kellett még menni.

Lacival hoztunk 15 mázsa szenet. Nem akadt olyan, aki elkérte volna tablóképemet, így el tudom küldeni.       Kezit csókolom óvó néni: Gabika kis óvodás

 

Bp. 1955. 03. 07.

Nem akarok teljesen leszokni a levélírásról. Szlatinára kellene írni, Dodónak is ígértem levelet.

Szombaton az elsősök a Várba költöztek, a mi szobánk még itt maradt. Itt az a jó, hogy nem kell /messze/ bejárni. Elég volt az négy évig. A menza őrült pocsék.

A Petőfi Színházban megnéztük A kőszívű ember fiait. Azt tudod, hogy a nézőtérre kabátot bevinni nem lehet. Azt az ingyenes ruhatárba kell letenni. Még nincs is vége az előadásnak, az emberek már rohannak a kabátokért. 5 perc miatt csinálják az őrjöngést.

 

Bp. 1955. 11. 19. 

Még otthon Sanyival bementünk Óvárra. De furcsa volt a gimi. Találkoztunk Józsi bácsival. Kérdezte, hogy Te hol vagy? Sári nénitől alig bírtunk szabadulni. Cica és Éva olyanok, mint voltak. Mártával haragban vannak, őt csak az utcán láttuk futólag. Éva nagyon érdeklődött felőled. Nyanyába botlottam, ő felvitt a gimibe, ahol találkoztam a dirivel. „Kérlek szépen” – kezdte a szokásos szöveget. Nyanya nevetett, amikor mondtam, hogy Böske a lányok réme Sopronban.

Visszafelé az állomáson nagy csapat ismerős, a két Tranta, Győrben Pistiék. A Várba gyalog kellett felmenni, mert már nem jött a busz. A győr-megyei karaván volt vagy 15 fő. Pistivel még fel kellet menni a III. emeletre.             

Másnap a Rudas uszodában jót fürödtünk. A víz elég meleg volt. Csikain sokat nevettünk, aki a vízi birkózásban sokat ivott.

 

Bp. 1955. 11. 28.

A tieddel együtt Vali nénitől is jött levél. Karácsonyra mindenképpen haza megyek. Majd segítek Neked a tételek tanulásában. Nem untat, ha fiukkal kapcsolatban írsz. Holnap gyárlátogatás. Voltunk a Budapest varietében. Zenés bohózat Latabár Kálmánnal. A Rádió-totón irodalom és zenei kérdésekből telitalálatom volt, de nem nyertem semmit.

Bp. 1955. 12. 10.

Előbb írtam Anyuéknak. Szombat este van, egyedül vagyok itthon. Szobatársaim? Pisti elment „csörögni”. Talán még nem jött levél otthonról, melyben nem lenne szó az anyagi gondokról. Kértem Anyut, küldje el az úti-költséget. Még úgy járok, hogy nem tudok haza menni. Sok pénz megy el pauszra, kajára. ½ 12-ig fenn vagyok, a vacsorát 6-kor megeszem, valamit utána is kell enni. Pl. pirított kenyeret fokhagymával. Anyu küld néha csomagot. De azon osztozunk. Moziba járok sokat. Másodéves létemre még nem voltam operában, egyszer az Erkel színházban.

A délutáni mozira könnyebb jegyet kapni. Este jobban szórakoztat a rádió. Rengeteget kell rajzolni. 23-án vizsgázni kell marxizmusból.

Bp. 1956. 01. 24.

Nagyon drukkoltam a mechanikától. / Abból bizony Mutyi samesze megvágott. Egy kedves hölgynél jóra javítottam. Csak közben át kellett élni a nyári szünetet, amire azt mondta Mutyi: Nem a világ fiatalember! A bukás után kihallgatást kértem tőle és fogadott. /

Kezdődik a II. félév. Megszabadultunk a géprajztól. Jó lenne, ha ott tudnád hagyni az 50 személyes termet. Hogy lehet ott vizsgára készülni? Az egész vizsga-rendszer egy nagy marhaság.

Egy busz bele zuhant a Dunába. A vezető és a kalauz meghaltak. Utast nem szállított. Vali néninek elküldtem a Szabad Ifjúság tudósítását a földrengésről. Dunaharasztiban volt komolyabb, az épület itt is rengett. Ali olyan, mint volt. Ő is vizsgázik. Remélem a választ már „maszek” lakásból írod.

1956. 03. 16.

Nagymama halála elszomorított /B. Sándorné, Leitner Ida/. Galléromra varrtam fekete szalagot. Karszalagot nemigen hordanak. Megismertem Pisti nagy Ő-jét. Nem szép, nem is csinos. Rögtön letegezett. A matematika prof. Gallai Kossuth-díjat kapott /20 ezer Ft./. Ali címe: VII. Csengery u. 6. fsz. 4. /Sötét udvari szoba/

1956. 03. 24.

Anyuék csomag helyett gubát küldtek. Nekem az is jó. Húsvét vasárnap nem lehetek otthon. Nem adták meg hétfőt és keddet. Alival megnéztük a Faust c. operát. Ebben van az Eladó az egész világ kezdetű ária. Szovjet filmhét is volt. Az Eötvös Lóránd tudományegyetemen meghallgattam Veres Pétert. „Ha meg akarják ismerni Solohovot, olvassák műveit.” 04. 3-9 között otthon leszek.     

Halászi, 1956. 04. 06.

Végre megértem, hogy hazulról írhatok. A pesti rendőrségnek nagy feladat a francia vagy olasz film körüli tömeg nyugalmának biztosítása. Aliék megkínáltak húsvéti vacsorával. Pistivel elmentünk a Rudasba, hogy ne jöjjünk haza koszosan. A tiszta üvegeket visszavittük a Közértbe. Az egyetemen csak a marxisták tartottak katalógust. A vonaton több óvárival találkoztam. Ali is velünk jött, ő harmadéves mezőgépész. /Én ekkor másodéves voltam/ Alival kisétáltunk a PAFISZ-ba. A fákon levő bevéséseinket nézegettük. Egyik-másik annyira kiforrt, hogy alig lehetett felismerni. Vasárnap délután vissza kell mennem.

Bp. 1956. 04.14.

Érettségid előtt ne feledkezzél meg a pihenésről. Készíts magadnak gondolatban vagy írásban egy kis munkatervet. Így nem futsz ki az időből. Amelyik tételtől a legjobban félsz, azt tanuld meg legjobban. Apunak írtam egy cikket a XX. kongresszusról. Visszaútkor a bőrönd jó nehéz volt. Jó Mamikám megpakolta finom kajával. Alival gyalog jöttünk Óvárig, biciklin toltuk a bőröndöket. Anyuék majdnem a kavicsgödörig kísértek. Beteszek a levélbe egy tízest. Vagy mozira, vagy nyalánkságra költheted. Otthon nem fogyott a pénzem.

 

1956. 04. 29.

Május 1-jén nagyszabású felvonulás lesz. Kollektíven vonulunk a szállóból. Ingyen kapunk reggelit. Anyu írja, hogy megy hozzád. Vidd el, ahova csak lehet. Annyit ül otthon. Mi a XX. kongresszust 2 előadás és 4 szeminárium alatt dolgoztuk fel. Megpróbálom néhány mondatban összefoglalni a lényeget. Témakörök: 1. nemzetközi helyzet; 2. a Szu helyzete; Ideológiai kérdések…..Lenin szellemében a pártélet megjavítása. / Szegény Hugicám! Ilyenekkel tömték fejecskéjét, meg az enyémet/  Fonyóéknak is illik ballagási meghívót küldeni.  

1956. 05. 08.

Köszönöm a ballagási meghívót. Egy kis szalagot készítettem neked. 1-jén már kora reggel elkezdett bömbölni a hangszóró a folyóson. Nem tudtam elkerülni, hogy ne kapjak egy zászlót. Felvonulás címén sokat marháskodtunk. Indulók helyett azt énekeltük, hogy süss fel nap. A sorok teljesen szétszakadtak. Leginkább a Sztálin-téren. Ott futni kellett, hogy beérjük a többieket.

Múlt pénteken fenn volt Apu, csak futólag tudtunk találkozni. Tegnap irodalmi est volt itt a várban. Palotai Erzsi szavalt. Érezzétek jól magatokat Mamival. Elkészült a szabónál az Irénkétől kapott ruha átalakítása. Nagyon vastag felhajtót csinált a nadrágra. Nem merek kimenni benne az utcára. /Irénke első férje, Holzberger Sándor meghalt, az ő ruháját alakította át a szabó./

1956. 05. 19

Ugye nem is olyan borzalmas az írásbeli érettségi. Elmentem egy irodalmi estre, ahol Benedek Marcell tartott előadást Shakespeare-ról. Nagyon öreg a bácsi. Írj arról, hogy gondolod a pesti látogatást. Nekem júl. 1-jén lesz a „bevonulás”. Le vagyok égve. Az Irénke-féle öltöny átalakításához hozzá kellett tennem. A Szabad Ifjúság folytatásos regényt közöl Szilvási Lajostól. A Lányok c. írás hősei Márta és Gábor. A legújabb számból Rákosi beszéde miatt kimaradt a folytatás. Nem akarom a régi bulit feleleveníteni. Az ebédlőben nagyszabású bál van. De hát…   

1956. 06. 09

A profnál, Gallai Tibornál vizsgáztam matézisből. Nem rossz nála vizsgázni. Túl sokat kérdez, ezért nem nagyon szeretnek nála vizsgázni. Három órát voltam benn nála. Jót kaptam és ezzel be is fejeztem matematikai tanulmányaimat.

Gondolkodva tanulj. Amit rendesen megtanultál, az a vizsgán eszedbe fog jutni. A vizsgáztatónak is az a célja, hogy a vizsga jól sikerüljön. A Várban a Martinovics-filmet forgatták. Az ismert színészek közül Ruttkai Éva volt itt.    

Mami felküldte a Pityu bácsitól kapott drapp cipőt. A bizományi nem vette be. Nagyot növekedett Pest idegenforgalma. Mesés luxusbuszok járnak itt a Várban. Ne félj az érettségitől. Jusson időd pihenésre, kikapcsolódásra.

 

                                      2,5 év levelei hiányoznak

Budapest, 1959. 01. 21.

Ma megint kaptam két jelest.  Rám fognak erőszakolni egy jeles-rendűséget. Nem csinálok semmi különöset. Szabad időben kanasztázunk. Van ulti-klub is. Célszerű vizsga előtti este moziba menni. A tanulást legkésőbb este 7-kor be kell fejezni.

Köszönöm születésnapi jókívánságaidat és a küldött pénzt. Mami sokféle finom sütit küldött. Vigyázz a bejárással ilyen időben. Egyszerűbb lenne benn lakni Óvárott.

/A négyrét hajtott papír külső oldalán:/

Igen tisztelt és nagyra becsült Berszán Angela okleveles óvónő kezébe kéretik átadni ezen néhány sorocskát.

 

                                                       Hugi levelei

                                          1964. 05. 24  - 1971. 05. 18

 

Győr városháza /akkor: Városi Tanácsháza/, 0,20 f. bélyeg. 1964. 05. 24.

B.G. Bp. XII. Karap u. 15.

Üdvözletem küldöm s örömmel közlöm már javulóban vagyok. Leveled várom, igen hűtlen lettél. Putyi ma megy, majd ö mindent elmesél. Csókol Hugi 

   

Győr Duna-híd 1964. 06. 13 Címzés ugyanaz

Szeretettel üdvözöllek. Orvostól jövök már „majdnem” egészséges vagyok. Leveled várom. Csók Hugi

 

Győr városképek 1965. 03. 26.     …Rhédey u. 5. II.

Drága Cupikám, Gábor! Tomikával /ekkor 5 éves/ kis kiruccanást tettünk Győrbe. Szeretettel gondolunk rátok, várjuk leveleteket. Azt mondja Tomi, menjünk Pestre majd estére visszajövünk. Benne van az utazásba /sic/ Rettentő tetszik neki. Hogy vagytok? Mi már jól. Millió puszi Angi és Tomika.

 

Mosonmagyaróvár November 7 tér /Szentháromság-szobor/   1966 /a bélyegzőről/ Cím, mint előbb

Drágáim! Most indulok a kórházba. Sajnos elrontottam a programotokat, ne haragudjatok, nekem a legrosszabb. Majd talán kárpótoljátok. Sok csók Angi. A zsinórt köszönöm.

      

Sopron Károly kilátó 1966. 05. 29. /Még öt éve van/   Cím mint előbb

Szeretettel gondolunk Rátok szép diákvárosomból a 10 éves találkozó alkalmából, ami nagyon jól sikerült. Sok csókkal Angi Putyi

 

                                                            * * *                                  

 

Hugi, Óvár > B. G.  Bp. Rhédey u. 5, képeslap, Városkapu tér 1967. 04. 05

Drágáim!...levélírás nem valószínű. Villanydarálót vettem, ne fáradjatok. Apu javul, de sokat fáj a feje. Sok írnivalóm lesz…Csók Gella

Hugi, Óvár > B. G. Tartsay 7. Járásbíróság  1970. 03. 20

Drága Cupikám, Gábor! …semmi akadálya nincs jöveteleteknek…derekam még eléggé fáj…még a karácsonyfa is megvan…kaptunk centrifugát, egy álom a mosás. Lehet, hogy már kimerítő levelet nem írok…Gelláék

P. D-né Óvár > B. G. Tartsay 7    1970. 10. 20 este 10,30

Drága Bátyuskám, Cupikám! …meglepetésetek nagyszerűen sikerült…éppen a napokban adta kölcsön a dajkám a kendőjét, fázott a fejem…Sok puszi érte…dec. 16-án disznóölés…itt legyetek. A családban egymást követik az ölések. Jövőre Putyi 6 disznót akar tartani. Olajkályha kellene a fürdőbe, íróasztal a gyerekeknek. Edit most lett anyás. Keveset van velem. Amikor nem ment neki az „l” betű, jött a minta nagybácsi : „Gabi bácsi is így olvasta…” Apu egy ideig foglalkozott Tomival, aztán abba hagyta…

Egyik este beállít Oláh Anti két muksóval. Azt hittem a hideg kilel. Éhesek, szomjasak voltak…Bőgni tudtam volna. Putyi ½ 11 után leköszön, ő 5-kor kel. Másnap még jöttek reggelizni… A mellékelt rajzot Edit küldi Lacikának…Egyeken volt Magda a mostohalányával. Anyunak nem küldtek semmit…..én már csak ilyen éjjeli levélíró maradok…Gella

 

1970. 10. 28

Drága Bátyuskám!...az oviban írom…gratulálok filmes /szakmai film/ munkádhoz…van egy pár jó filmcsillag: Piros Ildikó, Béres Ilona…Hány „kilót” keresel naponta?...raktam el csalamádét… Apu néha nagy meséket ad le Tominak. Hogy volt autója. Te emlékszel erre Gábor? Hazudtoljam meg a nagypapát, kire úgy néz fel, mint egy bálványra?

/Apukám tulajdonsága volt a nagyotmondás. Amit nem kapott meg az élettől, de szerette volna, azt meglevőnek adta elő. Gyuri is észrevette kiskorában Óvárott Apunak ezt a tulajdonságát. Egy fazont úgy mutatott be, hogy egyetemi tanár/

Néha olyan lehetetlenül beszél a gyerekekkel…Irénke áradozó levelet írt Egyekről, hogy Anti milyen jól érezte magát. Rettentő, mennyi ital belefér. Putyival készítjük a téli tüzelőt. Ő vágja, én felrakom a fát. …a héten még semmit sem fogytam. El kellene menni az orvoshoz…Néha szúr a szívem.   A gyerekek igyekeznek…Büszke lehetsz fiaidra. Volt már családlátogatáson az óvónő?  Nekem le kell járnom mind a 36 gyereket. Szabad szombaton is beadjátok a srácokat? …Közeleg a karácsony. Régen voltam nálatok. Editke várja a fiukat. Cupkos is tud jönni? …Laci b? Dorka?...Sok szeretettel csókollak Benneteket Gella és a család

1970. 11. 13. /péntek/

Drága Bátyuskám!...Kicsit ki vagyok merülve. Túl sok volt mostanában a gondom. Sokszor Anyuék is tetézik az ő gondjukkal…ideges vagyok. Érdekes, az oviban a gyerekek nem idegesítenek. Ok nélkül nagyon megvertem Tomit…Olyan jó kisfiú és én mégis sokat szidom. Edit egymás után hozza a dicséreteket…Olyan drága minden…Ha közelebb laknánk, kicsit el-el beszélgetnénk…nevettél, hogy a gyereket jelén szólítjuk, pl. hangulatlámpa…az oviban írok most is…sikerül-e Cupkosnak is eljönni? Edit: ”majd Cupi néni főz, mert ő jól tud főzni.”…Patyi Mari, osztálytársad nővére beugrott a Dunába.

Apu szeretné, ha másképp lenne, csak mások által. Az meg ma bajos dolog…Remélem, nem vársz ilyen sokáig a válasszal…Milyen lemezt szeretnétek?...Gella és családja

Hugi > előbbi cím, képeslap, agráregyetem   1970. 12. 09

Drága Bátyuskám! …egy hét múlva itt lesztek… Cupi is jön / mindig kérdezi/…sok puszi Gellától

Másnap újabb lap, a mosoni templom …sajnáljuk, hogy Cupkos nem jön…Gáborkám ismét kérek /nem magának, hanem Berszán Sanyi lányának, Szlatinára. Mindenki hozzá fordul /…Csók Angi

 

1970. 12. 28 /este 11,20/    Ez már éjjel!

Drága Bátyuskám, Cupikám!.../köszöni az ajándékokat/ az én nem olvasó férjem is örült a könyvnek…említettem Anyunak miért várnak késő estig a hazamenéssel, én legkésőbb 3-ig megjövök…Anyu fel volt háborodva…Szlatináról sürgetik a levelemet…Erzsike néni betegeskedik…sok a rákos beteg…Úgy volt, hogy Apuék meg vannak híva Új Évre, de mégsem mennek. Valahol elszúrta az öreg. Erről ne írj!...úgy írtam, mint Bethlenfalvy szokott /Géza ronda írására céloz/ …Különben jól vagyunk…Angi, Putyi, gyerekek      / még a férje nevét is ő írja alá/

1971. 01. 25.

Drága Bátyuskám! …járok orvoshoz is…Erzsike néni nagyon aranyosan ír Szlatináról… A legrosszabb Szilveszter volt…minden nap 6-ig, 7-ig itt vannak, mit lehet beszélgetni. Legalább halkabb, szolidabb lenne…Tomi nyakán egy csomót találtam…a fél Szilvesztert átbőgtem…orvos, labor, kontroll…a végén minden rendben. Edit sápadt, sovány. Tomi számtanból gyenge. Editnek van ötöse is. Rengeteg a követelmény. Az irodalmat és a történelmet Árvai Piroska tanítja. /Tanár volt, amikor én diák. Engem nem tanított, csak Marton, akihez hozzáment/ …veszek kötőtűket és kötni fogok. Cupkos tudja, ő ügyes kezű. Párnáját sokan megcsodálják…születésnapomra…a gyerekekről…apu a gyerekeknek az oroszt és a számtant taníthatná…ruhám jövő ilyenkor sem lesz kész…Cupika írja le a kaszinótojás receptjét…befejezem regényemet /két oldallal előbb, a margón írja alá a 8 oldalas levelet. Dorkáékat is üdvözli /…Gella 

1971. 02. 12.

Öles betűkkel, gyönyörűen: „gabi bácsi és cupi néninek sok puszit küld Editke  laci gyuri hogy van?”   Csak a saját nevét írta nagybetűvel

Drága Bátyuskám! …állandóan mosok, vasalok. Alig jut időm kézimunkázni, olvasni. Rendszerint 11 után megyek aludni. Elmegy az időm azzal is, hogy anyuék sokáig maradnak. Olyankor jobban elaprózódik az idő / én sem találom a helyem, ha más van a lakásban, persze a tervezett vendégség kivételével/…anyu fél a gépektől. Még a rádió konnektorát is kihúzza. Minden villamosságtól irtózik. Akaratlanul is panaszkodik…Nagyon örültem a naptárnak, elegáns…a gyerekek képeit anyu mind el akarta vinni. Legközelebb írd rá, melyik kié. Hihetetlen, hogy Gyurika ilyen nagy. Behoztam az oviba. Hogy tisztítja Cupi a subapárnákat? Írtál az Intercontinentalról. Fantasztikus árak. Dajkám 920 Ft-ot keres egy hónapban.

Ha felmegyek, elviszel egy szolid helyre somlóit enni. Most tartogatom a szabimat. Augusztus 12 – 26 között megyünk Fonyódligetre.   /Nem menek/

Most egy ismerőshöz járnak anyuék kártyázni. Az Apolló Földre érését ott nézték. Nagy dolog ez….Kellemetlen helyzetbe hoztam magam…egy munkatársam sírva könyörgött, adjak ezer forintot…a bútorpénzből vettem ki és még nem kaptam meg. Ezért halogatom a bútorvásárlást…Ilyen hülye voltam. Muszáj volt már elpanaszolnom. Levelem „eresszétek” le…Gella   

1971. 02. 16. /este 10,20/

Drága Bátyuskám! Igazán nagyon jól esik, hogy ilyen rendes vagy és felajánlod, hogy segítesz….erre nem is gondoltam…megtudtam, hogy az illető rövidesen nyereséget kap…jobbnak találom felajánlásodat elfogadni…

Hallom Apu volt nálatok. Nem beszéltem vele, ma begerjedt és elrohant…A sezlonra fekszik cipőstül…

Holnap nyílt nap…levelem csupa panasz. Remélem legközelebb vidámabb tudósítással jelentkezem…Csakis az oviba küldd…Gella

Képeslap, a vár bejárata   1971.02. 21.

Drága Bátyuskám!...köszi a küldeményt. Cupkost is szeretettel csókolom…Gella

Az ezer Ft-ot 1971. 02. 19-én 14-kor adtam fel. A piros vevény ma is a tárcámban van, kabalaként őrzöm. Kissé szakadozott, de még olvasható a szövege. Gella valahol vigyáz rám.

 

1971. 02. 25. /februárban ez a negyedik/

Januári képek: Tomi, Edit a karácsonyfánál, az udvaron és a család együtt. Itt Hugi arca már jelez valamit. Persze mosolyog.

Drága Bátyuskám!  Tegnap megkaptam leveledet…azért írok, hogy elküldhessem a sztárfotóinkat. Reggel 5,45, sietnem kell…régen nem írtam hajnali levelet../a gyerekekről ír/. Apu a háború előtt is mindig ilyen volt…hagyom ezt a hülye témát. Gondár Bözsinek most volt az esküvője. Emlékszel mennyi csínytevő játékot eszeltünk ki? Hol vannak azok a szép idők?...nagy méta-játékok, számháború, bújócska …nagy marhaság a nyílt nap. Bútort rövidesen veszünk. /ugyi már nagy a szám/…hatalmas terveink vannak a jövőt illetően…

Egy horgászbál volt házasságunk indítója, arra mindig el szoktunk menni. ..inkább megnézem a Pál utcai fiukat. / tévé-műsorokról ír/ Dolgozunk és keveset alszunk. 5-6 óra marad alvásra…Gella

Levelezőlap, 1971. 04. 05.

Drága Bátyuskám! Azért írok lapot, mert rövidesen találkozunk… 2 hete nem bírok kikászkálódni a náthából. Nem feküdtem ki…nem volt türelmem orvosnál várni…Laci a pillén fog aludni…Gella

Még van egy levele, pár nappal a halála előtt írta, az 1969-től vezetett naplóba illesztettem.

 

Családi levelek, 1953 – 1975

                                                    

2007. 07. 10.  A történelemnek és egyéb körülményeknek köszönhetően családom kiterjedt levelezést folytatott. Trianon háromfelé szakította a családot. Anyám, Irén húga és Apám Csonka-Magyarországon maradt. Vali nővér és Magda, Anyám másik húga csehszlovák /majd szlovák/ területre kerültek. A legrosszabbul azok jártak, akik Aknaszlatinán maradtak: Apám teljes családja és anyám másik nővére, Manci és családja. Ők előbb szovjet, majd ukrán állampolgárok lettek, miután már voltak magyarok, csehek is. Tologatták fejük felett a határt és egyre rosszabb rendszerekben találták magukat.

A legjobban Anyám egyik unokatestvére, Catherina Granskie járt. Az ő felmenői voltak olyan bölcsek, hogy Amerika felé vették az irányt. Catherina magyarul meg sem tanult, szülei révén a szlovákot még értette. Levelezett Anyámmal, aki szintén beszélt szlovákul. Ebből a levelezésből sajnos nem maradt meg semmi. Néhány csomag is érkezett, az egyikben teniszlabda, ami az első volt Halásziban. Anyámnak megvolt a cím és Halásziból írta a leveleket Raritanba. Még 1975-ben is írt, Óvárról.

Izgalmas volt a Google-ba beütni Raritan mezőváros nevét. Én voltam a 93 359. látogató Raritan honlapján. New Jersey közepén fekszik, 2000-ben 6338-an lakták, ezek 87 %-a fehér. Van egy Raritan nevű folyó is, a legnagyobb New Jersey-ben. Jacht-klub működik a városban.  Egy sereg Granskie-t is találtam. Hogy közülük ki a rokon, azt nem tudtam kideríteni.

 

Hugi Sopronban volt diák, én Pesten. A levelek jöttek-mentek Óvár és a két város között.

Jelenleg csak a Cegléden élő Kistamás Sándorné, született Nakvaczky Marikával levelezek. Ő Anyu édes unokatestvére. A közös nagypapa Nakvaczky Szilárd. Marika noszogatására írt pár levelet Éva, Magda lánya. Nagyon töri a magyart.

 Cegléden él Etus megfogyatkozott családja. A levelezést az időnkénti telefonálás váltotta fel. Az óváriakkal e-mail kapcsolatban vagyok.  Ezeket a leveleket folyamatosan törlöm.

Hugin kívül rendszeresen írtam anyuéknak, három testvérének.

1953 – 1956 közötti leveleket anyu adta át nekem. Hugi sok szerelmes levelet kapott, anyu ezeket is nekem adta, eddig csak belelapoztam a kötegbe.

 

                                               1953 – 1956

Anyu, apu > Hugi,  Egyek  1953. 12. 22

Kicsi Angicám  Fogadd tőlem e csekélységet…sokat dolgoztam rajta, teljesen át kellett szabni…Kis Tündérkém szent estén szép kis bogár szemecskéiddel egy pillanatra nézz a messzeségbe, repüljön gondolatod közénk…kicsi Szöszim…Csókol Anyuka, Gabika

Gizi méni sok puszit küld, kérdi, mi van a gavallérokkal…

Kokovai Emőke, Óvár > B. A. Sopron,  1954. 10. 10

Drága Angelkám!...A gimi most csupa élet és izgalom…Sok új tanárt kaptunk…Ucsili elkerült tőlünk. Nem pislog nekünk többet. Egy szőke tanárt kaptunk, Boros Dezső, nős, két gyerekkel. Új a fizika tanár is…Pardavi kiadta a parancsot: bogarakat gyűjteni…Ebben Szabó Gizi néni is segít. Segítettünk építeni az árvíz-sújtotta községeket…IV.b. Szabó Lacikáék / a nyelvész prof/ Püskire mentek. III/a, a te régi osztályod…IV/a Iványi Mártiék  Darnózselire mentek. Mi, a II/a Bodakra …Voltunk Csornán kosarazni…most már 15 éves öreg nő vagyok…csókollak: Bimbi   / a levél 5 sűrű oldal/

 

Édes Angikám!     Bimbi, boríték és évszám /53 vagy 54/ nélkül, 11. 02

…az orosz elég nehéz. Egy 22-23 éves férfi tanítja. Magáz minket. Megtiltotta, hogy „kezét csókolom”-ot köszönjünk neki…Képzeld az orosz tanár szerelmes belém, pedig olyan hülye alak, hogy borzasztó…Gabit üdvözlöm, Gizus nénit csókolom.

/Az interneten egy orvos-névsorban Bimbi Dr. Kokovai Emőke főorvos néven található, munka helye a Főv. Szt. István Kórház. A minden óvári kapcsolatot ápoló Gál Karcsi találkozott vele, én nem. Félelmetes! Több, mint 50 éve nem láttam./

Irénke, Anti > Huginak Sopronba, Egyek, 1954. 10. 18.

Drága kicsi Angelkám!...köszöntelek születésnapodon…Kis Mókuskám, ha látnád nagyított képünket…tanács-választás előtt rengeteg a gépelésem…Anyut nagyon várom. Csókol: Iri

Bartók B. úti kolesből > Sopronba. Kis alakú rózsás lap borítékban

1954. 10. 19.  Sok-sok boldog születésnapot kíván bátyád Gabi   

 

Fonyó Etelka, Móvár > B. A. tanuló, Sopron 1954. 10. 27 /levelezőlap/

Édes Angikám! Mindkettőnk nevében köszönöm kedves gratulációdat. Gondolom már megszokhattad és megszeretted Sopront és az iskoládat. Már én is eléggé megszoktam az Akadémiát, de nem tettem le arról a reményről, hogy Pestre kerüljek. Gabi hogy van, kap ösztöndíjat?...Sokszor csókollak Etelka

B.G. Bp. Bartók B. út > B. A Sopron  1955. 02. 26.

Édes kis Leánykám! …itt vagyok Gabinál…Gabit idejében értesítettem expressz levéllel, még mozi jegyet sem tudott szerezni…Apukád

Kedves Gella!...sok csókkal Gabi

 

B. A-né Halászi, Kossuth u. 48 > B.A. Sopron /két levél egy borítékban, az első/ 1956. 02. 03.

Drága Kislányom! …gondolkodtam a lakáshistórián…valahogy kibírod már ott is… a hegedűtanárnak mondd meg, ha a testtartásodat kifogásolja, hogy beteg vagy és erősödnöd kell…ha citromhoz jutsz, edd meg magad…Apukád

Édes Angelkám! …Márton Sanyi itthon volt, nagyképűen csevegett a buszra várva…Írjál Szuszinak. Egész héten nála vagyok…Frankhauser Kati / első szerelmem/ Pesten esküdött, itthon laknak. A Dercsényi szalonban nagy zsúr volt. Millió puszika édes Anyudtól.

/Külön lapon anyu bizalmas levele/ Drága kis nyuszi-muszikám! Bizalmas levélkéd tartalma oly édesen gyerekes…/Hugi szerelmes lett Gerard Philpe-be és írni akart neki. Anyu nyugtatgatja/ A kis káplán, Gyurka gyóntatott…citromot dugva lehet kapni, egyik Gabié…Szuszit ápolom…Aputól kapok egy szekér szenet /Anyu ekkor 44 éves!/, tegnap gyalog jött haza….már lefekszem, 1/2 12….édes Mamid 

 

 02. 08. Drága kis Angelkánk! …végtelen szorgalmas lány vagy, de arról nem tehetsz, hogy csak ennyire bírod…az eredmény közepes lett, ami ma a jók közé tartozik…vigyázz az egészségedre…Apukád

Drága kis Angelkám!...nem vagy te oly kis butus, mint azt Te beképzeled…Itt – 25 °C a hideg, aggódom miattad…Megérkezett Szuszihoz küldött lapod, jól esett neki. Ma busszal benn voltam vele Óvárott. Közelharc folyik a busz-helyekért. Beállítottak egy különjáratot Halásziba…fel a fejjel kis csimbi, látom, hogy mosolyogsz…„ A mennyei kakasnak tegnap ezüst miséje volt” /Ez a halászi plébános/…Anyucid

B. A-né Halászi > B. A. Sopron 1956. 03. 09. reggel ¾ 6

Drága Angelkám! Pár sort tudok csak írni, mert indulok dolgozni. Származásodat illetően írd:

Édesapám szegény bányászcsaládból származott s jelenleg, mint technikus dolgozik a Móvári Mezőgépgyárban. Édesanyám vasutas munkáscsaládból /?/ származott… Apukád

/Anyu levelében nyugtatja, hogy a halászi iskola-igazgatóval, Kökénnyel beszélt óvónői kihelyezéséről. Végül hugi a MOFÉM-be került. A levélben arról is ír anyu, hogy Szlatinán 81 éves korában meghalt a nagymama, Berszán Sándorné, szül. Leitner Ida /

 

B. A. Halászi > B. A. Sopron  1956. 03. 21

Drága Angikám!...vigasztaló soraid megnyugtattak…Gabika pár napra hazajön…03. 18-án volt a békekölcsön húzása, nyertünk 400.- Ft-ot, ebből 360-at fizettek ki. Meglesz a ballagási ruhád…csókol Apukád

Édes drága Gyermekem!...Szuszival Óvárra mentem…A pénz, a flanc, a ragyogás, a sok ékszer, amit Szuszi magára aggat vonzóbb, mint szerénységem…még most nekünk nehéz…érdek a világ kis kincsem…féreg az ember. A nagyzolás, a majmolás, és hencegés. Arra nem gondolnak, a kerék forog. Kérlek, erről Gabinak ne írj…Édes kis Szöszibabám…

/Nem is írt erről nekem. 51 év múlva olvasom szegény anyám sorait. Szuszival egy Joli nevű nőhöz mentek Óvárra. Ott Joli ajnározta Szuszit, mamát meg lekezelte, bíztatta, hogy majd varrat vele. A jól kereső falusi orvos neje akkor is megszerzett minden jót. Ezekből csepegtetett anyunak ápolás, varrás fejében. Amíg Apu haza nem jött a fogságból, Anyu Szusziék társaságába járt, kuglizott is. Emőke, becenevén Bimbi – akinek két levelét beírtam - az ő lánya/

 

Pocsék minőségű kék papír, lila tinta. Cirill betűk, sarló-kalapácsos, ötágú csillagos pecsét. Stark Erzsébetnek, „Mányónak” levele Szolotvináról Huginak, Sopronba

1956. 04. 08. Drága aranyos kis Angelkám!...Nagymama még élhetett volna…halála előtt borzasztó türelmetlen volt…anyu annyira szereti Gabikát és semmit sem üzen neki…hagyj békén és a falhoz fordult…nem sokáig leszek veletek…Etussal majdnem minden nap kimegyünk a temetőbe…a temetésen ott volt Anyukád helyett Manci néni…Ervin bácsi a vasat még tudja ütni…nagyon hideg van…mind a két kezedet nyújtottad Ervin bácsinak, hogy csókolja meg – emlékszel?      Erzsi nénéd

 

Halászi 1956. 05. 11. Drága Egyetlen kis lányom!...Anyukád személyesen jelen lehet a nagy ünnepen, én csak lélekben fogok veled ballagni …mindig megvigasztalódtam, mikor a ti gyermeki arcocskátokat magam előtt láttam…Légy nagyon nagyon boldog Szeretettel ölel és csókol Apukád

U.i….Pesten voltam szabványügyi tárgyaláson…tiszteletdíj jár érte. Előadást kell tartanom a Szocializmus győzelméről…csókol Apukád.

 

                                              Levelek 1972-től

 

Egy dobozban én tettem el leveleket. Hiányzik Magda és Irén. Magdával több levelet váltottam, mint Irénnel. Ő sokkal közelebb volt hozzám és természetesebb. Csak az maradt meg Magdától, amit a Göre Gábor könyvbe írt:

Gáborkának sok szeretettel Magditól Kassa 1974. 04. 29. /Így: Magdi/

Irénnek egy sorára emlékszem. „ A szeretet szivárvány hídján röpülök hozzátok” A szöveghez illettek cirkalmas betűi.

 

B. A. Móvár, Mosonyi M. u. 4. > B. G. Tartsay 7. IV. 1. 1972. 10. 01 / 8 oldal, zöme Aputól/

Drága Gyerekek!...szomorú őszi vasárnap….csodálatos társas kirándulás a szövetkezet szervezésében…Mosonszentjános, Csorna, Kapuvár, Fertőd…nem először láttam…leírni nem lehet…Fertőrákos: kőbánya, Sopron, részletes leírás: mit ettek egy cukrászdában, majd borozás. Nem ez volt az utolsó kirándulás? /még 24 évet élt/ Mit vegyek Tominak, Editnek karácsonyra? Tomi nem érzi, hogy Csöpi szereti őt. „Amolyan parancsuralom van” Apu szerint Tomi azt mondta: „ezek eladnák a lelküket is”. Csak legalább Tomi nagykorúságát érnénk meg…Apuka

Aranyos Gyerekek! …látványos kirándulás…mikor itt vannak Editék, olyan nehezen indulnak haza. Mindig elkísérjük őket: Tomi apuval, mi előttük Edittel. Putyi és Csöpi kérdezi tőlük, akarnak-e kistestvérkét. Tomi már VII-es. Csöpi már gömbölyödik. Tomi könyv-szeretete hozzánk való ragaszkodását mutatja. Vasárnaponként jön a két árva. Örömmel olvastam turista kirándulásotokról. Sok puszi…Anyutól

 

Az esti Koppenhága, G > B.G-né Tartsay 7   1972. 10. 07.

Cupikám és Gyerekek!...komp-átkeléskor közel jártunk Helsingörhöz…kifolyt Katona /győri ig/ pálinkája…Arhusban kedvesen fogadtak…sok csók: Gábor

 

B. A. Móvár, Mosonyi u. > B. G. Tartsay 7   1972. 10. 17.

/ismét Apu kezdi/…mire e levélke oda ér, édes apuka megérkezik csodaszép körútjáról / az én utam is csodaszép, akárcsak a fertődi kirándulás. Putyi, Csöpi viszont parancs-uralmat tart fenn/ Cupikám köszönjük kedves soraidat. Mi csak Kassán és a Tátrában voltunk. Van egy tanítványom. Drága Lacikánk, Gyurkónk! Legyetek jó kis fiúk…

Drága Gáborkám!...világjáró fiam lesz. Cupika aranyosan írt…”boldog örömmel ölelik át az érkező Édesapát, szerető férjet. Szívesen lennék ott, hogy láthassam ezt a kedves képet” Meg ne fázzatok, amikor Gáborkát várjátok. „Igaz, ilyen előkelő helyen van váróterem”.

/Szegény anyu, éltében nem ült repülőgépen. Azt hitte, hogy a váróterem valami extra dolog. Külön ír Lacinak, Gyurinak/…Anyutok

Öt hónap pauza

…mint előbbi, 1973. 03. 07

Drága Gyerekek, Drága Gáborkánk!  Rádió-ajándékozás…érettségi tételeket dolgozok ki. Megéri, mert megfizetik…Apuka

 

Apu írógéppel címezte és okl. gépészmérnöknek titulál…1973. 04.10.

…Editke van itt csütörtök estig…az 50 %-os könyvvásárt nem használtam ki, itt Óvárott egy sem akadt, Győrben meg nem voltam /nehezen dönt, Óvárott nyílván az volt a kínálat, mint Győrben/ Dolgozom az érettségi tételeken. Örülök, hogy haladsz a franciában…a német nyelv sem kutya. A húsvéti látogatás időpontját írjátok meg. A Mosonyiban nappal többen is lehet ellenni. Ki tudja nem Lacika lesz-e „egy holdbéli Uranium nagyüzem vezérigazgatója?” Apuka

…mindig nekem jut az utolsó oldal…Örömmel olvastam a kirándulásról szóló beszámolót…lány koromban az öt testvér kisétált  a Csermelybe vagy a Bankóra…Editke nálunk, most lépett be Tomika…Várlak Titeket…Anyutok

…mint előbbi,  1973. 05. 17

Drága Gyerekek!...én csak alacsony beosztásban vagyok…felhívást kaptam könyvkötésre…fogalmam sincs mit kérhetek, légy szíves irányárat írni…kocsival hoztak-vittek egy Kodály hangversenyre…talán elmegyünk Egyekre. /egyszer én vittem le őket a Trabanttal. Akkor vagy egy más alkalommal beiktattuk Lébényt/ onnan mehetünk Lillafüredre, Egerbe, majd meglátjuk / ez utóbbiakból nem lett semmi/…amikor a tévében jó film van, a szomszédok áthívnak. A gyerekek régen voltak itt, Mama névnapjára sem…kettő éve, hogy drága kis lányunk örökre elment…meg lehetett volna menteni…nem tudom elmegyek-e a BNV-re…Apuka

Aranyos Gyerekek!...mióta elmentetek, nem voltak itt a gyerekek…írok Irénkének tervünkről…Mamikátok

Kissova Valeria, ČSSR, Košice…B. G. mérnök    1973. 05. 28  /a bélyegen Ostrava iparvidék/

Egy évvel később találkoztam Valival, amikor Magdáéknál voltunk. Akkor már alig hall. Magda második férje Batiz Péter gúnyolta, szembe beszélt hozzá: Úgy vártalak te drága…Cseh nyelvű Kassa-albumot kaptam tőle: Košice kultúrne pamiatky. Ebben két oldal magyar nyelvű összefoglaló. Megtudjuk, hogy „eredetileg szláv település”, valamint: „műemlékei: kormányprogram háza, ahol a Nemzeti Front programját kihirdették 1945-ben  és a Szt. Erzsébet dóm… Így, ez a párosítás. Azóta persze még rosszabb a helyzet.

Elég korán /41 éves volt/ meghalt a férje, özvegy maradt, gyerek nélkül.

Drága Gabikánk és Cupika!...kezdjük Cupikát…Hévízre járt + Gyuri férjem bátyja és ott is halt meg 1963-ban. Ha tudom, hogy Cupika oda megy, megkértem volna, hogy égessen gyertyát…Prágában sohasem voltam, egész nyugdíjam kevés lenne az útra. /Elképesztő, még annyi haszon sem jön ki az elcsatolásból, hogy az új fővárosba ellátogasson!/…Angelika tragikusan hagyta itt szüleit és két kis árváját.

A berlini fal a béke ellentmondása, rontja az illúziót…zöld asztalnál kellett volna elrendezni…/Mindig naiv volt. Illúziói voltak a kommunistákkal szemben. Észre sem vette, hogy szövegében milyen ocsmány albumot adtak ki szülővárosunkról /…hallókészülékem Dániából való.

Boldog lennék, ha Anyu úgy lakhatna, mint itt én a kis garzonban. Ez Apu gondja lenne, illetve régen lett volna. Szegény ábrándos lelkű Gizikém…nem értem, hogy Apu nem volt a temetésen…Péter és Magda kitett magáért a pekliszkói látogatáskor. Magdi finomakat főzött /erre én is emlékszem: nemcsak aranyos, kedves, jó levelező, hanem még jól is főz – gondoltam, amikor ott voltunk/…Manci néni* a sok gyerekkel, Pityu a kínai határon, Pubinál fiú, Valinál kislány…érdekel-e az egyveleg levél…Pá! Pá! Vali néni

Lenkei Istvánné, Fialka Margit, ha jól számolom hat gyereke volt. Szlatinán a Kolozsvári utcában szomszédok voltunk. Ők ott maradtak. Tőle nem maradt levél. Egyszer betoppant lányával az Üllői úti albérletbe. Hol alusztok? Hát itt, mutatott a csöppnyi szobára. Nagy nehezen beajánlottam egy Rottenbiller utcai rokonhoz.

L. Pityu egyszer megjelent a Tartsay 7-ben, amikor Apu épp ott volt. Össze is vesztek. Máskor meg ott aludt nagy szőke unokatestvérem, L. Vali. Ővele nem volt semmi gond. Lenkei Egyeken volt látogatóban, anyuék nem tudták – nem is akarták – fogadni. Irénke mesélte mennyit ivott. Anti elvitte a tanácsházára: íme, egy szovjet ember. Pista b. ott marhaságokat mondott, Antit jól leégette /ahogy ő engem az esküvőmön/

L. Emma levelezett a ceglédi Marikával és ellátogatott Kassára Évához, Magda lányához. Kettőjükről fénykép készült, amiből én is kaptam. 

Van egy Berszán Vali unokatestvérem is. Józsinak /akit sohasem láttam/, apu öccsének a lánya. Valit Etus látta nemrég Szlatinán és mondja, hogy nagy beteg. Vali 70-valahányban járt Pesten és elkísértem a Stromfeld A. útra, egy címre. Itt járt Gella halála után, Óvárott is volt, Putyit nézegette, hátha összejön valami, de nem lett belőle semmi. Putyi kikísérte az óvári állomásra, nem vett neki fagyit, mert mint mondta, nincs nála pénz.

Róluk legalább tudok valamit. Apu több testvéréről és gyerekeikről semmit sem tudok. Etus egyetlen itt, Cegléden levő szlatinai unokatestvérem, őt kellene vallatni. 

 

1973. 05. 29. Apu képeslapja Győrből egy szimpóziumról  /akkor még nem tudta, hogy 1987 – 1996 között  9 évet él a városban/

Még mindig a Mosonyi utcából…1973. 06. 01

Két-két oldal, kezdjük Anyuval:

Drága Gyerekek! …kint voltunk Angelka neve napján…Tomi az öntöző…Mancika névnapjára képeslapot vettem…estig nálunk voltak a gyerekek…Anyutok

…a Mokkából közvetítették a”Ki nyer ma” műsort…a lakásügy stagnál…nem tudok hinni senkinek sem…tanítványomnak sikerült jó dolgozatot írni…a Könyvhét nem érdekel. A nyár forró és száraz…Editke el-el szökik otthonról  /„nem engedik”, hanem szökik. Miért ne engednék/…Apuka

 

Palme Domonkosné…> B. G.-né…1973. 07. 10

Mellbe vágott a feladó, amikor megkaptam a levelet. Síron túli írás. Majdnem. A betűk nem egészen olyanok és főleg más személy leledzik a cím mögött: Stumpf Edit, vagyis Csöpi az új nej

Kedves Cupi és Gábor! …örülünk, hogy jöttök…remélem jelenlétem nem zavar…Tomika volt mamánál…mindketten elfértek nálunk…Sokszor puszilunk Mindnyájatokat: Csöpi, Putyi, Gyerekek

 

London: The city of contrasts  > dr, M.L. Tartsay 24      1974. 03. 31

Drága Anyukáék, Cupikám, Gyerekek! …a Pycadilli a Pygalle-re emlékeztet. A metró öreg, de gyors…szállónk az Opera mellett. A híres ködnek nyoma sincs…Gábor

A MEAT szimpózium alkalmából, ahol Körmendy Lacival voltam és Notthinghamban, illetve Sutton Boningtonban szálltunk.

 

Kissova Valeria, ČSSR, Košice…> B. G.  1974. 04. 18

Drágáim! Addig is, míg Péter megírja az útirányt. Csak ne éjszaka jertek!...a Dómig nem kell feljönni…

Simán megtaláltuk a Bajzova ulicát. Beérve a városba, feltűnt a dóm /ahogy most 2004-ben is/. A biztonság okáért kérdeztem egy járókelőt és mondta: „itt a benzinpumpánál kell jobbra fordulni”. Magdi beirányította a Trabantot a kertbe. Másnap a szlovák lakótárs hőbörgött, mit keres ott egy magyar kocsi. De azért benn maradtam

Vali szépen ír magyarul.

A városban szigorú a büntetés az autók közt előírt távolság miatt /Vali sohasem vezetett autót, nem is nagyon ült benne/ Krasna Horka helyett inkább…/pedig mi oda mentünk/ Nem tudom Szili nem lesz-e szolgálatban. /Szili megjelent kis időre az anyjánál, de a nővére, Éva nem/…A Tátra két napos túra. /eszünk ágában sem volt túrázni/ …megnézem a Dóm Rákóczy-kriptába mikor lehet lemenni / Ott voltunk, magyar vezetéssel. Tele volt nemzeti színű szalaggal kötött csokrokkal/

Adja Isten, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy azt tervbe vettétek!...Valy

 

Képeslap, a kivilágított kassai dóm, Vali > B. G. Tartsay 24, valószínű 1975. 07 ?

Drága…Köszönet a tihanyi üdvözletért…a csodás kultur-emlékek örök és felejthetetlen látványa beszél…8 napig voltam Pekliskoban. Magdáék még kinn vannak. Mindig öröm, ha írtok…Vali nénitek

Westminster Abbey and Big Ben, London > B. G.-né      1974. 07. 15.

…megyünk tovább Skóciába. Az útlevél-vizsgálók értették a franciát. Sok csók Gábor

The Quire, Canterbury Cathedral > B. G.-né      1974. 07. 18

…végig utaztuk Angliát, többek között a túloldali katedrálisban is voltunk…

Milano városképek   > dr. M. L… 1974. 07. 21.

…Anglia, Skócia, Hamburg után érkeztünk Milánóba…a dóm tetején és belsejében töltöttünk majd egy délelőttöt…Gábor

 

Anyuéktól a Magyar utcából, több mint egy év múlva. Az új lakást segítettünk Cupival rendbe hozni, berendezni.  Udvari a lakás, budival, de sokkal jobb, mint a Mosonyi M. Öblítős WC és zuhanyozó fülke csak évek múlva lett a Dobó K utcában. Halásziban is budi volt.

  

1974. 09. 03

Drága Gyerekek! Laci szépen ír, jól úszik. Gyurinak jók a rajzai…mi öten voltunk testvérek…vigyázzatok a gyerekekre. Tomika köszöntött 41. házassági évfordulóra. E hét végén jön haza. Editke sokat játszott velem…Anyutok

…anyunak vettem egy köntöst…mennyi ideg tudtok itt maradni; Gáborkám, kellene egy ö.v. kályharostély…Nem hiszem, hogy sikerül egy pesti kiruccanás…Jót vidultunk a rádiókabarén…Editke játszott Mamával…Apuka

 

Domi b. partecédulája, 1974. 11. 22.  /74 volt/ Csöpi küldi.  Requiescat in pace

B. A. Magyar u. 30. > …Tartsay 7.  1974. 11. 23.     2 x 2 oldal

…megsirattam Domit, Angelkánkat nagyon szerette. Mindent Csöpi intéz. Aranyos teremtés…Lezajlott a 41. házassági évforduló / a mienk holnap a 43./ Tomit pici korától mindenhova vitte az óvári nagypapa…ha 70 vagy 80 évig él egy ember, akkor is igen rövid…Anyutok

…házassági évforduló lesz-e még és hány? Lacinak és Gyurinak mit lehet Karácsonyra venni? …hogy Tomi mit kap, még nem tudom. Anyu italokat kapott az évfordulóra. Mama karácsonyra köntöst szeretne. Tominak nem írták meg a halálhírt, úgyis haza jön /Tomi Kőszegen tanult/. A konyhában és a szobában is fűtünk. A Magyar utca fel van túrva…Apuka

 

Erzsi néném Szlatináról már magyarul írja a borítékot. Csak egy cirill-betűs szó: Вeнґpия. Ha már itt van Magyarországon a levél, magyarok továbbítják. Piros bélyeg, a birodalmi címerrel. Ugyanaz a bélyeg Szlatinán, mint Kamcsatkán. 4 kopek.

1975. 01. 22.  Drágáim! …nagyon érintett a drága Nagyika halála…elválni örökre nagyon fájdalmas…jó, hogy Anyunak ott van Editke…Etusnak 11. 20-án halt meg az apja…Édesapámat, a nagypapát te nem hagytad olvasni. Azt mondtad, mindig olyan könyvet néz, amelyikben nincs kép…Erzsi n. Ernő b.

Aranyos Cupikám! Kedves Gábor!...Mányó részletesen beszámol mindenről…gyönyörködünk a srácok fényképében…a kispárnás legény milyen nagy lett…Orosz család

B. A > B. G. drágább boríték és papír. 1975. 03. 10.

Apu kezdi:…többször azt hittem, nem érem meg a másnapot. A szívem oda van…Minden csillagászati áron van. A szövetkezet ünnepi vacsorát rendezett az egyetem dísztermében…javítanak-e nyugdíjamon júliustól? Ezt meg is kell érni. Nyáron jó volna valahol legalább két hétre üdülni. Ki tudja mit hoz a jövő?...naponta 4 órát dolgozom, kényelmes irodában…Nem merek Pestre indulni. Fáradásomat depressziós hatás is okozhatja. Érdekes, hogy tavaly szeptemberben Pekliszkóban nem volt semmi gond…Apuka

…örülök, hogy a házibuli jól sikerült. Tomi 02. 07 óta nem volt itthon. Edittel együtt kézimunkázunk. Csöpi aranyos jó Anya…Várunk szeretettel Húsvétra…Anyutok

 

B. A. > B. G. 1975. 03. 12 /Két nappal később/

Leveleink kereszteződtek…egy szem fiam nem önt meg Húsvétra, így el fogok hervadni. Ha ápr. 4-re jöttök, meg tudom bocsátani…úgy gondolom leveleinket olvasás után a szemétbe dobjátok. Apu várja a választ és nem jön. Örültem Gyurika önálló levelének. Kitettem a négy unokám képét. Sok üdvözletet kaptam nőnapra. /Tőlem ugyan nem, sohasem vettem komolyan ezt a napot/. Cupi nem írtad, milyen ruhát vettél fel a házibulira. Vettetek tévét?...Anyutok

…kérdéseimre eddig egyszer sem kaptam választ…Erzsi néni hív Szlatinára, nem megyek, nincs honvágyam. /Apu azért nem megy, amiért eljött 44-ben. Én sem megyek. Azt a tortúrát, amit Hugi mesélt, nem kívántam átélni. Később, mikor könnyebb lett, már nem volt érdekes. Ma meg egyáltalán nem. Etus megy minden évben és mesél. /…Az idő szörnyen gyorsan múlik. Isten tudja, mit hoz a jövő. Szeretnék kérni egyet s mást, de kifizetem…R. Graves Jézus Királyt odaadtam Kassán Valinak. Azt meg szeretném venni…Apu

 

1975. 03. 20. Névnapi jókívánság Szlatináról, rózsaszál borítékban. Rajta az ára, 5 kp, eggyel több, mint a bélyeg. Mindig azt írják, hogy „névünneped…”

 

B. A. > B. G.   1975. 03. 20. /Csak anyu/  

Apu elment sétálni, mert nagyon szédül. Katerinkának adtam föl húsvéti lapot…Apu elég rossz állapotban van. Egy kérésem van…végy a bizományiban apunak egy nadrágot. Naponta javítgatom a mostanit. Ez az, amit Cupi bemutatkozására vett /12 év/. A méret a tieddel egyezik…Édesanyád

B. A. > B. G.  1975. 03. 22.

…az ember tele van aggodalommal…az egész élet egy szörnyű és vad hajsza…A Tartsay 24 mégis csak I. em és sokkal tágasabb. /A címzés még a 7-be/…sok esetben alig reméltem, hogy megérem a reggelt. Majd csak lesz valahogy. Katalogizáltam a könyveimet. Örömmel olvassuk Laci, Gyuri írásait. Emelik-e a havi 1478.- Ft-os nyugdíjat?...valamikor milyen más volt minden…Várunk Benneteket ápr. 4-re…Apuka

Édeseim! …mint szakmailag képzett kéményseprő…Olyan vagyok, mint a régi koldusbarát, mindig kérek valamit.  Egyik napra gondoltam paradicsomlevest, mákos tésztát /az unokák kedvence azóta is a mama-féle paradicsomleves/ Tomi régen volt itthon. Megírtuk a húsvéti lapokat, majd jön vissza ugyanannyi. Olyan ez, mint a cserebere játék /Drága anyukám! Te is láttad ennek az értelmetlenségét. Az idén először egy húsvéti lapot sem küldtem/ Régen Mamuka /ő az 1941-ben meghalt és számomra ismeretlen nagymama/ vett húsvétkor szagos vizet, elosztotta az öt lánynak. Nincs is jókedvem, mégis bohóságokat írok. Apu már fújja a kását…Anyutól  /A Marsay családot sohasem hagyja ki/

Az egyik leghangulatosabb levele! Micsoda humora volt! Másképp hogy tudta volna elviselni a sok gyötrelmet, nélkülözést. Egyik jó mondása, abból az időből, mikor a rádió harsogta: „Nincs a földön gazdagabb szebb ország, minden ember érzi, hogy szabad” Például apátok , aki éppen ott volt.

B. A. > B. G.  1975. 04. 13.  /kivételesen a borítékon a bélyeg, 1 Ft-os Bólyai Farkas/

…örülünk, hogy szerencsésen haza értetek…a lakást úgy kell fűteni, mint télen. A szövetkezet 6 napos tanfolyamra küld Balatonfüredre. Tomi végre itthon volt. A győri antikvárium új vezetője nem sokat törődik a beszerzéssel. /ezer okot talál arra, hogy ne vásároljon. Vagy, mert nincs pénz, vagy, mert nem tud dönteni/…Apuka

…amikor elmentetek, csak ültünk némán…a banánt beosztottam, minden napra egy. A gyerekekkel ország, város, növény játékot játszottunk…Anyutok

  

 

Az óvári gimiben

 

Az óvári gimibe két alkalommal jártam. Az 1947/48 tanévben a piaristákhoz. Erről megvan a gimi évkönyve, benne nevem vastag betűkkel /csupa jeles/. 1950-54-ben pedig az óvári állami gimnáziumban tanultam. Közben a halászi általános iskolában. 1943-45-ben pedig az aknaszlatinai magyar királyi elemi iskolába jártam. A bizonyítványok mind megvannak.

 

                                                     *  *  *

 

2007. 05. 01 négynapos ünnep utolsó napja. Egy sereg írásom került elő, többségében emlékezés. Egy kockás füzet, egy kisebb notesz és több szóló-lap. Zömmel zöld tintával irok. Időrendben iktatom be a szövegeket.

 

Félbehajtott űrlap, hátsó üres oldalán. Móvári Mezőgazdasági Gépgyár, Átvételi műbizonylat…1955. 01. 20…

                            Piarista tanáraim

Zwikl Pál osztályfőnök  Hogy ment veni sancte-re  / a rajztáblától kezdve mindent vitt magával/

                                 „Pirkák, kiliszták”

                                         „Nyolc évig jártam kimnáziumban, klozeton voltam egyszerse”

                                          „Fiam te má hónap ne gyere!”

                                           „Súllos négyes”

                                      Titulus sepulci aeili Licinii…  / a hangsúlyos szótagok aláhúzva/

Feleltet. Mit tesz a fal; megmondja…Amíg keresgél a noteszben a nevek között,       addig mindenki megnézi a szótárban és mondja, ha kell. Ha nem sikerül megkeresni a szót vagy nem tudja az illető, akkor beírja a súllos négyest.

Ő a példakép. Egyenesen jár, két pár cipője van.

 

Hagyik István  rajztanár. Csonti, zinóber

                                      „Mocskos, mars az igazgatói irodába!”

                                       Térdelés!   „centimeter”   /nem méter/

Stux  földrajztanár, rendes nevén Hencz János

                                         Puskázás a térképre rakott szöveggel

                                          Rendetlenség az óráján, bélyegezés a pad alatt.

                                  /Piarista szerzetes. Húsvétkor majdnem mindenki hozzá ment gyónni/

Szentiványi Béla  magyar tanár, a nyelvtant jól tanítja, gúnyolódó, nagy hintás / a lányokat a táblánál simogatja, szerzetes létére/

Marton Kálmán  számtantanár / jóvágású fiatal szerzetes/  Marton és a Pirike

Pirike /Árvay Piroska/ természetrajz tanárnő. Utáltam a tárgyat. Pl. egy kerek feletet adni a hőscincérről. Gandi /Félix/ felel:”A hőscincér egy rovar, a hőscincérnek kis cincérei vannak…”

Számtanfüzet, fedlapon a felirat:

A tudás fegyver az ellenséggel szemben vívott harcunkban       MOSZ 402 fg.

                  Az én írásom: Az iskola életéből

                                             B.G.

                  A 3. oldalon.   1953. január

 

                               Történelem óra

Becsengettek. A III. a siet befelé. Todorán nagyon pontos ember.

-         Ülj le!

Kalapját a fogasra akasztja, meghallgatja a hetes jelentését. Beír az osztálykönyvbe. Táskájából előveszi jegyzeteit. Könyv nincs nála. A padon sem lehet könyv. Otthon kell a könyvet tanulmányozni. Dermedt csend van.

Az első lapon nyitja ki az osztályozó naplót. Fordít, majd a negyedik lapon állapodik meg. A B-betűsök fellélegezhetnek.

                            - Jöjjön ki Csengei Erzsébet!

Füzetével együtt a térkép elé áll.

-         Az oroszországi viszonyokról, a dekabristákról…

Csengei ledarálja az anyag első mondatait…

-         Ne kelljen minden mondatot kihúzni magából

-         Ki volt a súgó? Gyere ide te nyavalyás. Tartsd azt a majomképedet.

-         Megmondja Maincz!

-         1814-ben

-         Nem elég! /Kell a hónap és a nap is/

-         Cengei menjen a helyére, még fog felelni. Ez ½. /Egyketted/

Az öreg felírja a táblára az óraszámot, majd az óra vázlatát. Közben magyaráz. Minden érthető. Mindenki figyel, jegyzetel. Amikor megszólal a csengő, az anyagrész is véget ér. A hetes szellőztet.

  

                                                Tanáraink és a tanulás

Todorán pontos, precíz, alapos ember. Nagyon lelkiismeretes. Módszere viszont kissé merev. Ragaszkodik a könyvhöz, nem nagyon engedi az egyéni véleményt. /Nem volt könnyű dolga: egészen mást kellett tanítania, mint ami a meggyőződése, pl. Sztálin, Rákosi életrajzát./  Hibáit az öregség okozhatja / gondoltam akkor/.  Nehezen tud alkalmazkodni a modern pedagógiai követelményekhez. A diákság szereti, különösen az osztálya. Egyesek vaskalaposnak tartják.

Osztályfőnökömmel kellett volna kezdenem.

Dr. Németh Béláné matematika-fizika szakos. Széltében-hosszában nyanyának nevezik. Nálunk mindkét tárgyát tanítja. A matematika ellen nincs sok kifogás, fizikából azonban az osztály jóformán semmit sem tud. Nyanya nagyon szeret beszélni. A teljes órát el lehet vele beszélgetni. Matekból rengeteg példát old meg. Hagyja az osztályt gondolkodni, élénkké teszi az órát. Rengeteg benne az életkedv, az ambíció. Szereti dicsérni magát, ezért a diákok kinevetik. Másik hibája, hogy rendetlen. Könyvei saláták, írása pocsék. Öltözéke is rendetlen sokszor. A dolgokat könnyedén fogja fel. Özvegyasszony létére tanári fizetéséből három gyermekét és beteg édesapját tatja el.

Sok fizika órát nem tart meg. Helyette beszélgetünk. Jó esetben matematika van helyette.

A magyar irodalmat Lády igazgató úr tanítja. Hivatalosan a tanárokat elvtársnak kellene szólítani, de mindenki urazza őket. /Ezt természetesen nem kérik ki maguknak./  Egyedül minket tanít az egész gimiben. Először örültünk neki, később mintha csalódtunk volna. Kissé hanyag, felületes. Igazgató és sok a dolga. Vele is könnyen el lehet beszélgetni az egész órát.

Vázlat: Tanáraink jellemzése

Nyanya: fizika óra leírása

               Fizika érettségi előkészítő: Cica, Öcsi, Laci fiam, nagypapa /Ez Nyanya családja/

               Ha Nyanya nem készült: kérem szépen, tulajdonképpen, hogy úgy mondjam….

 Másik cetli:

„Fizika óra”…Novella-szerű leírás…A III.a Németh Tanárnőt várja. /Időpont tehát 1953. / Az első óra névleg matek, de szó sem volt matematikáról. Témák: opera, operett, Strauss. Vita Straussról. A kérdés eldöntésére Tóth a tanáriból hoz egy lexikont. Amíg Nyanya a lexikonban lapoz. Tranta keringőzik szólóban. Az osztály nevet. Tóth és Tranta megy a Révai lexikonért. Ebből is felolvassa a tanárnő a Straussra vonatkozó szövegeket. Most már Tóth is beszáll Tranta mellé mutatványosnak. Az osztály nagyon jól érzi magát. Verdi következik.  Tranta az Aida bevonulási indulót énekli.  Következik Wagner. Az óra túlnyomó része eltelt. Még Mozartra van idő. Sőt Kodályra is. Ezt még elolvasom, most már úgyis mindegy – mondja Nyanya. Megszólal a csengő, Kodály felénél. Szervusz fizika óra Talán a nagyszünet is szervusz. /Merthogy bukás lesz/

Ládi : „Kérlek szépen”…” az emberi humánum gondolata”

Joó Böske „Jaj de szép a tanárnő”   „Új cipő”Új kardigán”   „Új frizura”   „de fiuk!  De fiuk!”

Heccek utolsó órákon: padok körben, középen a dobogó – hátat fordít az egész osztály a dobogónak

Puskázás latinból: fordítási papír a könyvben, írás a sorok közé, súgás. A leginkább bevált: latin szöveg ciril betűkkel a táblán.

Pardavi  nagyképű biológus

Gerjel  sto vü ucsili na szivodnya? Neve magyarul Ucsili. Egyesek Nérónak is hívják

Leszakad a fogas. Ráesik a kezére. Dühében 6 embert beszedet. Mondja kérem Puskin életrajzát. Amikor megakad, rögtön: No menjen kérem a helyére!

Gerjel   „Hülyülne meg, aki ilyet csinál”

Maincz felel. Befejezi. Gerjel lehajtja a fejét, beírja a jegyet, közben Maincz leül. „Üljön le kérem!” Gerjel felpillant: „ Vagy már úgyis le van ülve?” Az osztály röhög, Ucsili vörös lesz

Jó ember és jó tanár. Orosz tanításából éltem az egyetemen. A Rákosi tanulmányi versenyben oroszból tovább jutottam. / Jóború Magda aláírásával jutalomkönyvet kaptam. A könyvet nem tartottam meg/

Többnyire a katedrán ült, nem volt nehéz puskázni. Néha hirtelen felállt és héja szemekkel cirkált a padok között. A könyvek gyorsan becsukódta. Ha elkapott egy puskázót, diadalmasan mosolygott: „Oh kérem Csengei, maga olyan naiv, hogy engem be lehet csapni?”

Én mindig elsőnek felelek, utána nyugodtan olvasok. Egy regényt pl. csak orosz órán olvastam ki.

Mihálka a nagy kémikus. „…a hidrogén mint olyan” Az extemporálét füzetbe írjuk. Hetekig nincs füzet. Sürgetjük, kiosztja, persze nincs kijavítva. Állítólag sohasem olvassa el a dolgozatokat. Szépen írt, jó jegyzeteket készített.

Őszi csibe  Elsős koromban tanított. Rendes neve: Szentgyörgyi Mária  Újfajta vázlatkészítés. Az órája alatt nagy felfordulás. Kéfer Ali minden órán jelentett: ”Tanárnő kérem, tűz volt Halásziban, nem tudtam készülni” Jelentés közben mélyen meghajolt.

  Nagy Béla negyedévben. /Béluci diák, nem tanár. Nemrég halt meg rákban./ Latin órán mindig jelent.  Eltemetett számtalan nagyapát, nagybácsit és egyéb családtagokat. Így mentette ki magát a készülés alól. /Ha tudta volna, hogy előbb megy el!/  Ha Böske nem vette be a szövegét, akkor az osztály segítségével könyörgött, hogy ne kapjon elégtelent. 

Márk Margitka nagyon kedves, lelkes, szimpatikus, fiatal tanárnő. Nem szép, de nem is csúnya. Mi irodalomkedvelő fiuk – Tranta, Géza, Sanyi – nagyon szerettük.  Tanítási módszere: kiselőadás, Mikes, Bánk bán. Kár, hogy csak a II. gimn. osztályban tanított. /Úgy rémlik a Nyugatról tőle hallottam először. A legvadabb diktatúrában, 1952-ben/

A jutalom-könyvet az excel-katalógus készhítésekor találtam meg 2008-ban. Gogol: Bulyba Tárász. Fordította: Trócsányi Zoltán. Dante Kiadó /11, 50.-/

„B. G. II. o. gimnáziumi tanulónak a magyar irodalom és matematika terén elért kiváló tanulmányi eredményéért. Móvár 1952. június 17-én” /pont 44 év múlva hal meg Apu/  Márk Margit magyar irodalom szaktanára  Némethné, Mihálka /o.f./ Hollóné /ig./

 A körpecséten: Mészáros Lőrinc Áll. Ált. Gimnázium Móvár. Később vette fel Kossuth nevét.

                                                             ­­***

 

Apu írásával egy elismervény Kurcz Antal, Fő u. 66. nevében gőzkazán használat tárgyában. Havi 100.- Ft. 1952. nov. 1 -  1953. márc. 15 időszakra. A kazánt a Mezőgép adja, nyílván apu intézte el.

A lap hátoldalán   A „puska” c. „novellám”. Szabóéknál történt, az iskolai puskáról, nem a lőfegyverről van szó. Zolival, Gizi néni fiával beszélgetek. Nem érti a puskát. Gizi néni megmagyarázza:

„Hát megnézik, nincs-e a diákoknál puska, nehogy agyon lőjék magukat, ha nem    sikerül az érettségi.”

/Drága Gizi néni, aki annyi jót tettél velünk, ne haragudj a túlvilágon. Nem akartalak bántani./

                                                

                                                            ***

 

                                                         Pafisz

                                              / Halászi, 1957. 01. 07./

 

/Több oldal Mezőgép „Átvételi műbizonylat. Rövidített szöveg./

Halásziban általános iskolás koromban Nemess Ali volt a barátom. Együtt játszottunk, bélyegeztünk. Aliék a Mosoni-Duna parton laktak, sok időt töltöttünk ott. Ali sokat horgászott. Nekem nem volt türelmem hozzá.

Először dióverő szövetkezetet alapítottunk. Törzstagok Ali és én, póttag Kéfer Ali. A Duna parti diófákról vertük le a diót, részben megettük, részben elraktároztuk, pl. fa üregében. A megrakott üreget gyeptéglával fedtük be. A burokban félre tett dió tönkrement.   

Nyáron sokat fürödtünk. Nemes Ali, Kéfer Ali és én tervet eszeltünk ki. Felgyalogolunk a Macska szigetekig, ott tutajt készítünk, és azon leereszkedünk a Dunán. Délben egy órakor indultunk. A felszerelés: madzag, bicska, zsíros kenyér. Jó pár km-t gyalogoltunk, elhagytuk a szilfákat, majd a halászi legelőt, ahol a falu tehenei legelnek. Megpillantottuk a Dunában a kákót, amiből a tutaj készül. Mindegyikünk külön akart magának tutajt készíteni. El is készültek, ráültünk a tutajra és elindultunk lefelé. A Mosoni Duna azonban elég lassú folyású. A víz egyre szívta lábunkat, a nap is kezdett hanyatlani. A szilfáknál Kéfer Alival leszálltunk a vízi paripáról. Nemess Ali sajnálta elengedni a fáradságos munkával készült tutajt.  Összekötötte a hármat és egyedül folytatta a csorgást. Mi Kéferrel meg sem álltunk hazáig.

Néha csatlakozott hozzánk a két Sragner, Kálmán Pista és Márton Sanyi. A csapat megvolt, csak még nem neveztük Pafisznak.

Nyáron többnyire a hídtól lefele kezdünk úszni, érintettük a lépcsőt, /ott most forgalmas fogadó van/, elértük a focipályát, eljutottunk a torokig, sőt azon túl is. Az Óvár felőli partot keskeny erdő szegélyezi, beljebb nagyobb fák. A halászi parton fűzfák, bokrok.  

A hídtól lefele az első „nevezetesség” a lépcső. Itt érzékelhető a Duna vízállása. Következik a kavicsgödör, a lóúsztató, majd a focipálya. Ezután nagyot kanyarodik a folyó, ezt nevezik toroknak. A halászi oldal erdős, ahol keskeny utak futnak. Még tovább egy tisztás található. Itt alakítottuk ki tanyánkat. A környező fákon mindenki helyet foglalt magának. Amikor nem fürödtünk, galambtojást és krumplit szereztünk. A tisztáson tüzet raktunk. A tojásokat iszapba burkoltuk, majd úgy dobtuk be a tűzbe. A krumplit megsütöttük, majd falatozni kezdtünk. Később egy domboldalba kemencét vájtunk és ott tüzeltünk.  Gyakran nemcsak a tűz füstölt, hanem mi is. Innen jött az ötlet:

                                                  PAFISZ = Pattyogó Fiatalok Szövetsége

Ha szövetség, akkor címer is kell: hármas halmon füst, két oldalt olajág, felül: PAFISZ, alul 1951. Ezt fába is bevéstük, monogramokkal együtt.

Mint bélyeggyűjtő, Pafisz-bélyegsort is terveztem vízjellel, árral együtt, fogazott és vágott változatban. Valahányszor itthon vagyok, kisétálok a Pafiszba.

 

/Amikor Cupival, Trabanttal ellátogattunk Halásziba, 1970 végén, 80 elején, Szabó Gizi néni, az egykori szállásadónk még élt. Az országútról benéztem a Pafisz felé, de nem mentünk le a partra. Valószínű semmit sem találtunk volna a tanyánkból. Nemrég egy lukácsos járt ott és hozott nekem a parton levő fogadóról prospektust, a tulajdonos névjegyét. Ez más, idegen világ. A mi világunk nincs többé./      

 

                                               ***

 

/ Még mindig az „Átvételi műbizonylat” 1955. 01. 30-as dátummal. A hátoldalon levő írásomnál nincs dátum. Szövegem nehezen olvasható ciril-betűkkel, tán a titkosság miatt. Feltehetőn későbbi kidolgozandó szöveg vázlata. Nagyon rövidítve:/

A „műbizonylat” nyomtatott oldalán, az üres helyen, minden falat papír kihasználva:

                  Nemess Aladár

                  Ebermannstadt

                  Burg Fenerstein

                  Deutschland

Kedves Ali!   Annyira haragszol rám, mivel nem tartottam Veled, hogy még eszedbe sem jutok? Amiért olyan nagy jólétbe cseppentél, azért nem muszáj megfeledkezned itthon maradt barátodról. Nézd: mindenki másképp gondolkodik. Te úgy tartottad jónak, én így. Hidd el, őszintén örülök, hogy vágyad végre teljesül, egy német elektromérnöki diploma igen nagy szó. Én most nem verem falba a fejemet, jaj, miért nem mentem ki? Amikor döntöttem, a következményekkel is számoltam.

 / A levél dátuma valószínű 1957. Kiérkezése után nem sokkal Alit autóbaleset érte és meghalt. Meglátogattam a Várban élő szüleit. Az utolsó nyom: apja partecédulája a Mátyás templom hirdető-tábláján, amit véletlenül láttam. Túlélte fiát./

 

MNOSZ 5606jelű vastagabb kockásfüzet. A fedőlapon: „ Jó tanulással védjük hazánkat”  Ára: 2,40 Ft. Szövegemet zöld tintával a füzet végén /fordítva/ kezdem.

Dátum a 22. oldalon: Halászi, 1957. 01. 11.  Otthon, a forradalom utáni kényszer-szünetben

 

                                                 Írni kezdek

 

Szó sincs arról, hogy írói pályafutásom kezdem. Az a legfőbb óhajom, hogy elvégezzem a műegyetemet /ekkor III. éves voltam./

Voltak már gondolataim, melyekről úgy éreztem, hogy le kellene írni őket. Magamnak, vagy annak, akinek én akarom megmutatni.

Az igaz, hogy eredetileg irodalmi pályára készültem.

„Magam vagyok nagyon…” Csak a könnyem nem csordul ki. Most tényleg magam vagyok: Anyu, Angi Óvárott, Apu Pesten van.

A hosszú kényszerszünet miatt van időm.. Előkerestem ezt a füzetet, azzal, hogy ebbe írok. Az irodalmi önképzőkör jegyzőkönyvébe.  /Ezért a füzet végén kezdem/. Kár, hogy csak két gyűlést tartottunk, pedig csak harmadikosok voltunk.

Géza és Lelkes Dódi költők, Tranta Káli dramaturg, Márton Sanyi nem is tudom, hogy mi, Németh Jóska ideológus, meggyőződéses kommunista, jómagam irodalomtörténész. Gézát szekáltam: én írom meg az életrajzát. Mi lesz hatunkból, a jövő titka.

Géza irodalmi pályára került, Dódi a Lenin-intézetben kötött ki. Káli most novemberben „szabad földre” távozott. Sanyi medikus, Jóska katonatiszt, én mérnökjelölt.

                                             Lányok

                                          1943 -1963

Több írásos emlék maradt fenn a témáról. Forgattam ezeket jobbra-balra. Végül is ma reggel – mindig kora reggel támadnak jó gondolataim -, 2010. 04. 23-án arra jutottam, hogy az elég terjedelmes szövegeimből összefoglalót írok. 20 év alatt 20 leány-név. Casanovai mennyiség! Tartós kapcsolat egyik sem volt. Az esetek többségében a lány volt a kezdeményező. Rendkívül óvatos voltam. Éreztem, hogy ki kell várni az „igazit”.

Időrendben következnek a lányok, lakóhely szerinti csoportosításban.

Aknaszlatina

Beszeráp Gizella. Csak annyit tudok, hogy létezett, Etus unokatestvérem ismerte. Valószínű az osztály hozott össze vele, ő is B. G. 8-9 évesek vagyunk

Halászi

Frankhauser Kati, nálam idősebb, sokan – köztük én is – epekedtek utána A káplán is túlzottan kedvelte.

Kurcz Böske. Szőke, kék szemű. Ebből lehetett volna valami. Mindketten vonzódtunk egymáshoz. 17 gyerekes paraszt-családban a sorozat vége fele született.

Óvár

Iványi Márta. Egy osztállyal alattam. Ő kezdett szemezni, meghódított, majd kettős játkot játszott /volt másik fiúja/. Elég hosszú ideig tartott.

Fonyó Etelka. Ő b/- én a/osztályban. Több közös program. Kölcsönös szimpátia. Érettségi után hazakisérem.

Molnár Böske. Osztálytárs. A Márta-kapcsolat fordítottja. Etelkával és Böskével a mai napig összejövünk, osztálytalálkozó címen.

Marika ovónő-vel egy csónakázásig jutottunk, kettesben a Mosoni-Dunán. Rövid, félszeg kapcsolat. Valószínű mindketten mást gondoltunk.

Dórika. Csak írásban maradt fenn, emlékemben nem. Gella húgom próbált boronálni vele, Mártával szemben, törlesztéskpéppen.

Anna, Kapuvárról. Egyetemista koromban a vonaton ismerkedtünk össze. A pesti randevúra nem mentem el. Levelet írt, amire nem válaszoltam.

Budapesti Szalámigyár

Sz.-né Edit, a szimpátián kívül nem volt semmi, csak néhány munkatárs próbált ügyet kreálni.

Elvira, Molnár Böskén kívül ő a második sportoló. Edit egyengette a kapcsolatot, ami egy-két randevúig jutott.

Krisztina, NDK-társasutazás. Mielőtt elszántam volna magam, egy másik srác „elhappolta”.

Margaréta, az előbb említett utazás házigazdája. Nagydarab szőke, keletnémet csaj. Kölcsönös szimpátia, a buszon összeborulva, szokásos bizonytalankodásom.

Nagy Kati, kollegina. Itt is inkább a pletyka volt erősebb, mint a kapcsolat. Főnöke voltam. Később kiderült, hogy Cupi osztálytársa.

Fandl Jutka, nem mi kezdtük, hanem az igazgató, aki engem mindenáron meg akart nősíteni. Sínre akart tenni a szakmában is, és a magánéletben is. Az előbbi nagyjából sikeres volt, az utóbbi nem. Pár évvel később Jutka szembe jön, két gyerekkel. Nagyot nevettünk.

Tringer Éva, mindketten facérok. Műegyetemi bálon együtt, tánc, majd hazakísérés. Ennyi.

Berki Rózsi, tüzes, szexis cigány csaj, az igazgató egyik kedvence. Közös vállalati kirándulás Gyugy-ra, este tánc. Nem volt könnyű tartózkodóan viselkednem.

Nyitrai Gertrúd, az igazgató mérnök-koszorújában a vegyész. Vele is közös vállalati program. Egyszer felhívtam egy, a gyárhoz közeli telefonfülkéből. Rejtély, hogy mi volt benne vonzó? Nő.

Lehel Éva. Kölcsönos vonzódás, de ő már férjnél. Meghívott egy kirándulásra, ahol a férj is jelen volt, kettönket fényképezett. MÉTE-kirándulás Csopakra. Tánc, szorosan. Jó húsos.  Rejtély a férj viselkedése. Éváé nem.

Kerényi Zsuzsi. Nem szalámigyári, hanem a Tringer-féle kirándulásból eredő ismerettség. Kölcsönös vonzalom, majd a mama úgy fogad, mintha leánykérőbe mentem volna. Ettől megfutamodtam.

Húsipari tröszt

Az elmaradt templomi esküvő meghívója:

Marsay Erzsébet

és

Berszán Gábor

folyó hó 21-én délután 6,15-kor tartják esküvőjüket az I. kerület

alsó-krisztinavárosi plébániatemplomban.

Budapest, 1964. július hó

Cím: Marsay, Budapest XII. Tarcsay u. 24.

 

A polgári esküvő megvolt, a vacsora is a Gundelben. Az egyházira később került sor, a csendes Fő-utcai görög katolikus templomban, a legszűkebb család jelenlétében. Sztankay színész apja, görög kat pap esketett. Később már a lukácsos Legeza atya ugyanott adta össze fiaimat és keresztelte unokáimat. Bea menyem ugyan római templomban szeretett volna esküdni, csakhogy nem volt megkeresztelve. A kitűzött határidőre csak Legeza atya vállalta a szertartást.

Amikor a tröszti személyzetis / a BM embere/ megtudta az egyházi esküvőt, szólt: ha tröszti dolgozók óhajtunk maradni, gondoljuk meg magunkat. Meggondoltuk

 

                                               Szalámigyár

 

Spirálnotesz, 1960  A notesz gyártója: Műárt, Bajcsy Zs. u…

Feljegyzésre érdemes idézetek

Néhány szemelvény: Hankiss János: Előszó Madách Az ember tragédiájához…

L. Tolsztoj: A nőkről 

Zola a zsidókról, A pénz. III. S. Zweig ugyancsak a zsidókról, szándékuk a szellemi felemelkedés.

Epigrammák következnek….Shelley: A szerelem filozófiája /Szabó Lőrinc/

Hosszú szöveg Maugham Sör és perec

Schopenhauer a női szépségről, miszerint az ellentétes az esztétika fogalmával 

Kosztolányi önmagáról, Adyról /Szép a szép/

Kölcsey Vigasztalás     /Nagyon tetszett: Tűr a bölcs egyformán/

Steinbeck elmélkedése az időről: furcsa és ellentmondásos jelenség…a semmitől a semmiig nincs idő

Móra Ferenc: Bolondságok…Az asszonyt utoljára teremtette az Isten. Meg is látszik rajta…A házasságot csak a házasságtörések teszik tűrhetővé.

Camus: A pestis

Déry: Niki, Magvető, 1956

 

A kerületi kultúros eligazítása. Mint KISZ-titkár /vagy helyettes/ vettem részt az eligazításon.. A KISZ-rendezvényeket be kell jelenteni a Ker. bizottságnak. Főleg a tánc-estélyeket

Beszámoló a húsipari üzemekben szerzett tapasztalatokról: Kapuvár, Újpest /ott dolgozott Cupi, de akkor még nem láttam/, Kispest, Gyöngyös, Debrecen.

Előadás az iszlámról 1960. 04. 29.  „Végtelenül unalmas”

Menetrend Kapuvárra, Egyekre

Könyvtárból kiveendő könyvek

Rádióműsor: Rossini, Mozart, Brahms

 

Műszaki könyvet is vettem ki a könyvtárból, pl. Kolostori: Malomipari gépek. A Szalámigyárban mire kellett? 35 év múlva ebből is tanítottam. Kedvenc írásbeli feladatom a szabadon lengő síkszita

Kivettem Burkhardt: Akt-fotográfia c. könyvét is. Majd Andai: A mérnöki alkotás történetét. Mégis csak mérnök vagyok! F. Sagan: Jó reggelt búbánat / Azóta elolvastam eredetiben is./ 1954-ben a Paris Julliardnál 8000 pld-ban jelent meg. Eddig /1960/ 20 nyelven adták ki.

Kedves hallgatóim!

A műszaki osztály buliján mindenki előadott egy jelenetet, felolvasott valamit. Az én szövegem arról szólt, hogy kezdő mérnökként miként vezettem végig a patkányirtókat az érlelők dzsungelében.

„Történt peniglen vala, hogy patkányirtók jövének gyárunkba bele” – volt az egyik mondatom. Végig ilyen stílusban. Jaj! Akkor mindenki dőlt a nevetéstől. Van egy jobb mondat is: Dr. Petróczy D.: „Gábor Te légy a patkányirtók vezetője. Én megbízom Benned!”

Emlékszem Éder Jenő Puma c. fanyar szövegére, pontosabban csak a címére: A puma. Petróczy / akkor mentorom/ is mondott valamit, de mit? Talán Papdi Böbe reggeli késésein poénkodott.

 

 

                               Tröszt, házasság, gyerekek

                                                 1964 - 2000

 

Zsebnaptárak, napló 1964-1992

 

A zsebnaptár állandóan velem volt. Vagy a zsebemben vagy a táskámban. A 28 évet átívelő, műanyag borítású naptárak mind egyformák, 85 x 120 mm méretűek. Az első német /magyar naptárbetéttel/ a többi a Gondolat kiadása. Milyen stabil volt a rendszer: ennyi idő alatt nem változott a zsebnaptár.

 

                                               1964

 

Persönliches, Lakás: XII. Karap u. 15.   Munkahely: Húsipari Tröszt, V. Széchenyi rkp. 6.

BME Vill. Gépek tsz. telefonszáma. Ott tanítottam

Kiadások, hangverseny-, színház-látogatás. Cupival együtt, nyílván. Túl voltunk a féléves házassági fordulón.

 Heti ebéd 49,50, pártbélyeg 60.- Ft. Az ördög /Molnár F./ unalmas, a jó színészek /Ruttkai, Latinovics/ sem mentik meg. Jan. 12. vasárnap: Tringerék. Ők már házasok voltak.

Egyetemi Színpad: Mai lengyel irodalom. A gyenge bérletsorozat egyik leggyengébb előadása.

Jan. 25.  OHKI, két név és telefon. 14 év múlva itt leszek ig.h, majd kétszer mb. igazgató.

Febr. 1. Lakógyűlés. Még eljegyzés sem volt és már beszálltunk a Tartsay 7. lakásba. Febr. 8 „XII. ker. OTP-nél lakásra be 25 000.-Ft. Egy táskában vittem, 100-asokban. Még nem volt nagyobb címlet.

Febr. 15. „Bethlenfalvyék Gundel” Ez meglep. Arra emlékszem, hogy B. Fehér Irén feleségével – akitől elvált – voltunk együtt, de hogy a Gundelben? Ma gondolni sem lehet ilyesmire. A dolce vita folytatódik: febr. 20. Mátyáspince. Itt ketten voltunk.

Febr. 22. Eljegyzés Semmi több. Még gondolat- vagy idézőjel sincs. Még nem tértem napirendre, hogy megválozik magányos életformám.

 Febr. 28. „Buli a miniben” Most már mentem bulizni. Vitt Cupi.

Márc. 4. NAVI 30.- Ennyi volt a lap előfizetése. Évtizedekig járattam. Hirdetésre sem tudtam eladni. Nagy része a MÉH-ben kötött ki. Néhány számot eltettem.  

Márc. 21. Kis Rabló Ez is egy vendéglő. A Műegyetem mellett.  23-án Amerikai Elektra, Ruttkai, Latinovics, Bessenyei. Ápr. 1. Sámson és Delila, Erkel. „Nagyon jó” Ápr.12. Traviata, szintén Erkel, Alfréd: Ilosfalvy

260.- Ft. a Karap u-i lakbér. Még ott lakom, egészen az esküvőig.

Ápr. 30 – máj. 2. Óvár. Vittem bemutatni Cupit, a mennyasszonyt. Arany Hugicám javában élt. Még 7 évet. 1-jén tán fel is vonultunk.

Máj. 20. Szomory II. József. Közepes. Darvas jó, Krencsey rossz.

Máj. 28. 360,- jegyzet-gépelés. Első könyvem. A Karap utcában kézzel írtam a szöveget, valaki gépbe tette. Lehet, hogy a szalámigyári Papdi Böbe?

Máj. 31. Nagyvillám – Pilisszentlászló.  Cupi csatlakozott a turista-társasághoz. Mászott lelkesen.

Jún.2. Fellini 8 1/2 Német órákra járok, hova? Apu is foglalkozott velem németből.  Szürke kockás öltönyöm 2180 Ft-ba került. Szabó készítette.

Jún. 17. Asztalosnak előleg könyvespolcra. 500.- Ma is az a könyvespolcom, bárszekrénnyel. Később magam toldoztam.

Jún. 20-21. B.almádi. Bele kóstolok a vitorlás életbe. Cupi vitorlázott. Oda voltam, milyen körbe kerültem. Megismertem a hajó-karbantartás örömeit.

Jún. 25. Esk. Meghívók 146.- Ft. Ezek azok a meghívók, melyek nem jutottak el a címzetthez. Egyházi esküvő ugyanis csak később lett meg.  Ildiéknél összejövetel ½ 3-ig.

Majdnem egy hónapig semmi bejegyzés, azután jún. 21-én

                             -  Esküvő –

Így, gondolatjelek között. Mégis: nem mindennapi bejegyzés.  Másnap Mátrafüred. Napokig itt sem írok semmit, később a kirándulási útvonalat: M.füred – Kékes –Mháza – Gallyatető – Parád – Abasár, majd Eger.

Aug. 8-án megyünk először moziba, mint házastársak. Vasszűz, Vörös Csillag.

Aug. 19- 23 között Óvár. Jó hosszú ideig, 4 napig, a Mosonyi Mihály utcában, elég sanyarú körülmények között alszunk. Anyuék is ott voltak, az egyszem szobában?

Az év hátralevő részében nincs érdemi bejegyzés. Előadok, majd vizsgáztatok a Felsőfokú Technikumban. Húsipari gépeket oktatok.

Telefonszámokból: Bethlenfalvy Géza, Edit /Szabolcsné/, Éles Károly /lakótárs, nemrég jöttünk újra össze/, Imre László /BME, egyetemi foglalkoztatásom ő ajánlotta/, Cupi még Marsay E néven, Mari /Kajtár/, a legmozgékonyabb a kiránduló csapatban. Mercz L /náluk laktam az Üllői út 81-ben és ő gardírozott később Párizsban kettőnket/, Sportuszi /ide drága Sárikám ajánlott be, a második háziasszonyom. Azóta is járok uszodába/, Tringer, még a KŐVAC-ban, Wlassits L., Hugi egykori hódolójával hivatalos kapcsolatom volt. Később sógornőjét /Cicát/, bátyját láttam Óváron

Vasúti menetrend-részletek Óvárra, Pápára. A Műszaki Könyvkiadó /első kiadóm/ címe. Foltányi, a lektorom, később az intézetben beosztottam.

1965 évi nyelvvizsgák. Az időpontok bejegyzése azt jelenti, hogy terveztem. Azóta sem tettem le nyelvvizsgát

A kis naptárból mi minden kiszedhető! Milyen mozgalmas év! A „gulyás-kommunizmus” kezdete. Lakást veszek, megnősülök, egyetemen tanítok. Trabantot majd később veszünk, 1973-ban. 1982-ben meglesz a telek is Orosziban. Olaszországba már a következő évben 1965-ben kimegyünk. Méghozzá osztrák busszal. Viszont a templomi esküvőről le kellett mondani. A pártbélyeg árát szorgalmasan perkáltam.

 

                                               1965

 

Első közös lakás: II. Rhédey u. 5, 150 878 telefonnal. Anyósom nővére, Kereszt engedte át, mivel ő Pécsett dolgozott.

Jún. 18. Géptan előkoll.  9 h és teremnevek. Valószínű én vizsgáztattam. Dec. 18. utolsó óra nappalin, majd 21. 18-19 zh.

                  Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum…Izabella

                  B. G. elvtárs…

Felkérem Önt, hogy intézményünkben a „Húsipari szakgéptan” tárgyat, mint meghívott előadó

                  nappali tagozaton...   levelező tagozaton…

                  Budapest, 1965. szeptember 7.

                                                                     Dr. Fábry György

                                                                           igazgató     

 

Fábryval ez a második kapcsolatom. Az első: hallgató koromban fizikai kémiát tanított. Aláírása az indexben. A harmadik: a Kertészeti Egyetemen 4 évig tanszékvezető. A tanszéken szakgéptant adok elő, majd ő kér fel a munkavédelem oktatására. Meg sem nézte egyik tematikámat sem. Rendkívül művelt ember, az oktatásban kissé lezser. Elírta előlem az élelmiszer-előállító gépek tárgyú könyvet. Tőle tanultam „ A dombon ülök, mint gomb a bazilika gömbjén…” kezdetű verset. Legutóbb az Osiris könyvesbolt előtt találkoztunk, ahol kiárusítás volt. Hosszúnak találta a sort és elment.                                          

Előjegyzés 1966. jan, egy hetes út Lengyelországba.

Bevételeim forrásai: prémium, tervbírálat, BME, Felsőfokú Techn., MÉTE-előadás. Húsipar-cikk, szerzői díj a Műszaki Kiadótól.

Az olasz út költségei. 1060 Schillinget és 21 000 Lírát váltottam. /Meg, amit kinn kaptunk Cupi rokonaitól/ Osztrák és olasz vízum 354.- Ft.

A napló-részben március 4-.ig nem írok semmit. Leköt a házas élet. Kapuvári menetrend. Ápr. 12-én /több mint egy hónap kihagyás!/ a grazi, bécsi menetrend.

A Göttler busz rendszáma: W 70 395. Ezzel mentünk egész Ostiáig /Nápoly helyett/. Német szavak: Umsteigkarte, Streckenkarte. Az egyik az átszálló, a másik a vonaljegy. A bolognai Albergo címe. Mellette dátum: 1965. 06. 06.

Rómában Pensione Amalia.  A panzió kártyája is megvan. Ezen az látható, hogy a szállás „Vicinissimo Basilica S. Pietro”, vagyis a Sz.Péter bazilika szomszédságában van. Beírtam, hogy kell Ostiába menni, városi busszal, a Termini p.u-tól. Cca 360 L. Végül is Göttlerék kivittek. 

Jún 2. szerdán indulunk, Bécsig vonattal. Napló-bejegyzések:     

 „Vasfüggöny” A kapitalizmus első képviselői. Schwarz /akiről már Dorka mamától tudtunk/ reklám-emberei. Bécs: pesti hangulat. Rengeteg autó, zsúfolt kirakatok, aluljárók. Ring, Stephanplatz, Kartnerstr. Graben. Építkezések. Bécs is fel van túrva.

Jún. 3. Vásárlás, fizetés Göttlernél. Találkozás G. Karcsival. Kunsth. Mus. Sok Rubens, Velasquez, Botticelli…May fair Lady c. film. Természetesen németül. Jegyek: 12-50 Sch.

Jún. 4. Belveder, Karl K. Práter

Jún. 5. szombat, 13-kor indulás Göttlerékkel. Zuhogó eső. Graz után megállás. Rendelni kellett, 5.- Sch. Szédületes szerpentinek. Völkermarkt, hegyi szálló, jó vacsora és alvás.

Google: Völkermarkt (Slovene: Velikovec) is a city of about 11000 inhabitants in Carinthia, Austria.

Jún. 6. Graz, Klagenfurt, Wörthersee. Sok alagút. A határon sorállás. Csak fel kell villantani az útlevelet. Az út mellett rengeteg reklám. Velence. Négysávos autópálya. A busz a zsúfolt parkolóban marad, vaporetto, Canale Grande. A víz tele szeméttel. Ebéd, kóborlás a szűk utcákban. Sz. Márk tér. Bábeli zűrzavar.

Tovább Padova Sz. Antal bazilika. Kezezés / a sír érintése/. Az autópályáért fizetni kell. Vacsora Bolognában. Dondolo, dondolo – a hintába ültetett a fotós, kikényszerített fotó. Sétálni indulunk, de a via Mamolon nincs járda.  

Jún. 7. A sztrádán alagutak, viaduktok. Délben Firenze. Városháza, Galéria, dóm /!/ Baptisterium, Ponte Vecchio. Ebéd. Michelangelo-tér. Este Roma. /Az osztrák sofőrnek térképemről mutatom az utat. Német nyelvű Firenze és Roma útikönyvből is puskázok/  Vacsora után séta a Sz. Péter téren, Angyalvár, Angyal-híd, Autók tömkelege között megyünk át az úttesten. A téren egy nagypapa unokáját sétáltatja. Nem érdekli, hogy olaszul nem beszélünk, dől belőle a szó.

Jún. 8. Vatikáni Múzeum. Buszozás Rómában. Este borozás Albanoban /Alba Longa/

Jún  9.  Egyéni séta, Spanyol lépcső. Érdeklődésünkre érthetetlen szóáradat. A térkép segít. San Pietro in Vinculi. Mozes. Megvettük a szuvenír-boltban. Most könyvtámasz, Colosseum.       

A tömött bazilikában IV. Pál audienciája. Vézna öregember. Egészen közel vagyunk hozzá. A nép mintha dzsemborin lenne. Lógnak a szószéken. Délután Ostia. Leülünk egy pressoban és életünkben először iszunk Colát. Nagy csalódás.  

Jún. 10. Termini, piac, Vittorio Emmanuelo /tényleg kakukvár/, Colosseum, Forum pomanum, Pantheon.

Gyalog haza, ebéd, majd Tivoli, Villa a’Este, Cento fontane, Este Terni, alvás

Jún. 11. Az Adriai tenger partján Fano, ebéd. Sok ceremónia, kevés kaja. San Marino. Cupi tetszik a dísz-őrnek, hagyja magát fényképezni. 100 L a vízum, de megvagyunk nélküle. Képeslapokat és sok bélyeget kínálnak. Este alvás Mogliano-ban, Velence mellett.

Az osztrákok látták, hogy csórók vagyunk. Állandóan kínálgattak. Az egyik megkérdezte, be kellett-e lépni a pártba, hogy kiengedjenek Nyugatra. A látnivalók a többséget nem érdekelte, inkább az evés-ivás. Azok buszoznak, akinek nincs autójuk.

Jún. 12. szombat. Reggel indulás tovább. St. Veitben ebéd. Bruck a Murban elbúcsúzunk a csoporttól és vonattal Grazba megyünk Cupi rokonaihoz.

Grácban kedves a fogadtatás. Még este kocsival városnézés.

Jún. 13. Vasárnap. Délelőtt a városnézés folytatása. Látogatás az öreg hölgynél, Tante Paulánál.  Kötélvasúttal a Schlossbergre, majd indulás Bécsbe. Ott elfoglaljuk helyünket a „megszokott” Böcklin-strasséban.

Jún. 14. Egész nap járkálás, bevásárlás.

Jún. 15. Schönbrunn, délután Gál Karcsi

Jún. 16. Főpróbán a Burgtheaterben. Karcsi ott asszisztált. Votivkirche

 

Elkezdem a külföldi utakat jegyzékbe foglalni:

1961. társas út, Pozsony, Tátra, Prága

1962 MÉTE, Pozsony, Tátra, Nagyszombat

1962 társas út Lipcse, Drezda

1964. első tanulmányutam: Prága, Brünn, Moravska Ostrava

1965. turista-út, Ausztria, Olaszország /részletek előbb/

 

 Telefonszámok: Mrs. Catherine Granskie, 47. La Grange St. Raritan. New Yersey 08869. Ő Katerina, Anyu unokatestvére, akivel szlovákul levelezett. Több csomagot küldött Halásziba. Én emlékezetem szerint nem írtam neki. Felírtam a címét, hátha megyek az USA-ba.

Farkas Béla ig. főm. Ganz Electric. Nagystílű. Jó fej. Imre Laciék tanszékén minden üzemi embert beszerveztek oktatónak, akik révén pénzhez lehetett jutni.  A gyakorlati órákat ketten tartottuk, hogy minden hallgatóval egyénileg foglalkozhassunk. Boldog idők, hol vagyunk ettől? Egyszer mostanában a gyakorlatot a klubba írták ki, fotelben kellett a hallgatóknak rajzolni. Persze egy gyakorlatvezetővel folyt az óra.

Kalmár Istvánné, Karap. u. 15. Nem beszéltem vele, miután kiköltöztem tőle. Elvittem Cupit bemutatni még az esküvő előtt. „Innen még minden albérlőm megnősült, mert csak fiukat fogadok” – mondta a pironkodó arának.

Kiegészítő Parancsnokság. Időnként jelentkezni kellett valahol Hűvösvölgyben, mint kiszolgált katona /1955 és 1956 nyarán Tatán/.

Etus unokatestvérem ciril betűs szlatinai címe. Nagy fantáziával az utca neve: Lenin. Szegény Etus a mai napig ukrán állampolgár. Azt mondja eleget járt hivatalba. Ha nem muszáj, nem megy. 

 

                                               1966

 

Egyéb adatok: gk. betétkönyv…

Az összevont naptárban vizsgaidőpontok, külön az uv. Ez a Felsőfokú Technikum. Az egyetemen gyakorlatokat vezettem, nem vizsgáztattam. A Műszaki Kiadó tovább fizeti a szerzői díjat.

651 Ft-ért vásároltam könyvet. Szépirodalmat. Elég sok. Éves többlet-bevételem ekkor 17 500.-Ft Fizetésem 2734.-, Cupié 1940.- Lacit elvisszük a Mosoly albumához. 16 képet rendelünk. Nagy a család. Egyeki menetrend. Kivel voltam? Nincs nyoma.

Anagrammák Cupi és az én nevemre: Bessermaré Zyta és Szebbgár Áron az egyik pár.

Januárban lengyel KGST-út vonattal. Keleti- Breclav-Katovice-Varsó. A minisztériumban Szamuely Vera /igen, az ő rokona/ kér, figyeljek, hogy Baska, a tolmácsom meg van-e fésülködve, amikor bemegyünk az ülésterembe. Ez volt az összes eligazítás. Később az: „Csak annyit vállalj, amennyit nagyon muszáj”  Ez Borók Gyuri volt, a SZU-ban végzett.

 150 zlotyi volt a napi ellátmány. Hét napra 81 maradt költőpénz. Akkor éppen lepedőt lehetett venni, vettem is 55 Z-ért. 40-ért meg vásznat. Ezt Cupi tudta, ő készített fel. Baska átment a Visztula másik partjára, hogy ott olcsóbb minden. Halom ágyneművel tért vissza. Én a közelebbi üzletet választottam. Akkor épp nem volt mák Pesten. Onnan fillérekért hoztam.  Mókás, hogy „visszafelé” folyik a Visztula, akárcsak a Szajna Párizsban. Az óvárost már kezdték újjáépíteni. A ruszki tornyot csak kívülről néztem meg.

Adatok a személyi igazolvány cseréjéhez. „2 torzkép”

„Nagykoffer, gumipelenka” Laci azt kapott. Nem volt még cuccos holmi. A gumi alá vászon, amit Cupi mosott. Kuka sem járt az utcában. Tényleg, hova került a szemét? A gyermekorvos dr. Kemény Klára. A Völgy utcában lakott. Többnyire hívtuk.

Babits: Miatyánk. Most néztem meg. 14-es háborús vers. 1966 óta nem olvastam.

Vazelin, hintőpor. Működik a bébi-szolgálat.

Gál Karcsi bécsi címe, telefonja. Nagy luxus volt Bécsbe telefonálni. Nem is emlékszem, beszéltem-e

Kissova Valéria, Kosice…Ő nem ciril-betűs ukrán rokon, csak szlovák, ahogy Kassa Košice. Anyu nővére, hosszan leveleztem vele, meg Magdával, a kisebbik lánytestvérrel. Éva, Magda lánya, édes unokatestvérem már nem is ír, mert nem tud magyarul. De elég jól él, ellentétben a szlatinaiakkal. Ők magyarul beszélnek, csak majdnem éhen halnak. Magda Batisova is megvan. Náluk Trabanttal voltunk, Cupival ketten. Az ajándékkönyv /Göre Géábor/ tanúsága szerint 1974 áprilisban. Hazafelé a Keletinél kiakadt a sebváltó és hármasban jöttünk a Tartsay-ig. Nem volt akármi a lámpánál elindulni. A Trabant ezt is tudta.

Kerényi János Konzerv-kutató.

Nem sokszor találkoztunk, majd 1990-93-ig /haláláig/ egymással szemben ültünk a Kertészetin, közösen tanítottuk a szakgéptant és a munkavédelmet.  Ketten voltunk Janival Párizsban, a 92-es MATIC-on. Én voltam a tolmács, akkor már a 6-7. utam volt. Ismertem a járást. A Diadalív mögött laktunk. Bementünk a Bastille-Operába. Volt még jegy. Sokalltuk az árát Honegger Jean d’Arc-jáért. Azóta is bánom.

 

                                               1967

 

A cím: Tartsay u.7.  /Először Rhédey, majd áthúzva. Onnan jöttünk a Tartsayba/

Aug. 28 – szept. 4. Almádi, 17. szoba. Tröszti bérlemény, inkább Káptalanfüred, ahol később többször voltam előadást tartani, szakmai rendezvényen.

Bevételi forrásom kibővül szemléltető táblák késztéséhez szakértés. Mintegy 10 000.- /Grafiukusok rajzoltak a szakiskolák számára gép-ábrákat, ahhoz voltam szakértő/ Kellett, mert a lakás berendezése 38 444.- A költözés és borravaló júl. 1-jén 440.- Ft. Rekamié, szőnyeg, mosógép a nagyobb tételek. A most is meglevő íróasztal /ezen írok/ potom 2000.- Elnyűhetetlen. Negyven éves! Még januárban megvettük. Az üres lakásban várt bennünket. A spájz-polcra pakolt Révai-lexikon sorozattal együtt.  

16 nap szabadságom volt. Augusztusban vettem ki hatot, a többit elszórtan.

Lista: hiányosságok a lakásban, ablak nem záródik, gázcső nincs lefestve… a szokásos 02.10-én felírom a gázóra állását. Lakás-szerelvények, polc rajzai.

02. 13. lakógyűlés. Éles Károly a közös képviselő. A 21. lakás 140 ezerért kelt el. Kivették a négy garázst is. A műszaki ellenőr Bodnár, újságcikk is jelent meg a disznóságairól.      

03. 01. Szombathelyen járok, téma a tömb-fagyasztó. /Most tananyag/. Nem vittem a határidőnaplómat, noteszomba jegyzeteltem.

A díszes állampárti vezérkart feljegyeztem: Losonczi ET-elnök

                                                             Cseterki a titkár

                                                             Kállai az országgyűlés és a HN elnöke

                                                             Fock Jenő min. elnök.

Fockkal egyszer kezet fogtam egy parlamenti fogadáson, ahova a trösztből küldtek el. Benyomásom: ilyen kicsi!

Egymást követik a lakás-felszerelési tárgyak.

A lakásra felvettünk 100 500.- Ft kölcsönt, 430.- havi törlesztéssel. A lakást Jeges Ernő festette ki. A Révai Lexikon sorozat mérete. Ma is itt van a polcon, Boulle 1642 – 1732 XIV. Lajos udvari asztalosa. Hogy került ez a noteszomba? Azért, hogy bebizonyosodjon Hegedűs Géza mondása: ami a Larousse-ban nincs benn, az nincs is. Hát ez benne van.   

Ergonómia: a munka és az ember közötti kétoldali kapcsolat. Munkavédelem órámon kissé más a definíció. Egyik kedvenc vizsga-kérdésem.

Hrsz. 7788/l.  /Valószínű a Tartsay 7./ 20 tételes húsüzemi géplista

A jugó út bejegyzései: Zagreb 63 b, Mestrovic /szobrait Belgrádban láttuk/, dubrovniki cím: Majkovic Marko. Ott szálltunk meg. Belépőjegy: Postojnska Jama Grotte-cave. Ez a postojnai cseppkőbarlang. Nem is tudtam, hogy cave angolul barlang.

Zavarhatott a „bonyolít” ige állandó használata. Beírtam: bonyolít = kuszál, gabalyít, gubancol valamit

 

Külföldi utak két tétellel bővül, majd a következő naptárban még kettő:

1966KGST konzultáció, Lengyelország, Varsó

1967Jugoszlávia /MÉTE. Turista/ Zágráb, Fiume, Abbázia, Split, Dubrovnik, Belgrád

1969. márc. SZU

1969. júl. Románia, IBUSZ

 

Nem vezettem pontosan az utakat. Kocsival tett magánutak: Anyuval és családommal Pozsonyban; Krakko, Vratna Dolina Tringerékkel; Jugóban Trabival Ildiékkel; Hopokon kétszer Wartburggal; Lacival Bécsben a Zsigulival; Jesoloban a családdal osztrák busszal; Friedrichsbrunn – Quedlinburg a családdal, Lipcséig és vissza repülővel.  

 

A címek között G. Szabó Imre, Istenhegyi u. 15. Ő annak a nőnek a férje, akivel Cupi együtt szült. Egyszer voltunk náluk vendégségben, meg ők is – váratlanul - a Rhédey-ben, aztán a kapcsolat megszakadt..

Szüle Zsolt, itt lakik a közelben, Óvárott eggyel alattam járt. Kapcsolat nem volt. Gödöllőn találkoztam vele, mint proffal 2000-ben, amikor Várszegi Tiborral az üzemtervezési könyvet készítettük.

 

Újságkivágás: befizetés gépkocsira. A keleti márkákra 50 %, ezek Trabant, Wartburg, Moszkvics, Skoda, Zasztawa, Volga. Zsiguli /későbbi kedvenc kocsink/ még nem volt. Kétféle nyugati kocsit lehetett venni, Fiat és Renault márkát, ezekre a 100 %-ot be kellett fizetni. A Trabant Limousin 46 ezer, legdrágább a Fiat 2300-as: 148 000.- Ft. /A legutóbbi Puntonkat egy évesen majdnem 2 millióért vettük./

 

 

                                               1968

 

Előjegyzés: 08. 25 – 31. Brno, kutatók konferenciája. Én is be voltam nevezve. A szervezők mindent előkészítettek: előadások, részt vevők névsora…ahogy egy kongresszuson szokás. Brezsnyev és Kádár másképpen gondolta. Ők kutatók helyett tankokat küldtek Csehszlovákiába. Szintén az augusztust választották. A két rendezvény nem fért meg egymás mellett. A kongresszus maradt el.

 

Családi „ünnepek”

Szülők házassági évforduló                   nov. 22

Anyu szül. nap                                       febr.  2

          névnap                                         máj.   7

Apu    szül. nap                                      jún.   22

           névnap                                        jún.   13

Gella   névnap                                        máj.  30

            szül. nap                                     nov.  20

 

Szlatinára 1967-ben és 68-ban  4-4 alkalommal küldtem csomagot. Pontos dátumok beírva.

Cupi szobája a Szabolcs utcában. Megszületett Gyuri

 

Parketta csiszolás, lakkozás  38.- Ft/m2

Menetrend Szlatináig. Én nem mentem Hugi volt családostul, és onnan jöttek látogatóba.

Visegrád-Nagymaros…Vittük a vendégeket

11. 06. értekezlet az OHKI-ban. A variációk között nincsenek összehasonlító számítások

Patyolat 38,60   Még mosattuk az ingeket és volt 10 filléres.

Surányi János, fogorvos, Jókai tér 8. Dús keblű lánya fogta a fejem, amikor húzott és egész kellemes volt.

 

                                               1969

 

Előbb a naptár, majd a napló

 

Az összevont naptárban júl. 21 – 27 Erdély. Éves külön-pénzem meghaladja az előző évekét /17- 18 ezer/: 27 000.- Ft.

Folyamatosan jegyzem a gázóra állását. Időszámvetés a jegyzethez. Norma: 12,7 oldal hetenként. Félidő húsvétkor

Wawrik, ő a moszkvai külképviseleten van. Megyek Moszkvába /márciusban/ A moszkvai gép indulása, érkezése. Két óra időeltolódás. A kiutazók: Gergácz /szakmunkás/, Andorfy / a marhavágó főmérnöke/ és én. /Moszkvából tovább: Kisinyov, Belci, ahol a fejtő-gép látható/ Wawrikon kívül Tomán telefonja is, ő később az OHKI-ban igazgatóm. 03. 24 és 25-én a Rossijában szállunk. Kalkulálgatom a napidíjat. A Tretyakov képtárban felírtam Verescsagin: Török háború és Szurikov Bojár asszony c. képét.

BME gyakorlatvezetéssel kapcsolatos bejegyzések „Mátyus helyett” Nem emlékszem ilyen nevű kollegára. 06. 27-én a Szerb u. II. 16-ba kell menni. Még ott volt a tanszék. Jelenleg a Duna-parton a V-épület.

 

                  Kedves Gárgyán kollega!

Hivatkozással 05. 15. levelére, mellékelten megküldöm a Hús- és baromfiipari gépműhely gyakorlat c. tankönyv kéziratának első két fejezetét….

 

Ez a gyakorlati könyv és a Húsipari Kézikönyv „új kiadás”- ának a kézirata nem jelent meg. Mind a kettőt kifizették. A többi kéziratom könyv lett. Később egyedül írtam kétkötetes Hús-baromfi gépeket. Gárgyán többször volt házigazda a szegedi szakközépiskola igazgatójaként, ahol érettségi társelnök voltam.

BME gyak vez. Gintl J. a párom. Később Farkas is be van jegyezve. V2 épületben vagyok 15-től. Tanköröm I. évf. hír 5. és e. á 3. Híradás technikusokról és erősáramosokról van szó. A CH max /hallgató korombanb itt voltak a kémia előadások/ és a K.I.48 termekben is van valami.

 

És   /Olvasói levél tervezet/

Mi legyen

Több és elevenebb véleményünk szerint

Hírek, mint a Navi-nál

Folyóirat kritika, vagy legalább szemle, mint a Népszabinál

Elevenebb riportok az irod. életéből: írószövetségi ülések, külföldi írók látogatása

Fotót nem tud közölni?

Humor

Külföldi magyar irodalom Márai

                   Elment vagy nem ?

Sebestyén Gyuri telefonja. Társszerző a ki nem adott jegyzetben. Meghalt, amikor az ő baromfis könyvét használtam az egyszerzős közös /hús-baromfi/ könyv írásakor.   

/A fényképalbumból kikírt szöveg: 1969. július, IBUSZ-út Erdélybe: Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyilkos tó, Szováta/

 

 

Napló

 

A napló 1969. 09. 13-án kezdődik és 1975. 11. 26-án ér véget.

Több mint hat évet ível át. Az első része kapcsos könyv, kivehető, vonalas lapokkal. 306 számozott oldal. A második rész keményfedelű kockás füzet, az oldalakat nem számoztam. Elől utólag pirossal beírtam: 76 oldal.

 

09. 13. /eredetileg a hónapok betűvel kiírva/  Ma reggel a Sportuszoda medencéjében elhatároztam, hogy naplót vezetek. Végig gondoltam, hogyan, mibe és mit fogok írni. Hetenként kétszer egy órát a vízben töltve – róva az 50 métereket – különféle ötleteket latolgatok. A naplóírást kislányosnak tartom. Ellenérv: nagy írók vezetnek naplót. Mennyire legyek őszinte? Olvassa-e más is a naplót? A valós indíték: Márai Sándor. Minden írása érdekel. Az utóbbi időben elég sokat olvastam tőle, „tiltott gyümölcs.”

 

09. 15. Annak ellenére, hogy 45 után itthon nem adták ki, sokan és sokszor emlegetik. Az antikváriumokban kaphatók régebbi kiadású művei. Anyósom jóvoltából olvashatom „kinti” naplóját. /Felsorolás következik, könyveimben milyen méltatás található Márairól. Az ÉS-ben Dobozy: Egy eltévedt polgár vallomásai/

 

 09. 16. Nem megyek Egyekre. Nem túlságosan lelkesedem rokonságomért. Ezt Irénke nagynéném tegnapi látogatása juttatta eszembe. Az idei rokoni látogatási szériában ő volt a 4. vagy 5. Szívélyesen elbeszélgettünk egymással, apró óhajtásainak igyekeztem eleget tenni, ennél tovább nem fejlődött kapcsolatunk.

 

09. 18. Márai naplója. 1945-1967. Az első Nyugaton megjelent magyar nyelvű könyv, amit olvastam…

 

09. 22. Leányfalú, Pócsmegyer, ami a Vöröskő nevű kishajóval közelíthető meg. Személyzete 2 fő. A hajó 2 percet halad, majd 5-30 percig áll. Ide-oda, ide-oda. Egy nap 60 fordulójuk van.  /9 év múlva Kisorosziban veszünk telket. Azóta is kedvenc helyünk. A kishajóval többször átkeltem Dunabogdány és Orosziközött/

 

09. 23. Budapesti Műszaki Egyetem. Villamos-kari Géptan Tanszék 7 év alatt a harmadik vezető a tanszéken. Félévente változik a tanmenet. Most a jegyzet is. Az új előadó /Buocz Gyula/ új jegyzetet ír. A hallgatók tudás-szintje változatlan. Akkor minek a sok reform?

Interjú…

A napilapok stílusában készült szövegemből kiderül, hogy a kapcsos könyvet még 1964-ben vettem Prágában. Napló írására azért nagyon jó, mert mindig csak azt az oldalt veszem ki, amelyikre írok. A munkahelyemen írok, mert ott van a legtöbb időm. Fogalmazványt nem készítek.

 

10. 02. Szabó Dezső régóta izgatta a kíváncsiságomat…Apámtól kaptam az Elsodort falut…

 

10. 07. Kellemes hétvége, zsúfolt program. Szombaton séta a Normafánál. A fogaskerekű nagyon pontos. Mozi, kanaszta. Bevétel 12.- Ft. Vasárnap Balatonföldvár. Tetőfedés.

 

10. 14. Kellemes enyhe ősz. Megértem, hogy sok költő miért ezt az évszakot kedvelte. Sokat sétálok a gyerekekkel.

Végig szaladtam a Magyar Művészet 1949 – 1969 c. műcsarnoki tárlaton. Kevés kép késztetett megállásra. /Hosszú ideje Váli Dezső a barátom. Egy festménye itt függ oldalt a falon/

/ Kezdem figyelni a könyvekben politikai okokból kihagyott részeket: Bendek Elek, Kosztolányi, Szabó Dezső, Márai… Erről később Szörényi könyvet ír/

 

10. 20. Hugom ma 33 éves / két éve sincs már! /, én meg januárban 35 leszek! Hogy lehet valaki ilyen fiatal? – kérdezik az idősebbek. Hogy elrepült az idő – mondom én.  Béres Ilona most szegődött a Vígszínházhoz…Solness építőmester…Az időn nem lehet erőszakot elkövetni – mondom Solness után /Később idő-antológiát állítok össze./

 

10. 22. Leadtam a kéziratot. Hús-és baromfiipari gépműhely-gyakorlat. 20 íves tankönyv…Ez a harmadik könyvem. A negyedik /Húsipari Kézikönyv/ leadás előtt, az ötödik indulóban. Az elsőhöz még Tringer Lacit vettem társszerzőnek.

 

10. 25. Déry: Ítélet nincs…a mű a döntő, nem az, amit írnak róla.

 

10. 27. Séta a Milleniumi Emlékmű és a Vajdahunyad vára körül. A családdal be a Jáki kápolnába. Mint gyakorlott ministránsnak nagyon fura a megreformált szentmise. A pap a hívőkkel szemben, elmosogat, majd magyarul: Vége a szentmisének. A misztikumból jó adag odalett.

 

10. 28 Sokat és figyelmetlenül olvasok. Elmélyedés azoknak a szövegeknek jár, melyek megérdemlik. Nem olvastam végig Proustot, Dantéről nem is beszélve.  /Azóta sem!/…A líra ez ideig nem tudott meghódítani.  /Úgy 60 felé kezdtem igazán élvezni a verseket. Ma épp Kazinczyt és Berzsenyit olvastam benn. Nagyon élveztem/

 

11. 03. Surányi hosszában és keresztben is kinyalja Herczeg Ferenc fenekét az 1933. évi díszkiadás 20. kötetében.

Szabad szombat. Reggel uszoda, utána mozi. Életkép a mozi előterében.

 

11. 09. Nagyon tetszik N. Mailer: Meztelenek és holtak c. 770 oldalas regénye. /Ma már nem tudok ilyen terjedelmes könyveket olvasni. Nemrég próbáltam a József és testvéreit. Pár oldalnál tovább nem jutottam. Pedig az indítás kitűnő!/

 

11. 17…Folyóirat olvasmányaimat írjam-e? A végén még az újságcikkek kommentárja is idekerül…/Újabb önirónia, érzem, hogy szélsőséges vagyok./

 

11. 25. S. de Beauvoir: A második nem. Ha már sztriptiz is van Magyarországon, akkor nyugodtan kiadhatják ezt a könyvet is…A szerző szerint a nők alig várják a mesterséges megtermékenyítést. Megtudjuk azt is, hogy az USA a háború előtt hány millió óvszert gyártott.

Szolzsenyicint kizárták az írószövetségből. Erre beugrik: Paszternak Nobel-díja, Kuznyecov Babij Jar c. könyve, Jevtusenko. Hol az írói szabadság határa?  /Rossz a kérdésfeltevés, hol a diktatúra határa?/

 

11. 28. Moravia Az unalom c. könyvének kétszer örültem:amikor a könyvesboltban megláttam, és amikor a végére értem…  Akad a könyvben néhány oldal, amikor nem szeretkeznek.

 

12. 9. Közhelyek az időről…kezdem elmélkedésemet a témáról. „sok szabadidős legénykorom”-at emlegetem /Most nem elmélkedem, hanem összegyűjtöm az Időről mondott bölcsességeket: Idő-antológia, a gépben/

Mintegy 10 éve elolvastam néhány Nyugat-számot a Széchényi könyvtárban. A repertóriumot láttam. / 1975. februárban meg is vettem/. Érdeklődésem tetőpontján találom meg Gellért O.: Egy író élete a Nyugat szerkesztőségében c. könyvét. Ez a folyóirat enciklopédiája – állapítom meg. Mennyivel színesebb a Nyugat élete, mint most a Kortársé vagy az Új Írásé! Nagyon keveset tudok a háború előtti magyar irodalomról.

 

12. 12. Felfedezem Gellért segítségével Csáth Gézát. Felmerül a zsidókérdés. Magam ezt nem szoktam számon tartani. A legmeglepőbb nevek kerülnek a listára. Ha kivonnánk a zsidókat a magyar szellemi életből, mi maradna? /Ez azóta is kedvenc mondásom zsidókérdésben/. Gellért emlékezésének hiányossága, hogy nincs névmutatója. Pedig Gellért készített névmutatót Babits irodalomtörténetéhez. A saját könyvéhez miért nem?

Laci megkapta első meséskönyvét: Első mesekönyvem. Azért is írom ide, nehogy vád érjen, csak az irodalom érdekel. Laci jobban szereti az elmondott mesét a felolvasottnál. Érdekel engem is, mert gyermekkoromban nem sok mesét hallottam.  /Tényleg, nekünk anyu nemigen mesélt. Ott volt a valóság, élőben a II. világháború, majd a diktatúra évei/

 

12. 15. Jancsó: Sirokkó. Korábban: Szegénylegények, Csillagosok, Fényes szelek. Hol a határ, ameddig egy film bemutatható? Zsonglőrködés a pisztollyal, a sok mászkálás inkább komikus.

Később a Bem moziban néztem volna egy Jancsó filmet. Kb tízen voltunk, amikor kijöttem – a filmnek még nem volt vége – négyen maradtak. Mintha helikopterek zúgtak volna. Még ma, 2010-ben is bohóckodik.

 

12. 23. Lacival Óvárott, hóviharban, 19 – 22 között. A 3 éves gyerek türelme hihetetlen. Éjszaka figyelem, mikor takarja ki magát. /Most Cupi ugyanezt teszi az unokák itt alvásakor/   

 

12. 24. Kellemes ünnepeket, kellemes ünnepeket…A csapból is ez folyik. /Most is ugyanez megy. Akkor mindenki jóságos/

 

12. 29. Gyorsan megy az idő, ha nem unatkozom /közhely/. Nagyszabású ajándékozás. A felesleg határán levő holmik. Szobainas, fonott kosár szennyes tartó.  /Ezeket még a halászi szintünkhöz mérem/

Új foglalatosságot találtam ki: könyvkötés. Az ünnepek alatt bekötöttem: Osvát, Vajthó, Benedek E..könyveit. Körülvágásra a tröszti nyomdába viszem be a könyveket. /Később a Villányi u-i könyvkötőhöz jártam. Nekrológ jelent meg róla a Hegyvidékben./ 

A Mikroszkópban Hofi. Még csak itt tart: a néger zongorista 100 dollárt kap, de üldözik. A magyar 70-et, de nem üldözik. /Kádár csak később jelenik meg műsorában/

 

 

                                               1970

 

Naptár

 

Az összevont naptárban bejegyzések: ápr.mérnöki továbbképző; májusban utolsó óra a BME-n; 05. 24 – 06. 06 Párizs; bérlett veszünk a Madách Színházba; 08. 13 – 19 Balaton; 09. 01 – 13 Bulgária; decemberben francia órák. /A Francia Intézetbe jártam, tanárom Delalande/

Éves többlet-bevételem: 46 880.- Ft. Szakmai-film forgatásban is közreműködöm.

Külföldi utak:

1970. Ausztria, Svájc, Franciaország, NSZK /turista, vonattal/

          Bulgária /hivatalos/

Az egyetemen partnereim: Farkas Miklós, Busa Gyula, Pálvölgyi Sándor. /Egyikre sem emlékszem. Volt egy Farkas a Ganztól/

Az Irodalomtörténet 1969. számában Keresztúry Dezső ír a Nyugatról.

A Mérnöki Továbbképzőn a típusmodellekről tartok előadást. Regős a gyártmány- és gyártásfejlesztésről

Bp- Bécs – Zürich – Paris menetrend. / A jegy 2232.- Ft/ Vissza: Paris – München – Salzburg – Bécs - Bp

Vizsgáztatás az Izabella u. Felsőfokú Technikumban a 202 teremben

A Műv. Min…rendelete a kiadói szerződésekről és a szerzői díjakról. Tankönyv 1 – 3 000 Ft/ív

Laci óvodai felvételi kérelmét 09. 01-től kell kérni

Elburjánzott műszaki igék…12 /köztük a kiirthatatlan rendelkezik/ és ugyanannyi „gyanús névutó”, közöttük a ma is viruló érdekében

A Révai Nyomdába Sterk et-hoz viszem a korrektúrát. Vadász u. 16. I. em. szedőterem

05. 02. A Kossuth Klubban szorgalmasan jegyzetelem Grétsy és Deme előadását. /Grésyvel levélváltásom is volt téli szalámi és téliszalámi ügyben. Elismerte igazamat / Deme új szóra hívja fel a figyelmet: kommunikáció

Bejegyzem Gyarmati urat a „Foliberzsé”-ből /Nem kerestük meg/  Lista a vásárolt ajándékokról

A honorárium megoszlása Sebestyén és közöttem /Társszerzőm baromfi témában/

Menetrend: Déli – B.Földvár

Bulgáriába IL 18-as repülő vitt Hotel Szerdika /cirill-betűkkel/ Jegyzetek a meglátogatott üzemekben, Sofia, Trnovo, Sumen /itt élt Kossuth/, Tolbuchin  Egy bolgár cirill-betűs beírása

Az országok, ahova lapot küldünk, franciául: l’Union Soviétique   A valuták átváltási kulcsai

Dobos úr telefonja, ő az operaház asztalosa és a ma is álló könyvespolcot készítette, bárszekrénnyel

A Kölnerhofgasse-ban lehet magyar könyvet vásárolni

Merz Laci címe Puteaux-ban, ahol laktunk és Cupi jó kajákat főzött

Gergely Árpádné, Képes Zsuzsa, a műszaki osztály gépírója, később jó ideig az intézetben a titkárnőm volt. A legjobb, csak lusta. Gyesről visszatérve nem tartottam rá igényt. Ezt megbántam. Ő lett az igazgatói titkárnő.

Napló

01. 05. Szilveszterkor nálunk volt a házibuli. 12 fő. Előtte „fáztam” kicsit, majd nagyon kellemes lett. Jól éreztem magam. Jó kaja, ital, tánc. Amolyan jómódú házibuli. /Nekem halászi mércével mindenképpen az/ A vidám arcokat, dús asztalokat fényképek örökítették meg. 

Lapszerkesztő lettem. A Húsiparnak eddig is szerkesztő bizottsági tagja voltam. Részt vettem a cikk-vadászatban. Ezentúl ezt nagyobb felelősséggel kell tennem. Van kedvem hozzá.

01.12. Kamara Varieté, Kabos, Rodolfó. Az egész kisé vásári

01. 20. Sala Sándor, a Lapkiadó Vállalat igazgatója hivatalosan megerősítette megbízatásomat. Illetményem 500.- Ft/hó. Sala levelét háromszor is elolvastam.

35. születésnapomon származásomon elmélkedtem. Apai nagyapám bányamunkás, fiát taníttatja. Ez a munkás-ág. Anyai nagyapám városi tisztviselő, Kassán: polgár-ág. /anyám az Orsolya-nővérekhez járt iskolába/ Gyermekkoromat Halásziban, falun töltöttem.

Nem szeretek a halállal foglalkozni. Vívódás után írom ide: elhunyt Köves János miniszterhelyettes, 49 éves korában. Akkor vettek státusba, amikor ő miniszter-helyettes lett. Érzékeltem, hogy kedvel. Meghalt Nemess Ali. /Rövidesen meghal közvetlen főnököm, Dömös László 41 évesen és húgom 35 éves korban. /

Fiaim aranyosak, szépen fejlődnek. Néha kiborítanak, de sok örömöt szereznek.

02. 02. Kegyetlen nátha. Zúgott a fejem, amikor dr. Lőrincz Ferenc főszerkesztő bemutatott Sala Sándornak. Többnyire az örömteli eseményeket kellemetlenség szokta kísérni.

Már két eredeti közleményt szerkesztettem. Gyakorlott szerzők sem tartják be a legelemibb követelményeket.

 20 éves szerkesztőségem alatt a cikkek zömét átírtam, volt, amit teljesen újra írtam. Ezt a szerzők többnyire észre sem vették. Zám A., a Gyulai Húskombinát vezérigazgatója –gépészmérnök, én bíráltam a diplomatervét -  mondta egyszer: Gabi, jól átírtad a cikkemet!

02. 11. Szedem össze a gépkezelési leírásokat. Ötödik könyvemben társszerző vagyok. Munkát ad a Húsipar szerkesztése. Szoc.pol.-ból vizsgát kell tennem. Megkaptuk a deviza-ígéretet, útlevélkérő-lappal szaladgálok. És a család betegeskedik. Én meg nem vagyok jó betegápoló. Lehet fejlődni 35 éves korban? 

Hányszor gondoltam, le kellene mondani az Új Írás-t. /1990 után szép csendesen kimúlt. Már rég nem voltam előfizetője/   

02. 23. Levizsgáztam szoc.polból / most úgy mondanám, hogy foxi-maxiból/ Készülés alatt időnként bosszantott, hogy ilyennel kell foglalkozzam. A műszaki téma egyértelmű. Itt meg gondot okoz, hogy mit hol kell mondani? És milyen sorrendben? Nem érzékeltem a tananyag szerkezetét.

Kortárs antológiát szerkesztettem. Az 1963-69 számokból. Be is kötöttem /Most is a polcon/

Az egyetemen ismét 3 tankört kaptam. Más a tankör, más a párom.

Világirodalmi Lexikon 1. kötete. Vagy 6 kötetig gyűjtöttem, aztán eladtam.

03. 05. Új, nagyobb szobát kaptam a munkahelyemen. Megkaptam az első szerkesztői fizetésemet. Annyit kapok forintban, mint Gellért Oszkár a Nyugatnál pengőben.

50-os árleszállítás a könyvesboltokban. Kígyózó sorok.

03. 21. Dimény miniszter cikkét szerkesztem. Tartalmi, stilisztikai szempontból egyaránt gond van vele. /Jelenleg, mint prof. emeritus és akadémikus kollega az egyetemen. Egy időben reggel a 61-essel együtt érkeztünk. Kedélyesen beszélgetünk, de alig tart ki a téma a Moszkva tér és a Tass vezér u. között./

Szégyenletes Nagyvilág matiné. Méltatlan a laphoz. Kardos prof majdnem üres teremben mond sablonokat. Bánfy és Csernuss M olvasnak fel már megjelent szövegeket.

Fiaim első zsúrja Tringeréknél.

Fél éve írom a naplót.

04. 02. A féléves mérleg / a címek tételesen felsorolva/: heti egy könyv; havi 2 film; havi 1 színház; ÉS, Nagyvilág, Új Írás, átlapozott könyvek, egy-két tv-műsor. És az asszonyi szó: sohasem megyünk sehova. /Ez, azóta is rendszeresen elhangzik/

Húsvéti látogatás Óvárott. Négyen mentünk. Karácsonykor a hóvihar, most a dermesztő hideg zavarta a látogatást. Jó ételek. Apám újabb hobbija a versírás. Versfaragás. Minden témát megír és mindenkinek mutogatja.

„Nem vagyok barátkozó típus”. A vonaton falubeli ül mellettem, a feleségek beszélgetnek, én meg úgy teszek, mintha nem ismerném a fiút. Nem tudom ki lehetett, de jellemző rám. Mióta rendszeresen tanítok, nyitottabb lettem.

A felsőfokú technikumban előbb egy, majd nagy lassan még három hallgató jön össze.

04. 03. A város fellobogózva. Felszab.-ünnepe A Szigetről, a sportuszodából - gyalog megyek munkahelyemre: Széchenyi rkp. 6. 

04. 09. Mérnök-továbbképzőn tartok előadást. Húsos szakembereknek. Csekély az érdeklődés.

Franciául tanulok. A német és az angol próbálkozás után hátha a francia bejön /bejött/.

Utaztam az új metróval. Már nem olyan nagy a tömeg, mint az első napokban. A mozgólépcső gyorsabb, mint a moszkvai. A bemondó sokat kiáltozik.

 

04. 14. Konrád Gy: A látogató. Ennyi mocsok és szerencsétlenség sok. Súrolja a komikum határát. Más címet javaslok a könyvnek: Kloáka. /Konrádot most sem kedvelem. A 2007-es könyvhéten 10 művét hirdetik./

04. 24. Egy hónap múlva Párizs. A betegségben Laci Gyuritól átvette a stafétabotot. Gyurival a Várban. Meglepő Táncsics szobra a Bécsi kapunál. /Nem Madách volt véletlenül?/ A Mátyás templom hirdetőtábláján Nemess Aladár cédulája. Élt 76 évet. Több mint 10 évvel túlélte fiát. Nem járok gyakran a Mátyás templomban. Most éppen betoppantam. Aliék a Disz-téren laktak.

Bár ne csökkenne a francia nyelv iránti kedvem. /Nem csökkent. A tv5 képújságját is el szoktam olvasni./

A Húsipar imprimatúrája a Révai nyomdában. A szedőterem zsúfolt és sok a fiatal.

04. 27. Az állatkertben Gyuri fél. Megfigyelem, hogy eszik a gólya. A csőrével megfogja a húst, majd hátra hajítja. Nem megy végig hosszú csőrén az étel, hanem röppályán jut befele.

Francia gyakorlás anyósommal.

Vasárnap kora reggel irány Balatonföldvár. Gerenda-behordás a telekre /sógorom telke/. Halászlé a zamárdi Paprika-csárdában.

05. 03. Hideg, de napfényes május 1-jén Lacit viszem a felvonulásra. /Ekkor tán már szobatiszta volt. Egyszer, még pelenkás korában Mocsáriné elkérte, hadd vezesse ő. Jön: Gábor a fiának pisilni kell. Nyugodtan pisiljen be, pelenkázva van. /

A Mosoly albumánál egyik gyerek sem hajlandó a lámpák közé ülni. Anyjuk térdén lehet őket megörökíteni. Innen szaladok a Kossuth klubba, Grétsy és Deme adnak elő. Majd sietek a családi ebédre. Ebéd után film.

 

05. 08. Nem engedik tovább a Sebestyénnel közösen írt kéziratot. /Hosszas morgolódás. Még egy könyv nem jelent meg, amin dolgoztam: Húsipari Kézikönyv 3 kiadás. Ennek nem készült el teljes kézirata. Mindkét munkát kifizették./

05. 16. Sok a dolgom: korrektúra, rajzjavítás és évzáró az egyetemen, szakmai ülésszak, francia nyelvtanulás.

Levizsgáztattam 5 felsőfokú technikust. Lehet-e lejjebb tenni a lécet? /lehet/

Május, az év legszebb hónapja. /Volt úgy, hogy december volt az/

Megvettük a párizsi vonatjegyet.

05. 19. Felvettem a valutát. Milyen színes a francia pénz! /amit azóta eltüntetett a „falanszter”-euro/. Eddig hétszer jártam az IBUSZ-ban.

06. 13. A Vaticannal és San Marinoval együtt 13 országban jártam / a 11: Csehszl., NDK, Ausztria, Olaszo., Lengyelo., Jugó, SZU, Románia, Svájc, Franciao., NSZK / könnyű volt szaporítani az országok számát, amikor Németországból kettő is volt/. Párizs mindenekfelett, München mindenek alatt.

06. 16. Jó érzés telítődve lenni Párizzsal. Magamba szívtam valamit, amit nem sokan tudnak.

Hat sűrű gépelt oldalon írtam meg az élménybeszámolót. Anyámnak küldtem el /emlékezetem szerint egy másolatot Kassára is elküldtem. A szöveg nem maradt meg./

Gyuri kezd beszélni. Laci: ne vidd a cicát a kádba, elázik. Csak gumijátékot lehet. Ugye  mi is gumiból vagyunk, és azért mehetünk a kádba?

Fenyő Miksa: Feljegyzések a Nyugatról. 78 Schillinget adtam éret. Semmi olyant nem ír, amitől összedőlne a rendszer.

06. 26. Szüleim látogatása. Séta a Szabadság hegyen. Laci betegsége miatt mi nem mentünk most Óvárra.

Lemezjátszót vettem. Az első két lemez: Vivaldi Négy évszak és Beethoven VI. szimfónia. A hangszórókat a könyvespolcba illesztettem. A mexikói futball-vb döntője. Szegény olaszok.

07. 02. Lacit felvették az óvodába. Gyuri sokat tör: pohár, bögre, hamutál, konyhaajtó katedrál üvege. Fenyegetem: levonom az első fizetésedből / ha ha ha- írom, miután rég önálló keresete van/

 

07. 11. Öt teljes nap Óvárott. Kerékpárral Halásziba. Mennyit változott 20 év alatt!

Gella „örök emlék”-et kapott szüleitől. Giccs. Erdőben bőgő szarvas. Szegény apám ezért adott ezer forintot.  Hugicám kénytelen volt a falra tenni. /Halála Apuék kirakták a Magyar u. lakásban, ahova látogatóba jártunk, sőt aludtam ott úgy, hogy reggel a Lucsony utcában tartottam előadást./

07. 16. Gyuri beszél és tör. Kimondja, hogy „borogatás”. Még jó, hogy a könyvespolcban nem tett kárt. Laci okosodik, csak ne nyávogna annyit. /Zsófi csak nem tőle örökölte?/ Azt mondja, tetszik neki Vivaldi és Mozart. Cupi eltett 20 liter málnaszörpöt. /Azóta is minden évben befőz, jó ideje a kisoroszi szilva és barack-termést is/

07. 20. Szélvihar miatt nem lehet kimozdulni. Uszodába sem. Később jól beöltözve besétáltunk a belvárosba. Olyan útvonalon, hogy minél több könyvesbolt érintsünk. /Mostanában többször voltam a belvárosban úgy, hogy könyvesbolt közelébe sem mentem. Itt van az Internet/

Illyés Koratavaszából: „Az idő különösképpen annál könnyebben repül, minél több eseményt hordoz”    /I. 23./

Fenyő Miksa haza látogatott. A rádióban hallottam a hangját.

07. 28. Éder Zoltán: Babits a katedrán. Jobb, mint egy regény.

 Rendkívül szeszélyes időjárás. A dodzsem kormánya Gyuri fejéhez ütődött. Először volt a Vidám Parkban.

07. 31. Hónapok óta nem voltam moziban. A tv is ritka. Reggel francia-tanulás, újság, benn: ez-az, antikvárium, hanglemez.

08. 03. Hajóval a Gellért térről a Margit szigetig. A légitársaság Váci utcai kirakatában levő repülő nagyon érdekli Gyurit.  

Kivettem a könyvtárból a Nyugat repertóriumot. /Négy év múlva veszem meg/ Vajon lesz-e Új Írás repertórium? /Lett a hálón, de a lap megszűnt/ 

08. 10. A kánikula kellős közepén nem kapható sort. Végül Gella küldött egy meredek színűt. /Erre is volt gondja!/

Tringeréknél Laci indiai diái.

A két fiúval a Tündér-sziklára. A libegő székei járnak, de még nincs kész az állomás.

Meghalt a takarító Margit néni. Szerdánként öröm volt haza menni a ragyogó lakásba. Nem mondja többé: Viszontlátásra mérnök úr kérem.

08. 24. Egy hét Balatonföldvár a családdal. A Balaton azért más, mint a Sportuszoda. A MÉM-üdülőben jókat ettünk. Két esős nap unalmas volt a tröszti üdülőben. Főleg Gyuri hisztizett. Közben anyósomék laktak nálunk. Kissé aggódtam, de a lakást kitakarítva, épségben kaptuk vissza.

Alighogy megjöttünk, mehettem a Keletibe. Húgom érkezett negyedmagával. Vidámpark, állatkert, vízibusz, úttörővasút / 1972-es bejegyzés: Hugi búcsúja Pesttől/

Gyuri: kó /kő/, fube / fűbe/, obament /hova ment/, edudul / egyedül/…

/Későbbi bejegyzés: a Körszállóban, utazás az új metrón, Hugi: No még egy dobás a vidéki rokonoknak/

08. 31. Szófiába készülök. Kissé szorongok.

09. 18. Megjöttem Bulgáriából. Anyósomat megoperálták. Laci óvodás. Tetszik neki, hogy létrás busszal viszik a Budakeszi útra.  Nyelvtanfolyamra iratkoztam be, a szabadegyetemre / amit később a Francia Intézetre váltottam/.

Bulgária: szép és vonzó ország; vendégszeretettel fogadtak; el tudtam költeni a napidíjam / a gyerekeknek darus- és tűzoltó autót hoztam/; 6 év után is szertetem nejem és vágytam rá. Fiaimra is.

Városok: Szófia, Vitosa-hegy, Rila, Trojan, Tirnovo, Sumen, Várna, Tolbuchin, Balcsik, Aranyhomok tengerpart, Albena.  

09. 22. Zenehallgatás, Laci nevelése után családunk négyesben focizott a játszótéren. Gyuri dühöngött, hogy nem tud elég nagyot rúgni.

Könyvek, könyvek, könyvek…

Francia nyelvtanulás, ábrázoló oktatás az egyetemen.

10. 05. A készülő Húsipari Kézikönyv egyik fejezetének kéziratát G. S. /azóta meghalt/ az én jegyzetemből másolta ki. Nagy nehezen meggyőzöm főnököm, hogy ilyet nem lehet tenni. A megbízást a kéziratra én kapom.

Diplomadolgozatom rajzai alapján – tudtom nélkül – legyártottak egy prototípust. Más szabálytalanság miatt ezt a Népi Ellenőrzési bizottság is vizsgálta.

A Szalámigyárban hagyott rajzaimat más néven beküldték a trösztbe egy fejlesztési program jóváhagyására és az egész hozzám került.

Felsőfokú technikumi jegyzetemet a technológus kollega /K. Gy. azóta meghalt/ elkérte „egyeztetés”céljából. Később az órámon a padon látok egy új jegyzetet. Bele lapozok, és saját ábráimat látom vissza. A szerző K. Gy. Annyit mondtam a hallgatóknak: Jól fogják tudni a szakgéptant, látom, hogy technológiából is azt tanulják. /K. Gy. egyetemi tanári rangban Óvárott lett tanszékvezető. Adjunktusa panaszkodott egyszer nekem, amikor náluk voltam géptan órát tartani: „Gábor! A hallgatók hozzám jönnek azzal, hogy a prof az óráin hülyeségeket beszél.”

Debrecenben szakmai filmet forgatnak. Én vagyok a szakértő. Gyötrelmes munka a filmezés. /Később a Bajai Húskombinát építéséről készített filmben is szakértősködtem/

Gyuri is óvodás. A kerületi a munkahelyre, az meg vissza a kerületbe utasította a kérelmet. Így maszek ovis lett és képzése egy Trabant árába került. Sokat beszél és hisztis.

A szófiai egyik házigazda, dr. Mautner nejével ebéden nálunk. Ő fordította a kocát „kisdisznó anyukájá”-nak.

10. 26. A filmgyárban voltam a vágószobában. A vágott filmet cellux-szal ragasztják össze. Nem könnyű a szöveget a képpel összehangolni. Az egyik műterem olyan volt, mint egy szerelőcsarnok. Színészt is láttam /nevüket nem jegyeztem fel/.

Jókai Anna 4447 c. regényében egyetlen épkézláb figura nincs. /Tán ez volt az egyetlen könyve, ami a kezembe került. Ma nagy jobbos/

11. 03. Lassan elolvasom Márai összes műveit. Az állami antikváriumok jóvoltából. /Néhány kint kiadott könyvét anyósom szerezte meg/

A gyerekekkel az újjáépült Óbudán. Szombat reggel otthon hagytam az uszodai szerelésemet. 1500 helyett csak 1000-et tudtam úszni, mert visszamentem éret. / Most 3-400-at úszom, de hétvégén van a telek/

Kovács Kati bés osztálytársamat a buszon „nem veszem észre” Jól tettem, mert mikor leszáll egy virágcsokros pasas várja. Nyilván nem a férje. Szép figura lett volna, ha Katival kettesben érkezünk a randira. /Azóta többször találkoztunk a G. Karcsi által szervezett összejöveteleken. Rémesen megöregedett/   

11. 09. Séta a fiukkal: Hegyalja út, Erzsébet híd, Irinyi u. ott fel a 2-re

11. 19. A bolgárok viszonozták látogatásunkat: Kaposvár, Szeged. Az egyikkel egész jól beszélgettem németül. Ha a partner sem beszél jól, akkor nekem is jobban megy.

Kossuth klub Grétsy, Vargha Balázs matiné. Telt ház, kitűnő előadás. A vetélkedőben nem vettem részt. Kényelmes természetem nem alkalmas a gyors reagálásokra.

Megírok még egy levelet Huginak /egy év múlva már úgysem tehetem/

11. 23. Rossz hétvége. Eső, ázottan a Koltói Kórházba szerkesztőtársamhoz. /Lencsepeti Jenő/ Gyenge filmet láttam. Az erdei tisztáson bőgő szarvas jut eszembe. Gyurinak gyomorrontás, később a nej és Laci is. Gyuri nem szeret a maszek oviba járni.

Bámulatra méltó Németh László tájékozottsága!  / A minőség forradalma/

11. 30 Szellemi energiám java részét olvasással kötöm le. Pilinszky, Weöres is az olvasmányok közé kerültek. Pilinszkyt pult alól kaptam: Nagyvárosi ikonok. Merészen tömörít, 1,5 sor egy vers. Weörestől / A teljesség felé/ bámulatba estem. A verseket is tudom élvezni. Simenonban a mese és a sex köt le.

Séta a fiúkkal.

Találkozás Illés Endrével a Hazafias Népfont klubjában. Egy kérdés: miért nem kapott magyar író Nobel-díjat?  /A választ nem jegyeztem fel és Illés Endréről sem maradt semmi emlékezetemben, ellentétben a többi nevezetsséggel/

Illés Endrén kívül találkoztam Illyés Gyulával, Veres Péterrel, Weöres Sándorral, Steinbeck-kel. A mostaniak közül Eszterházyval, Csoórival az utcán, Mészöly Miklóssal /és Jancsóval / Kisorosziban, Mészöllyel egyszer a leányfalui vendéglőben, a szomszéd asztalnál ült. Illyéssel is találkoztunk vendéglőben, a Hármashatár-hegyen. A könyvhéten szoktam még írókat, kötőket nézegetni /Konrádot, pl./ Tóth Krisztinát szerzői esten láttam a Várban, Dezsővel együtt. Aztán Dezső nekem adta a neki dedikált kötetét. Szabó T Annáét is.

12. 08. Weöres: összegyűjtött művei I., II. /könyvtári/ A vers születése, Játékos versek, Majomország, Rongyszőnyeg 64.  Antik ecloga újra. Két idézet a Teljesség felé c. részből…

Vállalati rendezvény a Gundelben, tánc, másnap reggel 1500 a sportban.  Egyfolytában jön a Mikulás. Csoki-dömping.

12. 14. A vállalatokkal a IV. ötéves fejlesztési terv tárgyalása. Én vezetem a jegyzőkönyvet. Eddig mindegyiket aláírták.

A BME Mikrohullámú Híradástechnikai tanszék felkérésére írtam egy tanulmányt: A húsipari szárítási és hőkezelési folyamatok. Tudományos, bőséges irodalommal /zavar, hogy a szakirodalmat irodalom-nak nevezik/.

12. 23. Lacival Óvárott. Végtelen türelmes. Vissza Kelenföldről maszek taxival.

Laci a buszon az utasokra mutogat. Nem illik így mutogatni – mondom. Akkor minek a mutató ujj? – vág vissza.  Mindenkit kell szeretni? Azokat is, akik itt vannak a buszban?

Gyuri szanaszét dobálja játékait, ha nem tetszik neki valami. Időnként magát is a földre veti. Laci szövegét ismétli.

12. 28.   Tömény unalom. Nem szerveztünk programot. Lacit láza miatt 3 napig nem vihettük ki. Havas, hideg az idő.

Tringerék voltak nálunk. Ági /jelenleg három szép gyermek anyja/ hányt. Ketten összetörtünk 4 herendi tányért.

Gyuri beöntést kap. Laci: most felpumpálnak, hogy te is nagy légy.

Ezeket a sorokat egy nagyszobában írom. 8 év alatt a 7. helyem. A körülöttem zajló mozgás miatt csak most térek rá a karácsonyra. Nálunk kezdődött, anyóséknál folytatódott /ott, ahol most is lakunk, csak kettesben/. Én: nyakkendő, skót viszki, vodka, termosz. Anyuéktól ing, hanglemez, pénztárca.

12. 31. Mérleg / mintha egy könyvelő készítette volna/ heti egy könyv olvasása, műfaj, szerző szerinti megoszlás…10 film, 2 színház, muzsika: sztereo lemezjátszó / 20 lemezem van/

Lapszerkesztő lettem, vizsgáztam szoc-pol-ból /foxi-maxi/, MÉTE-vezetőségi tag, franciául tanulok, filmforgatás, külföldi utak. Fizetésen felül évi bruttó 50 000.-Ft. Ennek megoszlása…

 

                                               1971

Naptár

A tavalyi naptárban a munkahely a Széchenyi rkp. 6. Van tartós betétkönyvünk. A külföldi utak hivatalos SZU-utazással gyarapodtak. Poltavai és cserkaszi bejegyzések, szoba- és telefonszámok. Szokol rádiót vásárolok és sok lemezt.

01.19-én Weöres és Károlyi Ami. Czigány Gy. kérdezi: Te magad érted a verseid? Egy hallgató: miért ír verset? Máshoz nemigen értek.  Egészséges-e képzelt személy nevében írni? /utalás a Pszichére. Emlékem szerint azt válaszolta: maga a versírás sem teljesen egészséges tevékenység /

Látogatás a mosoni húsüzemben

Május 1-jén 9,30-kor a Murányi u. 55 alatt van a gyülekező

05.10. 13 -15 h előadás a gödöllői egyetemen /később Szent István Egyetem és oktatói körébe tartoztam, amíg Corvinus-szá nem változott. Jártam ki Gödöllőre is órákat tartani V. Tibor meghívására/

A Kertész utca könyvkötő szaküzlet címe /Később kiköltözött a Bécsi útra/

Környei operabérlet /péntek/. Dorka mamáé Takács /szerda/

Pelejev könyvének címe. Fő forrása a Húsipari gépek könyveknek. Tomán Z. szerezte meg és használta először, majd a magyar fordításból én is merítettem.

 12. 01. lapszerkesztői értekezlet. A Lapkiadótól a műsz.ig.h. Panasz az alacsony honor miatt. Azt vágják a fejünkhöz, hogy külföldön előfordul, hogy a szerző fizet. /Azt nem mondják, hogy annak a szerzőnek mennyi a jövedelme/

2 máj, 1 csont, 2 karaj, 1 comb, 1 velős csont. Ezeket kellet valahonnan hoznom? Ritkán szoktam vállalatnál húst venni. Egyszer  Debrecenből hoztam vesepecsenyét. „Haver” /Nagy Laci/ volt a főmérnök.  A zalaiak maguktól szoktak adni és „ajándékba”. A sofőr tette be a csomagtartóba.

Geiger telefonszáma. Velem volt a SZU-ban. Gép-téma: én voltam a főnök ő és Baska a szakértők.

 Marsayné Kati a Monimpexnél dolgozott.

 

Napló

01. 06. Kölcsön tévé-n néztük a szilveszteri műsort. / Most két tévé a Tartsayban és kettő Orosziban/ Négy órás, képtelenség! Bejött a lakásba a tévé, de nem kaptam rá kedvet. /Később sem, csak a gyerekeket gúnyolták az iskolában: még tévétek sincsen/.

1970-ben olvasott 51 könyv címjegyzéke…és a Nagyvilág, Új Írás, ÉS, valamint a félig olvasott könyvek

01. 09. Az első Nyugat kötet. Valódi. 1925 18 – 24 szám. Az első oldalon Móricz ceruzás aláírása. Láttam már korábban is kötetet a kirakatban, de drágának tartottam Nőtt az érdeklődésem és a jövedelmem.

Nem olvastam el a Dukay családot. Nejem egyre igényesebb kritikus, csak lapozza és derül gyenge szövegén.

 01.11. Franciául kezdem a napló-szöveget. Láttuk az Ödipusz királyt Gábor M, Psota, Pécsi S.

01. 18. 36 éves vagyok. /Ez kiderül a dátumból, minek kiemelni? Most > 72, na és?/. A hivatali szobát felújították. A felfordulás kiborít. Egy hete nem nassolok. Több mint 3 éve nem dohányzom. /Nemsokára a cigarettára visszatértem. Fiaimmal együtt hagytuk abba jó pár éve. Most csak tanítom a cigaretta-gyártást. Egyik kedvenc témám/ 

Nagy havazás. Porszívóztam könyveimet. Kezdek a hátsó sorba is pakolni /Mostanában ritkán veszek könyvet. Helyette könyvtár és az internet. És a legpasszívabb időtöltés: a tévé./

01. 22. Születésnapomon anyósom: nem társalogsz. Barátom sincs – teszem hozzá. Babits-csal és Kosztolányival barátkozom – írom fennkölten a naplóba.

Ide is beírom Weörest.   Hetekig -10…-5 fok hőmérséklet. Laci sűrűn kérdezi: Apu mikor veszel kocsit? / A Szamarát és a Puntókat már ő hajtotta fel. A Szamarát még én vettem át, a többit Cupi. /

01. 26. Séta a Szabadság hegyen a fiúkkal. Este Intercontinental. Egy kis Nyugat. /Öcsi hívott meg/ Hat vacsora 950.- Ft. /Ma 700-ért ebédeltem a kifőzdében/ Rodolfó /káprázatos/, Szécsi Pál, Felföldi Anikó.  /Szécsi 1944 – 1974. Még 3 éve volt/

Másnap veszekedés. Cupi meg akarja hirdetni három éves lakásunkat. Rövidesen Ómika oldotta meg a kérdést, amikor is átjöttünk ebbe a lakásba.  

02.03. Az Égető Esztert először Cupi olvassa el. Azt mondja jó. Aztán én is elszánom magam. Sokat találok benne, pl. azt, hogy a szereplők 45-öt nem felszabadulásnak tekintették.

02. 08. Az újságból kivágva Rákosi halálhíre. Pici apró betűs hír. Gorkijban múlt ki 71. 02. 05-én. Sic transit gloria mundi – írom, nem túl eredeti módon. 

Megnéztük a veszekedés tárgyát képező lakást. A mienk sokkal jobb. Cupi is csalódott. Séta a Sas-hegyen. Az autótulajdonosok autóikat mossák. /Még nemigen volt autómosó/ 

Laci megjósolja Ómami halálát: ugye az öregek meghalnak?

02. 17. Láttam Márai arcképét 1942-ől. Biggyesztett ajak, bágyadt szem. Nem rokonszenves.

Visszatért az Apollo 14. A Szabad Európa közvetítette. Közben egy főmérnökkel tárgyaltam. Az Apollo hazai kommentálásáról tanulmányt lehetne írni. 

Alagon Pistiékkel. Laci lovagolt. /Most ő lovagoltatja lányát, fiát/

Bele kellene néznem egy Kemény Zsigmond regénybe. A naplóját olvastam el.

02. 20. A gyerekek betegek, lapszerkesztés, este Ildiéknél vacsora.

Az usziból jövet fejlesztési módszerünkről elmélkedem. A végsőkig halogatják a döntést. A következmény: kapkodás. A korszerűség, gazdaságosság írott malaszt. / Hozzá nem értők vannak döntési helyzetben. /

03. 01. Még kemény a tél, hóvihar dúl. Ildi vacsorája ½ 3-ig tartott. A viszkitől jó kedvre kerekedtem. Ildit vagy Zsuzsit felemeltem, mintha nászágyra vinném.  Mintha.

Szövegeket írok ki Veres Péter olvasónaplójából. Kommentárom: foxi-maxi jegyzetírók! Miért nem olvassátok Veres Pétert?

03. 08. Gyötör a hideg. Fáj a buszmegállóban várakozni. Náthás is voltam. Jól esett a forralt bor.

Megnéztem egy irodalmi rendezvényen E. Fehér Pált. Olyan, mint az írásai. Jelentéktelen, kellemetlen látvány. Rondább, mint Elbert János.

Nyereség-részesedés. Megfoghatatlan és nincs összefüggésben a dolgozó jó vagy rossz munkájával. /Manipulációval kihozzák és pofára szétosztják/

Gyuri nagyihoz megy. Kijött rajta a himlő.

A Madách kamarában Mensáros, Márkus. A darab pocsék. Vetem egy Vigiliát. Kellemes meglepetés.

03. 17. Melegszik az idő, Gyuri is rendben. Séta antikváriumok érintésével. 

03. 18. A plagizáló G. S.helyett én kapok megbízást a Húsipari Kézikönyv fejezetének írására. A hús-baromfi tankönyv kéziratát nem a MÉM, hanem a Művelődés fekteti. /Csöbör-vödör/

04. 02. Egyedül készítem a tröszt 100 oldalas IV. ötéves tervét. /Elsősorban írástudóként foglalkoztattak. Volt úgy, hogy nemcsak a tanulmányt írtam, hanem annak lektori véleményét is./

Hivatalosan Óvárott. Otthon aludtam.

04. 05. Legutóbbi beírásom alatt állandóan zavartak. Elkezdtem a kézikönyv nekem osztott fejezetét írni. Egyenesen írógépbe. /Amikor számítógépre tértem át, akkori írógépem senkinek sem kellett. Lomtalanításkor raktam ki. Rögtön elvitték/

Cupi Márai Válás Budán c. könyvéről: Címe jobb, mint maga a regény. Séta az Állatkertben. Este gyerekzsúr Ildiéknél. Jelen van a közelben lakó F. Etelka és családja.

04. 19. Húsvét Óvárott a családdal. Bőséges és finom ételek, sok csokoládé. /Utoljára látom Hugit/

Cupival ebéd a Lúdlábban. Amikor kezdő mérnök koromban egy óvári szóvá tette: miért ebédelsz talponállóban? – áttértem a vendéglőre, köztük a Lúdlábra. Kevesebben vannak és drágább az étel.

Ármány és szerelem A Madách színészei kiabálnak, bakiznak, nem tudnak hosszú csipkés ruhában járni. Egy darab csipke a kerevet sarkán maradt.

04. 23. Grétsy, Deme, Kovalovszky, A magyar nyelv hete. A rendezvényen jelen volt Szűcs Laci Halásziból, mint a vezető nyelvészek famulusa. /most ő a vezető nyelvész/

05. 03. Előadásom a mérnök továbbképzőben a centrifugákról. Győrben jubileumi vállalati rendezvény /azóta a gyár megszűnt, az akkor avatott új irodaházzal együtt/

Meghalt Winkler K. tröszti főov. kollegám, 3 nappal korábban kedélyesen beszélt velem.

Gyurinak nagy sikere volt a felvonuláson.

05. 14. Alig merem haza vinni a vásárolt könyveket.

Gödöllőn előadásom a húsiparról, mezőgazd. mérnököknek. Kocsival vittek-hoztak. Egy főnök helyett ugrottam be. A ki nem adott kéziratomra 80 %-ot fizettek.

Írtam egy kritikus hangvételű cikket a húsipari szakgéptani oktatásról, de nem adtam le. /Egy éve megszűnt az élelmiszer-mérnöki karon a szakgéptan tárgy/

 

05. 25. Hugi halála: május 20. csütörtök, 16 h, az óvári temetőben temetés közben.

Szó nélkül halt meg férje karjaiban néhány nappal névnapja és 5 hónappal 35. születésnapja előtt. Ide iktatom utolsó, hozzánk írt sorait

 

 V.18-án /kedd/ Drágáim! Csak éppen pár sor erejéig mivel ¾ 5 van és 5-re szül értekezletre megyek Tominak. Tegnap Editnek volt. Agyon dicsérték kiváló számtanos tiszta ötös tanuló. Dagadt a mellem, szegény Tomit nem hiszem, hogy úgy fogják, bár elégedettek vagyunk. Erős hármas, négyes között áll. Rettentő sok esemény van. Putyinak szombaton volt 25. érettségi találkozó Győrben. Erről részletesen írok, Igen jó volt, Anyu szép ruhát varrt 400 Ft-os anyagból. Sikerem volt, mivel majdnem a legfiatalabb feleség voltam. Erről írok még. Csütörtökön temetésre megyünk. Papp Ottó bátyja hírtelen halt meg. Győrbe ment haldokló feleségéhez /rákos/ és a kórház ajtóban összeesett. Ma boncolják. 51 éves. Szóval van bőven. Remélem már egyszer végre lesz egy kis szabad időm is. Addig is sok szeretettel csókollak Benneteket Gella    

     U.i. A levél véletlenül Mosonyban maradt, azért megy csak ma. Szia

                  A poharakért sok puszi

 

/ Ahányszor olvasom, annyiszor döbbenek meg: mint egy görög tragédia forgatókönyve. Büszke, hogy ő volt a legszebb feleség. Kétszer is ígér további beszámolót. Szeretne már egy kis szabad időt. Ugyanúgy hal meg, mint a levélben leirt eset szerint Papp Ottó bátyja, ráadásul az ő temetésén. Hihetetlen. /

A naplóból:

…mindenkivel törődött, mindenkire gondolt. Mindenkihez volt kedves szava. Haragosnak, veszekedőnek sohasem láttam, ilyesmiről nem is hallottam…várom, hogy feltűnik mosolyogva: „Na, jól megijedtetek, ugye?” Rettentő sok esemény van – írta. Sok rettentő esemény történt – teszem hozzá.

/ Pár nap múlva temetés, nagy melegben. Apu a két gyerekkel bement Győrbe. Irénke a temetés után, 05. 27-én jött nővéréhez./

 

05. 31. Ma van a neve napja. Lapozom a napló vele kapcsolatos sorait. Keveset írtam róla. Csak a könyvek, könyvek Vagy 8 levele és több lapja megmaradt Apám telefonja: Nagyon erős légy…

 

06. 01. Erőt vettem magamon és elolvastam leveleit. A halál okát a következőkben látom:

1. természet-ellenes súlygyarapodás terheli a szívet;

2. a fogyasztó gyógyszer tovább terheli a szívet. Októberi levelében írja, hogy időnként szúr a szíve, de nyárra szeretne lefogyni;

3. nagy fizikai igénybe vétel: kelés 5-kor, lefekvés 11-kor /időpontok a leveléből, többször írja: mikor pihenem ki magam ?/;

4. ütköző pont a családi vitákban, idegi terhelés /minden levelének témája/;

5. halála napján meleg, párás idő, izgalom a temetés miatt.

Szüleim sorscsapásnak látják az egészet.  /Kislány korában is volt gond a szívével/

 

06. 07.  A kórházból haza küldték a cipőjét és a táskáját. A táskában óvodai füzete. Halála napjára is szorgalmasan megírta az óravázlatot. /Később anyám felküldte télikabátját, de a bizományinak nem kellett/

Hét végén tündérszikla

Fénykép. BNV 71, ott állok a főtéren, szürke öltönyben, fekete nyakkendő és fekete zsebkendő. A képet készítette: Béres Ferenc, le is szignálta. Nem nagyon volt kapcsolatom vele. Gyászomban fényképezett le, egyszer. Néhány év múlva kiugrott egy toronyház tetejéről és szörnyethalt.

 

06. 10. Képek villannak fel Hugiról. Tavaly augusztusban családja készül haza. A zserbóban  mindenkinek veszek egy fagyit. Hugi kacsintva: No még egy utolsó dobás a vidéki rokonoknak.

06. 28. Meglátogatott apám. Mindenért vejét okolja.

Vége az első francia szemeszternek. Szókészletem / amit megértek/  500 – 1000-re becsülöm. A beszéd nehezebb, de ez a magyarra is érvényes.

Laci Felsőgödön az óvodával. 5000.- Ft-ra emelték a fizetésem. Máshonnan is jön a pénz.

Ildiékkel Balatonföldváron.

07. 05.  Egy éve Halásziban együtt kerekezünk. Az új iskolánál a kertek alá fordultunk, majd hátulról értünk a Duna partra. Lacit Hugi vitte a kerekén. Vidám hangulat. A kissé hideg vízben megmártóztam. Búcsú volt Hugitól, a falutól, egy korszaktól. Végleg lezárult a gyermekkor.

Másik emlék: húsvéthétfő, óvári buszmegálló. Hugi kikísér.  Búcsúzásképp megnyálazom a szemem, mintha könnyeznék. Ő is ezt teszi, utánozhatatlan mosollyal. /Ezzel a mosollyal tarolta a fiukat. Sokan voltak szerelmesek belé./ Nem tudtunk igazán beszélgetni. Levélben írta panaszait. Egyszer, amikor ott aludtam, mondta gondjait én meg otromba módon elaludtam. De nem vette rossz néven. Másnap mosolyogva jegyezte meg: te is jól meghallgattál engem.

 

07. 12. Napozás a FM-strandon. 

Laci vidáman jött meg felsőgödi nyaralásáról. Később belázasodott és ment a nagyanyjához.

08. 02. Óvári nyaralás. Mindenütt Hugi hiányzik. Apámat nem tudom meggyőzni. Sógorom nekem panaszkodik. Tudja, mi mindent mond nekem apám.  Gyuri: Angi néni hol van? /Tényleg, hol van?/

Editet és Tomit felhozom. Programokkal próbálom a veszteséget enyhíteni. Játék-vétel, Vidámpark, Halász bástya, cirkusz. 30 – 35 fok meleg.

 

08. 22. Pintér Jenő fordított /invers/ irodalomtörténete. Nála Prohászka a század legnagyobb írója.

Nyaralás Káptalanfüreden a tröszti üdülőben. Jobb, mint Földvár. A gyerekek kezdik egymást szekálni. Almádi „dollár-rezervátum”. Nagyot fejlődött. 

  19-én megjöttek a szlatinai vendégek: Erzsi n. Ernő b. A szokásos látnivalók, tűzijátékkal tetőzve. /Az óvári sírnál: Hát így fogadsz bennünket?/

08.30. Laci sokat rajzol: busz, templom. Gyuri állandóan kirakja játékait /mint most Barni a teheneit/

Anyám felküldte Gellához írott leveleimet. Köztük a hódolók levelei. Mennyien rajongtak érte!

09. 06. Tavasz óta húzódik osztályvezetői kinevezésem. Kiosztották a többi papírt, az enyém valami formai ok miatt hiányzik. Lényegében vezetem az osztályt, de szobám sincs, mert G. S. még ott ül. /Nem merik leváltani, csak akkor, amikor látják, hogy nincs érdemleges ellen-akciója/ Távirányítást folytatok.

 

09. 10., 15.  Kinevezésem még húzódik, közben osztályértekezletet tartok. Vezérváltás is folyik.

 Kövest váltja Banke, nagy csaták után. Nemsokára Banke is megy. Őt Szilágyi váltja, aki még most is él, jó állapotban. Nemrég szembe jött a Lukács előtt, de egyikünk sem szólt.  Tröszt már alig volt, amikor félig falum-beli Mike lett a vezér. Ő aztán sikeresen elsüllyesztette a hajót, aminek a személyzete most egy fő, Cupi egykori beosztottja. Néha nyilatkozik, többnyire sír-rí. Hol állat, hol pénz nincsen. A kis hivatal azért áll.

 Cupi egy hetes hegyi kúrára utazik Lacival Bükkszentkeresztre. Gyuri nálam marad. „Nem baj, hogy elment a mami, nekem apuci is jó” –  mondja hízelegve.  Elmúlt a naplóírás 2. évfordulója. 

09. 18.  20 m2-es szoba, új bútor, forgószék, virágok, függöny, csillár, 3 telefon. Ez az irodám. Feszengek benne. Titkárnő, természetesen. /Ha jól emlékszem Marika, kissé molett, de elég jó munkaerő. Egyszer, mikor gyengélkedtem, kijött hozzám – mint fontos emberhez - valami papírral. Azt hiszem akkor már főov. voltam/

09. 23. A vezérváltás hullámai. 8 embert „irányítok” /Idézőjelbe tettem. Nem vettem komolyan az egészet. A verkli mégis ment. A naplóírás is benn a főnöki szobában./

Cupi megjött a hegyről, 8 nap után. Hiányzott. Laci már veszekedik Gyurival.

Szakértősködöm. A lapot nem szerkesztem, hanem írom. Indulok Moszkvába.

Öcsiékkel kirándulás Vácra /Vett egy Zaporozsec-et/. Ebéd nálunk.

10. 20. Ma lenne 35 éves.

A moszkvai gép nem indult, pesti szállóban aludtam a MALÉV vendégeként. Óvatosak, mert két gép leesett. Moszkvában leszálláskor hóesés. 44 óra vonatozás Moszkva - Poltava – Csekaszi – Moszkva vonalon. Moszkva idomtalan, nagy tömeg, nehéz vásárolni, a szálló WC-je. Vidék is hasonló, több vodkával. Legjobb volt megérkezni.

Részt vettem az új vezér értekezletén a műszaki egységek képviseletében /főnököm utálta az új vezért, ha lehetett helyettesét küldte. Később is sok érdekes programon vettem részt, mint helyettes./

10. 28. Meglep, hogy a Nyugat emlékkiállításon alig lézeng valaki. Azt hittem, hogy a folyóirat mást is úgy érdekel, mint engem.

11. 10. Vállalati buli a Gundelben. Cupi szépségkirálynő. /Szépségével többször büszkélkedtem. Az első évfolyam-találkozón jegyezte meg valaki: Milyen szép nejed van!/ Vendégségben Katiéknál. Kirándulás a János hegyre. Lefele libegővel. Gyuritól elvettük a cumit. Ellentétel Merci mecsbox.

 

11. 18. Betegen itthon. /Rám nem jellemző/ Meghalt a főnököm. Ebben az évben hányadik?  /A Népszabadságból kivágtam Dömös halálhírét. 44 éves volt. A tröszt és a munkásőrség halottja/

Dömössel 9 éve naponta együtt vagyunk. Jól megvagyunk egymással. Nőfaló hajlamaiban és a munkásőrségben nem követem. Egyik területen sem igyekszik befolyásolni. Ha van némi diplomáciai érzékem, azt tőle tanultam. Morbid volt K. Zsuzsának diktálni a nekrológját. Mert azt is én írtam. Őt a halálba több családtagja követte. /Évekkel később az intézetben keresett meg a fia, aki bikacsökből készített műtárgyakkal kereskedett. /

11. 21. Kezdem unni a naplóírást. Lábadozásomat az 1910. II. Nyugat-kötettel ünneplem.  

Könyvaukción a Nyugat 28 000-ért, a Tanú 4200.-ért talált gazdára.

12. 13. Az a veszély fenyeget, hogy főosztályvezető leszek. Nem túlzottan lelkesedem érte.

Cupi beteg. Két napig vezetem a háztartást.

Dömöst hamvasztották. /Halála előtt benn voltam az idegsebészeten. Kár volt bejönnöd – mondta. /

12. 20. Bejelentették, hogy főosztályvezetőnek neveznek ki. Mi lesz a naplóval? Ez a poszt már nem nekem való /Lettem igazgató is! Mindent meg lehet szokni./  A körülmények sodornak. Nincs visszaút. Ha nemet mondok, vehetem a kalapom.

12. 23. Az ov. és főov papírjaim dátuma között 7 nap híján 3 hónap a különbség. Ez aztán a karrier! /Szegény Dömös, ezt ő adta.

A gyerekek örülnek a karácsonynak.

12. 29. Jézuska nálunk, Dorkáéknál, majd Óvár. Az ajándék-listán Gella rovata üres. 5 szál szekfüt kapott.

Öcsi-Kati szétmentek.

 

                                               1972

 

Naptár

 

Környei bérletünk van, péntekre. Első előadás 01. 21.    11. 23-24 légó-gyakorlat a trösztben. /jelentünk, intézkedünk, eszünk, iszunk és megvédtük a hazát/ Éves többlet: 55,7 ezer Ft.

Chopin F-moll zongoraverseny /azóta is imádom Chopint/

Hegedűst a Naphegy utcában vesszük fel ½ 7-kor. /Ő volt a beruházási főnök, de a műszaki ügyeket én irányítottam. Mi a beruházás műszaki nélkül? – teszem fel a találós kérdést. Mindig azt mondta: megyek a pulyáimhoz. A szótár szerint gyermek, kis növésű ember. Nem is tudtam./

Május 1-jén az Izabella 11-nél gyülekezünk 10 h-kor.

Menetrend Zamárdiba.

09. 13. Program a nyíregyházi üzemben. Kellene nekik egy KS-kutter.

Malév menetrend: Koppenhága, Frankfurt. Amsterdamban a Rijksmuseum Rembrandt képekkel. A delegáció: Andorfi, Lukács F /Komplex/, Katona Lajos és valamilyen Tibor. Lajos a győri vállalat igazgatója. Rengeteg kaját, piát hozott, persze Terimpex-es pecséttel. „Minta érték nélkül” A csomagokat a sofőr hozta be a csekkelő pultra. / A söfőr a szocialista főúr inasa/ Koppenhágában természetesen már mi cipekedünk.

Vásárlási lista. A szokásos csoki, kávé mecsbox…Ital a reptéri free-shopban. Grand Marnier.

 09. 05. „Életem egyik legélménydúsabb napja…” kezdem a lelkendező beszámolót. Ide a noteszbe.    

SAS-gép, Prága, repülés Malmö fölött…Arhus /Az A-ra pontot kell tenni/, Koppenhága. Pornó film 10 Kr. Nagy csalódás. Lukács nem is tart az újoncokkal. Imperial szálló Több, mint 100 Kr/fő. Lynggaard úr jaguárral visz. /Később többször találkozunk a frankfurti Iffa-n. Elpanaszolja, hogy meghalt a felesége. Mindezt németül. Jól értem, mert dán./ Egyébként golfozik. Akkor látok először golfkészletet /Orosziban a bunkerben található/, Odense, Nyborg, ismét Koppenhága.

 Enschede. /Amikor ott nagy robbanás történt, a tévé-bemondók a város nevét borzalmasan ejtették: „Enszéde”. Én napokig hallottam:”Ensz-kede” / Moziban voltunk, ahol Lajos elaludt és horkolt. A helyiek pisszegtek/. Cuijk, Utrecht /ebből semmi nem maradt meg/. Rövid séta Amszterdamban. /Hasonlóan ejtik, mint Enschede-t/. Sétahajó a csatornán. Hamburg. Drágaság. Egyedül a belvárosban. Délután zárva az üzletek.

St. Paoli /Nemsokára Cupival is/ Piros fényben hölgyek a kirakatban. Meg lehet venni őket. Az utcán kopottabb nők. Tömény csömör. St. Paoli másnap napfényben. Versmold, Kramer Grebe. Frankfurt. /Először, utána sokszor. Egyedül is, mint legutóbb 1995-ben/ Repülés haza.

Január vége NDK 28-n este indulás 5 nap

Ismét hivatalos bejegyzések. A tröszti szervezet 274 fő, ez volt a csúcs.  Irányítás a főosztályvezetők kezében. „A műszakiak körülményesek” – mondja Banke. Ezek szerint a vezér tartja az értekezletet. /Egyszer mentem vele kettesben Ceglédre. Regős eltűnt, hogy ne ő menjen. Akkor is ezt fejtegette. Aki valamihez nem ért, azt bonyolultnak véli. Ezt már én mondom/

Hárs Mihály telefonszáma. Szakmai filmekkel is foglalkozott.

 

Napló

 

01. 06. Itt ülök egy főosztály kellős közepén 20 ember főnökeként. Rádió-zene mellett a legnagyobb komolysággal rovom ezeket a sorokat. Tán franciára is lesz egy kis időm.

01. 14. Első főosztály-értekezlet. Nézegetem kinevező papíromon a beosztásom. Nem szűnik a könyvözön. Zömmel Nyugat.

01. 26.  „Mindnyájan színészkedünk. Ha én a hivatalomban csak egy óráig őszinte lennék, elveszteném az állásomat”   /Kosztolányi/

„Az élet elviselésére egyetlen mód van csak, ha a nagyképű és értelmetlen szertartásokból kihámozzuk a játékalkalmakat” /Márai/

Cupi szerint a Don Carloson aludtam, az Aidáról elmentünk. A Walkürön feszengtem.  /Mostanában kinézek egy jónak tartott műsort a tévében és arra ébredek fel, hogy már vége is/

Bekötöttem 6 kötet Nyugatot. Egy maszeknál vágattam.

 

02. 14. Ildiéknél ½ 1-ig. Tetszik a napilapban megjelent Déry-szöveg, miszerint az élet küzdelem az idővel. Ki is vágom és beragasztom.

Pár nap múlva újra Ildiéknél. Jól beittam. A több alvással értékes órákat herdáltam el.

03. 02. Nagyot lelkiztem két emberemmel. Ez is vezetői munka. Meghalt a 7. kollega. K. L. osztályvezető /Ő Kása László. Együtt voltam vele első szakmai utamon Moravska Ostravában. Később Laci fiam oda járt golfozni/

 

03. 29. Túl a tavaszi gyermekbetegségeken. Kezdenek foglalkozni velem. Passzmesternek neveznek. /Én, aki a beruházási osztály műszaki ügyeit is intéztem. Amelyik vállalat nem volt biztos abban, hol intézik el ügyeit, írt egy levelet a fejlesztési és egyet a beruházási főosztálynak. Regős mind a két levelet rám szignálta. Ezt élveztem. Tudta ő is. Azért is küldött elég sokszor Nyugatra/

04. 12. Sokadszor olvasom Hugi utolsó levelét. A sógor utódot keres. Az egyik jelöltnél vendégségben voltunk. Vidám csevegés, a fiatalok összebújnak. A gyerekek méregetik a leendő pótmamát. /Azt kérdezem, amit Zsófika a bazilikában, amikor gyertyát gyújtottunk: „Angi néni ezt látja?” /

Lammermori Lucia. Nagyobb a flanc, mint az átkos úri világban. /Most ezt a kort, amiről írok, nevezik átkosnak. Mindig a másik/.

04. 24. Öcsiékkel a vácrátóti arborétum. Fóti templom. Ebéd az anyósnál. /Öcsi élvezi a „kék nyilat” vagyis a Zaporozsecet. Egyszer menet közben kiesett belőle a motor. Éppen Kati vezette./

A kutatóintézetben kitüntetéseket adok át. A négy beszélő közül egyedül én mondtam szabadon a szöveget.

05. 21. Haza hoztam a naplót. Főosztályom fizetett fúriája engem is kikezdett, pártvonalon. Egyszer bátorkodtam munkájára megjegyzést tenni. Egyre vastagabb postakönyvet kapok. /Az intézetben igazgató helyettesként 3 halom aláírandó is volt az asztalomon. Hiába mondtam az igazgatónak: amire nincs hatásköröm, azt úgyis csak te tudod elintézni. Úgy gondolta, egy idő után az ügy önmagától is elintéződik. Ebben volt is valami/

Ki vagyok szolgáltatva főosztályomnak, ügyfeleimnek. Bármikor bejöhetnek. Mondani kell nekik valamit. Mindezért az átlagkereset háromszorosát fizetik. /Később rájöttem, sokszor elég, ha ügyfelem egyszerűen csak meghallgatom. Mint a pap a gyóntatószékben/

Kazinczy idézet a Vajthó-szerkesztette Magyar írók levelei-ből: „Aki nem úgy gondolkodik, mint mások, azt keresztre feszítik s bürköt adnak neki inni”  /Nem gondoltam, hogy 32 év múlva kerek három évig foglalkozom a mesterrel./

Séta a Tündérsziklán

05. 28. Jókai  A jövő század regénye c. könyvét aligha adják ki mostanában.

Apám látogatása. /Csak ennyi/  Cupkos  sétáltatja a fiukat, mivel én apámmal foglalkozom.

Két „reakciós könyv” Farkas Gyula: A magyar irodalom története és Ortega: A tömegek lázadása

Az utóbbiból: „A butaság nagyobb, mint a gonoszság. A gonoszság néha szünetel, a butaság soha”

06. 11. Balatonföldvár, fürdés a Balatonban. Itthon Állatkert, Sashegy. Hugi képe előtt mindig friss virág. Cupi gondoskodik róla.

07. 02. Lakásfestés. Könyvek a konyhában. Polcot raktam az ágy fölé. Laci Felsőgödön. Cupi hátgörbülés ellen kúrálja magát. Ebéd után próbálok aludni, de a gyerekek nem hagynak. A nej feláldozza magát és elviszi őket a nagyihoz. 

 

07. 15. Családtagjaim betegsége alkalmával dühöngök. Helytelen, de nem tudok tenni ellene. Kivizsgálták pártügyemet, amit beosztottam, vezetőségi tag indított. Az egyik vizsgáló a Szoc. Haza Hőse. Kiderítették, hogy nem mondtam semmi rosszat. / A szerencsétlen fúria gyerek nélküli idegroncs, semmi báj nincs benne. Engedtem május 1-jén, hogy ő gardírozza fiaimat. Utána meg feljelentett./ 

07. 27. Óvárott Lacival. Jót strandoltam. Tomiékat akartuk felhozni, de belázasodtak. Pár nappal később anyámék hozták Tomit. Kassára mentek Magdához. Tomival a szokásos pesti programok. Ildinél buli 2-ig. Kovács Margittal négyre emelkedett a jegyzett alkotók műveinek a száma. /Gross elkallódott, Garányi meg Orosziban. Kovácsot Lacinak ajándékoztuk.Van viszont egy Váli/ 

08. 06. Tomiért sógorom, új neje és az új após jött. Megnősült a sógorom. /Csöpi a maga módján rendes volt. Sokat segített anyu halálakor az óvári ügyintézésben. Edittel nem találta meg a megfelelő hangot. Hegyeshalomban dolgozott a növényvédelemnél. Egyszer csoporttal, busszal jöttem Frankfurtból. Szól az útlevélvizsgáló, szíveskedjek bemenni az irodába. Csöpi várt ott kávéval. Egy idő után elváltak. Van egy lányuk. Húgom utójának a gyereke mi nekem? Mostoha-unokahúgom?/

08. 19. Nyaralás Zamárdiban.  Motorcsónakot vezettem. A Húsipari Kézikönyv 15 ezres honoráriuma. Rögtön Nyugatot veszek.

08. 30. Anyámék feltöltődve élményekkel megjöttek Kassáról. A kellemetlen időben nem sokáig maradtak. Lacit felvették a tanító-képző iskolájába, Gyuri ismét maszek-ovis.

09. 02. Olimpia. Gyarmati Andrea arany helyett 1 bronz és 1 ezüst. Benn ideges a légkör. Nehezen viselem a főnökséget. Franciául olvasok regényeket, La Dame aux camelias.

09. 27. A zaklatott légkör Cupit is érinti. Szervezetlenség a munkában. Sok időrablás.

A Francia Intézetben élvezem M. Cartignit. /Őt el is felejtettem. Ajándék-könyvet M. Delaland-tól kaptam, „dedikálta”. Humoros könyv volt és azt írta, hogy kellemes perceket kíván./

Kirándulás Tringerékkel. Cupi apjánál az István kórházban.

10. 22. Hétszer szálltam fel és le…részletek a naptár szerint. Amit ott nem írtam: öt film, pornó, sex, vadnyugat, művész, rém.  /Most mindez házhoz szállítva/

Második külföldi utam, amiről nem számolhatok be huginak. Az utód gyereket vár. Hugi gyerekei  anyámhoz vonzódnak.

Lacinak kivették a manduláját. Benn tovább kavarog a zűr. Igyekszem nem túlórázni.

Diafilmet vetítek a gyerekeknek. /Még megvannak a bekeretezett diák. Cupi nem engedi kidobni. A mostani képek itt vannak a gépben./

 

11. 25. Vendégségben, Légó gyakorlat. Itt volt apám 12. 16-áén mindketten szabin. Uszoda, vásárlás, mozi Marina Vladyval ./Egyszer ebben az időszakban itt volt Pesten. Egy mozi előcsarnokában egészen közel, mellette álltam./

Minősítettek. Legyek bátrabb, önállóbb. Egyébként sok dicséret is. Külön prémiumot kaptam. Karácsonyra. 

 

                                               1973

 

Naptár

2 db négylevelű lóhere, lepréselve. Gyerekkoromban többször találtam, könyvekben is elhelyeztem belőle. Szerencsés vagyok? Bizonyos értelemben igen.

Még megvan a Zorki fényképezőgép. Később Mongóliában több képem tönkrement, és azóta nem fényképezem. A fiúk pótolják, a gép tele van képekkel.

A szabadság-napokat mindig beírom. Ma már csak akkor kell bemennem, ha órám vagy valami program /vizsgáztatás/ van.  Persze minden nap bemegyek. Télen szombaton is.

A turista-út költségei…repülő Kelet-Berlinig 908.- a vonat és a komphajó már /”tőkés” területen/ 7450.- Még jó, hogy előre meg lehetett venni.

Az útvonal: Ferihegy – Berlin – Stockholm – Göteborg – Feredricshaven – Herning – Koppenhága /Helsingör-Helsinborg/ – Hamburg /St. Paoli/ - München – Innsbruck – Bécs / magyar könyv a Köllnerhofgasse-ben/  – Bp.        Repülő, hajó, vonat. A négyféle valuta Ft-ban /ma csak euro lenne/  Szálloda árak

Stockholmban a Palace Hotelben szállunk, az Eriksdatenen. Fritzék foglalták, olcsóbbat nem kaptunk. Göteborgban magán-szállás a Thamlsgatan-on. Frtitzék irodájának címe: Kortedala Torg. Itt kaptunk egy kis ellátmányt és másnap egy hölgy – Fritz alkalmazottja - kivitt a kikötőbe. Herning-ben Ravnsbjerg Mark a cím és a vendéglátó: Else Waage. Tanult franciául, hogy velem tudjon beszélni. Aranyosak voltak.

Herning is a Danish city in Region Midtjylland. It is the main town and the administrative seat of Herning Municipality. Herning has a population of 45 890.

Hévizi menetrend.  Villányihoz megyek a D-épületbe. Ma is ott van a BME műveletek tanszéke

07. 05. 10 – 12h autóvezetés. Zsigulit kapok és az oktató Gulyás György. Saját Zsigulim több mint 10 év múlva lesz. A keleti márkák közül Cupi azt szerette a legjobban.

Gárgyán még nem igazgató a szegedi Fodor Józsefben. Bánfalvi Ferenc az. Nyilván hozzá megyek, mint érettségi elnök, de semmi emlék. Zoliról annál több. Dírnerrel együtt megyünk vidékre. Korán meghalt rákban. Egyik legokosabb tröszti kollega.

Vali és Magda címe, kassai nagynénik. Vali Rákóczy és Kazinczy városában a Szovjetszkaja Armija tömbben lakik. Ez olyan, mint a Ho-Si-Min főiskola Egerben. Vajon Hanoiban van Eszterházi főiskola?

 

Napló

01. 02. 1500-t úsztam a Sportuszodában. Dec. 24-én nem volt valami jó hangulatom. Több ajándék két példányban is befutott. Apóstól vízporlasztó. Lacinak szovjet kerékpár. Kora reggel Lacival a Keletibe és két kellemes nap Óvárott. Apám és P. között teljesen megszakadt a kapcsolat. Apám bűnbakot keres keserűségeire. Elkészült Hugi sírköve.

28-án igazg. értekezlet. 31-én buli ifj E.M.-éknél. /Misi balesetet szenvedett, életben maradt, de haláláig eszméletlen és mozgásképtelen. Emő hősiesen ápolta. / Kevés tánc, kitartó hervadozás ½ 5-ig. Hofi szenzációs Odisszeusz száma éjfél előtt.

 

01.14. 46 %-os a Nyugat-állományom. /Ma reprintekkel együtt ~ 90%, de a háló miatt nincs jelentősége/. Laci korcsolyázik, Gyuri még nem. 13-án pótszilveszter Tringeréknél.

 

 01. 21. Cupi Hévizen. Gyuri rajzol, Laci írást gyakorol. Hörpintés a szül. napomra /38/ Cupitól kapott Balantaine-s üvegből.

Átvettük az apóstól a Trabant-kiutalást. Már csak a tévé-mentességet sikerül tartani /nem sokáig, most négy van, kettő itt, kettő meg Orosziban/

01. 23. Vitkovics levelei. Üdítő, élvezetes. Napi pletyka, napóleoni háború…/Vitkovics 32 év múlva került ismét közel hozzám Kazinczyval és társaival együtt. /

02. 10.  Cupi távol, műszaki konferenciák,  Szekszárdon  hivatalos program Laci rondán és hibásan ír.

Berlin. Oda vonat /rossz idő miatt a gép nem szállt fel/, vissza repülő. Megjött a 100 $-os valuta-vállalás. Következik az útlevélkérés.

 

Be kell menni az ÁHT-nak nevezett diliházba. A szervezet csak duzzad, mint a harmatos lucernát fogyasztott tehén /honnan vettem ezt a hasonlatot?/ pörög önmaga körül, sokkolja az embereket. A módszeres munka lehetetlen. A legújabb ötlet: a műszaki szervezet menjen ki a Hentes utcába…Nincs alapanyag. Két éve marhát kellett sertés helyett feldolgozni, ma fordítva. A taggyűlésen azt mondják, hogy a trösztben teljes a nyugalom. A mennyezet már korábban megrepedt.

/A tröszt még jó pár évig döglődött. Regős kihelyezett az intézetbe, mielőtt a tröszt teljesen összeomlott volna. Majdnem csöbörből vödörbe. Minőségi változást az egyetem jelentett./

02. 22. Házibuli, 16 vendég, evés-ivás, társasjáték, tánc. A szomszéd rendőröket hívott ki a zaj miatt. Szétnéztek, aztán nevetve elmentek. A tanácsnál is bejelentést tettek. Tárgyalásra a nej ment el. Kaptam egy figyelmeztetést. Cukkoltak: bűntetett előéletű vagy.

Le petit Prince. Cet roman est tres charmante…/ A kis herceg. Aranyos regény/

02. 26. Szombaton az egész család a Gellért hegyen, vasárnap a nej nélkül a Tündér szikla. Térdig érő hóban csúszik-mászik a két fiú. Útlevélkérő lap beadása. Cél: Svédország. Halasztást kérünk a Trabant átvételére. Még egyikünknek sincs jogosítványa.

03. 18. A trösztben több idő megy el diplomáciára, mint munkára. Hízelgés a nímandoknak. Gyomor kell hozzá. Óvárra rádiót vittem szüleimnek. Sopronban, egy presszóban Hugit kerestem. Cupi mindig friss virágot tesz a képe elé. Megyek a családért Ildiékhez. A legutóbbi gyerekzsúrra Laci hozott egy lányt.

03. 30. Lacinak egyese is van. Cupit Pisti tanítja aíutót vezetni. Én még várakozom /mire?/ Több mint egy hét múlva jelentkezem. Megveszem Szabó Lőrinc összes verseit, 1943.

05. 03. Lábfájásomról az orvos megállapította, hogy reuma. 3 nap Óvárott, nyári idő. Virág Hugi sírjára, ebéd az utódnál.

Havi fizetésem 6000.- Röhej. Nehogy megmondjad valakinek - így Cupi. /Mintha nem tudná, akit érdekel/. Megvettem a repülőjegyet Berlinig. Cupi vizsgája autó-elméletiből. Holnap kezdem a tanfolyamot Csepelen. Január óta nem vettem Nyugatot. Technikus minősítő tanfolyamra írok jegyzetet. Benn a munkahelyemen nem nyugszik az élet.

 06. 05. Ünnepi Könyvhét, Weöres: Egybegyűjtött írások

07. 09. A fiúk a Balatonon, Cupi az „őseinél”… 06. 06. Cupi megkapta a jogosítványt. 11-én én is levizsgáztam kreszből és műszakiból. Átvettük a Trabantot. Megjöttünk a turista-útról.

Anyámnak szívrohama. Gyors orvosi segítség menti meg. Cupi az anyjával Balatonföldváron a Trabanttal. Írom a legújabb húsipari géptant.

07. 18. Cupi Óvárig vezetett és vissza. A fiúk még mindig a Balatonon. Anyám állapota javult. 22-én jöttek meg a fiúk néger-barnán. Reggel átjönnek a nagy ágyra.

08. 06. Autós hétvége Földváron. Rézvörösen haza. 08. 16. Levizsgáztam autóvezetésből. Simán és gyorsan. /Egyszer mondta a vizsgabiztos: ahol lehet, menjen legalább 50-nel. Akkor 60 volt a városi max./ Az autósiskola lepratelep.

08. 17. Felhoztuk Tomit, Editet. Apám Cupival is ordítozott. A szokásos aug. 20-i programok

09. 04. Laci másodikos. Gyuri 4.éve Micsunál a maszek oviban.

B.G.: Húsipari gépek. Jegyzet a technikus-minősítő tanfolyam hallgatóinak. Ezt a könyvet nem olvastam, hanem írtam. Mióta titkárnőm van, sokat gépelek itthon. A Húsipari Kézikönyv honoráriuma, hűtőszekrény vásárlás. Vezetem a Trabantot. Kirándulás Visegrádra. Kocsival járok a Francia Intézetbe, az Ida utcába. Anyámék lakásügye húzódik

10. 14. M 7-n haza, a becsatlakozásnál ronda baleset. Dugó, alapjáraton a Trabant lefullad. Autóstoppal haza. Másnap Öcsi „pöc”-re elindítja. Trabanttal járok a Maglódi útra vezetőképző tanfolyamra.

Buli Erdélyiéknél, másnap Apóka kertjében. / Apóka Kati sógornőm apja/ Családi ebéd.   

11. 24. Óvárig vezetek, anyunál a kórházban. Visszafele ugrál a kocsi, de hazaérünk. Itthon is ugrál, végül háttal egy fának. Magam javítom búra cserével. A gyerekekkel Óbudára a Trabanttal. Amphitheatrum. 

12. 13. Csomagot küldök Óvárra Csöpinek. A címzés: ifj. P.D-né. A cím ugyanaz. Csak aki a küldeményt kapja nem ugyanaz. Több mint 2,5 év!

Anyuék új lakása a Magyar utcában. Zavarmentes út oda-vissza. /Ketten rendezzük be Cupival, aki rengeteget szaladgál az ügyben. A Mosonyi M. u-i lakást még Gella hajtotta fel. Most már nem tud segíteni/

12. 25. Hómentes karácsony. Nejem az imént vitte el anyámékat és a gyerekeket. Nem fértem be a Trabantba. Első karácsony, hogy itt vannak. /Mindig kihúzom magam a családból. Még akkor is, ha az én családomról van szó./

Berzsenyi Kazinczyhoz írt leveleit olvasom. Méghozzá vizsgáztatás alatt, amíg készülnek.

                                               1974.

Naptár

 

Cascot kötök az IY 56 29-re  05. 02. viszem szervizbe, bejegyezve a hibák: ablaktörlő, seb.váltó

Regős sofőrje, Bárdi Balázs visz Zalába. ¾ 6-kor jön értem.

Készülök Angliába a Meat c. konferenciára, Körmendy Lacival. Egy bonyolult nevű angol helység: Longborougham és egy egyszerűbb: Nottingham. 1 £ = 56 Ft. /Ilyen jó volt a forint?/ Hosszas kalkuláció. Sutton Bonington. Kis falu, ahol Milkát vettem és láttuk, ahogy a színes tévét nézik a kis faluban. Nekem akkor még semmilyen sem volt. 

Tomi a kőszegi Hámán Kató Mezőgazdasági Technikumba kerül. /Egyszer családommal meglátogatjuk/

Hivatalos út /húsliszt-gyártó/ Svédo. Varberg; Olaszo. Genua, Brescia; Anglia Aberdeen /Skócia/, Birmingham, Basingstoke; NSZK Köln, Hamburg, Hannover /nem ez volt a sorrend/ A londoni ker. tanácsos telefonja. A Komplextől Lukács F. kísér. Szobaszámok, a Sebestyéné /meghalt/ is. A négy országban költhető valuták táblázata. Legkevesebb a £, 177.- legtöbb a Líra: 103 000.- Van dologi és belső út is. 2 lego-játék 1,96 £ Egy egész DM-et költök fagyira és 10.-ért ebédelek. Szakmai bejegyzések. Bűz a húsliszt-üzemben.

Úti-beszámoló 07. 16. Lukáccsal Ferihegyre. BEA-gép Londonba. Az ablaknál ülök. A tranzitban sörözés. Átszállás az aberdeeni gépre.  Ott megeszem az egész vacsorát. Bérkocsival be a városba. Kényelmes egyszemélyes szoba. Sörözés a bárban. A híradóban: megölték Makariost.

07. 17. Reading. Az üzem bűzös. Áthajtunk Aberdeenen. Nagy kiterjedésű város. Egy skót kastély. A fű nagyon zöld. Repülővel vissza Londonba. Felismerem a Buckinghamot. A reptérről Reading ismét. A gépen volt kaja, már csak sört iszunk.

 Hereford baromfi-üzem. Eper tejszínhabbal. Basingstockban a Dugles Rowson gépgyára.

07. 18. Szűk utakon, nehezen találjuk meg az atev-üzemet.  Centerburyban ebéd, katedrális, vásárlás. London, Tower bridge, Parlament, Trafalgar. A Buckinghamnál látjuk a királyné fogadásról távozókat. Lufthansaval Hamburg.

07. 19. Mercivel, 160 km/h-val Neuemünsterbe, vissza Hamburg. A Rathaus melletti patikában fluort veszek a gyerekek fogára. Megvan a blokk: 29,25 DM  St. Paoli. Csömör

07. 20. Mozi persze németül. A gép Düsseldorfban leszáll, majd Milano. A taxisok rohama. Másnap végre szabad. A város kihalt, rendezetlen, koszos. A dóm tetején egy órát töltünk. WC is van. Alig találunk helyet, ahol valamit ihatunk, ehetünk. A szállóban vacsora zacskóból. Az angliai luxus helyett csóróság.  Vagy harangoznak vagy üt a toronyóra.

07. 22. De Vita cég. 2 Citroennel. Ebéd a Lago di Gardánál. Verona, majd vissza Milanóba. Másnap repülővel Koppenhága  Helsingör, hajóval Helsinborg. A svéd oldalon irány Varberg, /egy varbergi blokk is van, 59.- feltehetően koronáról. 07. 24  dátummal. Másik oldalán ékes svéd szöveg: Ni byta eller lamna tillbaka en vara – ta med hela kviltot….

Beütöm a Google-ba és ezt teszi hozzá: Du kan byta eller lämna tillbaka dessa biljetter, där giltighetstiden redan börjat, under vissa förutsättningar: Om du har köpt en biljett för helt pris och

 

üzemlátogatás. 4 órás hajóút Grenaba. A hajón vacsora, tánc. Luxusszálló a tengerparton. Másnap Skagen, Dánia csücske. Kopár táj. Üzemlátogatás. Halfeldolgozó. Visszafelé érintjük Frederickshawent, ahol Cupival nyaraltunk.. Kocsival Alborgig, onnan repülővel Koppenhága. A porno már senkit sem érdekli.

 

Napló

/Keményfedelű kockás füzet, 76 számozatlan oldal a napló második része. Kisebb betűkkel írok, mint eddig. Minden kockás sorba írok, annak pedig ekkora a sorköze/

01. 13. Mennyi erőltetés az év végi bulikban! Miért pont 31-én legyen jókedvem? Szilveszter Tringeréknél, Öcsiékkel hatan. Trabanttal Felsőgödre járok vezetőképzőre. Kétszer voltunk moziban.

Berzsenyi levelei Kazinczyhoz. Merényi Oszkár kiadása. Még Vitkovicsnál is jobb. Simon István Illyés interjúja a rádióban. Szánkózás a Szabadság hegyen.

01. 24. Elmúltam 39. Cupi tévét néz, de nem itthon. Hb Ildiéknél, némi ivászat. A belvárosban a Trabival meghúzok egy Zsigulit. A tulaj szeme láttára. Az Új Írás matinén – a hírdetett program ellenére  -  nem jelenik meg Déry és Juhász F.  

02. 16. Kazinczy: Erdélyi levelek Kitűnő könyv. / több idéztet kiírok/ Ezt olvasom az unalmas felsőgödi előadások alatt.

Hb.nálunk, boronálási szándékkal. A fiú nem vette a lapot. Felsőgödön játékban egy nagy üveg uborkát nyertem. Az előadások színvonala botrányos. Szervezett időrablás. Hivatali anyagokat viszek haza. /Nem szokásom/

Először szervizben. Úgy izgulok, mintha vizsgáznék. /Akkor még tortúra volt a szerviz. Ma Cupi intézi, az összeg többszöröséért/

Túra Solymár mellett. Utána nagyon jól esik az ebéd. /A menetrend: a kocsikat Solymár határában hagyjuk és irány az erdő. Találkoztunk vaddisznóval. Vigyázni kellett a „malacos kocá”-ra/

03. 17. Cupi nélkülem megy Ildihez. Kirándulás Budakeszire. Utána Cupi meghívja a társaságot. Zsuzsi konyakot hoz, jól beiszunk. Ilosfalvy a Lammermooriban. Gyuri elsős.

03. 19. Nem indul a kocsi. Egy órás munkával Öcsi javítja meg. Elakadt az úszó és átfolyt a benzin. / A nyugati kocsikat csak tankolom és időnként – a kútnál – lemosom a szélvédőt. A rendszerváltáskor egyik kolleganőmet januárban új kocsiban látom. Kérdem, hogy van vele megelégedve. Erre: Gábor! Ez reggel elindul /.

Írom a szakdolgozatot.   

03. 30. Indulok Londonba. Egy halom Nyugatot találok. Legszívesebben itthon maradnék. Balatonföldvárra menet a lefulladt kocsit működésbe tudom hozni. Névnapomat benn is ünneplik.

04. 21. London kellemes meglepetés: napsütés, sok antikvárium, az emberek kedvesek. M. Tussaudnál hányinger. Mintha hullaházban lennék. A konferencia 200 résztvevője közül alighanem egyedül nem tudok angolul. Többen próbáltak velem beszélni, csodálkoztak, mikor kiderült, hogy nem megy.

/Az angolok nem tudták, hogy a szocializmusban kevés a pénzjutalom és külföldi utakat is adnak elismerésképpen. Cupi gazdasági beosztásban a Terimpexben évente két külföldi utat kapott. Moszkvába azért ment, hogy a telekre búvárszivattyút hozzon. Párizsból nekem hozott prospektusokat a referáló laphoz. Akkor találkoztam először a számítógép-vírussal. Természetesen én írtam az úti jelentést/

A felsőgödi zöld diplomával együtt most már három van. Kék a BME és piros a foximaxi /amit kidobtam/     

A húsvéti óvári látogatáskor autós kirándulás Szigetközbe: Máriakálnok, Lipót, Halászi, ahol sok új ház épült. /Lipóton 1993-ban voltunk Lacival és apuval. Ekkor vette fel apu Győrben a kárpótlást. Lipóton a csehek által kiürített Duna-medret néztük meg. Félelmetes, azóta is/

Szakmai előadások. Öcsiék lakásavatója. Tánc kettőig. Igyekeztem nem inni

 

05. 12. 04. 27 – 29 Kassán Trabanttal. Rozsnyó, Krasznahorka. Kassán vegyes benyomások. A dómnak van igazi varázsa

 / 2004. 10. 16-án többet ad Kassa, mikor egy buszos társas kirándulás alkalmával látogatjuk meg. A dóm látványa szívdobogást vált ki. Nagy figyelemmel nézem a Kazinczy-emléktáblát. Krasznahorka Betlér miatt nem fért a programba. A betléri kastély könyvtárában egyetlen könyv sem található a jelenlegi állam nyelvén. Ékes bizonyítéka Felvidék szlovák illetőségének./

 

06. 13. Itt van Edit, Tomit benn tartották a kórházban, kivizsgálásra. A Trabantot a változatosság kedvéért Pisti javítja.

8-9 aggteleki kirándulás. Alvás a Cseppkő szállóban. A társaság autói: Zápor /Öcsi/, Wartburg /Pisti/, WV /Tringer/ és a  mi Trabink.

06. 23. A földvári lemenetelt Gyuri láza akadályozza. Helyette uszoda, lötyögés, kocsimosás. Tomi  a gyermekklinikán, benn voltam nála. A klinikával szemben laktam az Üllői u. 81-ben. Vasárnap Óvár, apu 70 éves.

08. 06. Két kellemes hét Földváron. Jó a Stipsicz nyaraló, melynek létesítésében közreműködtem. Szentmisére Kőröshegyre megyünk. Ministráns emlékeim elevenednek fel. A pap az egyház gondjairól beszél.

07. 15 indulás Angliába, ez évben másodszor. 27-én Óvárott 20 éves érettségi találkozó. A legtöbb nosztalgia Márton Sanyiban / 2007. tavaszán halt meg, súlyos betegség után/  Nejemmel a lakást mázoljuk. A diplomatabolt vásárlója lettem 15 £ erejéig. /Érdekes világ. A szocializmus kivételezettjei. A boltban egy kis Nyugat. Csokoládé, vákuumkávé, italok, cigaretta. Mind, ami a hazai üzletekben nincsen.  Most bezzeg mindenütt van minden. Még Orosziban is/

08. 18. Álmosan usziba, Gyuri nyöszörgése miatt. A piacon tömeg. A gyerekek Földvárra mennek, Gyuri még Micsuhoz van befizetve.

08. 28. Újra cigizek. Cupi a diplomataboltban cigarettát is vett. Ismét egyedül megy át a családi házba. Unom a főosztályvezetőséget. Az enyémhez hasonló jövedelműek telket vagy Daciát vesznek. Telkem nincs /még 7 évig!/, a kocsi Trabant. Van viszont sok Nyugatom. Nem ízlik a Kent. Nem kellene erőltetni. Úgy érzem, Hugi halála óta kerültem pörgettyűbe. Régebben minden olyan egyszerű volt. Akkor persze az volt a bajom, hogy nem történik semmi. Most aztán történik. A lakásban festés.

Vasárnap Esztergom, Babits-ház. / A fényképen a dátum: 74. 08. 25./ Az idős házaspár ismerte a költőt. Mindössze ketten voltunk Cupival látogatók.

09. 08. Vasárnap. Reggel 1500 m úszás, napozás a teraszon. A fiuk játszanak, Cupi mos. Egyik gyereket sem vették fel napközibe. 5-én a parlamentben ünnepi ülés, utána fogadás. Kézfogás Fock Jenővel /milyen kicsi, növésre is! A tröszt képviseletében voltam jelen, a miskolci főmérnökkel együtt. Valami szovjet-magyar barátsági akármi. Sanyi, a főmérnök a SZU-ban végzett, én meg…Minden lében kanál - mondanák/

09. 21. Autós túra a Mátrában. Szállás Sástón a gyöngyösiek vendégházában. Gallyatető /ahol nászúton voltunk/

Anyámék Kassáról, Pekliszkóról /Magdáéknek itt van hétvégi házuk/ hazafelé. Kirándulás Máriaremetére.

Gyuri is kapott íróasztalt. Cupi a WC-t festi. A Francia Intézetbe járok. 

 10. 04. Egyre nehezebb megtalálni a tömegmentes helyet és időt. Vasárnap kevesebben vannak az uszodában. Amikor francia órára megyek /akkor még a Szegfű-utcába. A Fő utcai épületben egyszer sem voltam/, autóval még járható a város. A Metró-állomáson hosszú sor kígyózik a bérletért, a Margit hídnál nem.

10. 06. A rádióban Babits-versek. Albert Zsuzsa 1940-re teszi a költő halálát. Jellemző!

10. 20. Hugi 38 éves /lenne/ Gyerekcsere: András van nálunk. Ebéd után Ildi a másik két gyerekkel. Este Öcsiéknél. Legalább a kocsi járt egyet.

Megszerzem a közületek számára árusított Nagyvilág repertóriumot. Én is benne vagyok, olvasói levél írójaként. 

 

10. 30. Tomi meglátogatása Kőszegen. Veszprém- Szombathely – Kőszeg – Velem. Alvás nélkül a szombathelyi turista-szállóban. A Trabant jól viselkedett.

Gyuri gyengén olvas.

11. 09. Gyuri elmakogta olvasmányát, majd elment az anyjával. Itt a könyvhalmok tövében gyermekeim nem olvasnak. 07-én Óvárott voltunk, Laci helyett Éva és András jött. Anyu kitett magáért. /Éva 20 éves korában halt meg. Hugi 35/

Kitűnő Toldy Ferenc A magyar nemzeti irodalom története, Pest 1868 c. könyv. Nemcsak a szépirodalommal foglalkozik. /Idézeteket írok ki. Dávidházi 2004-ben 1000 oldalnál terjedelmesebb könyvet írt Toldyról/

Gyalog a János hegyre. Vizsgáztatás a Bercsényiben. Pályázat ügyben a miniszterhelyettesnél voltam. /L. L., de már nem jut eszembe, csak az, hogy színész is volt, meg a Gabona tröszt vezérigazgatója. Lénárt Lajos/

Meghalt idősb. Palme. 1900-ban született.

12. 05. Laci tudja, ki a Mikulás. Esőben a gyerekekkel a Gellért hegyen. Nyolcan Tringeréknél. Vallási vita. Zsuzsi összetörte a VW-t /Azóta sem vezet/

12. 13. Apám elé a Keletibe. Hivatalos úton Gyöngyösön a Trabival. R. Gy. főov-vel. Ő kérte. /Nemrég halt meg, súlyos szenvedés után/

 

                                               1975

 

Naptár

 

Összevont naptár: 10. 27 – 31: NDK, nov. vége Felsőgödön előadás, techn. min.vizsga

Indulás Kölnbe az Anugara 09. 13-án, szombaton. Cupi visz ki Ferihegyre.

Sömjén Ági /tolmács, üzletkötő/ telefonja. Új Zélandra 2-vel kezdődik a telefon. /A Stephan szimpózium időpontjai, Köln után/

09. 13. Lynggaard. Herta szuper standja. 16-án egyedül a vásárban. 17-én Göbel ládamosó /Ezt napfényes időben üzemben meg is nézzük/ Poly Clyp Niedecker. Ági szobája 118, az enyém 117.

09. 22. Szülői értekezlet, II/c /Ez Gyuri, Etelka néni állandóan panaszkodik/ Nem megy a fejszámolás. Szerdán kisdobos-foglalkozás.

Berlin /A várostábla: Hauptstadt der DDR/ 10. 30. gyárlátogatás. Mikor kell nekünk a kompresszor? A motor magyar vagy NDK? /Mindent gányolunk. Teljes szállítás nem szokásos/ Szívesen szállítják a komplett motort. Keleti Emil kérdései, a zaj 100 dB. Attól függ, hol mérik. Halvány válaszok kérdéseinkre.

Banke 02. 20-án beszámol az Édoszban az V. ötéves tervről. 02- 06-ig anyagot kell adni Majosival és Kapással együtt. Vezérig. ért. is tárgyalja. /Bankéval és Regőssel, meg Ágival voltunk Kölnben. Este mondja: ti most jót alusztok Bélával. Én beveszem az altatót, és talán hajnal felé elalszom. Kötelező volt elvállalni a vezérséget?/

Nyugat katalógus. 20 évfolyam teljes.

Bretz telefonja. Ő az Orbánhegyi lakás tulaja. Oda mennek anyósomék /utána meg Gyuriék/

Márton Sanyi pécsi telefonja /Egyszer sem voltam nála, a temetésén sem. Ö volt nálunk, a fiával/

Tényi úszómester. A fiuk a Sportba járnak úszni

 

Napló

01. 01. Alszik a család körülöttem. Elmaradt a szilveszteri muri, amire Cupi hetek óta készült. Meghalt Ómika. 24-én még együtt a családdal, 28-án vitték be a Jánosba, másnap ½ 2-kor elment Hugi és Domi b. után. 25-26 Óvár, oda-vissza vezettem a lucskos ködös úton. Szegeden technikusok vizsgáztatása. P. L. volt belügyminiszter /”Piros a vér a pesti utcán…”/ is bizottsági tag. /Azt hiszem korábban történt: főmérnöki értekezlet Szegeden. P. akkor ott főmérnök. Regős vezeti a tanácskozást, mellette ülök. Kihívják telefonálni. Vedd át Gabi – mondja. Éppen P. jelentkezik. Én mondom neki: tessék P. elvtárs/

 

01. 12. Vasárnap este, a gyerekek elaludtak. Cupi apját vigasztalja. Holnap lesz a temetés. Csaknem egy hónapig náthás voltam. Ez nem jellemző. Gyurival a városban Trabi-alkatrészt keresünk. /Amikor Cupival Svédországba mentünk Berlinen keresztül, ott a drága időt is erre pazaroltuk, persze eredmény nélkül. Ahelyett, hogy a kék útlevéllel átmentünk volna Nyugat-Berlinbe. Sajnos többnyire kisstílű vagyok/ Ezerrel több jutalmat kaptam, mint tavaly.

01. 18. Születésnapom. Első köszöntő Szlatináról. Anyutól mákos bájgli.

Ómika temetése nedves, hűvös időben. Beindul a lakáscsere akció.

 

02. 02. Kirándulás Tahi fölött a Vértesen, havas erdőben. Három kocsira való társaság.. Előtte Solymár, Hárshegy. Az úszás és a kirándulás elviselhetővé teszi a benti rohangálást. Lapszerkesztői tanfolyam. Hány cicero egy szedett hasáb?

02. 21. Már nézegetik lakásunkat. Nem nagy az érdeklődés. Riasztó a lift nélküli IV. emelet.

03. 09. Ketten Gyurival. 1-jén 14 személyes házibuli. Öcsike poharakat és csillárt tört. A végén a lakásra ketten is licitálnak. Szerencsére az egyik visszalép. 05. 15-ig el kell hagyni a lakást. Amíg anyósomék elfoglalhatják az Orbánhegyit, összeköltözünk.

Kirándulás kedvenc helyünkre, a Tündérsziklára.

04. 10. Pozsonyban /Anyuval öten mentünk Pozsonyba. Megdöbbenésünkre a várban szlovák munkásmozgalmi kiállítás. Kitűnő ebéd, a pincér jól beszél magyarul. Gyuri kiönti a szörpöt a fehér abroszra. A „skola” feliratra megjegyzik a gyerekek, hogy hiányzik az „i”. Amikor Laci először vitte Zsófit Ausztriába, azt mondta: Apu a határon olyan furcsán beszélt

04. 13. Otthon vagyok kénytelen hivatalos ügyekkel foglalkozni. /Most zh-t szoktam itthon javítani, de csak azért, hogy gyorsan meglegyen, ne járjanak a nyakamra/ Kati nénit lemondtuk, magam viszem ingeimet a Patyolatba. Csalánál öltönyt varratok, 1400-ért. Az Avar utcában Tersánszky-emléktábla. A srácokkal levelet íratok Óvárra. Másnap 55 perc alatt úszom az 1500-at. Idegnyugtatót egyelőre nem szedek. A Trabantot most Pisti javítja. Teregetem a mosott ruhát / A törölközők kivételével most is/ Cupi átment a lakáscserét megbeszélni, Gyuri mellettem játszik.

04. 17. Leninváros – Hortobágy – Tiszalök – Tokaj - Bp autós túra. /Katona Tamás az erőműben dolgozott és az akkori Leninvárosban lakott. A szolgálati lakásokban helyezte el a vendégeket. Volt egy hasonló kirándulás Szekszárdon is/

05. 06. Tegnap. 09-től vagyunk a Tartsay 24. I. 1 lakói. A költözködés majd egy hétig tartott. A nagyobb cuccot a boy, a többit magunk szállítjuk. Jó szolgálatot tesz a Trabant. Öcsi is segít. Néha átkoztam könyvgyűjtő szenvedélyem. Az asztalos késik a polcokkal /”rohadék Karcsi”/. Kezdem nem sajnálni a Tartsay 7-et. Cupi a tévében az Aidát nézi. A Milliók Könyve sorozat nem kell senkinek.

 

06. 01. Vasárnap. A nej atyjával és a két gyerekkel a temetőbe hajtott Ómikához. Anyósom a nekik hagyott hátsó szobában varr. Tegnap Cupi alapjárat nélkül ér haza. Be tudtam állítani. Nagy a hőség

Egy hete Óvárott voltunk, oda-vissza vezettem. Jól ment. Időnként parkoló-helyet kell keresni. Amely könyveket az antik nem vett be, hazavittem apámnak. A Ktsz egy hetes tanfolyamra küldte Balatonfüredre. 71 éves.

06. 10. Egyedül trónolok a nagy lakásban. A gyerekek Földváron, Cupi Öcsikééknél. Elkészültek a polcok. Két vasárnap Földváron. Laci táborban.

07. 10. Óvárról felhozzuk Tomit, Editet. Győr – Pannonhalma – Bakony – Balaton. Itt-ott egy kis eltévedés. Programon kívül érintjük Balatonszabadit. Évikével /akkor még élt/ öt gyerekkel voltunk együtt Földváron. Visszafelé Ildi is jött Óvárra és leszállítottuk Tomiékat.

07. 13. Vasárnap este 9,30, abszolút nyugi. Cupi a szüleivel a Margit szigeten a Pillangókisasszonyt nézi. Szentendre, Kovács Margit Múzeum. A két Ferenczy. Pénteken hivatalos út Kapuvárra. Visszafelé Óvárott megnézem a fiukat.

08. 10. Vasárnap reggel. A lakás még nincs összerakva. Az elemek, szerelvények szanaszét. Mosakodás a mosogatóban, gyerekek lavórban. Anyósomék még itt vannak.

A fiukat felhozzuk Óvárról. Anyuval kimentünk Halásziba. A falu teljesen idegen lett. /A gyermekkor elszállt, környezetével együtt. Csak az emlékekben él/

08. 25. A lakás még mindig feldúlva. A mesterek is kiborítanak, nem tartják ígéreteiket.

Amikor a mesterek birtokba vették lakásunkat, egy hétig a Moszkva téren lakunk Kereszt lakásában. Egy kis öröm: a gyerekeket felvették a napközibe. Az uszoda és az antikvárium a menedék  /A naplóírást rövidesen abbahagyom/

 

                                      1976-tól csak a naptárból:

   

Május 20-án /pont ekkor? Ez hugi halála napja. / vizsgázik a Trabant. 3 éves. /Odébb: a hibák: megszakító, porlasztó Szegeden érettségi elnök. 08. 15 – 22. Balaton. 10. 05.- 12. Jugo    12. 06 – 11. Románia

Egy lista, hogy mit kell külföldön vásárolni /ajtólánc, Milka, Le Monde/

01. 12. Szülői ért. Ez még mindig Gyuri. II/c Otthon készüljön a jelmez farsangra. Hiányzó Nyugatok listája.

03. 02. Lengyelország, repülővel. Epstein üzemeinek látogatása, Rawa, részben USA-építés.  Varsó, géplista, napidíj

05. 26. Mezőgazd. Kiadó Fehérnével kézirat-egyeztetés. 14 ív, 25 % ábra. Lektor: Kiss József és Kisiván.

A Komjádi uszoda telefonszáma. Lencsepeti a Koltói kórházban /A tőle kapott japánbirs óriási Orosziban, gyerekei is vannak. Táskában hoztam el/

A jugo út részletei:

10. 06, Zagreb, Sljeme, az üzem adatai. Protecon csontozógép.  07. Koprivnica Podravka  08. M. Sobota, Pomurka. A cég 80 éves. Elrendezési rajzok. A WC lehúzása lábbal, kézmosónál papírtörölköző tekercs   Belgrádban a Metropol szálló. Gavrilovicnak saját iskolája van.   10. 11. Novi Sad, az üzem elavult  12-én vonattal haza. 

Orbánhegyi telefon: 859 538

 

                                               1977

 

05. 30 – 06. 09. IFFA Frankfurt 

A Trabit a Kinizsi garázsba viszem Ecseri helyett. A szerelőnél Stipsiczre kell hivatkozni.

Bontovics lakása. Együtt megyünk vidékre.

ČSSR 06. 23 – 07. 30 ez mi lehet? A válasz Gracza szabadságharcos könyvének 1., 2. kötetéből derül ki. Ezeket ugyanis Zsolnán vettem, 1977. 07. 20-án. A cseh, lengyel utak összemosódnak. Tringerékkel voltunk, jártunk Vratna Dolinán, Krakkoban is. 

Az IFFA előtt: 05. 30. Hamburg, 31 Kellighusen, 06. 01. Brema, 02 Cloppenburg, 03 Hannover /Stephan, K.J./, végül Frankfurt. 1 DM-ért Le Monde-ot veszek. Milkából tizet.

Találkozó Pomozinénál. Könyvem szerkesztője. Rendkívül alapos. Sokat beszél, magánéletéről is..

Jegyzék a szerviz számára

 

                                               1978

 

A második Trabant ZU 36 87

03. 31. Moszkva – Omszk – Irkutszk – Ulan Bator – Darhan  Regős helyett delegáció élén, piros útlevéllel. A mongol miniszterhelyettes fogad. Szerencsés nagykövetnél 04. 04-én. Számolgatom a tugrikot. 100 Rb = 420 Tgr. Csak az a baj, hogy semmit sem lehet kapni érte. Sört rubelért veszek, Moszkvában. 1 Rb = 16,24 Ft. Sörön kívül még fúrógépet / ma is működik/ és borotvát is veszek. A fúró 49.- Rb, vagyis 800.- Ft.  Ez volt a KGST.

Darhanba terepjáróval megyünk. Az aszfaltút helyenként eltűnik. Fogadó, benzinkút nem jellemző. A darhani igazgató félúton elővesz egy üveg konyakot. A sofőr is húz belőle. Ulanban cirkusz

04. 09. vasárnap Bogdaggen: lámakolostor. A naptár 04. 10. oldalán egy szerzetes aláírja a nevét. Fölülről lefele kell olvasni.

09. 02. szombat repülővel Frankfurt, majd vonattal Kulmbach. Az Európai Húsipari Kutatók 24. kongresszusa. Jövőre Pesten lesz, így öten megyünk: Incze, Tomán, Kátpáti, Ebergényi. Csak ketten vagyunk életben Kálmánnal. Este kisétálunk a szomszédos Dobrachtalba. /Megmaradt ez a név!/ Megnéztem a neten, egy szálló viseli ezt a nevet. A falu nyilván beolvadt Kulmbachba. Dorka mamának Burdát veszek, de nem kötőst! Cupinak hajlakkot. Jön az Abba-lemez is a fiuknak. /most dvd-n vannak meg, Dezsőtől/

Mozgalmas az év:11. 13 – 17. Brünn, Ebergényivel. Ő a tolmács. A programra nem emlékszem, csak arra, hogy a brünni antikban vettem egy könyvet, kemény 20.- Kč-ért. Itt van a polcon:

                   Histoire de la litterature et de la pensée francaises, Larousse.

Megvan a blokkja is. A dátum: 17. listop 1978. zaplaceno, azaz fizetve. /A párját, a versantológiát itt vettem, nem sokkal később. Ugyanolyan az alakja, mérete…/ Egy pár cipőt is vettem 265,-ért.

 

Kineveznek az OHKI műszaki igazgatójának Így tudnak megfelelő pénzt adni. Tomán mindjárt jött: akkor én vezérigazgató vagyok, hiszen két igazgató nem lehet. Később Orbányi megkérdezi a személyzetist: kitől függ az, hogy Berszán et. milyen stásusban van? - Az igazgató et-tól. – Hát akkor helyezze tudományosba.

Először tehát igazgató voltam az igazgató mellett. Utána tudományos besorolású, minősítés nélkül. Lassan 20 éve oktatok az egyetemen változatlan papírok birtokában. És megkaptam a Summa cum laude elismerést. Na! Kinek mit ér a címe?

 

                                               1979   

 

A kutatók konferenciája nálunk. Pesti és vidéki programok. Nyitás a Gellértben. Berzsenyivel /aki Regőst váltja/ ketten várjuk a bejáratnál Romány minisztert. Tomán ig. elnököl, az ügyek jó részét rám bízza. Az egyik előadásról kihívnak telefonhoz. A Mezgazdasági kiadó érdeklődik, hozzájárulok-e könyvem orosz és német kiadásához. Egyszerre minden, ezt máskor is megfigyeltem. Miniszterrel jattolok, és a könyvem lefordítják. Később az intézetbe egy francia úr elismerő levelet írt a könyv német fordításáról. Románnyal nemrég az Agroinform tárgyalójában találkozom, együtt várjuk az igazgatót. Kedélyesen elbeszélgetünk. Mióta nincs hatalma, egészen szelíd lett.

Moszkvába megyek. A nevekből ítélve /Bíró Béla, akire és a GUM-nál eladott farmernadrágjaira jól emlékszem / melléktermék-témájú KGST-tanácskozás. Veszek egy Pravdát, 1 kopejka. Gyerekeknek mackó és repülő. Játék kapható és olcsó. Az áruház: Gyetszkij mir = gyermekvilág Szállodaszoba számok. Puskin Múzeum, a Kremlhez közel. Renoir.

Bukarest, Casa sindicatore, vagyis a szakszervezetek háza. Ott ülésezünk. Két napra számolom a szállást, időpont 09. 03. Gyurinak vettem valamit 119.- lejért.

Feladatszöveg: „Rajzolja fel a húsaprító gépek vágószerkezetét” Elég szimpla és sok aprító gép van.

10. 01. Etelka tanítnő, szülői értekezlet. Papírt kell gyűjteni és mondott valamit az Ádám anyuka. Én voltam a Berszán apuka.

12. 07-én főmérnöki értekezletre Berzsenyivel. Jön még dr. Pigler állatorvos, Noske és Pók L, akinek most „Pókhálózata” van, vagyis húsboltokat működtet. Igazi nagytőkés Román Gy. lett, aki valamikor fejlesztési pénzért jött hozzám Debrecenből.     

20 éves BME-találkozó. Mádl Ferenc az ELTE-n. Sarlós a győri textiltechnikumban. /Pista nem jött el, előtte és utána sem. Amikor apuhoz menet Győrben az iskolában kerestem, nem volt benn, nem hívott vissza. Nemrég egy évfolyamtárs találkozó szervezésbe kezdett és mondta, hogy Sarlós özvegyével beszélt. Ő is elment és ötévi egyetemi, kollégiumi együttlét után azt sem mondta, hogy bikmak./

 

                                               1980

 

Fogröntgen a Mikszáth Kálmán téren. /Iduka fogorvosnő szokott ott röntgeneztetni./

Svastics Ignác: Magyarok históriája, 1805. Pozsony. 300.-

Trabant hibajegyzék

Kulmbachi hetek 05. 05 – 09. Gantnerrel Frankfurtig repülünk, onnan vonattal. Vásárlási lista. Cupinak Dior, gyerekeknek Bravo. Kapok fehér tust, a fényképalbum feliratozására. Természetesen Le Monde-ot is veszek. /Megnéztem a neten a várost, ma sincs 30 ezer lakosú. Képen láttam a Rathaust és a Plassenburgot, ahol a fogadást rendezték/ Kulmbachból visszafele, Frankfurtban a főpályaudvar melletti gyógyszertárban Vix Vaporubot veszek, nátha ellen.

 /Eltettem a három kulmbachi rendezvény résztvevőinek a névsorát. Benne egy boríték Hamm proftól. 05. 06-ra hív ő és neje lakására imbiszre. Öten-hatan voltunk vendégek, a két magyaron kívül a jugó és talán a norvég. Akkor más szocialista résztvevő még nem volt a tőlés rendezvényen.

 A 80-as évek végén busszal mentünk a frankfurti Iffára. Az osztrák üzletkötő mesélte nekem: önök és a jugók busszal jöttek. Egy-két cseh, öt orosz, de az mind miniszterhelyettes. És jót nevetett.

05. 12. szülői. A bukottak pótfoglalkoztatáson vesznek részt /Gyuri átment/ Gyermeknapra 20.- Ft. A szentendrei kirándulásra ne adjunk pénzt a gyereknek, csak a HÉV-jegyet kell megvenni.

Laci teniszre jár

Eged elvtárs eligazítást ad egy szakoktatási „anyag” elkészítésére. A team: B.G., Bartos /59 évesen meghalt/, Szlovicsák, Bontovics, Zám / a gyulai vezérig. Amikor mb ig koromban panaszkodtam munkatársaimra, ő: Mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van neki. És ő vette észre, hogy javítottam kéziratán./, Molnár G /gyöngyösi igazgató, megölték, ferde hajlama folyományaképpen. Havannában együtt söröztünk/  

1980. 11. 13 Popesti Leordeni. Ez a Bukarest melletti húsüzem. Ott kétszer is voltam: egyszer KGST-okán, egyszer, mint egy spanyol gépgyár /Metalquimia/ referencia-üzemében. Barcelonában is látható volt a gép, de nem oda küldtek. Gyártottak néhány kg sonkát, hogy a gépet – a gyártóval kötött szerződés értelmében - be tudják mutatni működés közben. A gépet nem vettük meg.

Az 1995-ös Iffán, amin utoljára voltam, is ki volt állítva a spanyl gép. A standra nem volt képem bemenni. Nem gépvásárlóként – mint trösztös koromban – hanem referáló kiadvány szerkesztőjeként voltam a vásárban, prospektust gyűjteni.

12. 12. Szeged, Gárgyán.  /Sokszor voltam Zolinál technikusokat érettségiztetni/ Az egri nyomdában Berzsenyivel.

         Emelkedik már a nap a hegyek fölé

         Kelj fel párnáidról özvegy Pókainé

Ezt Dorka mama diktálta, hogy szerezzem meg a verseskötet. Itt van a kötet a polcon, amit Dorka nénitől hoztam el 1993-ban, halála után.

 

                                                1981

 

Wartburgra váltottunk: TR 38 34. Csepelen Cupi könyörgött, ne legyen barna. 500-at ígért. 5000-ért sem tudok mást adni, volt a válasz. A fiuk azon tanultak vezetni. Gyurival Orosziban körözgettem.

A könyvkötő bolt a Vörösvári útra költözött. Ott vásárolok.

03. 13. Szegeden Bálintnál. Párttitkárból lett vezérigazgató. Piros után.

Chopin forr. etűd, op. 10. Meglep, hogy már akkor.

05. 04 – 07. Kulmbachi hetek Gantnerrel ismét. A szokásos vásárlási lista, benne villanyborotva, 105 Dm-ért. 

Berzsenyi másodszor küld Kulmbachba, mintha kutató lennék. Regős gépvásárokra és referencia-utakra szokott küldeni. Én persze nem reklamálok. A németek pedig fogadnak mindenkit, aki befizeti a részvételi díjat. Megboldogult Ferinek az volt az egyik legjobb húzása, amikor egy szegedi rendezvényen a másnapi debreceni szöveget kezdte mondani. Máskor a marha kiesését a kábító-fülkéből „földi vágásnak” nézte. A debreceni főmérnök jött hozzám szólni, hogy a főnök hülyeségeket beszél. Mondom, szólj neki te. De nem mert. B. F. tröszti műszaki igazgatói beosztás után az Atev vezérigazgatója lett. 60 körüli korban halt meg.  Először bizalmatlan volt velem szemben – gondolván, hogy kis Regős vagyok - , majd eléggé „futtatott”.

Megfordultam Lengyelországban, Schweissfurt referencia-üzemeket látogatni, a kaposvári üzem építése kapcsán.

Csöpinek, hugi utódjának a telefonszáma. Faragóné Győrben /öngyilkos lett kocsijával, saját garázsában/, férje orvos, apunak segítenek kórházba kerülni a szemével. Nem sok eredményt értek el.

Kisoroszi telek-ügyben a szentendrei földhivatalban járunk. / 81. 08. 26/ A szomszéd Papanek. Helyrajzi számok. Sok tulajdonostól vesszük a telket. Faház adatok: Ádám, Éva, a végén Gizellát vettünk.

Viszem a Wartburgot szervizbe. Nem messze a Nyugatitól. A fogadtatás olyan, mint az Ecserin.

Moszkva KGST-tanácskozás. Jó nagy magyar csapat. Tolmács Halmai, a gépgyártó képviseletében Szakácsné. A szakértők között Vedres Tamás, jól fésült főmérnök. Egy alkalommal büszkélkedett kék Daciájával, amit a szerelővel rendbe hozatott, mielőtt elkezdte használni. Elvitt valamelyik gyártelepre, hogy menet közben is mutathassa újkocsiját. Oroszi hatása: kerti ollót és kisfejszét veszek. Sajnos Marlborot is, rubelért. 10 rubelt kajára költök. Nem adtak eleget enni.

Egy alkalommal – Incze is ott volt – a fogadáskor még az üdvözlő beszédek hangzottak el, miközben a házigazdák mohon elkezdtek enni. Kálmán erre: gyere együnk mi is, mert a végén semmi sem marad.   

 

                                               1982

 

04. 04 – 07. Tátra, Hopok, Horsky-hotel, sok lépcső. Én vezetem a Wartburgot, ott már hóban. /Téli guminak még se híre se hamva/ A gyerekek síelnek. Isteni levegő, fenyvesek. Kétszer voltunk. Mire kezdtem ráérezni a lécre, elfogyott a hó.

Külön pénzem meghaladja a 100-at. /Most ennyit veszünk ki egy alkalommal/

Illetékhivatalban a Marcibányi téren. /Pár hete Dórika az ottani művelődési házban lépett fel, mint elsős színjátszó/

03. 22 – 27. Szófia Rila szálló, később a rilai kolostor.

Gyakorlati és elméleti érettségi a Bercsényiben. /Ott voltam a legtöbbször. Még az intézetből is. Szegedre ius jártam élrettségiztetni. Kulyassa Pesten, Gárgyán Szegeden a házigazda. Korábban Mirkó és Kiss J. a Bercsényi-igazgató. Ma a legjobb hallgatóim a Bercsényiben végeztek.

Edit /anjya neve. Berszán Angela/ Pesten tanul. A Csaba utcában lakik.

Kivételesen Lacinál vagyok szülőin, III/a. Harkai Éva, feltehetően az osztályfőnök. Egy bölcs közlés: az késik, aki a tanár után lép be. Éljenek az elkéső tanárok. A harmadikosok ballagtatnak.

09. 29. az OHKI-ban eszmecsere az állatorvosokkal. Faludi is részt vesz. /Egy ottani értekezleten végig húzta a tenyerét az elnöki asztalon. Poros volt. Jól lehordta az igazgatót. /

Óváron Jutka játékot kap karácsonyra. Ő hugi utódjának a lánya, Tomi, Edit mostohatestvére.

 

                                               1983

 

Cupi a Húsnagyker-nél dolgozik. Később ott gazdasági igazgató. Este vagy érte mentem vagy taxival jött haza vagy nála volt a kocsi.

Külön pénzem már 133.

05. 29 – 06. 05. IFFA, Frankfurt Hotel Luxor, Allerheilegentor platz 2. /ez a mindenszentek német megfelelője. Offenbachban és Wiesbadenben is szálltunk Iffa alkalmával. Lehet, hogy ez a tér Offenbachban van? Igen. Ott kitűnő svédasztalos reggelit kaptunk. A szállótól nem messze találtam egy ábécét, ahol a 10-15 Milkát beszerezhettem/

Moszkva MIR szálló telefonszáma, 74 szoba. /A folyosón a gyezsúrnaja, csak az aláírt cédulájával lehet kimenni. A géphez Volgát küldenek és pontosan ott is van. Borravalót sem kell adni. A sofőr örül, hogy ilyen előkelő munkahelye van. A szálló étterme olcsó, a menü sem rossz. A másik jó szálló a Rossija. Ott nem dukál a Volga, viszont szemben van a Vaszilij Blazsennij. Meg ott a GUM, óriási árukínálatával/

Éliti, Varga et. /Ő volt a tewrvező-intézet utolsó igazgatója. A párttitkárból lett igazgatót váltotta. A rendszerváltás után a franciák által privatizált cukorgyárak műszaki ügyintézője lett, az intézet kftk-re hullott szét. Elrendezési rajzokat szerettem volna szerezni tőle, de azokat leadták a levéltárnak. Helyette jó prospektusokat kaptam. Ma a hálóról szedem le a hasonló dokumentumokat./

Palme Tamás, Százhalombatta, pf…alighanem katona

A május 1-jei felvonulás gyülekezője a Garai utcában van.

Mike et. a Tröszt után maradó központ utolsó vezére. Eljött Havannába /mert ott még nem volt/ az utolsó KGST-szakértőire és maga helyett engem küldött Dániába.

Lopez 11. 5 . 15 között. Bukarestben a napidíj 840, taxi 72 Lej /Ő a Metalquimia spanyol cég ügynöke. Az Iffán találkoztunk. Ő szervezte a romániai referencia-látogatást/

Dóczi /szegény ő is itt van. A noteszben. Kaposvári mérnök. Kiszállt egy autóból és elütötte egy másik. Helyben meghalt, az anyja csak a véres zakóját kapta/

Görgényi Ildikó a minisztérium 244. szobájából küldi nekem a tankönyvírási megbízásokat. Tőle kapom az ágazati géptan tankönyveket. Ezek nélkül nem sokra mentem volna tárgyfelelősként.

Foltányi a szolnoki hidegfüstölő okán került a naptárba. Nem kedvelt. Úgy vélte, neki járt az intézeti főmérnökség. Egyszer velem volt Szófiában. Nagyon unta a tanácskozást. Elsők között alapított kft-t.

Szerdahelyi is itt van. Ő az intézet igazgatója lett, miután Kálmán vagy 15 év után mégsem maradhatott. A mai intézetnek alighanem mindegy, ki az igazgatója.

 

                                               1984

 

Törzsvendégnek érzem magam a MIR-ben. Beírom a telefonszámát, illetve, hogy onnan hogy kell hívni Pestet.

Adókulcs-táblázat

Bukarest, 03. 26 – 30  Szabó Dezső kötetet veszek 82 lejért a könyvesbolt magyar osztályán. A szálloda 327-es szobájában vagyok. Ebergényi a 325-ben.

A Lövér szállóban is megfordulok Sopronban. Főmérnöki értekezlet. Reggel úszom a szűk medencében.

04. 12. Szekszárd. Hartmann vagy főmérnök, vagy már az igazgató. Ináncsi ker. igh. Később Cupi főnöke, mint Húsnagyker igazgató. /Nemrég a Fradi elnöke lett. Rövidesen bukott./

05. 02. Szülői a Nyomdaipari Szakközépben, ahova Gyuri járt /”Kinek az ötlete volt, hogy én nyomdász legyek ?”- szokta a gyerek kérdezni. Cupi keresett olyan iskolát, ahol – úgy gondolta – a matematika nem központi tárgy/ Bíztatják a szülőket, hogy a gyerekek vegyék igénybe a korrepetálást.

Párizs, MATIC. 06. 17 /Ekkor volt a foci EB/. Pavilon-számok a noteszben. Vachette állatorvos telefonja, nem hívtam fel. A Viscora műbeles cég ügynöke, a szőke Vera Makoff. Nagy szám a műbélbe töltött sonka. A Shirmatic töltő-záró gép. Még nem veszek hetijegyet, csak carnet-t, ez 10 jegy egyben. Vásárlási lista. Lacinak tenisz-trikó. Taccinit vettem 285-ért. Ez a legnagyobb tétel. 25-ért telefonálok. Először Cupinak, majd reggel a szálloda telefonján. Élelmiszerboltban 87,40-ért vásárolok. Ennek jó része sőr. A Notre Dame tornyába 12-ért, a St Chapellbe 14-ért megyek.

A tröszti nemzetközis elöszőr egy gyenge, majd egy jobb szállót foglalt. A gyengét lemondta, a másikról engem nem értesített. Felhívtam másnap reggel Párizsból, akkor mondta, hova kellett volna mennem. A gyenge szállóba könyörögtem be magam egy pocsék valamibe, ami szobának nemigen volt nevezhető. A másik szállóban kiadták a szobámat, mivel nem jelentem meg és telt ház volt. A helyzetet másnap Hadi Antal /akit a titkárnö Monsieur Adynak mondott/ ker.kirend.-ről oldotta meg. Két magyar hölgyet összeköltöztetett, igy lett szobám a különben elég jó Mac Mehonban, a Diadalív tövében. A szomszéd utcában pék és hárfa-műhely.  /92-ben Janival is ott szálltunk/. A Terimpex kifizette a telefon-költséget és első éjszakára mindkét szállót. Csepp a tengerben. Hogy Robi – aki a szállást foglalta -  kinek kije volt, azt nem tudom. 

Később beírva a Ker. Kirend címe: Victor Hugo av. 42. 

A repülő még Orlyn szállt le. Az Air France busz 25-ért hozott be a Diadalívhez. Akkor láttam először a busz végállomásán indulási időjelzőt. /15 – 20 év múlva Pesten is megjelent/

 Márton Sanyi pécsi telefonja. Nem emlékszem, hogy beszéltem vele telefonon. A halászi nagy barátság után később eléggé hanyagoltam. Esküvőjén tanú voltam a Hámán K. utcai templomben, kölcsön-szerelésben. Aztán egy-két találkozón jöttünk össze. Anaszteziológus fiával összemelegedtünk. Kiderült, hogy az altatás és az állatkábítás sok közös elemet hordoz.

10. 15 – 19. Moszkva vásárlási lista. Banánt kapok, kis sorba állás után. 14 Rbl egy kézi fúrógép. Éppen tegnap használtam Orosziban. Rögzítettem a teraszon a szélsodorta muskátlis ládákat. 180 Rbl az összes napidíj. A program KGST. Ha nem volt vállalkozó a tanácskozás rendezésére, mindig Moszkva ugrott be. És Cukanova / a palotában volt a munkahelye, volt szerencsém megjelenni nála/ gyártatta a jegyzőkönyveket. Talán értelmét is látta az egésznek.  Vajon most milyen cégek székhelye a KGST-palota, hány csillagos szálló a MIR? És hova kerültek a gyezsurnaják? 

Ambrus Vilmos, Bakáts tér 8. Tejipari Kutató. A Tejipari gépek szerzője. Ma is lapozom. Vili korán halt meg. Csak a könyve maradt, mint Sebestyén Gyurié. Ő a baromfis.

 

                                               1985

 

GZ 23 67, ez már Zsiguli. A jól menő káderek autója. Berki Ildikó a titkárnőm. Az egyik söfőr volt a szeretője. Jól dolgozott, csak a viselkedése…

Novi Sad – Keleti Tojagics. Megyek vagy őt várom?

03. 01. Román Gyula…Jelenleg húsbirodalom tulajdonosa.

Trompos az oroszi műszaki ellenőr. Lacival ketten ásuk a földkábel gödrét. A nyomvolantervet 50 Ft illetékkel kell engedélyeztetni /A második elbírtoklási per iratára 20 000-et ragasztottunk/

03. 21. Hodonin /Csehszl./, a tapasztalatok jegyzése.

Dr Talliánnal megyekvidékre. A tröszt gazd.ig. Nagy pozőr. Elég hamar meghalt, pedig úszott, futott és nyáron sót kért a pohár víz mellé a presszóban.

Újhelyi: milyen módosítás szükséges a brünni jegyzőkönyvhöz. / KGST-ügyintéző. Hat évig moszkvai kiküldött. Ma nyugdíjas. Beszélgetek vele az egyetemi évzáron. Mint jó elvtárs, a kari anács tagja./

Tóth Lajosnál vagyunk Kaposváron. Tanácselnökből lett igazgató. Az alig érthető vállalati jegyzetek után ez olvasható naptáramban:

 

                   Ha meghalok, mélyre ássatok

                   Gyarló valómban meg ne lássatok.      Villon

Az a gyanúm, hogy nem Lajos diktálta. Ő tán azt sem tudta, ki volt Villon.

Nincs nyoma a naptárban: anyu meghal májusban. 14 év múlva követi lányát.

Malév menetrend Berlinbe. 600.- Ft/100  DM

 

01. 05.  Ez már 1986. Ugyanabban a naptárban

Pirosnál megbeszélés Szegeden.

03. 09. SIA ,SIMA, mezőgazdasági kiállítás Párizsban. Hotel Flor Rivoli, Rue des Deux Boules /Kis szálló, kis szoba a kis utcában, Csoma János szolnoki igazgatóval. Reggel pálinkával keltett. Később, mikor ismét Párizsban jártam, benéztem a kis utcácskába. A csóró magyaroknak jó volt, benn a város közepén/

Ötféle újság, amit a fiuknak venni kell. Köztük Hard Rock. Mogyorós Milka és Burcin sajt is a listán. Írom a metró-állomásokat, később rajzolom a térképet. A végállomásokat kell megjegyezni, ugyanis azt írják ki, nem a vonal számát. Hányszor nézem a Mairie d’Issy-t! Máig nem tudom mi vagy ki az? Tán az Issy-városháza. Egyszer sem mentem végig a vonalon. Egyébként a 12-es vonal végállomása, kettővel a Porte de Versailles után. Itt volt régen a Matic és itt szálltam le. Még mindig nem veszek coupon hebdo-t, csak carnet-t, 26-ért. Ez is olcsóbb az egyenként vett jegynél. 110-et költök képeslapra. /A lapküldözgetés értelmetlen szokását később abbahagytam./ Hány Milka jött volna ki belőle!

Louis Severack-kal tárgyalok. Eljött Pestre is, de üzletet nem kötött. A libamáj érdekelte. Mi starteres kolbászt kínáltunk.

Vásárlási blokkok: Monoprix Opera. Többnyire ott vettem az élelmiszert, az Opera és a Vendôme között. Ez is élelmiszer: Sup. Rivoli, Codec Paris. Kiosque Hachette, Orly Sud 54,50-ért publication és confiserie. Az újság stimmel, a másik inkább ital. Cukrászsüteményt sohsem vettem. Linzer kekszet inkább, de nem Orlyn.  Akkor még nem volt pontos tételjegyzék.

03. 17. SU 563…irány Moszkva, Ulan Bator. Moszkvában alszunk. Összejöttek az utak. Most KGST-űlést rendeznek a mongolok. /78-ban, 8 éve a darhani kombinát építése ügyében voltam, Regős helyett. 8 év alatt kétszer Mongólia állami pénzen/ Számolgatom a tugrikot és az időeltolódást. Moszkva 2, Ulan 2 + 8 = 10 óra. Kati /nem a havannai, ő a Török, a másik ellentetje/ a tolmács, Erzsi a gépes, Cukor Bálint  KÉKI. Moszkvában visszafelé a MIR-ben, szobaszámok. Az étterem még nyitva, jót eszünk. Modern dzsessz. 

Május 1-jén a Dózsa György 32-ben van a találkozó.  

05. 29. Frankfurt, Iffa. Vásárlási lista: kenyér és burcin sajt. Húskészítményt nyilván hoztunk magunkkal. 55 DM a napidij. 4,30 egy Marlboro.  A busz – amivel jöttünk – a belvárosban parkol, a két utca neve, melyeknek a sarkán. Hogy megtaláljam. 16-os villamos. 511. szoba, de melyik szálló? A Kirchfelddel program. Kaposvári beruházás.

 Lada árak. Egyelőre cseréről nincs szó. A zsigát sokáig tartottuk. Nem volt szívünk megválni tőle. Akárcsak a kék Puntótól. Lada hibajegyzék

Diósdon vagyunk vendégségben, Cupi kolleganőjénél. A viszonzásig nem terjedt a barátság.

11. 24. Bukarest. Bulevard szálló. Valamikor elegáns lehetet, most lerobbant. Két üveg vodkát is veszek

 

                                               1987

 

86-os naptárt nem vettem, mert a 85-ös sem telt be. A 87-esben is két év található.

Devizaszámlám van. A végén maradt rajta pár száz frank, amiért forintot kértem.

Horváth Imre telefonja. Ő a műveletek tanszék vezetője. 88-tól kezdtem rendszeresen tanítani ott, 87-ben már beszéltem vele.

10. 19 – 24: CSSR. Ez is KGST.   03. 06 – 13  SIA /Salon Industrie Agriculture/  és 11. 04 – 09. Matic előjegyzések

A SIA-programot Mlinarics József szervezi. Nálam is gyengébben beszél franciául, de kétszer annyit nyüzsög.  A Hotel Sainte Marie-ben szállunk, a rue de Rivolin. Nagy csapat indul Párizsba. Mind mezőgazdasági. Húsos tavaly volt, illetve most én, a starteros kolbásszal. Beírom franciául a szavakat, engem kérnek segíteni vásárláshoz. Gyöngy = perle. A vásárban az utca, a pavilon és a stand száma.

Vásárlási lista. Ildinek sárga Nina Riccit hozok. Lacinak tenisz-, késöbb golf-revü. Térkép a Pigalle-hoz. A Concorde után a 6. megálló. Mac Donelds-menü 20,40. A 87-es mezőgazdasági vásár plakátja az oroszi budi falán látható.

Írjuk a kérvényt Apu győri szoc. otthonba helyezése ügyében. Szóba jött a nagylózsi otthon is.  11. 27-én került be Győrbe. Ott halt meg 1996. 06. 17-én.  Csöpi segit az áthelyezésben, ahogy anyu temetésekor is.

Szendrő Péter, a későbbi rektor, akkor dékánh. Laci gödöllői előkészítőjét intézi a szegedi főiskolára.

A Kondorosi útra viszem az oroszi kútszivattyút javíttatni. Most Zsófi jár oda úszni. Cím, ahol búvárszivattyút lehet kapni.

A 10. 19 – 24 KGST-űlés, Zvonarky, hegyvidék Nyugat-Csehországban. Vállalarti üdülő. Esténkint a csapatunk tagja, Erdész Sándor zongorázik. Kati a tolmács, aki Havannában is. Meglátogatunk egy üzemet, ahol több nyugati gyártmányú gépet látunk.  A közeli városban szintezőt és kalapácsot veszek. Orosziban sokat használom. 

Orion szálló a Döbrentei utcában. Itt Houlier száll meg, akivel Párizsban ismerkedtem meg. Másnap viszem Gyulára. Egész úton beszélgetünk. Az AF 559 párizsi járat Bécsben száll le, onnan nagy késéssal vonattal jön Pestre.

 

1988. ugyanabban a naptárban. Adóbefizetés kalkulációja. 89-ben kell adózni, most csak előleget kell fizetni.

01. 08. a Mezőgazdasági Kiadó mutációt jelentet meg. Egyik tankönyvemet szakkönyv formában is kiadják, plusz honorért. Készül a német fordítás.

Párizs, 03. 05 – 08 SIA. A szálló rue Dupleix, a Boulevard de Grenellre merőlegesen. Institut Culturel Hongrois, 92 rue Bonaparte, Zádor György, tel:…Ez a Magyar Intézet, ahol előadást tartok a magyar szalámiról. Az előre megírt és Körmendi Laci által lektorált szöveget olvasom fel. Zádort kérem, hogy a kérdések válaszolásában segítsen. Igenám, de ő a szaknyelvet nem ismeri. A végén én válaszolok a nem túl nehéz kérdésekre. Houlier-vel a Cemagref standján találkozom. Átad egy biztonságtechnikai kézikönyvet, amit a mai napig használok az oktatásban. A könyvbe írtam a dátumot: 88. 03. 09.  Egy sereg dokumentumot kaptam Vachette doktortól és Houlier-től is.

Sacré Coeur. Metro-térkép részletek berajzolva. 20 $ = 110 FRF. 6 sör 18 FRF. 15-ért eszem hotdogot. Sajnáltam vendéglőre költeni. Egy metrojegy 4,70, a carnet 28,20 csaknem a fele. Élelmiszerre /csoki, kávé, sör/ 231.- FRF Orlyn Grand Marnier, Marlboro és Toblerone összesen 170-ért.

05. 08. Jugo Keletiből Mistral, Katival megyek /Havanna, Kati képe a Hemingway-ház előtti fotón. Ketten vagyunk a képen, de fejét félre fordítja/ A helység: Skofja Loka Szlovéniában. Hotel Kreina Krayn. Napi áron DM-ben kellett fizetni. A dínár az egekben, a 6 napidíj 34 888.- Ez csak jelképes, mégsem Németországban vagyunk. Szervező Limos cég. Meghatalmazottjuk: Slobodan Tojagic. Köszönöm = vala lepo. Teljesen üzleti alapon szerveztek. Próbáltak tartalmat adni a KGST-gittrágásnak. Ljubjana könyvesboltjában Szolzsenyicin Gulagja 147 000 dínárért. Kati tanácsára törülközőt veszek, sokáig használtuk.  

05. 25. Ülök a Szobi u. baleseti kórházban, ahova mentővel vittek be, várom mehetek-e vagy maradnom kell? A vérvétel eredményét kellett várni. A felső rakparton, szemben a „Fehér házzal” a kis polszkiban ülve nem adtam meg az elsőbbséget egy állami Ladának. Nagyobb baj nem történt, főleg a kocsi tört. 4000-re büntettek. Sohsem hallgatok rádiót autóban. Ekkor megszegtem szokásom.

08. 29. Bécs. Az ismerős Zieglergasse sarkán hagyjuk a GZ 23 67-et, amit Laci vezet. A fehérterrort vizionáló Grósz hírtelen mindenkit megajándékozott x-dollárral. A fél ország kiment elkölteni. Sajnos mi is. A magyarok szégyene volt az a zsibvásár, ami a városban kerekedett. A kjereskedőknek jó üzlet. Nyitottak is a határ közelében nagymama-megőrzőt. Az utolsó kapható tévét vittük el, Orosziban szerencsére ellopták.

Ugyanabban az évben másodszor Párizsban: 11. 04 – 09. Matic. GIA   TIM Hotel, rue St. Lazar. A vásárban jót sörözöm a Maurer standon a tulajjal. Szomjas voltam, egyből kihúztam és rögtön hozták a következőt. Egy gépe bejött próbára, de többet nem vettünk. Ismét találkozom Holuier-vel. Napidíj: 5 x 235 FRF. A carnet 1,80-nal drágább, mint márciusban.

10. 17 – 19-én Inczével, Farkas Antival, a sofőrel és az intézeti Volgával elmegyünk Pozsonyba. Orbányi ig. szervezi. Azért adott kocsit és sofőrt, hogy nagyobb kedvünk legyen menni. Ez egyébként az ő stílusa, nyugodjon békében. Valami gépes szimpozium volt. Meglepetésemre Dior kölnit kapok az egykori országgyűlési városban. Beherovka.  A szálló éttermében jókat eszünk.

 

Lajoska /Kubán/ meglátogatja aput Győrben. A Margit kőruti ferenceseknél száll meg. Ő is meghalt. Apu Szlatinán korrepetálta, ő pedig Nyírtasson lett plébános.

 

                Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

                Élelmiszeripari Kar Dékáni Hivatala

                B.G. meghívott oktató    Kedves B. elvtárs!

Korábbi megbízásához kapcsolódva értesítem, hogy illetményét havi 3200.- Ft-ban állapítom meg …

Bp. 1988. 08. 16       Elvtási üdvözlettel: Deák Tibor dékán

 

 

                                            1989

 

Horváth Imre telefonja, a tanszéki főnököm.

Búvárszivattyú szerelő a Rudas László utcában. Laci szállója Szegeden, a Dorozsmai úton.

Btorfalvi telkefonja, helyettesem, riválisom, önálló céget alapított és onnan fúrt. Fia fegyveres támadásba keveredett, benn volt a híradóban.

OHKI-buli a kispesti Halásztanyán. Cupival megyünk. Zukálékkal egy asztalnál.

02. 01. A Kertészeti Egyetemen Csuri következik utánam az előadásban / egy ideje velem szemben ül/  Ady emléktábla a Benczur utcában

 

04. 09. – 16. Havanna /képek a Hemingway-monogáfiában. A H-ház előtt $-ért árultak spanyol nyelvű H-kötetet. Nem vettem meg/ Malévval Prágába, onnan cseh géppel Havanna. Odafele Montreal / egy óra a tranzitban/, vissza Frankfurt. 1 Peso = 14 Ft. /nagy részét visszaváltottam/. A tárgyalás tengerparti szállóban, kirándulás: Hemingway-ház. Nagy meleg miatt nem mentem be az óvárosba. Vásárlási a diplomata-negyedben és buli a Havanna Libre-ben.

05. 01 – 04. Petőhenye. Cupi találta ki, hogy a társaságot hívjuk meg hétvéágén szabad vállalati üdülőkbe. Ez Zaláé. A kaposváriaké Nagycsepely. Egyik szebb, mint a másik.

05. 21 – 25. IFFA Frankfurt. 22 fő busszal. A szállás Wiesbadenben. Este a Casinoban. Zakóban, nyakkendősen lehetett bemenni. Akinél nem volt, bérelhetett. Bucskó kártyán nyert 200 DM-et. Volt velünk vállalati igazgató, aki nem jött a vásárba, hanem a szálló teraszán kártyázott és itta a drága, szállóban árult sört. Utijelentést írt a samesz, aki örült, hogy Frankfurtban van A fiuknak volkment veszek, Keresztnek ezüsttisztítót, magamnak Toshiba rádiót. Ma is az szól Orosziban.  67,50 a napidíj.

10. 03. – 08. Dánia, Roskilde. Katival, Mike helyett. Téma az automatikus sertésminősítő. Hasonló váráslási lista, mint a többi nyugati országban. Koppenhága /egy éjjel/, Roskilde /ott több/, onnan Ringsted.

 

Ringsted Dánia egyik legrégebbi városa. A Valdemárok, akik a dán uralkodói család befolyásos tagjai voltak itt építtették fel temetkezési templomukat. A reformáció után elvesztette fontosságát / A Wikipedia nem tud róla, hogy itt van Dánia egyik legnagyobb vágóhídja./

 

A Koppenhágai Királyi Operában Anyegin balett változata. Kati, én, Madsen és fogorvos neje.

/Megnéztem a hálón a két hegyes tornyú roskildei „Domkirke” képét. Most 25, illetve 15 Kr a belépő. Bennünket az igazgatóh. kalauzolt, ő magyarázta lelkesen a dóm érdekességeit. A négykötetes művészeti lexikonban is benne van/

Decemberben Nyárasdi doktornőnél vagyok a fogammal.

 

1990. 03. 08-án Inczével van programom. Akkor még én vagyok az igazgató, rövidesen ő.

06. 08. – 13. MA 510-es járattal Suttgart IKOFA Hotel Reinsburg, az ugyanolyan nevű utcában. Ináncsi a Friedenplatz-on levő szállóban ad fogadást, „udvara” körében. Ö kocsival ment. Az IFFA-hoz viszonyítva jóval szerényebb vásár. A város dimbes-dombos, jó sokat gyalogoltunk. Hangulatos a belvárosa, sok girlanddal, utcai fagylalt és palacsinta árussal.

A szállóban sok magyar. Reggel a tulaj lejön a svédasztalos reggelihez. Kéri a kedves vendégeket, hogy szatyorba ne pakoljanak. Az út előzménye: Cupi figyelmeztet, most már nem küld senki, te vagy az igazgató, ha menni akarsz, szólj a miniszutériumban, ahol engedélyezik az utat. Engedélyezték is azzal a feltétellel, hogy vigyem magammal Pappné Ágit. Szerény teremtés, de azért elég részletesen előadta magánéletét.

A Prodinformnál Kürthynét Kisházi Anna váltja. Később Magdi visszajött, csak a kiadvány szűnt meg 2000-ben. A kutya sem érdeklődött iránta. Akkor már leszoktak a szakirodalom olvasásáról. Pár éve Zalában még azt mondták nekem, hogy abból veszik a fejlesztési ötleteket. Pedig akkor már nem a pénz-osztó trösztben, hanem a pénz-fogyasztó intézetben dolgoztam.

Rendezvény a siófoki szállodában. Érik a kapitalizmus. Nem az igazgató titkárnője terít a vállalati fogadószobában.

Villányi bevon a kaposvári üzem vagyon-értékelési munkájába. A Fadrusz u. sarkán szállok be a már nyugati kocsiba. Elég jó pénz, különösen a team-vezetőnek, az nem én vagyok. Indul a privatizáció. Előbb értékelni kell, aztán eladni. /Most Kometanak hívják az egykori Somogy megyei Állatforgalmi és Húsipari vállalatot, amely közben Húskombinát is volt/   

05. 16 – 17 és 06. 17. – 18. Gyakorlati és elméleti érettségi a Bercsényiben.

KÉE Fizika-művelettani tanszék, élm. gép tanszéki csoport. /Itt vagyok a mai napig, csak rövidesn ketté válik a tanszék. Még Élm. műveletek és gépek tanszék a neve. Most készülnek újra összevonni a fizikával. Érvényesül a mondás, ha valaki elég hosszú ideig /kb 16 év/ van valahol, megéri a korábbinak az ellenkezőjét is. /

 

                                               1991 – 1992

 

A kék naptárra két évszámot nyomtak. A Gondolat Kiadó jegyzi Ezután nem vettem több zsebnaptárt. Jó ideje határidőnaplót sem használok. Ha értekezlet van /egy ébven 2 – 3 / veszek egy darab papírt, ha kell arra jegyzetelek, utána eldobom. Három asztali naptáramba /Tartsay, egyetem, Oroszi/ irkálok szavakat. Azokból napló nem nagyon áll össze.

EIU 374. Ö a piros Szamara. Ős konzervativ lévén, a rendszerváltáskor nem vettem nyugati kocsit. Egyikünk sem kedvelte. A Punto után Gyuri kapta meg. Amikor az első Puntot ellopták, egy időre visszakértük. Szentendrén alig tudtam vele felmenni a dombra a Punto után, bementem a lapos Duna-partra.

Gyuri a Mazdánál van. Volt ő minden, csak nyomdász nem. A Fehérházban Fideszes. Bártfai u. Laci önálló lakása. TAJ- és adószámom is van.

Szalay Julia, Erika előtt a legkedvesebb kolleganő az egyetemen. 

Nagykőrösre megyek érettségi társelnöknek. Utitársam az Arany Jánosba tart. Az állomásról együtt baktatunk be a városba. Kétszer voltam itt. Prodinform-bevételek, számonként 10 – 16 ezer nettó.

 

1992. 10. 27. – 30 Párizs, Matic. Az egyetem küld, Janival ketten megyünk. Ismerős helyen, a Mac Mahonban szállunk. 247.- FRF a napidíj és 1 : 5 a frank/dollár arány. Amikor a szállóból kijövünk a Champs Elysée-re, látom, végig Bottero szobrai szegélyezik az utat. Biztos, hogy Párizsban vagyunk. Rodin múzeum. Merotérkép részletek berajzolva.

Először veszek hetijegyet: Carte orange. Olyan is a színe. Három év múlva Frankfurtban is azt veszek. Ott Wochenkarte a neve. A francia hetijegy hétfőtől vasárnapig érvényes. A német a váltás napjától számított egy hétig. Ebben is különbözik a két nemzet. A német logikusabb. Hét közepén nem érdemes Párizsba érkezni kocsi nélkül.

Botteron és Rodinon kívül: Notre Dame, Piramide, Napoleon, Sacre Coeur / a felvonóval, miután bérletünk van/, Grande Arche /vételezek egy sereg uniós reklámpapírt, képeslapokat/, Opera /csak az előtér/, La Fayette, Basille Opera /itt is csak az előtér/, Boul. St. Michel /kedvezményesen megveszem a forradalom évfordulójára kiadott albumot / Place du Vosges, innen egész közel a Bastille. A vásárban keresztül kasul. Este a szállóban Belmondo-film. 

 

1993. 03. 11. Szenesnével tárgyalok a Kisüzemi gépek kéziratáról. Élelmiszer-ipari kisgépek tárgyú könyv lett belőle, aminek társszerzője voltam. A Húsipari kisgépek c. könyvet egyedül készítettem. Dísznek beírtam Ipsich-et lektornak, hogy ne érje szó a ház elejét. A nyersanyagok összeszedésében tényleg közreműködött Oszkár.

Kalocsa. Baja felé menet. A székesegyház rózsaszínre festve, mellette Katona István jezsuita történész emléktáblája /Irod. Lexikon: 1790-től Kalocsán könyvtárőr és teológiai tanár/

 

Fábry a főnököm, ő kérte, hogy munkavédelmet is tanítsak, bejegyzések a programra. Azt is ő kérdezte, milyen automárka a Geo Metro. Puskás Zsuzsa telefonja. Kolleganő a mai napig.

Gál Karcsi talákozót szervez /azóta is évente/ a Frakno u. 4-ben beszéljük meg. Akkor ott lakott.

 

1994. kötelezően kiveendő szabi. 40 éves érettségi találkozó Óváron 06. 18-án. Cupival a Gazdász-hotelben szállunk. Farkas Laci intézi az óvári egyetemről. Nagy Béla és Sanyi jelen, ma már nincsenek.

1995.  05. 19. IFFA, Frankfurt. 94-ben lett volna Matic, én kérem Bolykit, hogy egy évvel késöbb az IFFA-ra küldjön, a változatosság miatt és az tartalmasabb, mint a Matic. A reptérről S-Bahn-nal megyek a főpályaudvarig. Ott megveszem a bérletet és villamossal a Turmhotelbe. Mellette van a torony. A szállót a Terimpexben /akkor még létezett/ Cupi intézi. A szállóból a vásár 16 és 20. villamossal érhető el. A villamosra várva „beszélgetek” egy idősebb helyi úrral. Egész jól összemelegszünk. Panaszkodik, hogy a város tele van vendégmunkásokkal, idegenekkel. Mondom neki, hogy én hazamegyek.  Ez már nem az ő városa - mondja.

Patakinéhoz a Szakoktatási Központba. 1223 Park u. 2. Később kézirat-kötegekkel többször jártam ott. Közben szemben megépült a Campona.   Másodszor Nagykőrösön. Érettségi vizsga

 

1996. 06. 17. Győr, Josika u. 13. Requiem bt. Az otthonból egyenesen ide jöttem. Kertváros, a vasút másik oldalán. Látogatás helyett apu temetését intézem. Az otthonban a lakótársak kinn ülnek az udvaron, mondják a rossz hírt. Az irodába megyek, onnan a bt-be. Ragyogó napsütés. Milyen legyen az urna és a többi kellék? Fehér urna, urnaborító és kereszt.  Kedves hölgy az ügyintéző. Szerez görögk. papot, Győrben az is van. A temetés persze Óvárott. /Amikor a gyászhuszárok megérkeztek az urnával az óvári temetőbe, alig álltak a lábukon, a feltöltéstől/  

10. 21 – 25. Matic. Szállás: Rajna Gyula, élettársa Isabell. Cité Universitaire utáni megálló az RER-rel: Gentilly. Kisváros. Royssitől 16 megálló, átszállni nem kell. 77 rue Benoit Malon. Ajtókód 5629. Legközelebb kulccsal a zsebemben jövök. A vásár Royssi közelében, az RER-vonalon, együtt a Matic és a SIAL.

A városban: Notre Dame, St. Michel, Concorde. Pompidou: a földszinti könyvtárban irodalmi lexikont lapozok. Egy hölgy rám szól: maga magyar. – Honnan tudja? Látom, milyen címszavakat olvas. Lengyel volt. Az új könyvek boltjában, a szemben levő oldalon a polcon először látok Kertész Imre kötetet. Ez ki lehet? Később ő lett az első magyar Nobel-díjas. Egyedül mászkálok. Csak a vásárban beszélek és Gyuláékkal. Szerez jegyet a Cité Universitaire menzájára. Az asztalnál több magyar.

 

1998. 10. 20 – 24. Matic, szállás ismét Gentillyben.. A felső színten meghal a lélegeztető géppel élő szomszéd, ez a zavaró tényező megszűnt. Sétálok. A kis templomban gyertyát gyújtok huginak.  Gyula kedveskedni akar, a Trocaderon egy revűbe vesz jegyet, az első sorba. Az előadástól szenvedek, a közönség óriásiakat nevet. A szereplőkről folyik az izzadság a lámpák melegétől. A szövegből szerencsére nem sokat értek. Ez bűntetés azért, mert 92-ben sajnáltam a pénzt a Bastille Opera Jean d’Arc a máglyán c. előadásért.

Várszegi Tibor Gödöllőre hív vendég-előadónak. Rövidesen együtt írjuk az üzemtervezési könyvet, ami az egyedüli pályázatos könyvem. A többi mind felkérés volt.

Az egyetem neve franciául és németül. /A Process c. szaklapból még tavaly is kaptam pédányt az egyetem címére. Remélték, hogy egyszer előfizetünk rá. /

 

A bejegyzések a naptárba itt véget érnek.  

 

2000. Matic-ra is küldött volna Bolyki, bár ekkor már halódott a kiadvány, amihez dokumentációkat gyűjtöttem volna. A repülőjegyet megvettem, Gyulával a szállást telefonon megbeszéltem. Az indulás előtt nem sokkal, este lefeküdtem, de éjjel szinte semmit nem aludtam. Képzelődtem: ellopják a pénzem, nem tudok haza jönni, sztrájk miatt nem indul a gép / ez többször elő is fordult/… Mikor Cupi felkelt, mondom neki: ne haragudj, nem megyek Párizsba…Gyulának azt mondtam közbe jött valami, Bolykinak megmondtam az igazat. Cupi némi levonással, a jegyet visszaváltotta. Nagyot lélegeztem. Két éve a reptéri váróban éreztem a legjobban magam, mikor a magyarok között már a pesti gépet vártam.   

Ezután magánutak következtek Cupival: Csíksomlyó, Kassa-Betlér, Párkány. Az első kettő társasággal, busszal, a harmadik kettesben a kék Puntoval, Esztergomból át a hídon. 2009-ben nem megyek el Cupiékkal Pozsonyba.

 

 

                                                  *  *  *

 

 

2007. 06. 29.                                   Utazásaim összegezése

 

A hivatalos nyugati utak száma 1972 – 1998 között 22. Ebben a félnyugat - Jugo nincs benne. Legtöbbször Frankfurtban fordultam meg. A nem célutakat is figyelembe véve 10-nél többször. A második Moszkva /9/ és Párizs /8/.

Célok szerint: Iffa, Matic 5 -5, Sia 3, további két német vásár /Anuga, Ikofa / és Kulmbach: 5. Két Ulan és egy Havanna a jelesebbek közül. Kétszer voltam teljesen egyedül Párizsban és egyszer Frankfurtban. Ott a szálló is idegen volt, 4 napig nem beszéltem magyarul. Azért is volt jó beszélgetni  egy német úrral, persze németül.

A magán- és a szocialista országba irányuló utak száma kb egyezik a nyugatiakkal.

 

Volt még Bécs a Grósz Károly-féle devizaakció keretében, Jesolo Bécsig Wartburg, onnan osztrák busz a gyerekekkel, 1998-ban Csíksomlyó, 2005-ben Párkány jó ebéddel.

 

 

 

Munkahelyeim

 

 

                                                   07. 07. 02.

 

Bevezetés

 

Mindenféle mérnöki munkakörben tevékenykedtem. Formálisan nem dolgoztam tervezőintézetben. A trösztben is és a kutatóintézetben is műveltem, illetve irányítottam az üzemtervezési, beruházási munkát.

-         a vállalatnál megismertem az üzem alapjait, amit a minisztériumban, majd a trösztben több üzemre terjesztettem ki. Utazásaim, irodalom révén nemzetközi kitekintést nyertem;

-         a kutatóintézetben az elméleti munkában hasznosítottam a szerzett tapasztalatokat;

-         végül mindezt az egyetemen oktattam, illetve oktatom.  

 

  Bejártam a lépcsőfokokat előadótól az igazgatóig. Ulan Batorban és Koppenhágában tröszti igazgatót helyettesítettem. Egyszer Regőst főmérnöki értekezleten, Szegeden telefonhoz hívták, mellette ültem. Amikor kiment átadta nekem az elnökséget. Én adtam szót az 56-os belügyminiszternek, Pirosnak, akkor jelentkezett szólásra. Később kombinát-vezérigazgató lett, úgy ment nyugállományba. Azóta is szavalják: „Piros a vér a pesti utcán…” Ulanban mongol miniszterhelyettes fogadott és hosszasan beszélgettem egy fogadáson a magyar nagykövettel. Elég a hencegésből, lássuk a szöveget a munkahelyek sorrendjében.

 

A kinevezési, besorolási papírokból 48-at gyűjtöttem össze egy dossziéba és 2002-ben jegyzéket készítettem róluk. Az első dátuma 1964, az utolsóé 2001. A következőket hagytam meg:

 

1978. 02. 08. ÁHT, Dr. Banke vezérigazgató kinevez az OHKI műszaki igazgatójának

1983. 12. 16. az OHKI-ban Zukál igazgató felemeli a fizetésem. Műsz.ig.h.-nak címez

1985. 07. 22. ÁHT Faludi vezérig. Megbíz, az igazgatói munkakör ellátásával

1989. 12. 14. MÉM államtitkár, Szabó Ferenc megbíz az ig. munkakör ellátásával /már nem             szólít elvtársnak/

1988. 07. 08. KÉE rektor, Tamássy István vendégoktatónak hív az Élelmiszeripari kar Fizika-művelettani tanszékére. Vastagon elvtársoz.

 

Kitüntetést nem sokat kaptam. Az egyetem előtti munkahelyeimen vállalat-kiváló és ipar-kiváló dolgozói kitüntetést. Az utóbbit Soós miniszterhelyettes adta át a Kossuth-téri irodaházban. Ezeket 1990-ben a kukába dobtam a pártag-könyvvel együtt. Egyik tankönyvem Nívódíjat kapott, amit Görgényi Ildikó javasolt a MÉM-ben.

Az egyetemen 1997-ben Fekete András dékán adott át Kiváló munkáért elismerést, 2002-ben Hoschke Ágoston Pro Facultate-t. Ezt Erikának köszönhetem. Előtte megkérdezte: most kaphatsz olyant, amivel nem jár pénz. Később pénzest is. A most kaphatót választottam.

 

Időtartamok:

 

Üzem:                  1959 – 1962

Minisztérium       1962- 1964

Tröszt                  1964 -1978

OHKI                  1978 – 1990    /1991. 01. 01 –től korengedményes nyugdíj Incze jóvoltából/

Egyetem              1991 – 2000   /közalkalmazott/

2000                -   megbízás/

Főnökeim:

 

A szalámigyár igazgatója: Sárközy Rudolf

A minisztériumban a Húsipari Igazgatóság főmérnöke: Tomán Zoltán

A trösztben a műszaki igazgató: Regős Béla, utána rövidebb ideig Berzsenyi Ferenc

Intézeti igazgató: Tomán, Zukál, Orbányi, majd jómagam /ekkor min.h., illetve főov. a főnököm/

Tanszékvezetők: 1987 – 1991 Horváth Imre; 1991 – 1995 Fábry György; 1995 – 2003 Békássyné       Molnár Erika; 2004 – Vatai Gyula

 

                                      Vállalat, üzem

 

Budapesti Szalámigyár. Soroksári út, de a főbejárat akkor a Gubacsi felől. 1959. napfényes május. Miért kerültem ide? Mert az üzem mérnöki állásra írt ki pályázatot. Én meg mérnök lettem. Mert nyanya lebeszélt az ELTE-ről. A hús-szakot Gondár prof javasolta, mondván, hogy az édesipart hagyjuk a lányoknak. Én ugyanis először heccből azt választottam. Hallgató koromban gyakorlatra a sertésvágóhídra osztottak be. Ott rendkívül irigyeltem Mata Karcsit, az akkori főmérnököt. Istenem, mikor jutok el én idáig – gondoltam elég nagy szobájában. A gépházban Hasznos Imre /később tröszti kollegám/ főgépész megkérdezte: No fiatalember, melyik itt a kompresszor szívóvezetéke? /Az, amelyik deres. Hogy ezt válaszoltam-e, nem emlékszem/

Az igazgató elvtársat keresem – mondtam a szalámigyárban. Ő külföldön van. Akkor kérem a helyettesét. Egy tenyeres-talpas fehér köpenyes alak jött elő. Ő volt Tóth Károly főmérnök, munkásőr, érettségije sem volt. Később én, illetve háziasszonyom mérnök fia korrepetálta.  Arcára volt írva, hogy rettentően hiányoztam neki. Erősködtem, hogy már nem kapok ösztöndíjat, kell a pénz, elnyertem a pályázatot, munkába szeretnék állni. Bevezetett a műszaki osztályra. Itt a beruházási előadó, Petróczy Dezső vett gondjaiba. Asztala sarkára ültetett le. Már volt egy gépészmérnök az osztályon, Éder Jenő, aki anyagbeszerzés, pihenés céljából járt be, mert az Eper utcában építkezett. Amikor megjött, megette az adag szalámiját, majd felemelte a telefont: Haló.,..van önöknél …cement, tégla, mikor mehetek?...Volt, amikor a két rúd szalámit a köpeny alatt nyakába akasztva ki is vitte a gyárból. Azért időnként az érlelő fűtési rendszerét is megtervezte.

Előkerült az osztályvezető is, Zsoldos István. Sem irányomban, sem az üzemet illetően nem mutatott nagy érdeklődést. Feladatot inkább a jogász végzettségű Petrócytól kaptam. Pl a gyárral szerződéses viszonyban levő patkányírtók vezetését a sötét érlelő termekben. Akkor magam sem tudtam, mi merre van. 

Az igazgató nagyjából a helyemre tett, előbb a tmk-t, majd a fejlesztést bízta rám. Elküldött Kapuvárra, Pápára, Gyöngyösre, hogy más üzemeket is megismerjek. Terveztetett velem egy csontozó szalagot. A baj csak az volt, hogy Orbán művezető nem tudott rajzot olvasni. Ő hegesztőpálcával a homokba rajzolta le a saját elképzelését és annak alapján dolgoztatott embereivel. Később aztán ő is, meg az emberei is elfogadták a rajzot.

Sárközy az üzem fejlesztése ürügyén a műszaki osztályt megpakolta mérnökökkel. Volt 3 gépész, építész, vegyész, félállású szakértő. Nagy bulikat szervezett, az egyiken össze akart házasítani Fandl Jutkával. Nemcsak vidékre küldött, hanem beajánlott az akkor még meglevő Soroksári úti szakiskola igazgatójának géptan oktatónak. /Abból az iskolából lett az újonnan épült kőbányai Bercsényi szakiskola/

Sárközy beíratott újítási-felelősi tanfolyamra, amit az ÉDOSZ szervezett. A képzés bentlakásos volt a Velencei tó partján és a végén oklevelet kaptunk. Ennek köszönhettem, hogy az igazgatóságra kerülve, rögtön iparági újítási felelős lettem. Ezt, a nem túl kedvelt munkakört csak akkor tudtam tovább passzolni, amikor osztályvezetővé neveztek ki. Rudi legnagyobb tette az volt, hogy a BME villamos-kari géptan tanszékével szerződést kötött a szalámi kondicionált térben történő érlelésének kifejlesztésére.

Azt is Rudinak, „köszönhetem” hogy párttag, Kisz-titkár lettem. Úgy tett, mintha a pártnak kellene köszönnöm a diplomámat, amiért nekem hálásnak kell lennem. Én futtatlak, te tedd meg amit kérek. Nem volt ellenérvem.  Hagytam magam futtatni. Később is. Valószínű párttagság nélkül nem futottam volna be pályámat. Ahhoz nem voltam elég nagy fej. 

 A témafelelős Imre László /most professzor emeritus /, csapatával létrehozta a kísérleti berendezést. Laci szervezett be a tanszékre ábrázoló, majd géptan gyakorlatvezetőnek. Azért tudok most is elég jól rajzolni. Nálam a vizsgán csak az mehet át, aki a gépet /valamiképpen/ le is rajzolja. Aki erre nem képes, az válasszon más szakot, van bőven: jogász, lelkész, zenész…/Ezt a hallgatóknak szoktam mondani/

 

Nosztalgiából elmentem nemrég a Soroksári úton a csepeli elágazásig. Ahol most az OBI tornyosul. Világvárosi miliő. Kezdetben a 63-sal bumliztam a Nagyvárad-térig, onnan tovább. Ma nincs is ilyen villamos. Lehetett villamossal a Boráros térről is kifele menni. A villamosok bejöttek a tér közepére, majd a vágóhídnál a töltés alatt mentek tovább. Volt, amelyik a Máriássy utcában járt. Ma az egy szem 2-es /meg a 24-es/ szalad végig, másutt autóforgalom. Ifjú-koromban: a Boráros térről kifele a jobb oldalon MÁV-pályaudvar vágányok sokaságával. Raktárak jobbra balra, majd kifele földszintes házak vagy inkább viskók. Ezekben budapestiek laktak. Ahogy a másik oldalon a Hámán Kató út sarkán a rozzant emeletes házban is. Ennek földszintjén kocsma. Kifele odébb kis park, szegényes játszótér. A villamosból időnként egy anyuka volt látható a kis téren, gyermekével. Most az egész sarok-telek ház-óriással van beépítve. A múltnak nemcsak az emberei tűnnek el, hanem a tárgyak, a környezet is.

 

                                               Minisztérium

 

Három évig tartott üzemi életem, utána „kiemeltek”. Részletekre nem emlékszem, csak arra, hogy a nem túl elegáns Gubacsi út helyett egyszer csak a belváros kellős közepén találtam magam, egy rosszul megvilágított szobában. Itt volt a minisztérium is, az Akadémia utca 1-3-ban. A miniszter Kovács Imre pék, egyszer láttam a nagyteremben. A MÉM megalakulásakor prágai nagykövet lett.

Én lettem az iparág gépfejlesztője, újítási előadója. Breuer Guszti, fő állásban a tmk és energia felelőse belépésemkor rögtön rám passzolta az újításokat. /Hol van már az újítómozgalom? / A bajai üzemben dolgozott egy hűtőgépész, akinek a sertésperzselő lámpa volt a mániája. Rendszeresen megjelent egy bőröndnyi lámpával és mindenáron Tománnak akarta azokat bemutatni. Később már én sem fogadtam. Szegeden hűtőgépész tanfolyamot szerveztek, bekerültem a vizsgabizottságba, mint a minisztérium képviselője. Az egyik gépész nem tudta a kör kerületét kiszámítani és megbuktattuk. Ő is a Tiszában szállt meg. Este jött hozzám, hogy engedjem át.

Gépfejlesztőként a legnagyobb élményem a gépállomány felmérése volt. Én terveztem meg az adatlapokat a vállalati műszakiak nagy örömére. Akkor még nem volt divatban külföldre járni, a vidéki utakat – Szegedet kivéve – elfelejtettem. Gyöngyösön biztosan voltam, mert az akkor újdonság volt. Egyszer a sertésvágóhídon Regős igazgató mutogatott valami fejlesztési munkáját a magas minisztérium képviselőjének. Rövidesen tröszti főnököm lett. A munkatársak közül Breuer maradt meg újításaival, pedig már ott lehetett Dömös és Csató is.  

A legfőbb eredménye ennek a munkahelynek, hogy egy 1963 márciusi bulin ismertem meg Cupit, akit az újpesti vállalattól hoztak be. Én a nagy táncos felkértem táncolni. Már akkor is ő vezetett.

 

                                               Tröszt

 

Kibővített állománnyal a minisztérium Húsipari Igazgatósága alakult át Húsipari Trösztté. Közvetlen főnököm Dömös ov, de inkább Regős műszaki igazgató. 1964. januárban még nem tudták eldönteni, ki legyen a műszaki igazgató és ki maradjon az összevont Budapesti Húsipari Válllalat /”béhávé”/ igazgatója. Egy hónapig Deáki Imre, a Marhavágóhíd igazgatója volt a műszaki igazgató, kárpitos képzettségével. Aztán cseréltek Regőssel és ő maradt hosszú évekig /az én szerencsémre/. Deáki visszament vállalati igazgatónak. Egyszer a munkások véres májdarabokkal dobálták meg, amikor lement az üzembe. Jó barátja volt Kövesnek, a vezérigazgatónak.

A tröszt a minisztériumtól egy kicsit odébb volt, a Duna-parton, a Széchenyi rkp. 6 alatt. Először a földszinten egy nagyszobában voltunk, aztán jött a II. emelet, udvari szoba, majd Duna-parti helyiség.  Később a műszaki igazgatóság a Széchenyi utcába költözött, onnan mentem vissza a Gubacsi útra, műszaki igazgatóként.

Ebédlő a földszinten. Először Cupival szigorúan külön ebédeltünk. Lepleztük kapcsolatunkat. Ildikó esküvőjén a belvárosi templomban lebuktam. Tröszti dolgozó is volt ott, kérdezte, hogy én mit keresek ott az esküvőn?

 

Az 1968-as hivatali naplóból: 09. 28.  Hegedűs titkári értekezleten vett részt 23-án. Erről tájékoztatja a párttagokat. „Cseh-ügy”. Így kell nevezni.  Mintha az intervenció a csehek ügye lenne. A párt helytelennek tartja, hogy „nem álltak a nyilvánosság elé, akik behívták a csapatokat”. Szuper: ismeretlen személyek mozgósítják a KGST-hadseregét! Ekkora maszlag! Az se rossz, hogy „nincs megszállás, csak katonai erők vannak ott” „Husak ölelkezik a szovjet tábornokokkal” Milyen aranyosak ezek a szovjet katonák. A magyar részt vevőkről nem szól a párt. Ruttkai még felhívja a figyelmet arra, hogy ne foglalkozzunk a cseh esemélyekkel.

 

Vezetői értekezlet, 1968. 10. 25. Téma a IV. ötéves terv, készítésének én vagyok a műszaki felelőse. Az értekezletről 6 sűrű oldalt jegyzetelek. /Tán már mondtam, hogy „sikereim” titka az írástudó és a rendszerező képesség/ Személyek abban a sorrendben, ahogy a naplóba írtam. Magamat írtam utolsónak. Önportrét nem készítek.

 

Köves Béla, vezérig. Alacsony, köpcös, a fia nagy zenész. Amikor a minisztérium is elkezdett bővülni, vissza akartak csábítani ottani fejlesztőnek. Köves vette a fáradságot és hosszasan érvelt, hogy az nekem nem lenne jó. „Alaposabb vagy annál, hogy kibírnád azt a nagyvonalúságot és sok ad hoc munkát, ami a minisztériumra jellemző” Igaza volt. A mozgástér és a reprezentáció viszont ott nagyobb.

 

Marschik Pál vékony, hosszú, nem túl rokonszenves. Később került a trösztbe vezérh. rangban, ami addig nem volt. Úgy vélték, a párt vele akarja sakkban tartani a vezért. Később a Pest-Nógrádi vállalat igazgatója lett és teljesen megszelídült. A gödi foxi-maxi tanfolyam végeztével egyik gyárába, Vácra hívta a társaságot és parádés bulit szervezett. Később egyre több hasonló buli volt igazgatótanács, főmérnöki értekezlet címen. Kaja és főleg pia minden mennyiségben. A rendező jelképes számlákat küldött szét, amit a tagvállalatok természetesen vállalati forrásból egyenlítettek ki. Kétoldalú tárgyalás alkalmából ilyen sem volt. Ebben a műfajban Zala járt az élen, 3-5 fogásos ebédekkel. Kaposvár még pincért is tartott. Másutt többnyire az igazgató titkárnője terített. Volt, aki úti csomagot is tett a vállalati autó csomagtartójába. Ez csak akkor derült ki, amikor haza érkezéskor szólt a pilóta, aki szintén kapott.

 Kőszegen volt az egyik legnagyobb buli. Ott ugyan még gyáregység sem volt, viszont közel esik a rendező központja, Szombathely.  Az esti hacacáré után reggelre alig tértek magukhoz a direktorok, hogy az alibi tanácskozáson is tegyenek valamit. A módszert a fehérvári igazgató fejlesztette a legmagasabb szintre, aki be sem vitte az üzembe a népet. Az egész program borpincében zajlott le. Akkor már az intézetben voltam és a pilótával, Farkas Antival idejében megszöktünk.

Amikor Nyíregyházán szóvá tette a vezér, hogy a házigazda eltúlozta a vendéglátást /Sóstón volt a buli, pincérekkel/, az volt a válasz: ”meg akartam mutatni, hogy Magyarország nemcsak Dunántúlból áll.”

 

Jó kis kitérő után Banke Antal, ekkor még állatforgalmi főnök, később ő a vezér. Mindig nagyon elegáns, sötét öltöny, zsebkendő a kis zsebben.  Vezéri minőségében van három emlékem. Egy vállalati ünnepségen olyan részeg volt, hogy alig tudta megtartani beszédét. Egyszer Regős helyett kísértem Ceglédre. Nem ült mellém hátra, hanem elől, szokott helyén trónolt. Azt fejtegette, hogy a műszakiak mindig bonyolítják a helyzetet, mert sok változatot terjesztenek elő /amiben esetleg neki kell dönteni/. Kölnben hárman voltunk együtt, a harmadik Regős. Ugyanabban a szállodában. Lefekvéskor: „Jó nektek, ti Bélával jót alusztok. Én beveszem az altatómat, és ha jól megy hajnal felé elalszom”. Elég hamar meghalt. Sok volt neki a vezérség, nem volt túl nagy kapacitás.

 

Gergelyné, a csinibaba Zsuzsa, akinek nagyon sok kapcsolata volt. Velem persze nem, pedig az intézetben jó ideig a titkárnőm volt. Kiváló megjelenés, jó munkaerő, de lusta. Nálam legalább is nem dolgozott rendesen. Szülés után nem vettem vissza, bezzeg Incze rögtön titkárnővé tette, amikor ő lett az igazgató. Nem voltam diplomata, helytelenül tettem. A műszaki osztály volt az értekezleten tárgyalt téma felelőse, ő pedig akkor az osztályon a gépíró.

 

Vas János hogy lett főosztályvezető, sőt ig.h vagy beruházási igazgató, az rejtély. Magas beosztásában csak pénzügyekkel foglalkozott, mert minden műszaki tevékenységért én voltam felelős. Jó kis beruházás, amiből kiemeljük a műszaki tartalmat. Az emberei hozzám jöttek beszámolni, eligazításért. A vállalatok kényes ügyben két levelet írtak, egyet neki, egyet nekem.

 Regős többnyire mind a kettőt rám szignálta.

 

Kopanecz jelentéktelen figura, a minisztérium képviselője. Puskáznom kell a naplóban, hogy idézni tudjak tőle valamit: a végén szólt a doboz-szükségletről, a szovjet exportról. A csatlósnak ez volt a legfontosabb. Wincheim az ÉDOSZ-tól, az előbbinél is jelentéktelenebb.

 

Horváth Miklós közgazdász, állandóan nyüzsgő-mozgó. Táblázatok, koncepciók nagy gyártója. Cupi főnöke. Nélküle nem volt értekezlet. Helyettese vagy munkatársa Winkler Karcsi. Az előbbihez hasonló, emberileg kissé rokonszenvesebb. Neuschl: terv-statisztika, Cupi közvetlen főnöke. Értelmiségi megjelenés, engem Kosztolányira emlékeztetett. Járkált fel-alá a táblázataival./ 2010. 04. 14: nemrég halt meg, hosszú szenvedés után./

 

Kökény Gyula görnyedt, szemüveges, sokat dohányzó. A termelés főnöke. Állandóan leveleket, emlékeztetőket körmölt. Nem írtam fel semmit, amit ő mondott volna az értekezleten. Balogh nagy sliffentyű, állatforgalmis. Volt is valami zűrös ügye.

 

Eged elvtárs attól valaki, hogy vállalta a pártitkárságot. A szürkeség megtestesítője. Ezt viszont fontoskodva adta elő. A neve előtt ott díszelgett a „dr”. Kétlem, hogy jogot végzett volna. Valójában nem ő irányította a pártszervezetet, hanem később Ruttkai, aki viszont jogász.

 

Regős Béla Elég sokat írtam róla a Kazalban. Összességében csak jót tudok róla mondani. Egy alkalommal kiteregeti elém a tervezett külföldi utak listáját. Műszaki területen ő volt a kijelölő: „No hova akarsz menni?” Amikor már az intézetben voltam, felhívott, hogy egy melléktermék-témájú könyvben legyek a társszerzője. Úgy gondoltam, a könyvet a végén nekem kell megírni és elhárítottam. Tán ez volt az utolsó beszélgetés. Egyszer beszélgettünk Köves János halálának 25 /?/ évfordulóján a temetőben, ahova mindketten elmentünk. Előtte vagy utána /mármint a társszerzőség elutasításának/, nem tudom. Lehet, hogy utána, mert elég kimért volt.

Temetését csak későn tudtam meg. Valószínű elmentem volna. Akkoriban /2000 tájékán/ volt, amikor Várszegivel közösen megírtuk az üzemtervezési könyvet. Nem küldhettem Bélának tiszteletpéldányt. Azt akartam bele írni, hogy kapcsolatunk nélkül nem tudtam volna ilyen könyv társszerkesztője lenni. A visszautasításért is törleszteni akartam, nem sikerült. Tudtommal rosszat nem tett nekem. Hogy kihasznált? Úgy mondanám, hogy dolgoztatott és megfelelően honorálta.

 

Dömös László. Kapcsolatunk hasonló, mint Regőssel, egy szinttel lejjebb és rövidebb ideig. Laci 71-ben meghalt, az intézetbe 79-ben mentem ki, Béla egy ideig utána is főnököm volt. Béla csak munkásőr volt, Laci Ávós. Benne van Kiszeli könyvében. Nagy nőfaló. Munkaidő alatt is hetyegett a bezárt szobában Katival. Mindamellett jó fej, jó diplomata, sokat tanultam tőle.

 

Hegedűs Béla állatforgalmis volt. Ólakat létesített és utána üzemek beruházuását kellett volna vezényelnie. Pártvonalon igyekezett szakmai hiányait kompenzálni. „Megyek a pulyáimhoz” – szokta mondani, amikor abba hagyta a dumát és ment az osztályához. Nem sok vizet zavart, később sokat betegeskedett.

 

Breruer Gusztáv azon kívül, hogy az újítási ügyeket egy időre rám passzolta, főleg rádiókat, műszaki alkarészeket javított. Az íróasztalán, munkaidő alatt. Rejtély, hogy Regős miért tartotta. Egyszer jártam az Árpád híd pesti hídfőjénél levő lakásán. Rémlik, hogy a Trabanttal, amit megjavított. Óbudán ott voltam a temetésén. A vállalatok karbantartási és energiagazdálkodási munkáját „irányította”.

 

Gaál Sándor bonviván, életművész, jó eszű, sok jó ötlettel, csak kitartó munkát ne kelljen folytatni. Egy ideig a tröszti tervezési osztály vezetője. Az osztályt én vettem át tőle. Nem véletlenül jött el /vagy küldték/ a tervezőintézetből. Regős azt hitte, a trösztben más lesz. Kiderült, hogy nem. A tervezővel csak akkor tárgyalt, ha több változattal lépett elő. Először skicc-pauszra kellett rajzolni. Ebben igaza volt.

 El akarta lopni a kéziratomat, amikor úgy volt, hogy ő lesz a kézikönyv társszerzője. A sertésvágóhídi hűtőház átadási ünnepségén a félénk felelős tervezőt félre tolta és ő szövegelt a miniszterhelyettesnek. Sok fotó készült róla a Pesten rendezett kutatók-konferenciájának Gellértben tartott fogadásán. Jelen volt persze Romány miniszter. A kutatáshoz sok köze nem volt, de imádott reprezentálni. Egyszer Orosziba menet Szentendre előtt egy Daciaban ülve megelőzött. Gondolta, legalább így, ha már a főnököm nem lehetett. Én sem voltam az övé. Nem illettünk össze.

 

A 68-as napló végén – az adatok között – található a 32 fős műszaki főosztály dolgozóinak névsora, fizetések feltüntetésével. Később lett a társaságból két főosztály, az egyiket az én, a másik Vas János irányította. János a nagyberuházásokra való tekintettel megkapta az igazgatói címet. Januárban még nincs tröszti állományban. Azok a munkatársak, akik nem vettek részt az októberi értekezleten itt következnek:

Főfai Lászlóné. Farkas Zoli írta róla: „Költő ír éneket s köszönt Iréneket” Még Kispestről ismerem, ahol Hámos gépírója volt. Kedves, helyes, nem túl intelligens, egy évben születtünk. Tegeződtünk. Hosszú ideig Regős titkárnője volt, akkor is segített soron kívül a főnökhöz jutni. Nemrég halt meg.

Csató István Unikum. Nyelveket tud, okos, végtelenül lezser és játékos. Tán még a temetését sem vette komolyan, ahol a nyugati gép-gyártók mind képviseltették magukat. „Hülye vagy Csató” – szokta mondani Regős, de számított a munkájára. Évekig együtt készítjük a Húsipari Újdonságok referáló kiadványt. Egyszer ide, a Tartsayba hozta a kéziratot. Nyugdíjas korára szerezte meg a gépészmérnöki oklevelet és rövidesen meghalt rákban. Egyszer Németországban is voltunk együtt, de neki mindig külön programja volt, a rengeteg gépgyártó ismerősének valamelyikével. Ezektől rendszeresen kapta a Playboy-t. Hordta körbe a trösztben.

Noske Ottó, vegyész, a termékminőség őre, laborvezető. Pistának ellentétje.

Kéménczy János. Sajnos láttam a koporsóban, most is előttem van. Nem vállaltam a búcsúztatását, Geigerre lőcsöltem. Az intézetből kértük be újítási előadónak. Nem nagy kapacitás, de szorgalmas, lehetett vele hülyéskedni, ami egy időben eléggé elterjedt a főosztályon. Szóvicceket gyártottunk, most egy sem jut eszembe, illetve megvan: Szalmon Ella. Volt több is. Ebben Klekner volt az éllovas, aki a minisztériumba ment. Kissé törtető fiatal közgazdász, az újabb idők embere. /Szebenyinéről, Nagy Lászlónéról nem tudok érdemlegeset mondani. Az utóbbira nem is emlékszem./

Baska Ferire annál inkább. A maga nemében ő is unikum, kicsit a Csató inverze. Pista a Nyugat, Feri Moszkva embere. Az Oleg Kosevojban végzett. Kinn szerezte a diplomáját. Hosszú ideig hirdette a szovjet technika fölényét. Egy ideig talán el is hitte. Ketten mentünk Varsóba KGST-ülésre. Ő volt a tolmács és a technológus szakértő. Én a főnök. A minisztériumban a nemzetközis Szamuely Vera, igen a rokona. Behív eligazításra: „Arra kérem, amikor bemennek a tárgyalóterembe, figyeljen, hogy Baska elvtárs haja és ruhája rendben van-e” Hogy a jegyzőkönyvbe mi kerül be, azt rám bízta. Egy ideig ketten ültünk egy szobában. Ott egyszer veszekedtünk. Munkatársaimmal nem volt példa erre. Sokat írt, kéziratait nagyon kellett korrigálni. Rendkívül munkabíró. Más kérdés a munka minősége. Nagyon szeretett volna vezető lenni. Az is növelte kettőnk között a feszültséget, hogy én vezető lettem, sőt a főnöke, ő meg nem. Nemrég a villamoson találkoztam vele, békés öregember.

Mocsáriné idegbeteg gyermektelen vegyész. Neki köszönhetek egy pártvizsgálatot. Nem volt jó fogás, de a párt miatt nem lehetett kirakni.

Kisiván Géza az egyik legtörtetőbb a társaságban. Lett is belőle BHV igazgató. Regősnek akkor már nem volt akkora hatalma, hogy megakadályozza. Ő nem támogatta, korábban a vidéki szolnoki főmérnökséget sem. Nőfaló, kis termete ellenére. Szolnokon Csoma igazgató lakást bérelt számára, ahol együtt élt a szeretőjével. Ott fogadott bennünket, volt kollegáit és előttünk turbékoltak. Mindig volt konyak a szekrényében. Aki felkapaszkodott az uborkafára. Elég értelmes, szorgalmas, egy idő után nagyon önállósította magát. Kezdetben jól együttműködtünk. Nem volt könnyű partner.

Geiger velem volt Cserkasziban / + Baska/ és ő búcsúztatta Kéménczyt helyettem. Munkásőr is volt. Őt sem lehetett elmarasztalni.  Közepes képességű gépészmérnök. A tröszti tervező csoport egyik tagja.

Nabicht Ernő, jó építészmérnök, nem volt egészen a helyén a főosztályon. Egy ideig osztályvezető volt, az sem neki való. Orosziba ő rajzolta meg a faház felállítási tervét. Mika Laci épületgépész. Értelmes jó humorú. Mikor Lencsepeti Jenőt megismerte, azt mondta, hogy akkor ő Mika Laci. Később a BHV főmérnöke lett. Meglep, hogy Éder Jenő is a névsorban van, sőt a 71-esben is. Ő még a szalámigyárban volt kollegám, ott írtam is róla. Jó mérnök, csak rendkívül lusta. Pásti Lászlóné Margó, műszaki rajzoló. Dömös véleménye volt, amikor felállt a tröszti tervezési csoport, hogy legalább a rajzolónak legyen tervezőintézeti múltja. Margónak volt, gyönyörűen rajzolt. Zűrös volt a magánélete, de nem tálalta a munkahelyen.

Hegedűs, Szabolcs Edit már voltak. Víz Zoli, Szűcs Béla, Sági Pista szürke beruházók. Bárdos Lajos és Kelemen Magda, fogalmam sincs kik voltak? Benits László a nagydarab munkavédelmis. Ő gyűjtötte be a baleseti statisztikákat, és ha valahol komolyabb eset történt, szaladt a helyszínre. NDK-beli felesége volt. Nagyon közepes figura.

Hasznos Imrével még hallgató koromban találkoztam a sertésvágóhíd hűtőgépházában. Gyakorlati műszaki, elég alapos ember. Pataki Józsefné, Ancsa. Bomba csaj volt a sertésvágóhídon, mire behozták, kezdett hervadozni. Engem nagyon kedvelt. Gabsikámnak szólított. Én persze tartottam a három lépés távolságot. Kitűnő gépíró.

Bátorfalvy Géza nincs még ebben a névsorban. Az intézetből hoztuk be először gépfejlesztőnek, majd ő lett a tervezési, később tervfelülvizsgáló osztály vezetője. Főosztályomon az egyik ov. Kisiván, a másik ő volt. Szintén törtető, egy idő után mindent megtett, hogy megszabaduljon tőlem. Gépészmérnök, jó eszű, sok jó ötlete is volt, de csapongó, néha kiszámíthatatlan.

Amikor igazgatóh. lettem az OHKI-ban, magának párhuzamos főmérnökséget szervezett, ebből nem lett semmi.  Amikor pedig kezdtek kialakulni az új vállalkozási formák, az elsők között önállósodott. A gépgyártástól kezdve /bajai vérgyűjtő/ a gép bérletig /lizing/ mindent próbált, a cég mégis csődbe ment. Akkor ő már kiszállt és a süllyedő hajót egyik beosztottjára lőcsölte. Elment egy nyugati gépgyártó ügynökének. Közben volt az intézet párttitkára. Ebben a minőségében volt nálunk vendégségben nejével, majd egyszer mi is náluk az Irányi utcában. A két találkozón Zukál ig. és neje is részt vettek, velük a mai napi tartjuk a kapcsolatot.

 

Megvan a húsipari és még külön az állatforgalmi vállalatok címjegyzéke és az igazgatók neve. Közülük csak néhányat emelek ki. A BHV-nál Deáki, akiről esett szó. Fehérváron Tilinkó Antal. Velem volt Bulgáriában, jó ivó és éneklő. Szombathelyen a magas Kelemen László. Még volt légi összeköttetés Bp.-Szombathely között. Az ő poénja volt: nem kell félni gyerekek, még nem maradt fenn senki. Pápán Boros Jenő. Ő kért a 84-es MATIC alkalmából, hogy hozzak információt a detektorról. Hoztam is. Róla mondta Zukál: az egyetlen húsos igazgató, aki tőkés rendszerben is az lenne. Az OHKI-ban Dr. Lőrincz Ferenc intézetalapító. Kálmán nagyon ápolja kultuszát – joggal. A miskolci állatforgalmi igazgatója ekkor Bihall Gyula, jóképű fiatal gépészmérnök. Később a Húskombinát műszaki igazgatója.

Pest Nógrádé Szabó Berény. Nagy darab, szellemileg eléggé alultáplált, zavaros gondolkodású. Később tröszti vezérh. A vezér őt küldte a nagy csinnadrattával épülő Bajai Húskombinátról készített riportfilmhez. Jóo Tamás jogász és én voltunk mellé rendelve szakértőnek. Sok marhaságot mondott, de a rendező ragyogóan vágta a filmet. Ő és Tamással ketten meg voltunk nyugodva. Azóta tisztelem a „vágó”-t. Szombathelyen Bejczy Imre, később az összevont vállalat igazgatója. Tán ő volt a társaságban az egyetlen úriember. Kiváló megjelenés, jó sváda.

 

A ritkán kézbevett Metro 2007. 09. 18 számában egy romhalmaz látható. Mintha földrengés lett volna. Pedig a képszöveg másról szól: „Bontják a Zalahús egykori feldolgozóüzemét. A létesítmény ingatlanát az Europa Capital befektetési alap vásárolta meg…bevásárlóközpontot épít” Farkas Imre igazgató, helyettese Fal Imre – gondoltátok ezt? Az egyik legjobban fejlődő gyár volt. Micsoda trakták! Milyen luxus a petőhenyei „üdülőben”, ahol egyszer társaságunkkal töltöttünk egy hétvégét. Úgy tűnik, csak állampárti közegben volt életképes a Zalahús.

 

A gyáregység-vezetők között is volt néhány eredeti fej. Kapuvárott Hegedűs, aki jó hangulatban kitette Sztálin képét és elénekelte a kantátát. A ceglédi igazgatóról kiderült, hogy Marika nénikém rokonságába tartozik. Egy időben minden vállalatvezetőt és gyáregység-vezetőt ismertem. Aztán az új generáció, a diplomások: Győrben Jankó Feri, akivel kapuvári téemkás korában találkoztam először. Zám András, a Gyulai Húskombinát vezérigazgatója. 1964-ben én bíráltam a diplomatervét. Jelest adtam. 

 

Az 1971-es naplóban bejegyzés 05. 13-án: dr. Eged, kibővített ülés. Majd 06. 02. Regősnél, Dömös is. Mintha 05. 20-án mi sem történt volna. Az élet ment tovább.

11. 29. mb. Regős: 1. műszaki szervezet; 2. 1972-es tervezések; 3. Dömös nekrológ…Laci ezekben a napokban halt meg, a Népszabadság halotti értesítőjében a hamvasztás időpontja van feltüntetve: 12. 07. A nekrológot a Széchenyi u.-i műszaki igazgatóságon diktáltam Képes Zsuzsának. Morbid szituáció. Egymás után Hugi és a főnököm. Rövidesen én leszek a főosztályvezető. Ha Laci nem hal meg, akkor ő.

Az első főosztály-értekezletet 1972. 01. 03-án tartom. Jegyzetelés még a 71-es naplóba. „Minden kimenő papírt alá kívánok írni. Helyettesem Géza” /melyik Bátor vagy Kisiván? Alighanem az utóbbi. Kolozsvári Gyuri már az osztályon.

Másnap Regősnél Piros és Marton, én Kisivánnal vagyok /ahogy tegnap is/. Ott van Tarnóczy, a kiváló építész Szegedről.

 

Sok-sok tárgyalás, tervegyeztetés, kora reggeli megbeszélések Regősnél. Húsipari nagyberuházások. Fegyelmi Szekszárdért. A papírokat sajnos kidobtam. Egy ideig zárt borítékban őriztem, majd ki sem bontottam. Igazoló jelentésemhez csatoltam azokat a levélmásolatokat, melyekben a minisztériumot tájékoztattuk, hogy baj lesz. Ők csak erőltették a tempót. „Fegyelmi büntetésnek nem minősülő figyelmeztetésben részesítem” – volt a vége. A KNEB-be /Központi Népi Ellenőrzész Bizottság/  is behívtak. A vallató előtt egy vastag dossziéban rengeteg levél. Vészjóslóan mondja: „Berszán elvtárs, nagyon sokszor találkoztam az aláírásával” Erre én: Ez nem meglepő, mivel beruházási ügyekben általában én voltam az egyik aláíró.

Az 1984. évi módosító tv. a népi ellenõrzést általános hatáskörû ellenõrzõ szervezetként határozta meg. Szervezete:

- Központi Népi Ellenõrzési Bizottságra

- a területi népi ellenõrzési bizottságokra tagolódott.

….Teljes jogkörrel ellenõrizték a területükön lévõ állami és szövetkezeti szerveket, társadalmi szervezeteket, az egyesületeket…

Ellenõrzõ tevékenységüket megbízólevél alapján végezték,

 

A KNEB-től nekem is volt megbízó levelem egy ügyben. Ültem tehát az asztal mindkét oldalán. A KNEB-es partnerem mérnök, a Cukoripari géptani gyakorlatok c. könyv szerzője. Ő igazít el, hogyan kell vizsgálódnom.

 

A minisztériumokkal azonos hatáskörű Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) feladatai közé tartozott többek között az ország jövőjét meghatározó gazdaságfejlesztési kérdések kidolgozása, együttműködve az aktuális területekért felelős tárcákkal. Stratégiai javaslatokat, tudományos-műszaki koncepciókat dolgoztatott ki saját szakértőivel, bevonva az ország egyetemi és kutatóintézeteiben dolgozó szakembereket, tudósokat…/MTA-honlap/

Ma már csak ennyi olvasható a neten, az egykori rangos intézményről. Évekig dolgoztam nekik trösztös koromban. Tagja voltam az egyik bizottságnak, tucatnyi tanulmányt készítettem /elég jó pénzért/, néhányat bíráltam. Egy párizsi utamat az OMFB finanszírozta, mivel utazási kerete is volt. Sánta Rózsika volt az illetékes főosztályvezető. Az ülések alkalmával pincérek hoztak be üdítőt, kévét. Az utolsó szakértői megbízást akkor kaptam tőlük /Rózsi utódjától/, amikor már az egyetemen voltam. A helyszínre is kimentünk, megnézni a finanszírozott munka eredményét. 

 

 

                                      Kutatóintézet

 

Regős kísér ki és mutat be az ottani vezetői értekezletnek. „Ne nézzetek Gabira ilyen morcosan, nem esz meg benneteket” – mondta a társaságnak. Nem tudták leplezni nemtetszésüket. Bele zavarok jó kis bulijukba. Hát szép kis társaság fogadott. Egy jó fej sem volt közöttük. Talán ott ült Körmendy Laci, hogy imitálják az intézetet. Szegény Feri bácsi, mi maradt utána?

Az igazgató húsipari szakmunkás, vörös diplomás, amúgy jó fej, csak nem ide való. A főkönyvelő a szakmájában az egyik legnagyobb hóhányó. A párttitkár, szakszervezetis, KISz-titkár, személyzetis, nem szükséges jellemezni őket. /A párttitkár egyben a technológiai o.vez. tudományos besorolásban. A felsőfokú technikumban az én könyvemből tanult/ Ezekkel kellett nekem együtt dolgozni. Egy olyan műszaki osztályvezető főnöke lenni, aki sohasem fogadott el.

Szerencsére jött velem a tröszti tervező-osztály is. Később szereztem intézeti híveket, akik utálták a vezetőséget és bennem szövetségest láttak velük szemben.

Tománt rövidesen Zukál váltja, majd Orbányi következik. Mindkettővel jól megvoltam. Aztán kétszer is mb. igazgató lettem: Zukál  és Orbányi között, majd Incze előtt. Ö mint igazgató bocsátott el, mint nyugdíjas tanácsadót. Nemrég ő is átadta a stafétabotot Szerdahelyinek, akitől először mindenki retteget, hogy igazgató lesz. Aztán milyen jól jött Kálmánnak egy olyan igazgató, aki az ő kezében van. Tempora mutantur.  

 

Orbányi imádta a külsőséget. Tán azért, mert a háború után meghurcolták. Szlovákiából telepítették ki. 1986-ban, regnálása kezdetén prospektust nyomatott az intézetről. Ebben a szervezet a következő:

                                Igazgató: dr. Orbányi Iván

                               Általános igh. Berszán Gábor okl. gm

                               Kutatási ig. h. dr Incze Kálmán kandidátus

                               Tudományos igh. dr. Szerdahelyi Károly kandidátus

                               Gazdasági igh. dr. Soós Lajosné /képzettség-megjelölés nélkül/

 

Kezdtem Tomán alatt, mint műszaki ig, aztán műszaki igh., most már általános. Ez azt jelenti, hogy az igazgató első helyettese. Később Soós /a fiú/ mérsékelte hatáskörömet. Karcsi rangja fából vaskarika. Azt jelenti, hogy a kutatás nem tudományos, ahhoz kell egy másik személy. Senki nem akadt fenn ezen a marhaságon. Arról volt szó, hogy a fiú megbukott a BHV igazgatói székében. Valami zűrös ügye is volt, az alkalmatlanságról nem is beszélve. A SZU-ban végzett, ráadásul orosz feleséggel jött haza, ezért szent tehénnek számított. A pártbizottság akkor járult hozzá vállalati leváltásához, ha méltó helyet kap az intézetben. Gyanítom, Iván heccből adta neki a tudományos címet, gondolta, az előzmények után úgysem mer senki bele kötni. Nem is kötött. Karcsi ma az intézet igazgatója. Ott van mellette Incze, sőt Zukál is. A kiváló munkatársakról nem is beszélve. Köztük Zsarnóczay Gabi./ ma, 2010. 04. 14-én ő az igazgató/ Majd megettek, amikor tud. titkárnak kineveztem. Ma igazgatóhelyettes. Nemrég együtt államvizsgáztattunk. Mondtam is neki: örülök, hogy nem tévedtem, amikor kineveztem. Mondta, hogy akkor ki fúrta: Vilma, aki ov beosztásig jutott. Az is sok volt neki.

A következők tartoztak hozzám: Zelenák: műszaki /biztonságtechn./ minősítés; Szalay: gépfejlesztés; szakoktatás szervezet nélkül; Breuer Éva: könyvtár. Éva kinevezéséért is kaptam eleget, így alkalmatlan, úgy nem megfelelő. Karcsi bezzeg az volt! Sajnos a két fiú elég halvány. Frici még szakmailag is. Aztán hagyta magát beosztottjával elcsábíttatni. Felesége sírva jött Ivánhoz, ő meg hozzám, mit mondjon az asszonynak. A két fiú nagyon rontotta későbbi helyzetemet. Nem akarom sztárolni magam, de ezeket mind nekem kellett pótolnom. Csillogó munkatársakkal könnyű főnöknek lenni. Csakhogy azek előbb-utóbb főnökké válnak, és minden kezdődik elölről.

 

Először Faludi nevezett ki. Előtte felhív a titkárnője: - Gábor, fontos ügyben akar magával beszélni a főnök. Készüljön rá…és ne mondjon nemet. Nem is mondtam. A második esetben nagyon pedálozott Soós János, híresztelte is, hogy ő lesz a mb. igazgató.. Akkor már a minisztérium volt illetékes és engem választottak. Ezt kihagytam volna. Az „alárendelt” Soós nehezítette az életemet. Egyszer Zámnak, aki az ig.tanács elnöke volt akkor, panaszkodtam Soósra. - Mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van neki – volt a válasz. Ha már bementem az arénába, vállalni kellett a küzdelmet.

Incze sem volt puszipajtás eljövetelem előtt. Rám szabadította Bucskót / 200 márkát nyert Wiesbadenben  a kaszinóban, sunyi alak/, aki azt vágta a fejemhez, hogy tevékenységem káros volt az intézetben. Aztán szólt a főkönyvelőnek Kálmán: Erzsike, amit lehet, kaparjon össze Gábornak, hogy rendes legyen a nyugdíj-alapja. Búcsúztatót is rendezett / 1990. 09. 27/, ahol ajándékba kaptam az 1990-es Larousse-t. Máig használom, főleg Vágó műsorához. Igazat adok Hegedűs Gézának: „ami a Larousse-ban nincs benne, az nem is létezik”. Néhányszor hívtak nyugdíjas találkozóra, egyszer sem mentem el. Meghívott Kálmán az intézet alapításának jubileumi rendezvényére, ahol a megnyitót az Orbán-kormány szerencsétlen mezőgazdasági minisztere tartotta. Kálmán kénytelen volt kétszer leírni a nevemet az igazgatók sorában, a jubileumi kiadványban. A rendezvényről amint lehetett, megléptem.

 Évek óta a homlokzatát sem láttam az intézetnek. Jó pár éve Zelenák beküldött egy nagyon gyenge munkavédelmi kiadványt lektorálásra. Éppen hallgatóm volt az akkori főkönyvelő lánya. Ő hozta be a honoráriumot.

Nem voltak sokan, akiknek a társaságában jól éreztem magam. Ilyen volt természetesen Zukál, valamint Bartos és Lencsepeti. Lacinak nem volt diplomája, de minden gépkereskedő őt kereste, vele tárgyalt. Az ö véleménye volt mérvadó. Laci mondta egyszer: „Ha adsz egy jó kuttert, bele teszem a súrolókefét és a termékben nem fogod észrevenni.” Az egyik prototípus-bemutatón pornográf képeket körözött. Élvezte, amikor a köteg a szende állatorvoshoz ért, hogy az milyen képet vágott hozzá.

Jenő szerkesztőtársam a Húsiparnál. Annak idején Feri bácsi jobb keze. Nélküle nem lett volna kézikönyv. Az állandóan nyüzsgő Berzsenyire mondta: „ennek az a foglalkozása, hogy nem ér rá”. Meg azt: „ez még csak halott nem volt”. Állandóan szívtam cigarettáját, viszonzásképp repi-kávéval kínáltam. Többnyire Marlborója volt, de jobb híján elment a Sophiane is. Többször látogattam a kórházban, oda vittem neki valami ajándékot. Lacinak elmentem a temetésére, Jenőére sajnos nem. Pedig tudtam róla. Csepelen nyugszik, egy ideig tervezgettem, hogy elmegyek a sírhoz, de ebből sem lett semmi. Óváron három éve voltam.

Tűnődtem többször, miért is kerültem az intézetbe? Regős rendes volt, de azért önzetlenül ő sem tett semmit. Útjában nem voltam, hisz 14 évig együtt dolgoztunk. Egyszer sem beszéltünk egymással emelt hangon. Még csak annyit sem mondott, hogy ejnye, ejnye. Nem számított rá, hogy már 1979-ben lapátra teszik, egy évvel aztán, hogy kihelyezett. A kutatók kongresszusán, 79 nyárutóján, Berzsenyivel ketten fogadjuk a minisztert. Regős már sehol. Arra gondolhatott, hogy Tomán után az ő embere legyen az igazgató. Az intézet akkor elég jelentős tényező volt, még ma sem jelentéktelen. Berzsenyi – illetve más - keresztül húzta számítását. Ő Zukált választotta. Berzsenyi egy ideig bizalmatlan volt velem szemben. Aztán kiküöldött Kulmbachba. Olyan apróságra nem figyelt, hogy oda a kutatók szoktak menni. Végül is elég volt kétszer megbízott igazgatónak lenni. 

 

2010. 05. 19. Csury szól, hogy a könyvtár olvasójában ki van rakva:

A Hús  2009/3—4 szám

Incze Kálmán-Zukál Endre-Zsarnóczay Gabriella 50 éves az Országos Húsipari Kutatóintézet

Bementem és elolvastam. Kétszer említenek. Egyszer, mint egy évig működő igazgatót. Másodszor, mint mb. igazgatót. Nem voltam igazgató, csak mb. Nem egy évig. Csak 9 hónapig. Orbányit összemossák velem és a tevékenységről egy szó sem esik. Majd jön Incze, aki ismét a Lőrincz-féle útra vezeti az intézetet. „Az a történelem, amit megírnak”

 

 

                                             Egyetem

 

A Gubacsi útról most nem is a belváros, hanem egyenesen Buda lett a munkahelyem. A Gellért hegy töve. Cupi: „Gábor az egyetlen a családban, aki jól érzi magát a munkahelyén”, mármint az egyetemen. Két éve már külső oktató voltam.

Mondom Horváth Imrének: Baj van Imre, nyugdíjaztak. – Dehogy baj, most legalább teljesen a mienk vagy. Tényleg örült nekem. Szakmailag nem igen rúgott labdába / korábban az egyetem párttitkára volt/, de megvoltam vele. Különben senki sem kedvelte. Egyszer kértem, adja oda a művelettan programot, tudjam a szakgéptant ehhez a tárgyhoz kötni. Oda adta saját jegyzetét, aminek olyasféle címet adott: A művelettan alapjai. Ebben fű, fa, virág, minden van, csak művelettan nincs. Sajnos a zagyvalékot fél évig ő tanította. /Van persze három jó művelettan: Lonciné franciául, Szabóé és később a Fábryé/. Nyugdíjazása után Imre angolul jelentetett meg környezetvédelem témájú könyvet. A művelettanon nem volt jó helyen.

Abban a szobában ültetett le, ahol most is vagyok. Akkor Kerényi ült velem szemben, most Csury. Akkor – külsőkkel együtt - vagy öten tanítottuk a szakgéptant, most egyedül + munkavédelem. A géptanról, az alapozó tárgyról jobb nem is beszélni. Örkény írhatna róla, ő sajnos meghalt.

 

Fábry György külsős minőségben korábban is bejárt. Imre mandátumának lejártakor ő lett a tanszékvezető. Imre rögtön el is tűnt, ahogy Fábry később, amikor Erika vette át tőle a tanszéket. A különbség az, hogy Fábry néha besettenkedik, amikor Erika nincs benn. Imre egyszer sem volt benn távozása óta.

Mint írtam, Gyuri régi ismerős, tanárom hallgató koromban, főnököm – bár ott nem is láttam – az Izabellában, a felsőfokú technikumban.

Már egy ideje a tanszéken voltam, amikor Szalay Júlia megkérdezi, mikor kaptam fizetésemelést. Elég régen. - Akkor sürgősen szóljon Fábrynak, mert jószántából sohasem fog emelni. Ugyancsak Julihoz kapcsolódik a másik eset. Mikor Gyuri neki kezdett új könyvének /Élm. eljárások és berendezések/ tőlem is kért tematika-javaslatot. Gondoltam ezt követi a megbízás. Juli: - Azt hiszi, hogy Fábry átad magának a keretösszegből? Csak azokat veszi be a csapatba, akikre nagyon szüksége van - Így is lett. Aztán jött, hogy „egy helyen hivatkozom rád.” Ez volt az összes munkatársi viszony.

Nem érdekelte, mit oktatok. Kis ideig ott volt Erika tanszékvezetése alatt. Szakgéptant vállalt, akkor bőven volt óraszám. Mint beosztott professzor kénytelen volt órákat tartani.  Óráit külsőknek adta ki, akik teljesen eltértek a tematikától. Mikor ezt Erika szóvá tette: „Tanszabadság van” - volt a válasz. Az sem érdekelte, mi a tananyag. Mert én alakítottam ki a tematikát. Nála nem számítottam tényezőnek. Erika szépen kitette a szűrét.

Erikát, mikor először láttam, túlzottan úriasszony kinézetűnek találtam. Kiöltözött a bemutatkozásra. Aztán csaknem „haver” lett. Voltunk Cupival náluk Budaörsön, ők itt is. meg Orosziban is. Oda Dezsőt is meghívtuk a társaság színvonalát emelendő. Nemrég akadémiai doktor lett. Tele vagyunk fiatalokkal, rendszeres a tanszéki buli, újabban gyakori a kerti parti.  

 

 

 

                                           Oktatási tevékenységem

                               

                                                  2010. 05. 17.

 

Gimnazistakorom-beli feljegyzéseim szerint egy társamat korrepetálom. Arra emlékszem, hogy a leckét a többiek többnyire az enyémről írták le, de óraadói szerepemről nincsenek emlékeim. Fő-állásaim mellett hosszabb ideig oktatok:

1960 A Bercsényi Szakközépiskola elődjénél, a Soroksári úton, általános géptant. A tananyagot én szedem ösze.

1961-62 BME Villamos-kari géptan tanszéken rövid ideig gépelemek, majd tartósan ábrázoló geometria gyakorlatokat vezetek, egyetemi főállású párommal kettesben. Az órák előbb a belvárosi Szerb utcában, majd a Duna-parti új /V/ épületben voltak. A tananyagot a tanszék gondosan kidolgozza és a gyakorlatvezetők kezébe adja. Tanszékvezető előbb Sváb János, majd Magyar József.

1962- 64 Élelmiszeripari Felsőfokú Technikum. VI. ker. Izabella utca. Húsipari gépeket tanítok nappali és levelező tagozaton. Tanszékvezető: Szabó Zoltán. Az ő megbízásából írom első könyvem. Amíg megjelenik részletesen kidolgozott, kézzel írt és rajzolt jegyzetből tanítok. Az anyagot – némi tröszti segítséggel – magam állítom össze.

1980. téjéka. Húsipari szakmérnök-képzés a BME és az óvári agrártud. Egyetem szervezésében. A hallgatók között sok kollega. Oktatott tárgyak: húsipari gépek és húsipari műszaki fejlesztés. Tanszékvezetők. A korán meghalt Pulay, majd Krász Ádám.

1988-tól napjainkig, előbb Kertészeti egyetem, majd Kertészeti és Élm. Egyetem, utána ennek „variációi”: Agrártud. Egyetem, Gödöllő, Szent István egyetem, most Corvinus egyetem. Oktatott tárgyak: élelmiszer-ipari szakgéptan, munkavédelem és fakultációként: üzemtervezés.

 

Esetenként órákat tartottam, mint meghívott előadó a gödöllői agrár-egyetemen, a BME-n, mérnök-továbbképző tanfolyamon, húsipari vállalkozók számára szervezett tanfolyamon /belváros, Arany János u./, számtalan MÉTE-előadás.

Vizsgáztattam, illetve vizsgabizottsági tag voltam a szegedi felsőfokú technikumban, a szegedi, budapesti, nagykőrösi szakközépiskolában. Szakfelügyelőként csaknem valamennyi megyei szakközépiskolát végig látogattam.

 

 

 

 

 

                                       Elektronikus feljegyzések

                                               2003 – 2010

 

 

Bevezető

 

Személyes címen nyitottam fejezetet számítógépemben. Eddigi szövegeimet kézírásból tettem át a gépbe. Laci fiam 2003 márciusában rakta az íróasztalomra a számítógépet. Eredetileg csak a gépel kapcsolatos bejegyzéseket szándékoztam írni, majd naplószerű lett belőle. Bele illik a Kazalba.

 

                                                           *  *  *

 

 

2003. 11. 22. Az irodalmi szöveg gépébe-írását befejeztem /Márai-Illyés/, kell valami, ami a szakmai szöveggel párhuzamosan készül. Már 3 fájlom van.

2004. 06. 10. A Szakgéptan szövege elkészült. Augusztusban szól Erika: mi van a kézirattal? Ő szorgalmazta a jegyzet-írást.

         Szép kollekció gyűlt össze Idő címen, ezt folyamatosan bővítem. A fájljaim száma is bővült. Már magam nyitok újat.

         A gyermekkori naplók folytatása helyett a Márai-Illyéshez hasonló összeállításba kezdtem, Németh László levelezése alapján. Kevésbé színesnek tűnik, egyelőre leköt.

         A tanszéki szobámba internetes, e-mail-es gépet szereltek, mind a két műfajt egyre szélesebb körben űzöm. Évikével, Dezsővel verseket váltunk. A kereső program alapján elolvasom azokat a Nyugat-számokat, melyek gyűjteményemből hiányoznak. A hálón rajta van a magyar irodalom színe-java.

2004.10.26. Milyen szegényes ez az otthoni gép a benti internetes, e-maillel ellátott rendszerhez képest. Dezsö honlapját félig én készítem. Sorra rakja fel azt, amit küldök neki. Ma nagyon sok Márai-címszót találtam. A Metropolitain műsora hasonló a pesti operáéhoz. A jegyárak különböznek némiképpen. Rost Andrea énekli Rosinát Rossini operájában.

2005.07-ban megkaptam Füst teljes napló-ját. Azóta az antikban kötött ki. Fanyalogva és olcsón vették be. Kazinczy lényegében befejezve két részben: Íróportrék és Kazinczy a hálón. A benti gép, az Internet és az e-mail naponta 1-2 óra elfoglaltságot ad. Kimeríthetetlen a kereső-program. A Szakgéptan a benti gépben van, nagyjából korrigálva. Oktatási segédlet lesz belőle. Kiadása pályázaton kétszer elvérzett. Nincs kedvem harmadikra. Maffia az egész. A volt rektor nyert gyengécske munkájával.

2006. 01. 06. korszakváltás új gép, vékony képernyő, világító egér, minden szuper. Sikerült minden anyagot kiszedni a régi gépből.

Dezső bíztat, hogy nyissak honlapot és akkor az irodalmi anyagok közkinccsé válhatnak. Majd lehet, hogy megteszem. /Három év múlva lett honlapom, ő intézett mindent/

06. 03. 01. Egy ideig lekötött a „Versek a levelezésben” c. gyűjtemény. Hihetetlen, mit ki lehetett bányászni a négy kötet Kazinczy-levelezésből.

Befejeztem a szakgéptan kéziratot. Forgalmazni kezdtem az e-mailes hallgatók számára. Annál is inkább, mert a tanszéki honlapra még mindig nem kerültek fel az anyagaim. /Később sem, majd a saját honlapra tettük őket/. Csak a fotóm díszeleg ott. Készülnek az egyik évfolyam számára az ábrák is, egy hallgató közreműködése révén. Összegyűjtöttem ábrákat a gyártók honlapjairól is.  A lendületet kihasználva belekezdtem a Munkavédelem jegyzetbe. A törvények mind fenn vannak, a szervezetek honlapjai is jól használhatók.

06. 05. 04. Kész a Munkavédelem jegyzet, ma küldtem el egy hallgatónak és korábban K. Juditnak, aki szintén írt egy hasonlót. Jött a hallgató, hogy szeretne irodalmat munkavédelemből. Mondom neki: e-mail száma van? Igen. Pik-pak, már nála is volt a kézirat. Írtam egy Élelmiszer-előállító gépek II c. jegyzetet. Ezt is megkapták az érdeke